Violympic Toán thù Tiếng Anh là cuộc thi cấp cho non sông về giải Toán học tập bên trên Internet vì chưng Sở GD&ĐT chỉ huy, Tập đoàn FPT với ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh trường đoản cú lớp 1 đi học 12 bên trên Việt Nam, được ban đầu tổ chức triển khai từ năm 2008. Đến ni ViOlympic vẫn nóng bỏng hơn 20 triệu member, rộng phủ mang lại hơn 700 thị xã thuộc 63 thức giấc, thành vào cả nước. đa phần Ssinh hoạt dạy dỗ rước kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn chỉnh để xét tuyển chọn vào những ngôi trường siêng hoặc cùng điểm lên cấp cho, bao hàm snghỉ ngơi còn xét tuyển công chức cho các gia sư qua kỳ thi ViOlympic.

Bạn đang xem: Đáp án violympic toán lớp 6 vòng 1

*

Sau phía trên chúng tôi xin cung ứng đề thi cùng câu trả lời Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng một năm năm ngoái – 2016:

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm năm ngoái – 2016

Exam number 1:

Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with “the dot” between number part & fraction part. Example: 0.5)

Question 1: The ratio of two numbers is 1.4 và their sum is 36. The smaller number is…………………………………

Question 2: There are 60 seats on a train. 40% of the seats are empty. How many empty seats are there in the train? Answer: There are ……………………………………..empty seats.

Question 3:

*

The perimeter of the circle is………………………centimet (Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: What is một nửa of 824? Answer: ……………………..

Question 5: The perimeter of a rectangular lvà is 90m. Its length is 7m longer than its width.

The area of this land is………………………….m2

Question 6: 45% of M is 72. The value of M is……………………………..

Question 7: Mrs. Jane buys 10kilogam of flour. She uses 1/6 of it lớn make a cake & 1/3 of it to lớn make grape pies. How many kilograms of flour are left? Answer: ……………………………..kilogam.

Question 8:

*

The value of m is……………………

Question 9: Emily rides her horse 21km in 

*
hours. What is her average tốc độ in kilometers per hour?

*

Answer: Her average tốc độ is …………………………..kilometers per hour.

Question 10: Anna multiply together the following numbers

*

How many zeros are there at the end of the product? Answer: There are ……………………… zeros.

Question 11: Calculate: 

*

Answer: …………………………………..

(Write your answer in the simplest form)

Question 12: Convert: 1 m3=…………….. cm3

Answer: ……………………………

Question 13: 14 hours 25 minutes – 7 hours 45 minutes = ………………….hours 40 minutes

Answer: ……………………………

Question 14: The area of the trapezoid below is 100 m2. Find x

*
Answer: x =……………………………

Question 15: A oto traveled at a constant speed for 5 hours, covering a total distance of 301km. How far did the car travel for one hour? Answer: ……………………………

(Write your answer by decimal in simplest form)

Question 16: Which number between 70 và 80 can be expressed both as the sum of two consecutive natural numbers and as the sum of three consecutive sầu natural numbers? Answer: ……………………………

Exam number 2:

Choose the correct answer

Question 1:

3.7x………. = 17.2. The missing number is…….

Xem thêm: Bộ Luật Hình Sự 100/2015/Qh13 File Doc, Giáo Trình Luật Hình Sự Quốc Tế

A. 4.6

B. 4.7

C. 5.6

D. 5.4

Question 2:

48 is 25% of what number?

A. 12

B. 192

C. 96

D. 64

Question 3:

John rides his xe đạp with a constant tốc độ of 12km/h. How far can he travel in 2 hours 45 minutes?

A.33km

B. 36km

C. 35km

D. 30km

Question 4:

The pages of a book are consecutively numbered from 1 lớn 240. How many digits are there in this numbering?

A. 612

B. 546

C. 480

D. 607

Question 5:

Look at these numbers

*

Choose two numbers from the box lớn complete the division sentence

…………….. : ……………….. = 2.4

A. 5 và 15

B. 5 and 12

C. 6 & 15

D. 6 and 12

Exam number 3:

Arrange the values in increasing order

*

Answer:

…..

Nhập số lắp thêm từ bỏ của những giá trị vào nơi chnóng và để được dãy cực hiếm theo sản phẩm từ bỏ tăng dần

Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1

Question 1: 15Question 7: 5Question 13: 6
Question 2: 24Question 8: 9Question 14: 20
Question 3: 21.99Question 9: 18Question 15: 60.2
Question 4: 412Question 10: 4Question 16: 75
Question 5: 494Question 11: 26 
Question 6: 160Question 12: 1,000,000 

Exam number 2:

Question 1: A

Question 2: B

Question 3: A

Question 4: B

Question 5: B

Exam number 3:

(18) = 1.25

(18); (2) ; (14); (12); (17); (19); (15); (5); (16) ; (7); (8); (1); (11); (10); (13); (6); (3); (9); (4); (20).