Giải bài bác tập SBT Vật lý lớp 6 bài bác 11: Khối hận lượng riêng rẽ - Trọng lượng riêng biệt là tư liệu học xuất sắc môn Vật lý lớp 6, lí giải những em giải chi tiết các bài tập cơ bản với nâng cao trong vsinh hoạt bài xích tập Lý 6.

Bạn đang xem: Đáp án sbt vật lý 6

Hi vọng đây vẫn là tư liệu xem thêm có lợi dành cho quý thầy cô cùng những em học viên.


Giải bài bác tập SGK Vật lý lớp 6 bài bác 11: Khối lượng riêng rẽ, trọng lượng riêng

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài bác 10: Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Giải bài xích tập SBT Vật lý lớp 6 bài 13: Máy cơ 1-1 giản


Bài 11.1 trang 38 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Muốn nắn đo cân nặng riêng rẽ của các hòn bi thủy tinh, ta đề xuất sử dụng hầu như khí cụ gì? Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

A. Chỉ đề nghị cần sử dụng một chiếc cân

B. Chỉ phải sử dụng một cái lực kế.

C. Chỉ bắt buộc dùng một cái bình phân chia độ.

D. Cần dùng một chiếc cân nặng và một chiếc bình chia độ.

Trả lời:

Chọn D

Muốn nắn đo khối lượng riêng rẽ của các hòn bi thủy tinh, ta cẩn dùng mọi cơ chế là một cái cân nặng cùng một chiếc bình chia độ. Cân nhằm đo khối lượng, bình chia độ đo thể tích.


Bài 11.2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Một vỏ hộp sữa Ông Tchúng ta bao gồm khối lượng 397g cùng hoàn toàn có thể tích 320cm3. Hãy tính trọng lượng riêng của sữa vào hộp theo đơn vị kg/m3.

Trả lời:

Đề đã cho: m = 397g = 0,397kg; V = 320cm3 = 0,00032m3

Kân hận lượng riêng của sữa là

Bài 11.3 trang 38 Sách bài bác tập (SBT) Vật lí 6

Biết 10 lkhông nhiều cát tất cả cân nặng 15kilogam.

a) Tính thể tích của 1 tấn cát

b) Tính trọng lượng của một lô cát 3m3.

Hướng dẫn

Đề sẽ cho: V1 = 10l =10 dm3 = 0,01m3; m1 = 15kg

a) m = 1tấn = 1000kilogam => V = ?

b) V = 3m3 => m =?

Khối lượng riêng của mèo là

Trả lời:

a) Thể tích 1 tấn mèo

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối hận lượng: m = D.v = 1.500 x 3 = 4.500kg

=> Trọng lượng: p = 10m = 45.000N

Bài 11.4 trang 38 Sách bài bác tập (SBT) Vật lí 6

1kg kem giặt VISO rất có thể tích 900cm3. Tính cân nặng riêng rẽ của kem giặt VISO với so sánh với khối lượng riêng của nước.

Trả lời

Tóm tắt: V = 900cm3 = 0,0009 m3; m = 1kg => D =?

Khối lượng riêng rẽ của bột giặt


So sánh cùng với nước: Dnước = 1000kg/m3 => Dnước kem

Bài 11.5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Mỗi hòn gạch "nhì lỗ" tất cả trọng lượng 1,6kg. Hòn gạch men hoàn toàn có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ hoàn toàn có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng biệt cùng trọng lượng riêng của gạch men.

Trả lời

Thể tích phần gạch men trong những viên gạch:

V = 1200 - (2.192) = 816cm3 = 0,000816m3

Khối lượng riêng của gạch:

Trọng lượng riêng biệt của gạch ốp d = 10D = 19608N/m3

Bài 11.6 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Hãy search phương pháp đo trọng lượng riêng rẽ của cát thô đã có được đặt lèn chặt.

Trả lời:

Đánh vết nút cát bị lèn chặt vào bình

Đưa mèo lên cân nặng được cân nặng m1

Đổ cat ra, gửi bình lên cân nặng được cân nặng m2

Đổ một lượng nước vào trong bình sao cho đến nấc ta lưu lại sinh hoạt trên, đo thể tích nước đổ vào là V.

Kân hận lượng riêng biệt của cát: D = (m1−m2)/V

Bài 11.7 trang 38 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Kân hận lượng riêng biệt của nhôm là bao nhiêu?

A. 2.700kg. B. 2.700N.

C. 2.700kg/m3. D. 2.700N/m3.

Trả lời:

Chọn C

Đơn vị đo của cân nặng riêng yêu cầu là kg/m3 đề xuất lời giải C là đúng.

Bài 11.8 trang 38 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Trọng lượng riêng biệt của gạo vào khoảng

A. 12.000kilogam. B. 12.000N

C. 12.000kg/m3 D. 12.000N/m3.

Trả lời:

Chọn D

Đơn vị đo của trọng lượng riêng rẽ cần là N/m3 yêu cầu đáp án D là đúng

Bài 11.9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Khối lượng riêng của Fe là 7800kg/m3. Vậy, 1kg Fe đã hoàn toàn có thể tích vào khoảng

A. 12,8cm3 B. 128cm3.

C. 1.280cm3. D. 12.800cm3.

Trả lời:

Chọn B


Bài 11.10 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Kân hận lượng riêng biệt của dầu ăn uống vào thời gian 800kg/m3. Do kia, 2 lkhông nhiều dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A. 1,6N. B. 16N.

C. 160N. D. 1600N.

Trả lời:

Chọn B

Kăn năn lượng của 2 lít dầu ăn uống là m = D.V= 800. 0,002 = 1,6kilogam.

Trọng lượng P = 10m = 1,6.10 = 16N

Bài 11.11 trang 39 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Người ta thường nói đồng nặng nề rộng nhôm. Câu phân tích và lý giải làm sao sau đây là không đúng?

A. Vì trọng lượng của đồng to hơn trọng lượng của nhôm.

B. Vì trọng lượng riêng của đồng to hơn trọng lượng riêng của nhôm.

C. Vì cân nặng riêng rẽ của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.

D. Vì trọng lượng cúa miếng đồng to hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Trả lời

Chọn A

Vì trọng lượng của một thiết bị còn phụ thuộc thể tích nếu như khối hận nhôm có thể tích lớn thì trọng lượng cũng lớn.

Bài 11.12 trang 39 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Cho biết 1kg nước tất cả nạm tích 1 lkhông nhiều còn 1 kilogam dầu hỏa có thể tích 5/4 lkhông nhiều.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. 1 lsố lượng nước hoàn toàn có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa.

B. 1 lkhông nhiều dầu hỏa gồm trọng lượng to hơn 1 llượng nước.

C. Khối hận lượng riêng rẽ của dầu hỏa bởi 5/4 cân nặng riêng của nước

D. Kân hận lượng riêng của nước băng 5/4 trọng lượng riêng biệt của dầu hỏa.

Trả lời:

Chọn D

Phát biểu đúng: Kân hận lượng riêng biệt của nước bằng 5/4 cân nặng riêng của dầu hỏa.

Bài 11.13 trang 39 Sách bài xích tập (SBT) Vật lí 6

Một học sinh định xác định khối lượng riêng D của ngô bằng cách thức sau:

Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi sử dụng cân nặng đo khối lượng m của ngô. Đổ đầy một ca nước rồi sử dụng bình chia độ đo thể tích V của nước Tính D bằng công thức: D = m/V

Hỏi quý giá của D tính được có đúng mực không? Tại sao?

Trả lời:

Giá trị của D tính được không đúng mực. Vì Khi tính thể tích của ngô ta thấy, giữa các hạt ngô có tầm khoảng trống nên thể tích ca nước ko bởi thể tích ngô vào ca. Cho bắt buộc giá trị của D tính được ko chính xác.

Bài 11.14 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Trong phòng nghiên cứu người ta xác minh đúng chuẩn trọng lượng riêng của đồ gia dụng rắn bởi cân nặng Rô-béc-van và một loại bình đặc trưng đã làm được thể hiện vào bài xích tập 5.17*.


Thực hiện cha lần cân:

Lần đồ vật nhất: Thực hiện tại như lần cân đầu tiên trong bài xích 5.17*. Lần trang bị hai: Bỏ thiết bị thoát ra khỏi đĩa cân cùng làm cân nặng thăng bằng lại bởi khối lượng mét vuông. Lần máy ba: Thực hiện tại nlỗi lần cân trang bị nhì vào bài bác 5.17*. (Chú ý: Người ta Điện thoại tư vấn tổng cân nặng của các trái cân trong trường hợp này là m3, chưa phải là mét vuông nhỏng trong bài 5.17*)

Biết cân nặng riêng biệt của nước chứa là 1g/cm3. Hãy minh chứng rằng trọng lượng riêng biệt của vật dụng tính ra g/cm3 bao gồm độ béo là:

Trả lời:

Lần đầu tiên ta có: mT = mb + mV + m1 (1)

Lẩn vật dụng hai ta có: mT = mb + mét vuông (2)

Từ đó suy ra: mV = m2 – m1 (3)

Lần sản phẩm công nghệ cha ta có: mT = mb’ + mV + m3 (4)

Từ (4) cùng (1) suy ra: mb – mb’ + m1 – m3 = 0 (5)

⇒ mb – mb’ = Dn .V = m3 – m1

Từ (3) với (5) suy ra:

Bài 11.15 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) Vật lí 6

Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Đơn vị lực.

2. Kăn năn lượng của một đơn vị thể tích một chất.

3. Lực hút ít mà Trái Đất tác dụng lên đồ.

4. Dụng cố gắng dùng để làm đo trọng lượng.

5. Đơn vị khối lượng.

6. Vật có tính àản hồi dùng để chế tạo lực kế.

7. Dụng ráng dùng làm đo lực.

8. Đại lượng chỉ lượng chất đựng trong một trang bị.

Xem thêm: Giải Vbt Sinh Học 7 - Giải Vở Bài Tập Sinh Lớp 7

9. Lực mà một lò xo tác dụng lên hai thứ xúc tiếp (hoặc đính cùng với nhì đầu của nó) khi nó bị nén hoặc kéo dãn dài.