Sở đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông bốn 22 tất cả 7 đề thi, tất cả cả lý giải chnóng, lời giải thuộc bảng ma trận đề thi hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn toán

Giúp những em học viên lớp 4 ôn tập thật giỏi, luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả được tiện nghi rộng.

*


Đây cũng chính là tài liệu đến thầy cô xem thêm để ra đề thi cho những em học viên của bản thân vào kỳ thi học tập kì 1 tới đây. Ngoài môn Toán, thầy cô cùng các em còn có thể đọc thêm đề thi môn Tiếng Việt, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý lớp 4 nữa. Vậy mời thầy cô cùng các em xem thêm bài viết dưới đây:


Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tứ 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 1 Ma trận đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20trăng tròn - 2021 Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20trăng tròn - 2021 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông tứ 22 - Đề 2 Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 Đáp án đề thi thời điểm cuối kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông tứ 22 - Đề 3 Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 Đáp án đề thi cuối kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 Ma trận đề soát sổ Tân oán cuối học tập kì I lớp 4 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4

Chủ đề Số câuSố điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số học: - Đọc, viết so sánh số từ nhiên; mặt hàng với lớp- Thực hiện tại phxay cộng, trừ các số gồm đến 6 chữ số; nhân phân chia mang đến số bao gồm 2,3 chữ số- Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2,3,5,9 Số câu 1   1 1       1 2 2 Câu số 2   1,3 8       10 1;2;3 8 Số điểm 1   1 2       1 2 3 Đại lượng:Chuyển đổi số đo diện tích S, đo khối lượng Số câu 2               2   Câu số 4,5               4;5   Số điểm 1               1   Hình học: Nhận biết góc, hai tuyến phố thẳng song tuy vậy, vuông góc Số câu     1   1       2   Câu số     7   6       7;6   Số điểm     0,5   0,5       1   Giải tân oán kiếm tìm tổng với hiệu của hai số đó Số câu           1       1 Câu số           9       9 Số điểm           2       2 Tổng Số câu 3   3 1 1 1   1 7 3 Số điểm 2   1,5 2 0,5 2   1 5 5

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021

PHÒNG GD&ĐT……..TRƯỜNG TH…………Họ cùng tên: ……………………………Lớp: 4.......

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 -2021MÔN TOÁN LỚPhường 4

Thời gian có tác dụng bài:40 phút ít

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784B. 8 547C. 8 574D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi bố triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300C. 30 000D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dmét vuông = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820B. 48200C. 482000D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 16mB. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt gồm các cặp cạnh vuông góc là:


A. A. AB và AD; BD cùng BC. B. B. BA cùng BC; DB và DC.C. C. AB với AD; BD với BC; DA với DC.D. D. AB cùng AD; DA cùng DC


..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Trong thời điểm này, tuổi của chị em với tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi?

b. Cách phía trên 2 năm, nhỏ bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 tất cả 4 chữ số không giống nhau mà lại số đó vừa phân chia hết mang lại 2 với vừa phân chia hết mang lại 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 C B A A B B A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

*


Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của bé cách đó 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số nhưng mà vừa chia không còn mang đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 có tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy có 4 chữ số không giống nhau phải số đó là: 9870

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng Số học: Biết xác định quý hiếm của những chữ số; Biết viết được số tất cả 6 chữ số. Thực hiện nhuần nhuyễn những phnghiền tính cộng, trừ, nhân, chia số từ nhiên; Nhân với số có tận cùng là chữ số 0; tính quý giá biểu thức. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. Giải được những bài bác tập liên quan cho mức độ vừa phải cùng. Biết tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số kia cùng bao gồm nội dung hình học tập. Câu số 1,2,6,7 9 8 10 7 Số điểm 3,5 1 1 2,5 8 Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết thay đổi được những số đo cân nặng,độ dài Câu số   3,4     2 Số điểm   1     1

Yếu tố hình học. Biết xác định được đoạn trực tiếp tuy vậy song, đoạn trực tiếp, góc vuông của một hình.

Tính được chiều lâu năm, chiều rộng và mặc tích hình chữ nhật liên quan đến bài bác toán kiếm tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó.

Câu số     5   1 Số điểm     1 1 Tổng Số câu 4 3 2 1 10 Số điểm 3,5 2 2 2,5 10

Đề khám nghiệm học kì 1 môn Tân oán lớp 4

TRƯỜNG TH................………..

Họ và tên:..……………………………

Lớp: 4.......

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán - Lớp 4

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80B. 800C. 8000D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cùng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12B. 102C. 112D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chnóng 6m29dmét vuông =…. dm2 là:

A. 609B. 690C. 6009D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kilogam =…..kg là:

A. 275B. 27500C. 200075D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)


Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên tuy vậy với đoạn trực tiếp ……


Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm ngàn, 2.000, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6trăng tròn 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ dãi nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài với chiều rộng lớn bằng 270m, chiều dài ra hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề thi cuối kỳ 1 môn Tân oán lớp 4

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng cùng gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ ợt nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều nhiều năm mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 3

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT............………..

TRƯỜNG TH................………..

Họ với tên:..……………………………

Lớp: 4.......

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán - Lớp 4

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linch nhì nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 4đôi mươi C. 402 4trăng tròn D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bằng từng nào Khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích để viết vào địa điểm chnóng của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số tự nhiên thường xuyên là 333. Số lớn số 1 trong tía số kia là:

A. 999B. 333C. 112D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244        3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2        b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất gồm chiều nhiều năm 112centimet, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa sản phẩm công nghệ nhị 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 4

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: ACâu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phnghiền tính đặt với tiến hành đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, hiệu quả đúngcấm đoán điểm. Nếu không viết công dụng theo hàng ngang, từng phxay tính trừ 0,25điểm.


Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích S ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa với phnghiền toán hoặc kết quả phép tính saithì ko lấy điểm. HS thiếu hoặc sai thương hiệu đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng nhị lần số thóc sinh sống thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có chân thành và ý nghĩa cùng với phxay tân oán hoặc hiệu quả phxay tính saithì không lấy điểm. (Học sinch làm sai trường đoản cú đâu thì ko chnóng tiếp tự đó)

HS thiếu thốn hoặc sai tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm. Không hưởng thụ học viên vẽ sơ vật.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm cho tròn theo qui định sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

Ma trận đề kiểm tra Toán cuối học tập kì I lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu cùng số điểm Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Số thoải mái và tự nhiên và phép tính cùng với những số từ bỏ nhiên; dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 3, 9.

Số câu

2

1

 

1

1

 

3

2

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

1,0

 

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị chức năng đo khối lượng; giây, nắm kỉ.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù hãm, góc bẹt; hai tuyến đường trực tiếp vuông góc, hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Giải bài bác tân oán về tìm số vừa phải cộng; search nhì số khi biết tổng cùng hiệu của hai số đó.

Xem thêm: Tham Luận Đại Hội Đoàn Thanh Niên, Toàn Văn Tham Luận Của Bí Thư Thứ Nhất T

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

3

2

 

2

1

 

4

4

Số điểm

3,0

2,0

 

4,0

1,0

 

4,0

6,0

Ma trận câu hỏi đề khám nghiệm cuối kì 1 môn Toán thù lớp 4

STT Chủ đề Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng 1 Số học tập Số câu 3 1 1 5 Câu số 1,2,5 6 4   2 Đại lượng và đođại lượng Số câu 1 0 0 1 Câu số 3       3 Giải toán thù Số câu   1   1 Câu số   8     4 Yếu tố hình học tập Số câu 1     1 Câu số 7       TS câu 5 2 1 8

....

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ