... cacbonicA. Na 2 SiO3 + CO 2 + H 2 ONa 2 CO3 + H 2 SiO3 B. Na 2 SiO3 + 2HCl  2 NaCl + H 2 SiO3C. H 2 SiO3 + 2 NaOH  Na 2 SiO3 + 2 H 2 O D. SiO 2 + 2 NaOH  Na 2 SiO3 + H 2 OCâu ... 6, 7 B. 1, 3, 4, 7 C. 2, 5, 7, 6, 7 D. 1, 3, 5, 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC I MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 NĂM HỌC: 20 12- 2013A./ LÝ THUYẾT CHUNGCHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI1/ Các định nghóa: Sự điện li, chất ... của nhau?1) CH3CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH3 2) CH3CH 2 CH 2 CH(CH3) 2 3) CH3CH 2 CH(CH3)CH 2 CH3 4) CH3CH 2 CH 2 CH 2 CH3. A. 1, 2, 3 B. 1, 2 C. 1, 4 D. 1, 2, 3, 4Câu 6: Liên kết...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 11 học kì 2 violet


*

*

*

... ααααααcos3cos43cos)sin4sin33sin)33−=−=db Bài 11: Chứng minh các đẳng thức sau:4 ( )αααααααααtan2cos2sin12cos2sin1)cos2sin2cos1sin)=++−+=+ca ααππαα2sin 2 23 2 cos3coscos) 22 2=−+−+bb/ ... TRƯỜNG PTTH LANG CHÁNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC 2 NĂM HỌC 20 08 - đôi mươi 09MÔN TOÁN 10I. Phần tầm thường cho tất cả học sinh1. Đại số1. 1 Bất pmùi hương trìnha. Về lý thuyết ... aaacbababbabaa 2 sin 2 1)4cos()4cos())sin() 2 sin() 2 cos())sin() 2 sin()sin()+−+−−−−−−++πππππb/ Hình học tập Bài 15: Tìm trung khu và bán kính của mặt đường tròn cho từng vì chưng pt sau: 0116 822 ) 026 4) 022 ) 22 22 22 =−−++=+−−+=−−+xyxcyxyxbyxyxaBài...
*

*

===========I) TIÊNG VIỆT :Câu 1: Thế làm sao là hoạt động tiếp xúc bởi ngôn ngữ?Câu 2: Hoạt rượu cồn giao ... “Cảnh ngày hè”.- Đề 5: Phân tích bài xích thơ “Nhàn” ( Nguyễn Bĩnh khiêm ). ********************HẾT******************* ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường THI HỌC IMÔN VĂN KHỐI 11 Năm học đôi mươi 10 -đôi mươi 11.

Xem thêm: Kiem Tra Chuyen Hieu An Toan Giao Thong, Chuyên Hiệu

=========
===========I) ... Dạng đề: - Đề 1: Nhập vai nhân đồ dùng Mị Châu, kể lại truyện An DươngVương cùng Mị Châu - Trọng Thuỷ.- Đề 2: Nhập vai nhân đồ vật Cám, nhắc lại truyện Tnóng Cám. 2/ Kiểu bài xích văn nghị luận văn uống học: - Đề 1:...