Bạn đã coi tư liệu "Đề cương cứng ôn tập cmùi hương I – Đại số 9", nhằm cài đặt tư liệu cội về trang bị bạn cliông xã vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn gàng các biểu thức sau bằng cách mang đến các cnạp năng lượng thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) Bài 2: Biến đổi biểu thức vào vết căn uống thành bình phương một tổng hay là một hiệu rồi vận dụng hằng đẳng thức để knhì phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) Bài 3: Nhân biểu thức sẽ mang lại cùng với cùng áp dụng để knhị phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Bài 4: Tính cùng rút gọn những biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) Bài 5: Áp dụng hằng đẳng thức nhằm tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) Bài 6: Rút ít gọn (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Bài 7: Rút ít gọn những biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) Bài 8: Tính cực hiếm của các biểu thức: 1) trên 2) tại 3) trên 4) trên 5) trên 6) tại 7) trên 8) tại II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn uống thức nghỉ ngơi mẫu mã của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) Bài 2: Trục cnạp năng lượng thức sống mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) Bài 3: Giả sử những biểu thức sau đều có nghĩa, hãy trục cnạp năng lượng thức ở mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Bài 4: Trục các căn uống thức sinh sống mẫu mã (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bài 6: Rút ít gọn gàng các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) Bài 7: Rút ít gọn gàng các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Bài 8: Rút ít gọn biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) Bài 9: Rút ít gọn gàng những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn những biểu thức sau:1) với với 2) cùng với với 3) cùng với 4) cùng với và 5) 6) 7) 8) Bài 2: Rút ít gọn các biểu thức sau:1) cùng với với 2) với 3) với 4) với 5) cùng với cùng 6) với 7) 8) 9) 10) Bài 3: Rút gọn gàng những biểu thức sau: (để ý đặt ĐKX Đ trước lúc tiến hành phxay rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: Cho biểu thức sau: 1) Rút gọn Phường.2) Tìm x nhằm . 3) Tìm sao cho .Bài 2: Cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) Tìm x để . 3) Tìm nhằm .Bài 3: Cho biểu thức sau: 1) Tìm ĐK để P gồm nghĩa cùng rút gọn P.2) Tìm x nhằm Phường ≥ 2.3) Tìm nhằm .Bài 4: Cho biểu thức sau: 1) Tìm ĐK nhằm P gồm nghĩa với rút ít gọn gàng Phường.2) Tìm x để .3) Tìm nhằm .Bài 5: Cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để Phường tất cả nghĩa cùng rút ít gọn gàng P..2) Tìm x nhằm .3) Tìm để .Bài 6: Cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện nhằm Phường có nghĩa và rút gọn P.2) Tìm x làm thế nào để cho .3) Tìm nhằm .Bài 7: Cho biểu thức sau: 1) Tìm ĐK để Phường gồm nghĩa cùng rút gọn P.2) Tìm x làm thế nào để cho .3) Tìm nhằm .Bài 8: Cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để Phường. bao gồm nghĩa và rút ít gọn P.2) Tìm x làm sao cho .3) Tìm để .Bài 9: Cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện nhằm P có nghĩa và rút ít gọn Phường.2) Tìm x làm sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 10: Cho biểu thức sau: 1) Tìm ĐK nhằm P. có nghĩa với rút ít gọn gàng P..2) Tìm x làm sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 11: Cho biểu thức sau: 1) Rút ít gọn A.2) Tìm a làm thế nào để cho .Bài 12: Cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a để A tất cả nghĩa.2) Rút ít gọn gàng A.3) Với quý hiếm làm sao của a thì biểu thức A dìm cực hiếm nguyên.Bài 13: Cho biểu thức sau: 1) Tìm x làm sao để cho P = 0.2) Tìm số nguyên x nhỏ dại nhất làm thế nào để cho P dấn cực hiếm nguim.Bài 14: Cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P (cùng với ).2) Tìm x thế nào cho Phường = 1.Bài 15: Cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P..2) Tính quý giá của P. Khi .3) Tìm x nhằm P 1.

Xem thêm: Mẫu 321 Bhxh, Thẻ Bhyt - Bhxh Tp Hồ Chí Minh, Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 321

Chứng minc rằng . 4) Tìm giá trị nhỏ tuổi tuyệt nhất của Phường.Bài 24: Cho biểu thức sau: 1) Rút ít gọn P..2) Tìm quý hiếm bé dại tốt nhất của P.3) Tìm làm thế nào cho .Bài 25: Cho biểu thức: 1) Tìm x để Phường tất cả nghĩa và rút ít gọn Phường.2) Tìm quý giá nhỏ dại nhất của P..