Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1 theo Thông tứ 22 bao gồm 2 đề thi, gồm bảng ma trận cùng lời giải kèm theo góp các em học sinh lớp 1 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh công dụng dễ dàng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 1 theo thông tư 22

Đồng thời, cũng giúp thầy gia sư tìm hiểu thêm Lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học viên của chính mình. Bên cạnh cỗ đề thi môn Toán, các em có thể đọc thêm đề thi môn Tiếng Việt để ôn thi học tập kì 2 đạt công dụng cao. Mời thầy cô cùng các em học viên tham khảo văn bản chi tiết bên dưới đây:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2019 - 20đôi mươi theo Thông tứ 22

Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2

PHÒNG GD & Đ………........

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2019 - 2020MÔN TOÁN LỚPhường. 1(Thời gian làm cho bài 40 phút)


Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm)

a) Trong những số: 72, 69, 85, 47 số như thế nào nhỏ bé nhất

A. 72 B. 69 C. 85 D. 47

b) Số "Ba mươi sáu "viết là

A. 306 B. 36 C. 63 D. 66

Câu 2: (1 điểm)

a) Số tức thì sau của 78 là:

A. 68 B. 77 C. 79 D. 76

b) Phxay cộng 30+trăng tròn gồm công dụng bằng

A. 10 B. 55 C. 50 D. 52

Câu 3: (1 điểm) Các số 28, 76, 54,74 theo máy từ tự bé nhỏ đến phệ là:

A. 28, 76, 54, 74 B. 28, 54, 76, 74 C. 76, 74, 54, 28D. 28, 54, 74, 76

Câu 4: (1 điểm)

a) 70 - 50 + trăng tròn = ..?...

A. 50 B. 40 C. 10 D. 60

b) Số tương thích điền vào ô trống 96 - □ = 62 là:

A. 33 B. 34 C. 60 D. 24

Câu 5: (1 điểm)

a) Một tuần lễ gồm mấy ngày?

A. 5 ngày B. 7 ngày C. 8 ngày D. 4 ngày

b) Số 94 gồm:

A. 9 chục với 4 B. 9 chục cùng 4 1-1 vịC. 4 chục với 9 1-1 vịD. 9 với 4

Câu 6: (1 điểm) Trong thời điểm này, nhị anh em Mai 15 tuổi. Vậy hai năm sau, hai bạn bè Mai từng nào tuổi?

A. 15 tuổi B. 17 tuổi C. 19 tuổi D. 13 tuổi

Câu 7: (1 điểm) Tính


a) 16 + 3 - 5 = ........          b) 60 centimet + 30 centimet = ............

70 - 40 + 10 = .........         12 cm + 5 centimet - 7 centimet = ............

Xem thêm: Mẫu Thuyết Trình Đồ Án Tốt Nghiệp By Hoàng Nam, Slide Đồ Án Tốt Nghiệp

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

63 + 25        94- 34            9 + 30          55 - 33

Câu 9: (1 điểm) Nhà em gồm 34 con con kê, đang buôn bán đi 1 chục con con kê. Hỏi nhà em sót lại bao nhiêu nhỏ gà?

Câu 10: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

a) Hình vẽ dưới đây có mấy tam giác?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

*

b) Hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

A. 6 B. 8 C. 7 D. 9

Ma trận câu hỏi đề chất vấn học kì 2 Toán lớp 1

Năm học: 2019 – 2020

STT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Số học Số câu 2,5   2 1   0,5     6,0 1 Câu số 1,2,5a   3,4 8   7a       2 Đại lượng Số câu 0,5         0,5     1 Câu số 5b         7a       3 Giải toán gồm lời văn bằng Số câu           1 1   2 Câu số           9 6     4 Yếu tố hình học tập Số câu             1   1 Câu số             10     Tổng số câu 3   2 1   2 2   10 Tổng số 3 3 2 2 10

Ma trận ngôn từ đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1

Năm học: 2019 - 2020

Mạch kỹ năng, kỹ năng Số câuSố điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc, viết, so sánh. Cộng, trừ (ko ghi nhớ ) vào phạm vi 100 Số câu 2,5   2 1   0,5     6,0 Số điểm 2,5   2 1   0,5     6,0 Đại lượng: Nhận biết, đo, vẽ được đoạn thẳng bao gồm độ dài cho trước, coi đồng hồ Số câu 0,5               1 Số điểm 0,5               1 Giải tân oán gồm lời văn uống bằng một phnghiền tính cùng ( hoặc) trừ Số câu           0,5 1   2,0 Số điểm           0,5 1   2,0 Yếu tố hình học: Nhận biết điểm, đoạn trực tiếp,hình tam giác, hình vuông… Số câu             1   1,0 Số điểm             1   1,0 Tổng Số câu 3   3     2 2   10 Số điểm 3   3     2 2   10

Hướng dẫn chnóng đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp một năm 2019 - 2020

Câu 1: 1 điểm - M1 (Đúng mỗi ý đến 0,5 điểm )

a) D.47 b) B.36

Câu 2: 1 điểm - M1 (Đúng từng ý mang đến 0,5 điểm )

a) C.79 b) C.50

Câu 3: một điểm - M2

D.28,54, 74,76

Câu 4: 1 điểm) - M2 (Đúng từng ý mang đến 0,5 điểm )

a) B.40 b)B.34

Câu 5: 1 điều - M1 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm )

a) B.7 b) B.9 chục với 4 solo vị

Câu 6: 1 điều - M4

C.19 tuổi

Câu 7: ( 1 điểm) – M3 (Đúng mỗi ý mang lại 0,5 điểm)

a) 16 + 3 - 4 = 15     b) 60centimet + 30cm = 90cm

70 - 40 + 10 = 40      12cm + 5cm - 7cm = 10cm

Câu 8: (1 điều – M2) (Đúng từng ý mang đến 0,25 điểm)

Đặt tính đúng từng phép tính mang đến 0,125đ


Tính đúng cùng viết đúng tác dụng 0,125đ

*

Câu 9: (một điểm – M3) Bài giải

Đổi 1 chục = 10 (Đúng 0,25 điểm)

Nhà em sót lại số bé con gà là: (Đúng 0,25 điểm)

34 - 10 = 24 (bé gà) (Đúng 0,25 điểm)

Đáp số: 24 con gà (Đúng 0,25 điểm)

Câu 10: 1 điểm - M4 (Đúng mỗi ý mang lại 0,5 điểm)

a) C.5 b) D.9


edquebecor.com