--- Đơn vị ---Lãnh đạo Sở Nội vụVăn uống phòng Bộ--- Lãnh đạo Văn chống Bộ--- Phòng Tổng hợp - Tlỗi ký--- Phòng Kế tân oán - Tài vụ--- Phòng Thi đua - Khen ttận hưởng và Truyền thông--- Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính--- Phòng Hành chính - Quản trị--- Phòng Bảo vệ--- Đội xeVăn uống chống Ban Cán sự đảng Bộ--- Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng--- Tổ công chức kiêm nhiệm Văn uống phòng Đảng ủy BộVăn chống Công đoàn Bộ Nội vụVăn uống chống Đoàn Tkhô hanh niên Sở Nội vụVụ Tổ chức cán bộ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức - Biên chế--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế--- Danh sách công chứcVụ Công tác thanh hao niên--- Lãnh đạo Vụ Công tác tkhô cứng niên--- Danh sách công chứcVụ Kế hoạch - Tài chính--- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính--- Danh sách công chức--- Danh sách công chứcVụ Tiền lương--- Lãnh đạo Vụ Tiền lương--- Danh sách công chứcVụ Công chức - Viên chức--- Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức--- Danh sách công chứcVụ Chính quyền địa phương--- Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương--- Danh sách công chứcVụ Hợp tác quốc tế--- Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức phi chủ yếu phủ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi thiết yếu phủ--- Danh sách công chứcVụ Cải giải pháp hành chính--- Lãnh đạo Vụ Cải phương pháp hành chính--- Danh sách công chứcVụ Đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ, công chức--- Lãnh đạo Vụ Đào chế tạo, bồi dưỡng cán cỗ, công chức--- Danh sách công chứcVụ Pháp chế--- Lãnh đạo Vụ Pháp chế--- Danh sách công chứcVụ Tổng hợp--- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp--- Danh sách công chứcTkhô nóng tra Bộ--- Lãnh đạo Tkhô giòn tra Bộ--- Phòng Thanh hao tra nội vụ khối Sở, ngành Trung ương--- Phòng Tkhô giòn tra nội vụ kân hận địa phương--- Phòng Tổng hợpBan Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng--- Phòng Hành chủ yếu - Quản trị--- Phòng Tổng vừa lòng - Thống kê--- Phòng Văn uống tlỗi - Lưu trữ--- Phòng Tài chính - Kế toán--- Vụ Công giáo--- Vụ Phật giáo--- Vụ Tin lành--- Vụ Cao đài--- Vụ Tổ chức- Cán bộ--- Vụ Các tôn giáo khác--- Vụ Pháp dụng thanh tra--- Vụ Quan hệ quốc tế--- Trung trọng tâm Thông tin--- Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo--- Nhà xuất bản tôn giáo--- Tạp chí công tác tôn giáo--- Viện Nghiên cứu vãn chính sách tôn giáo--- Vụ công tác làm việc tôn giáo phía NamBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương--- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen ttận hưởng Trung ương--- Lãnh đạo Văn uống phòng--- Vụ Nghiên cứu giúp -Tổng hợp--- Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, đô thị trực nằm trong Trung ương--- Vụ Tổ chức cán bộ--- Vụ Pháp chế--- Tạp chí Thi đua,Khen thưởng--- Trung trung khu tin học--- Vụ Thi đua - Khen ttận hưởng những Bộ, ngành, đoàn thể sinh hoạt Trung ươngCục Văn tlỗi với Lưu trữ công ty nước--- Lãnh đạo Cục Vnạp năng lượng thư cùng Lưu trữ bên nước--- Lãnh đạo những đơn vị trực thuộc--- Văn chống cục--- Trung trọng tâm tàng trữ đất nước I--- Trung vai trung phong lưu trữ giang sơn II--- Trung trọng tâm tàng trữ giang sơn III--- Trung vai trung phong tàng trữ nước nhà IV--- Trung trung ương khoa học nghệ thuật văn thỏng - Lưu trữ--- Trung trung ương tàng trữ tổ quốc tư liệu năng lượng điện tử--- Trung trọng tâm bảo hiểm tư liệu tàng trữ quốc gia--- Vnạp năng lượng tlỗi Cục văn thư cùng Lưu trữ bên nướcHọc viện Hành thiết yếu Quốc gia--- Lãnh đạo Học viện Hành chủ yếu Quốc Gia--- Đảng ủy Học viện--- Công đoàn Học viện--- VP đoàn TSCS TP HCM Học viện--- Vnạp năng lượng phòng Học viện--- Ban Tổ chức - Cán bộ--- Tkhô cứng tra giáo dục đào tạo--- Ban bắt tay hợp tác quốc tế--- Ban Kế hoạch - tài chính--- Phòng Khảo thí với Kiểm định chất lượng giáo dục--- Ban Đào tạo--- Khoa huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng công chức cùng tại chức--- Ban Quản lý đào tạo sau đại học--- Khoa Lý luận cơ sở--- Khoa Nhà nước - luật pháp và Lý luận cơ sở--- Khoa Hành chính học--- Khoa Khoa học tập chủ yếu cùng Tổ chức nhân sự--- Khoa Văn uống bản với Công nghệ Hành chính--- Khoa QLNN về Kinh tế với tài bao gồm công--- Khoa QLNN về Xã hội--- Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính với tài thiết yếu công--- Khoa QLNN về Đô thị với Nông thôn--- Sở môn Ngoại ngữ--- Trung trung tâm Ngoại ngữ--- Trung trung khu tin học tập bao gồm cùng CNTT--- Trung trung khu Ngoại ngữ - Tin học tập và Thông tin - Thư viện--- Viện nghiên cứu và phân tích khoa học tập chính--- Tạp chí Quản lý đơn vị nước--- Phân viện HVHCQG tại thành thị Huế--- Phân viện HVHCQG khu vực Tây Nguyên--- Phân viện HVHCQG trên TP.. Hồ Chí Minh--- Văn uống thư--- Tlỗi ký--- Ban Quản lý bồi dưỡngTrường Đại học tập Nội vụ Hà Nội--- Ban Giám hiệu Trường Đại học tập Nội vụ Hà Nội--- Phòng Hành chính-Tổng hợp--- Phòng Tổ chức cán bộ--- Phòng Quản lý đào tạo--- Phòng Kế hoạch-Tài chính--- Phòng Quản trị-Thiết bị--- Phòng Công tác sinh viên--- Phòng thống trị kỹ thuật với sau đại học--- Phòng Hợp tác quốc tế--- Phòng Khảo thí với bảo vệ chất lượng--- Khoa vnạp năng lượng tlỗi lưu lại trữ--- Khoa Văn uống hóa-Thông tin và làng mạc hội--- Khoa Pháp biện pháp hành chính--- Khoa Quản trị mối cung cấp nhân lực--- Khoa Quản trị văn uống phòng--- Khoa Hành chủ yếu học--- Khoa Khoa học tập Chính trị--- Khoa Đào sản xuất trên chức và bồi dưỡng--- Khoa Tổ chức desgin thiết yếu quyền--- Trung trọng điểm Ngoại ngữ--- Trung trọng điểm Tin học--- Trung tâm Đào tạo thành Nghiệp vụ vnạp năng lượng chống cùng Dạy nghề--- Trung trọng tâm biết tin Tlỗi viện--- Tạp chí Nghiên cứu công nghệ Nội vụ--- Viện Nghiên cứu cùng phạt triển--- Phân hiệu Trường Đại học tập Nội vụ thủ đô trên Quảng Nam--- Trường Đại học Nội vụ Hà nội cơ sở TPhường. Hồ Chí Minh--- Tlỗi cam kết lãnh đạo cơ quan--- Văn thư--- Văn phòng Đoàn tkhô cứng niên--- Trung tâm Dịch Vụ Thương Mại côngViện Khoa học tập tổ chức triển khai nhà nước--- Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức triển khai đơn vị nước--- Văn phòng Viện--- Phòng tin tức khoa học và hợp tác quốc tế--- Phòng Nghiên cứu giúp quản lý cán bộ công chức, viên chức--- Phòng Quản lý khoa học--- Phòng Nghiên cứu vãn tổ chức--- Phòng Nghiên cứu vãn tổng hợpTrung chổ chính giữa Thông tin--- Lãnh đạo Trung trọng điểm Thông tin--- Phòng Hành thiết yếu - Tổng hợp--- Phòng Quản trị hạ tầng thông tin--- Phòng Phát triển hệ thống và Thương hiệu sửa chữa dữ liệu--- Cổng tin tức điện tử và Tlỗi viện Bộ Nội vụ--- Phòng Quản lý an toàn thông tinTạp chí Tổ chức đơn vị nước--- Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức bên nước--- Phòng Tlỗi ký kết tòa soạn--- Phòng Biên tập--- Phòng Trị sự - Tổng hợp--- BanTạp chí năng lượng điện tử