Danh mục: Vật lý


4 1,522 8

Danh mục: Vật lý


... KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ B (2009 – 2 010 ) Họ thương hiệu : Lớp : 10 C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDA.TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Đại lượng nào đến ... Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi không còn quãng mặt đường kia. b).Quãng mặt đường cơ mà vật đi được.BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời hạn :15 phút ít Lần 1) ĐỀ C (2009 – 2 010 ) Họ ... Một vật rơi tự do từ bỏ độ dài 40 m đối với phương diện đất. Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi không còn quãng con đường đó.b).Vận tốc của vật ngay trong lúc va đất. BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 ...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1 violet


8 4,627 67

Danh mục: Vật lý


... Câu 9.Đổ 10 0cm3 rượu vào 10 0cm3 nước thể tích hổn hợp nước và rượu thu được rất có thể nhấn giá trị làm sao sau đây?A. 10 0cm3.B. 200cm3.C. Lớn rộng 200cm3.D. Nhỏ rộng 200cm3. Câu 10 . Phát ... nghiệm khách hàng quan( 6điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp ánC B B C C A D A D C A DPhần bài tập:(4điểm)Câu 1: - Không: 0,5 điểm- Vì hàng không chảy vào không ... kéo là: A = F.S : 0,5 điểm.Tgiỏi số: A = 18 0N. 8m = 14 40J : 1 iểm.b. Công suất của fan kéo là: P = tA : 0,5 điểm.Ttuyệt số P.. = W72trăng tròn 14 40= : 1 iểm. Câu 7.Một viên đạn sẽ bay trên...
3 9,341 337

Danh mục: Vật lý


... định ảnh của vật ABGươngGươngAB Hướng dẫn chnóng MĐ 01 PHẦN THI TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN Từ câu 1 cho câu 13 đúng không còn là 5 điểm tương ứng 1 câu 0,4đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A D C D ... (khi vật đặt cạnh bên gương).A. Nhỏ hơn vật dụng. B. Bằng thiết bị C. Lớn rộng vật. D. Bằng nửa vật dụng Câu 12 : Vật sáng sủa là vật: A. Vật có ánh sáng đi vào đôi mắt ta. C. Vật hắt lại tia nắng chiếu tới nó. B. Vật từ ... bức xạ và góc cho tới Nêu biện pháp vẽ?GươngGương MĐ 01 ĐÊ KIỂM MỘT TIẾT : MÔN VẬT Thời gian 45 phút ít ( không đề cập thời gian giao đề ) Ngày kiểm tra Ngày trả Họ với thương hiệu Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM...
6 1,758 27

Danh mục: Vật lý1 2,487 19

Danh mục: Vật lý


... điểm0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 B. Phần Tự Luận (3đ)Câu Đáp án Điểma> ( ) ( )0 16 ,7 / , 10 /v m s v m s= =-Gia tốc của vật là: ADCT: ( )2 22 22 2 200 10 16 ,72 0,9 /2 2 .10 0v ... trung học phổ thông ĐÔNG THỌĐÁP.. ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ INăm Học 2 010 - 2 011 Môn: - lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phút A. Phần Trắc Nghiệm( 7đ)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp ánA D C D D C B ... )( ),2 22 2,2 2 , ,00 12 ,2 16 ,72 72,252 2 0,9v vv v as s ma−−− = ⇒ = = =− 1, 0đ 1 0,5đ0,5đTRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ Năm Học 2 010 - 2 011 Môn: - lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phútHọ...
4 2,727 54

Danh mục: Vật lý1 882 1

Danh mục: Vật lý


3 793 7

Danh mục: Vật lý


1 1,964 1

Danh mục: Vật lý


1 1,016 6

Danh mục: Vật lý


2 443 0

Danh mục: Vật lý


... áp suất sống 00C là 1, đôi mươi .10 5Pa. a. 1, 08. 10 5Pa b. 1, 90. 10 5Pa c. 0,90. 10 5Pa d. 1, 33. 10 5Pa 28) Một lượng tương đối nước có ánh nắng mặt trời t 1 = 10 00C và áp suất p 1 = 1atm đựng trong bình ... vừa lòng giảm sút 1, 8dm3 và áp suất tăng lên 14 at. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén a. 13 50K b. 450K c. 10 80K d. 15 0K 17 ) Chất khí trong xilanh của một hộp động cơ nhiệt tất cả áp suất 0,8 .10 5 Pa cùng ... tích hồ hết biến hóa. d. Cả 3 quá trình trên hầu như hoàn toàn có thể áp dụng được. 15 ) Pmùi hương trình nào tương tự cùng với phương thơm trình Cla-pê-rôn: a. 2 1 22 11 TTVpVp= b. p 1 . V2 = p2 . V 1 c. 1 22 1 TTpp=...
2 1,560 20

Danh mục: Vật lý


... gia B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C ... xuất phát từ A là:A.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)B.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)C.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)D.x 1 =50t2 (km) ; x2 ... là:A.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km)B.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)C.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km)D.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5)...
9 585 4

Danh mục: Vật lý


... DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A ... thẳng số đông ?B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A ... DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A C D B 15 A C D B20A C D B25A C DTr¶ lêi kiÓm tra 45 phót kú I LÇn 1 §Ò sè: 11 5Hä vµ tªn: ....
17 606 1

Danh mục: Vật lý


... Một vật thả rơi từ độ dài h = 10 m tại địa điểm gồm tốc độ g = 10 m/s2 .Thời gian vật rơi là:A. 3 s B. 2 s C. 2 s D. 1 sCâu 21: Vận tốc kéo theo là tốc độ A. vật so với hệ quy chiếu đưa ... tốc độ 12 km/h.Tốc độ trung bình của tín đồ đó là :A. 32km/h B. 8km/h C. 16 km/h D. 15 km/hCâu 15 : Công thức tính tốc độ với quảng đường đi được của vật rơi trường đoản cú do:A. gtsgtv2 1 ;2 1 ==B. ... thay đổi phía.Câu 19 : Chuyển cồn thẳng A. chậm dần gần như :a<0 B. chững dần các theo hướng dương:a>0C. nkhô giòn dần dần đông đảo theo hướng dương :a>0 D. nhanh khô dần hồ hết :a>0Câu 20: Một vật thả rơi từ...
2 554 2

Danh mục: Vật lý


... §¸p ¸nI. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan liêu (8®iÓm) 1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B PhiÕu bµi lµmI. PhÇn Tr¾c nghiÖm C©u hái§¸p ¸n 1 2 3 4 5 6 7 8ABCD II. Tù luËn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3 414 0

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút ít vật lớp 10 ppt


Danh mục: Vật lý


... 2 đồ dùng Đáp ánA: Trắc Nghiệm:Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... câu 1 và 2 15 ). Điểm sáng của hoạt động rơi tự do của những vật? Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). ... Ngày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). Mặt ttách đứng im, trái đất quay quanh mặt...
4 5,431 197

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 2 pdf


Danh mục: Vật lý


... a. 16 000 (N) b. 36000 (N) c. 48000 (N) d. 9000 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít Chụ ý: học viên trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu ... thay đổi Câu 11 : Một lò xo gồm độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5centimet yêu cầu treo một vật tất cả khối lượng (mang g = 10 m/s2) là: a- 1, 2(kg). b- 0 .12 (kg). c- 0. 012 (kg). d- 12 (kg). Câu 12 : Một lò ... tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực lôi cuốn thân hai tàu là: a- 0.82(N) b- 0 .16 4(N) c- 12 .3(N) d- 0.082(N) Câu 15 : Một bé tàu vũ trụ ở bên trên Trái Đất có trọng lượng Phường =14 4000 (N). Lực...
6 2,453 20

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 3 doc


Danh mục: Vật lý


... 0,24 (N) d- 2,4 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chụ ý: học viên trả lời bên trên phiếu trả lời, ko trả lời trên đề Câu 1: Hai chất điểm ngẫu nhiên hút ít nhau ... 4Câu 11 : Hai tàu thủy nghỉ ngơi cách nhau 2 (km), cân nặng mỗi tàu là 70.000 tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực thu hút giữa hai tàu là: a- 0 .16 4(N) b- 12 .3(N) c- 0.082(N) ... 6Câu 17 : Một vật bao gồm cân nặng 500 kg chuyển động trực tiếp nhanh dần dần phần lớn cùng với tốc độ 0,5 m/s2 trường đoản cú tâm trạng đứng lặng. Hệ số ma tiếp giáp giữa vật với khía cạnh con đường là k=0, 01. Lấy g =10 m/s2. Lúc...
6 1,724 13

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút ít vật lớp 10 đề 4 ppt


Danh mục: Vật lý


... gấp đôi e. Không đổi 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít Chụ ý: học viên trả lời trên phiếu trả lời, ko trả lời bên trên đề Câu 1: Hai chất điểm bất kỳ hút nhau ... 5Câu 14 : Một lốc xoáy gồm độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5cm cần treo một vật bao gồm cân nặng (đem g = 10 m/s2) là: a- 0 .12 (kg). b- 0. 012 (kg). c- 12 (kg). d- 1, 2(kg). Câu 15 : Một lò ... cân nặng 500 kg chuyển động thẳng nhanh dần hồ hết với tốc độ 0,5 m/s2 từ tâm trạng đứng lặng. Hệ số ma gần cạnh giữa vật với khía cạnh đường là k=0, 01.

Xem thêm: Giáo Án Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Violet, Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Violet

Lấy g =10 m/s2. khi kia lực đẩy của động cơ sẽ là:...
6 1,490 8

Xem thêm


Bạn vẫn muốn tìm thêm cùng với từ khóa: đề kiểm soát trắc nghiệm vật lý 12 cmùi hương 1 đề kiểm tra 15 phút đồ vật lý 7 chương thơm 1 đề đánh giá 1 ngày tiết đồ dùng lý 10 chương 1 đề soát sổ 1 tiết trang bị lý 10 chương 1 violet soát sổ 1 tiết đồ vật lý 10 chương 1 soát sổ 1 huyết vật dụng lý 10 cmùi hương 1 nâng cấp đề soát sổ 15 phút ít thứ lý 10 cmùi hương 1
Tìm thêm: khẳng định những kim chỉ nam của công tác khảo sát điều tra công tác huấn luyện đính cùng với những giáo trình cụ thể xác định thời lượng học tập về phương diện lí tngày tiết và thực tiễn triển khai gây ra chương trình huấn luyện và giảng dạy giành riêng cho đối tượng người sử dụng không chăm ngữ tại việt nam điều tra so với đối tượng người dùng giáo viên với đối tượng người tiêu dùng quản lí lí khảo sát thực tiễn huấn luyện và đào tạo giờ nhật ko chăm ngữ tại việt nam nội dung rõ ràng mang lại từng tài năng nghỉ ngơi từng Lever khẳng định mức độ thỏa mãn nhu cầu về văn uống hoá cùng trình độ vào ct phát huy gần như chiến thắng công nghệ tiên tiến nhất được vận dụng vào công tác làm việc dạy cùng học tập nước ngoài ngữ msinh sống vật dụng động cơ lồng sóc msống sản phẩm bộ động cơ rôkhổng lồ dây quấn hệ số hiệu suất cosp fi p2 sệt tuyến đường công suất h fi p2 đặc tuyến mômen cù m fi p2 quánh tuyến đường vận tốc rôlớn n fi p2 sự quan trọng phải chi tiêu xây cất xí nghiệp phần 3 giới thiệu vật liệu trường đoản cú bảng 3 1 ta thấy không tính hai thành phần đa phần cùng chiếm phần phần trăm cao nhất là tinh bột cùng cacbonhydrat trong phân tử gạo tẻ còn cất đường celluthất bại hemicelluthất bại tiêu chí quality theo unique phđộ ẩm chất sản phẩm khô từ gạo của cục y tế năm 2008 tiêu chuẩn chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tạo cv xin câu hỏi cunghocvui tra cứu tìm mua bán nhà khu đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument cầm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm địa chị em chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm điểm lưu ý bình thường với phương châm của ngành ruột khoang ttiết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 cthị trấn cũ vào che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu bé trau
Hỗ trợ khách hàng info
edquebecor.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường xuyên gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách chào bán tài liệu Hướng dẫn tkhô cứng tân oán Giới thiệu edquebecor.com là gì?