Việc ôn tập với Đề cưng cửng ôn tập HK2 môn GDCD 9 năm 2019-20đôi mươi - Trường THCS Thăng Long vẫn là phương pháp học tập tác dụng giúp những em hệ thống cùng cải thiện kỹ năng và kiến thức trung tâm môn học tập một bí quyết nhanh với hiệu quả độc nhất để sẵn sàng cho kì thi sắp đến diễn ra. Cùng tìm hiểu thêm cùng cài về đề cưng cửng này ngay nhé!


*

Trường THCS Thăng LongTổ Văn­Sử. Nhóm GDCD 9 ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 HỌC KÌ II Năm học 2019 ­ 2020Phần I. LÍ THUYẾT:Câu 1 : Vì sao lao động vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân? Nhà nước ta có chính sách gì để phát huy quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?* Lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân vì:­ Mọi công dân có quyền từ bỏ do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm cho, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.­ Mọi người có nghĩa vụ lao động để trường đoản cú nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.­ Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân.* Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong cùng ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao đụng. Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm cho, dạy nghề và học nghề để có việc làm cho, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.Câu 2: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần cần làm gì?* Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần:­ Xác định lí tưởng sống đúng đắn.­ Ra sức học tập, rèn luyện.­ Tích cực tham gia các hoạt cồn.­ Có ý thức tự giác lao rượu cồn, giúp đỡ mọi tín đồ.­ Có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh lớp 9.Câu 3: Vi phạm pháp luật là gì? Có các loại vi phạm pháp luật nào?* Vi phạm pháp luật : là hành vi trái pháp phương pháp, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.­ Các loại vi phạm pháp luật:+ Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm): là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được qui định trong Bộ cơ chế Hình sự.+ Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi xâm phạm các qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.+ Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp khí cụ, xâm hại tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, nhỏng quyền tác đưa, quyền sở hữu công nghiệp…+ Vi phạm kỉ luật: là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, qui chế, xác định trật từ, kỉ mức sử dụng trong nội bộ cơ quan tiền, xí nghiệp, trường học tập.­ Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí.Câu 4: Trách nhiệm pháp lí là gì? Có các loại trách nhiệm pháp lí nào? Công dân phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật ? * Trách nhiệm pháp lí : là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật buộc phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định.­ Các loại trách nhiệm pháp lí:+ Trách nhiệm hình sự+ Trách nhiệm hành chính+ Trách nhiệm dân sự+ Trách nhiệm kỉ luật* Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật và tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp lý lẽ.Câu 5: Bảo vệ Tổ quốc là gì? Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là gì? Ý nghĩa của việc bảo vệ Tổ quốc?* Bảo vệ Tổ quốc: là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.­ Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự an ninh xã hội.* Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.* Ý nghĩa của việc bảo vệ Tổ quốc: Non sông đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là do ông cha chúng ta đã hằng ngàn năm xây đắp, gìn giữ. Ngày nay, Tổ quốc chúng ta vẫn luôn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chỉ chiếm, phá hoại. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội công ty nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân.Câu 6: Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng ta phải làm gì?* Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà ngôi trường, học sinh chúng ta phải: ­ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự­ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật trường đoản cú, an ninh trong trường học và nơi cư trú­ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự­ Tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.PHẦN II. BÀI TẬP :­ Xem lại các dạng bài tập :+ Bài tập trắc nghiệm đúng không nên, điền vào ô trống. ( Chú ý vận dụng kiến thức các bài: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; Vi phạm pháp luật với trách nhiệm pháp lí của công dân; Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc để làm bài tập).