*Bạn đang xem: Đáp án sách giáo khoa toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán lớp 5

Chương thơm 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán thù tương quan cho tỉ trọng. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính chất cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phxay cộng cùng phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phxay nhân với phxay chia hai phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập tầm thường trang 15 phần 1 • Luyện tập chung trang 15 phần 2 • Luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải tân oán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải tân oán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập với bổ sung về giải toán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập thông thường trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-m2. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập tầm thường trang 31 phần 1 • Luyện tập chung trang 31 phần 2 • Luyện tập phổ biến trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phxay tính với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • So sánh hai số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập phổ biến trang 43 • Viết các số đo độ dài bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết những số đo cân nặng bên dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích S dưới dạng số thập phân • Luyện tập phổ biến trang 47 • Luyện tập phổ biến trang 48 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 48 phần 2
II - Các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phxay cùng • 2. Phép trừ • 3. Phnghiền nhân • 4. Phxay phân chia

Chương thơm 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập phổ biến trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập tầm thường trang 100 • Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt • Luyện tập về tính diện tích • Luyện tập về tính diện tích S (tiếp theo) • Luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập pmùi hương • Diện tích bao phủ và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích bao quanh và mặc tích toàn phần của hình lập pmùi hương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập phổ biến trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối hận. Đề-xi-mét kân hận • Mét kăn năn • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • Luyện tập phổ biến trang 123 • Luyện tập bình thường trang 124 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập chung trang 127 • Luyện tập phổ biến trang 128

Chương thơm 4: Số đo thời hạn. Toán thù vận động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • Cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời gian • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn cùng với một vài • Chia số đo thời gian mang đến một số • Luyện tập trang 137 • Luyện tập phổ biến trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng con đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập chung trang 144 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 144 phần 2 • Luyện tập tầm thường trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ nhiều năm cùng đo trọng lượng • Ôn tập về đo độ dài cùng đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phnghiền cộng • Phxay trừ • Luyện tập trang 160 • Phxay nhân • Luyện tập trang 162 • Phxay chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phnghiền tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số trong những hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích S, thể tích một số hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập phổ biến trang 169
• Một số dạng toán sẽ học • Luyện tập trang 17một phần 1 • Luyện tập trang 171 phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • Luyện tập phổ biến trang 175 • Luyện tập thông thường trang 176 phần 1 • Luyện tập bình thường trang 176 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập chung trang 179


Xem thêm: tiêu chuẩn eurocode

Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán lớp 5 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập với bổ sung cập nhật về phân số. giải tân oán tương quan đến tỉ trọng. bảng đơn vị đo diện tích S •Chương 2: Số thập phân. Các phxay tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán thù chuyển động rất nhiều •Cmùi hương 5: Ôn tập