Số hiệu: 2387/BHXH-QLT Loại văn uống bản: Công vnạp năng lượng Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Đức Thuật Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết

BẢO HI ỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TPhường. HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 2387/BHXH-QLT Vv chỉ dẫn cấ p thẻ B H YT năm 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 201 6

 

Kính gửi: Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị chức năng thực hiện lao rượu cồn bên trên địa bàn thành phố thủ đô.

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 959/ QĐ-BHXH ngày 09/09/năm ngoái của Tổng Giám đốc Bảo hiểm x ã hội cả nước về câu hỏi ban hành cơ chế thống trị thu bảo hi ểm buôn bản hội (BHXH), bảo hiểm y tế (B HYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thống trị sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 13 13/QĐ-B HXH ng ày 02/12/2014 với Công vnạp năng lượng số 3222/B HX H-ST ngày 24/8/2016 của Bảo hiểm buôn bản hội VN về bài toán in th ẻ b ảo hiểm y t ế gồm bổ sung lên tiếng thời đi ểm đ ủ 5 năm liên tục; Quyết định số 2777/QĐ-B HX H ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH th ành ph ố TP Hà Nội về việc tiến hành nhiệm vụ công tác làm việc thu B HX H, B HY T, B HTN, thống trị sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1259/QĐ-B HXH ngày 26/07/năm nhâm thìn của Giám đốc BHX H thành thị Hà Nội về bài toán phát hành Quy định tiến hành chào đón h ồ sơ, giải quyết trả kết quả th ủ tục hành bao gồm v ề B HXH, BHYT, BHTN nằm trong B HXH tỉnh thành TP Hà Nội. Để việc cấp thẻ BHYT năm 2017 đúng lúc, chính xác, BHXH đô thị Hà Nội khuyên bảo một vài ngôn từ sau:

1. Về các bước mừng đón làm hồ sơ tại ban ngành BHXH.

Thực hiện nay theo quy định tại Quyết định số 1259/QĐ-ĐHXH ngày 26/07/năm nhâm thìn cùng Công văn uống số 1207/BHXH- QLT ngày 06/06/năm nhâm thìn của BHXH đô thị TP. hà Nội.

2. Về làm hồ sơ cấp cho thẻ BHYT năm 2017.

- Căn cứ dữ liệu thu đến khi xong ngày 30/9/năm 2016 vì chưng cơ quan BHXH chỗ qu ản lý thu cung cấp, đơn vị thực hiện thanh tra rà soát tài liệu năm năm 2016 (phương thức, phương thức thanh tra rà soát tài liệu tiến hành theo h ướng dẫn tại prúc lục tất nhiên Công văn uống này) .

- Giá trị áp dụng ghi trên thẻ BHYT: th ẻ BHYT có mức giá trị áp dụng tùy đặc điểm của từng đơn vị chức năng sử dụng lao độn g, cơ sở b ảo hiểm thôn hội cung cấp thẻ B HYT bao gồm gi á trị thực hiện 3 tháng, 6 mon, 12 tháng, buổi tối nhiều không thực sự một năm (theo năm tài chính).

- Đơn vị lập bi ểu Đ ề nghị cấp cho th ẻ BHYT năm 2017 (theo chủng loại s ố 01 đ ính kèm vnạp năng lượng b ản này) gửi cơ quan BHXH tiến hành in thẻ BHYT.

3. Về ĐK thăm khám trị bệnh ban sơ.

Trong khi chờ văn uống bản chỉ dẫn new về đăng k ý KCB thuở đầu năm 2017, trong thời điểm tạm thời đơn vị chức năng sử dụng lao đụng khuyên bảo người lao đụng ĐK KCB ban đ ầu theo văn bản hướn g dẫn s ố 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/năm ngoái của Liên ngành Ssinh sống Y tế Hà Nội cùng BHXH tỉnh thành TP Hà Nội về câu hỏi trả lời đă ng ký kết KCB ban đầu bên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lưu ý: + N gười th am gia B HYT được quyền đă ng cam kết KCB ban đầu lại một trong những cơ snghỉ ngơi KCB tuy ến làng mạc, tu yến hu yện kh ông phân biệt địa giới hành bao gồm, phù hợp cùng với nơi thao tác làm việc, địa điểm cư trú và kh ả năn g đáp ứng của cửa hàng KCB.

+ Người tmê say gia BHYT được đ ăng ký kết KCB ban đầu tại một trong số các đại lý KCB tuyến tỉnh giấc, tuyến đường Trun g ương chỗ thườn g trú, tạm bợ trú tất cả thời hạn hoặc thao tác bên trên địa b àn quận, thị trấn, th ị x ã.

Bạn đang xem: Công văn 2387/bhxh-qlt

- Trườn g hòa hợp đăn uống g k ý KCB ban đầu t ại các đại lý y tế vào đ ịa bàn Thành phố : năm 201 7 được thường xuyên đăn g cam kết tại cơ sở y tế nhưng mà năm năm nhâm thìn đi đ ăng cam kết nếu như gồm nguyện vọng.

- Trường phù hợp đnạp năng lượng g cam kết KCB ban đ ầu trên khám đa khoa nước ngoài t ỉnh; thực hiện theo Danh mục KCB ban đầu bởi BHXH những t ỉnh thông tin.

- Từ ngày 01/01/năm nhâm thìn, bạn tyêu thích gia BHYT ĐK KCB lúc đầu tại cửa hàng thăm khám trị bệnh đường thị trấn với t ương đương tr làm việc xuống được quyền k hám chữa bệnh dịch B HYT trên các các đại lý KCB t uyến thị trấn cùng tương đươn g trngơi nghỉ xuống bên trên cùn g địa phận thức giấc . Vì vậy, n gười tđắm say g ia B HYT khô ng nhất thiết nên đ ổi địa điểm ĐK KCB thuở đầu trường hợp vẫn đăng cam kết KCB thuở đầu tại cơ sở đi khám trị bệnh dịch đường thị xã và t ương đương tr sống xu ống.

4. Xác định thời gian tsay mê gia BHYT 60 tháng tiếp tục.

Cnạp năng lượng cứ tài liệu list rà soát thời gian tmê mệt gia BHYT liên tục vị cơ quan BHXH đưa đ ến, đơn vị chức năng sử dụng lao hễ thực hiện rà soát, bổ sung s ố tháng tmê mẩn gia BHYT tiếp tục theo phía dẫn trên prúc lục phát hành kèm theo Công văn uống n ày.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Cơ quan tiền BHXH.

+ Cung cấp mang lại đơn vị danh sách tín đồ tmê mệt gia tất cả thời hạn tham mê g ia BHYT tiếp tục bên dưới 60 tháng .

+ Phối hận hợp với đối kháng vị rà soát thời hạn tđê mê gia BHYT 5 năm liên tục.

+ Kết đưa s ố liệu thu mang đến thán g 12/năm 2016 trước lúc tiến hành gia hạn thẻ BHYT năm 20 17.

+ Cập nh ật s ố mon tmê mệt gia BHYT thường xuyên đ ối cùng với số đông ngôi trường hòa hợp đầy đủ 60 tháng trnghỉ ngơi lê n.

+ Cấp lại thẻ BHYT đ ối cùng với tr ường thích hợp thời gian tmê say gia B HYT liên t ục từ đ ủ 60 mon trở lên tuy vậy trên thẻ chưa được ghi thừa nhận ví như có đề nghị.

5.2. Đơn vị thực hiện lao động

+ Lập danh sách (theo mẫu số 01 đi kèm văn uống bản này) gửi về cơ quan BHXH trước Khi thẻ BHYT không còn quý hiếm áp dụng ít nhất 15 ngày.

+ Trường vừa lòng đơn vị ko lập danh sách kiến nghị cung cấp thẻ BHYT năm 2017, trước thời gian ngày 31/12/năm nhâm thìn ban ngành BHXH thực hiện cung cấp thẻ BHYT cho những người lao cồn theo tài liệu đang làm chủ với thông báo mang lại đơn vị cho dấn thẻ BHYT trực tiếp tại cơ sở BHXH.

+ Đối cùng với các trường hợp phát sinh tăng bắt đầu sau thời khắc chốt tài liệu (từ ngày 01/10/năm 2016 cho đến khi kết thúc ngày 31/12/2016) ban ngành BHXH cấp cho 02 thẻ BHYT, trong đó: 01 thẻ có mức giá trị đến khi hết ngày 31/12/2016 với 01 thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 cho đến khi kết thúc quý hiếm bình thường của đơn vị.

Đề nghị Ông (Bà) Thủ trưởng những đơn vị chức năng sử dụng lao cồn chỉ đạo bộ phận trình độ thực hiện theo như đúng những văn bản khuyên bảo trên vnạp năng lượng bạn dạng này. Trong quy trình thực hiện, giả dụ gây ra vướng mắc, các đơn vị chức năng phản ánh đúng lúc về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) nhằm trả lời, giải quyết./.

Xem thêm: Đọc Truyện Yên Hỏa Lan San Thuấn Gian Khuynh Thành, Yên Hỏa Lan San (Khói Lửa Rã Rời)

 

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Giám đốc (nhằm b/c); - Các Phó GĐ (để chỉ đạo); - BHXH những quận, thị trấn, thị xã; nhằm t/h - Các chống NV thuộc BHXH TP; để t/h - Lưu: VPhường, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Vũ Đức Thuật

 

PHỤ LỤC

(Ban hành dĩ nhiên Công vnạp năng lượng số 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/năm nhâm thìn của BHXH thành phố Hà Nội)

1. Rà thẩm tra báo cáo ngườ i lao động.

Trường hòa hợp dữ liệu quản lý tại phòng ban BHXH không hợp đọc tin nhân thân fan lao đụng (bao gồm: bọn họ, tên, ngày tháng năm sinch, giới tính, địa ch ỉ....) cùng số s ổ BHXH.

Đơn vị lập Danh sách hiệu chỉnh s ố s ổ BHXH, trường phù hợp sai công bố nhân th ân đơn vị l ập hồ sơ điều chỉnh lên tiếng về nhân thân trước khi lập hồ sơ kiến nghị in thẻ. Cơ quan tiền BHX H ch ỉ thực hiện đi ều ch ỉnh bên trên thẻ BHYT sau khi đơn vị đã từng đi ều ch ỉnh lên tiếng về nh ân thân của tín đồ lao hễ trên s ổ BHXH.

2. Rà kiểm tra thời gian tsi gia BHYT liên tiếp.

2.1. Trách rưới nhiệm thực hiện.

2.1.1. Cơ quan BHXH.

- Phòng Công nghệ đọc tin :

+ Rà rà soát tài liệu thẻ BHYT trên toàn thành phố thủ đô, hỗ trợ list, quá trình tmê mệt gia BHYT thường xuyên theo từng đơn vị chức năng, chuy ển các file l ên mặt đường truyền FTP.. theo địa ch ỉ: FTP://10.10.64.12/BHXHHN/BHXHCNTT/QTBHYT , thành phần Quản lý thu BHXH quận, huyện, thị x ã l ấy file và gửi đơn vị chức năng rà soát những ngôi trường h ợp không đầy đủ 60 mon tsi gia BHYT tiếp tục.

- Sở phận Quản lý thu:

+ Cung cấp cho danh sách tđắm đuối gia BHXH, BHYT mang lại đơn vị chức năng, đề xuất đơn vị chức năng rà soát những ngôi trường đúng theo có thời hạn tyêu thích gia BHYT liên tiếp dưới 60 tháng nhằm cập nhật.

+ Cnạp năng lượng cứ đọng danh sách thanh tra rà soát, bổ sung của đơn vị chuyển đến: Cán bộ thu thực hiện gộp 2 file: lao động đ ã đ ủ 60 tháng vì chống công nghệ thông tin cung ứng với file danh sách đơn vị chức năng thanh tra rà soát. Thực hiện cập nh ật gia hạn thẻ tại đoạn mềm SMS: Tại ứng dụng thu SMS → Cấp sổ thẻ → Cấp thẻ → Gia hạn, bổ sung cập nhật thẻ: nhập cực hiếm thực hiện thẻ, Số liệu, tích cập nhật số tháng tsi mê gia BHYT thường xuyên theo file, đính kèm tệp tin đ ã gộp hoặc cập nh ật t ừng fan lao động, đánh giá , (lưu ý: kiểm tra s ố liệu được cập nhật vào cột STLT bên trên SMS) trước khi kiến nghị thẻ nhựa.

2.1.2. Đơn vị s ử d ụng lao đ ộng.

+ Hướng dẫn bạn lao động: cung c ấp hồ sơ tsay mê gia BHYT liên tục đ ể đơn vị gồm đại lý lập “Danh sách tđam mê gia BHYT liên tục” (chủng loại số 03) gửi cơ quan BHXH.

+ Căn uống cứ làm hồ sơ của bạn lao động; phương thức khẳng định thời gian tsi gia BHYT liên tục, lập “Danh sách tsay đắm gia BHYT tiếp tục ” đối với những trường thích hợp được xác định lại từ bỏ bên dưới 60 mon thành đ ủ từ 60 tđắm say gia BHY T tiếp tục, gửi ban ngành BHXH đ ể tiến hành cập nh ật số mon ttê mê gia BHYT liên tục.

+ Đơn vị Chịu đựng trách nát nhiệm trước pháp quy định về câu chữ kê knhì trong “Danh sách tsay mê gia BHYT thường xuyên ”, triển khai lưu giữ tr ữ làm hồ sơ xác định thời gian BHYT liên tiếp đ ể ship hàng công tác làm việc hậu kiểm, tkhô giòn tra, khám nghiệm theo pháp luật. Trường đúng theo đơn vị chức năng kê khai không đúng quá trình tmê say gia B HYT liên tiếp của lao cồn, đơn vị chức năng yêu cầu hoàn lại chi phí KCB giả dụ tất cả vạc sinch chi phí kh ông cùng chi trả mà cơ sở BHX H đ ã chi không đúng đối tượng người sử dụng.

2.2. Căn cứ đọng xác định thời gian tham gia BHYT liên tục.

- Thời gian tđam mê gia BHXH b ắt buộc của bạn cùng tmê mẩn gia BHXH, BHYT.

- Giấy xác nhận thời gian tsay mê gia BHYT tiếp tục của ban ngành BHXH cung cấp.

- Thẻ BHYT đã được cấp cho của đối tượng: Hộ gia đình; fan nghèo; c ận nghèo; học sinh sinh viên; trợ c ấp bảo hiểm thất nghiệp; thân nhân sỹ quan tiền quân đội, công an, cơ yếu; th ẻ BHYT các đối tượng người tiêu dùng khác.

- Giấy tờ ch ứng minc thời hạn làm việc sinh sống quốc tế.

2.3. Phương pháp tính thời gian tsi mê gia BHYT liên tục.

Cnạp năng lượng cứ khoản 5 mục II phần B Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH tỉnh thành TP. hà Nội, một số chú ý khi xác nhận thời gian tham mê gia BHYT liên tiếp nlỗi sau:

- Thời gian ttê mê gia BHYT liên tục là thời gian áp dụng ghi bên trên th ẻ BHYT lần sau tiếp liền với ngày hết hạn sử dụng của thẻ l ần trước hoặc thời gian tđắm đuối gia BHXH thường xuyên không đứt quãng.

- Thời gian ngăn cách được tính nhằm khẳng định thời hạn tsay đắm gia BHYT liên tục: thời hạn gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 03 tháng k ể từ ngày 01/01/năm ngoái tr ngơi nghỉ đi được tính là thời hạn tđắm đuối gia BHYT liên tiếp.

- Trường thích hợp được c ử đi công tác, học hành sinh sống nước ngoài thì thời hạn công tác làm việc, học hành tại quốc tế cho tới ngày gồm quyết định tr sinh hoạt lại thao tác làm việc của đơn vị chức năng c ử đi được xem là thời gian tmê man gia BHYT tiếp tục.

- Trường phù hợp đi lao rượu cồn tại nước ko kể, nếu tsi mê gia BHYT trong vòng 60 n gày k ể từ thời điểm ngày nhập cư về nước, thì thời hạn lao cồn tại quốc tế và thời gian trường đoản cú khi về nước đến thời điểm tđắm say gia BHYT được tính là thời hạn tđê mê gia BHYT thường xuyên.

- Thời gian người lao đụng có tác dụng thủ tục hóng h ưởng trợ cung cấp thất nghiệp theo hình thức của Luật bài toán làm cho còn nếu như không tmê man gia BHYT theo đội khác thì thời gian chờ đó c ũng được tính là thời hạn tham gia BHYT tiếp tục.

Ví d ụ 1: Ông Nguy ễn Vnạp năng lượng A tham gia đóng BHXH trên BHX H thị xã B từ tháng 5/2010 mang đến mon 3/năm nhâm thìn và đã làm được chốt s ổ BHXH, từ thời điểm tháng 04/năm nhâm thìn đến lúc này ông A tsay mê gia đóng BHXH tại BHXH thị xã C. vì vậy, thời gian tsi gia đ óng BHYT của ông A được tính liên tục từ thời điểm tháng 05/2010 tới nay.

Ví d ụ 2: Ông Nguyễn Văn uống B tsi gia đóng góp BHXH trên BHXH thị xã C từ tháng 5/2010 cho mon 5/năm trước và đã có chốt s ổ BHXH, từ thời điểm tháng 07/2014 tới lúc này ông B tsay đắm gia đóng góp BHXH trên BHXH thị xã A. vì thế, thời gian ttê mê gia đóng góp BHYT của ông B ch ỉ được tính li ên tục từ tháng 07/năm trước đến thời điểm này.

Ví d ụ 3: Ôn g Nguyễn Văn C tmê mệt gia BHYT liên tiếp từ ngày 01/12/2010 cho 30/11/2014, cho ngày 01/04/2015 ôn g A đóng góp tiền tđê mê gia BHYT hộ mái ấm gia đình tiếp 12 mon, tổng thời hạn cách quãng của hai năm tài ch ính là 4 tháng → Thẻ new có mức giá trị sử dụng từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/4/năm 2016, thời gian tsay đắm gia BHYT thường xuyên được xem từ ngày 01/5/năm ngoái.

3. Lập danh sách ý kiến đề nghị cung cấp thẻ BHYT năm 2017.

3.1. Người lao rượu cồn.

Trường h ợp fan lao rượu cồn thay đổi khu vực KCB ban sơ hoặc nghĩa vụ và quyền lợi h ưởng BHYT, lập Tờ knhì hỗ trợ và biến đổi thông tin bạn tyêu thích gia BHXH, BHYT (m ẫu TK1-TS); sách vở chứng minh quyền hạn tận hưởng BHYT sinh hoạt đội tất cả quyền lợi và nghĩa vụ cao hơn nữa (b ản sao công ch ứng thẻ thương thơm binch hoặc Quyết định,...).

- Ghi đúng đắn các đại lý KCB lúc đầu (ghi rứa th ể mã KCB ban đầu) mà bạn lao đụng được đăng ký theo nguyên lý.

- Không ĐK KCB thuở đầu vào những đại lý KCB không sở hữu và nhận KCB thuở đầu, các đại lý KCB không ký phù hợp đồng KCB BHYT với cơ quan tiền BHXH hoặc các cửa hàng KCB đ ã đủ số lượng th ẻ BHYT ĐK KCB ban sơ.

3.2. Đơn vị áp dụng lao động.

- Lập list lao động tất cả thế đ ổi công bố cá nhân, vị trí đăng ký KCB lúc đầu.

Tập đúng theo hồ sơ cố kỉnh đ ổi và những địa thế căn cứ do fan lao động cung cấp nhằm đề xuất cơ sở BHXH cập nhật văn bản chuyển đổi trước khi cung cấp thẻ BHYT.

- Trường đúng theo không cấp thẻ BHYT năm 2017.

+ Đối với nh ững fan s ẽ về hưu, đưa công tác sau thời đi ểm ch ốt số liệu cung cấp thẻ hoặc các trường đúng theo đ ã ngh ỉ Việc mà lại chưa báo bớt, ngôi trường vừa lòng ngh ỉ ko lương dự kiến ch nóng xong HĐLĐ, người lao động đi công tác quốc tế,....

+ Đ ối cùng với trường đúng theo có tên trong Danh sách cùng đ ã được cung cấp thẻ BHYT sản phẩm năm tuy nhiên tiếp nối ngh ỉ câu hỏi, đơn vị gồm trách nát nhiệm tịch thu ngay số thẻ BHYT đó nộp lại đến phòng ban BHXH và báo bớt theo luật pháp.

- Trường hòa hợp c ấp thẻ BHYT gầy nhiều năm ngày.

Người lao độn g ngh ỉ vấn đề h ưởng chính sách nhỏ dài ngày theo quy định của luật pháp về BHXH bởi vì mắc bệnh dịch thuộc danh mục bệnh dịch bắt buộc chữa bệnh nhiều năm ngày. Đơn vị l ập riêng biệt riêng rẽ list gia hạn c ấp thẻ BHYT.

- Xác định số người kiến nghị cấp th ẻ BHYT năm trăng tròn 17.

khi rà soát đ ể xác định số bạn đề n ghị cung cấp thẻ B HYT năm 2017 đề nghị để ý các đối tượng sau đề xuất kiểm soát, thanh tra rà soát chuyển vào danh sách ý kiến đề nghị cấp thẻ đ ể không bỏ sót đối tượng:

+ Lao độn g sẽ ngh ỉ h ưởng ch ế độ tnhị sản.

+ Lao cồn ngh ỉ việc không h ưởng lương (cần có ý kiến đề nghị tróc nã nộp tiền BHYT).

+ Nghi gầy từ bỏ 14 ngày tr nghỉ ngơi lên hồi tháng (buộc phải gồm đề xuất tầm nã nộp tiền BHYT).

Sau lúc kiểm tra so át, đơn vị chức năng l ập danh sách, đồng thời xác định tổng s ố lao đụng ý kiến đề nghị cấp cho thẻ BHYT năm 2017, cách tính nlỗi sau:

Số lao động đề xuất cấp thẻ BHYT năm 2017

=

Số lao đụng trong danh sách do ban ngành BHXH đang cung cấp (Đã bao gồm lao hễ nghỉ ngơi hưởng chế độ tnhì sản, nghỉ ko lương, nghỉ ngơi tí hon từ 14 ngày trnghỉ ngơi lên vào tháng)

-

Số lao cồn ý kiến đề xuất không cấp cho thẻ BHYT năm 2017

- Trường hòa hợp tăng mới sau thời gian đơn vị chức năng đ ã lập danh sách đ ề nghị c ấp th ẻ.

Đơn vị thực hiện báo tăng lao đụng vào Danh sách lao rượu cồn tmê mệt gia BHXH, BHYT (mẫu mã D02-TS), mặt khác phòng ban BHXH tiến hành cấp 01 thẻ BHYT có mức giá mang lại 31/12/năm 2016, cấp 01 thẻ BHYT gồm quý hiếm t ừ 01/01/2017 cho đến quý giá áp dụng bình thường của cả solo vị.

- Đối cùng với đơn vị chức năng bao gồm số số lượng dân cư tham gia BHYT lớn: đơn vị chức năng bao gồm từng trải phân đội đối tượng người sử dụng để tiện lợi vào câu hỏi ti ếp nh ận và trả thẻ BHYT, đơn vị tự phân team theo ph ân x ưởng, t ổ nhóm hoặc bộ phận (m ã đội do đơn vị từ xây đắp tuy thế buổi tối đa không thật 6 ký kết tự). Tại mẫu mã kiến nghị c ấp thẻ BHYT năm 2017 đơn vị chức năng đưa vào cột ghi chụ.

VD: Côn g ty A bao gồm 02 phân x ưởng trực trực thuộc, mỗi phân xưởng tất cả 50 lao hễ thì Cửa Hàng chúng tôi A l ập list thành 02 nhóm: phân xưởng 1 đặt mã nhóm là 01, ph ân xưởng 2 đặt m ã team là 02 hoặc rất có thể đặt là PX1, PX2,...tuy thế về tối đa ko vượt 06 cam kết từ bỏ.

4. Cấp thẻ BHYT

4. 1. Dữ liệu cấp cho thẻ BHYT

- Đối với đơn vị chức năng giao dịch thanh toán bằng làm hồ sơ năng lượng điện t ử: l ấy tài liệu thẳng từ bỏ phần mềm kê khai giao dịch thanh toán điện t ử nhằm thực hiện rà soát cùng đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Đối cùng với đơn vị thanh toán b ằng làm hồ sơ giấy: Cơ quan BHXH nơi thống trị đơn vị chức năng cung c ấp tài liệu Danh sách lao cồn vẫn tmê mệt gia BHXH gửi đơn vị thực hiện lao hễ đ ể rà soát dữ liệu.

4.2. Đi ều ch ỉnh tài liệu cung cấp th ẻ BHYT.

4.2.1. Trường đúng theo đơn vị bao gồm đề xuất đi ều ch ỉnh tài liệu c ấp thẻ hoặc đơn vị chức năng bao gồm ý kiến đề xuất cung cấp thẻ BHYT.

- Bộ ph ận Quản lý thu:

+ Hiệu ch ỉnh thôn g tin: khu vực ĐK KCB ban đầu, m ã nghĩa vụ và quyền lợi, cập nh ật thời hạn tmê man gia BHYT tiếp tục của tín đồ lao động,...

+ Thực hiện tại bổ sung nhưng mà nhóm của đơn vị chức năng vào cột mã cơ sở (cột MaPB vào SMS) vào hồ sơ cá thể. Cập nhật số mon liên tiếp Khi thực hiện gia hạn th ẻ, mặt khác ý kiến đề nghị bộ phận cấp s ổ th ẻ in th ẻ BHYT sắp xếp theo mã cơ sở (trường hợp có).

- Sở phận Cấp sổ thẻ: Sắp xếp dữ liệu theo m ã ban ngành trên phần mềm QLST, kiểm tra so sánh trước khi tiến hành lệnh in thẻ nhựa BHYT.

4.2.2. Trường thích hợp đơn vị không đ ề nghị đi ều chỉnh dữ liệu c ấp thẻ.

- Bộ phận Quản lý thu: c ăn cđọng tài liệu đơn vị đã thống trị, cán bộ thu l ập phiếu đề xuất thẻ nhựa BHYT (m ẫu số 02) chuy ển cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Bộ phận Cấp s ổ thẻ: căn cứ phiếu ý kiến đề xuất, dữ liệu thẻ BHYT thực hiện kiểm tra, so sánh cùng in thẻ BHYT.

- Sở phận TNTTHC&TKQ: địa thế căn cứ hồ sơ, kết qu ả vì chưng bộ phận Cấp sổ thẻ chuy ển mang lại, thông tin đến đơn vị chức năng đ ến nhận kết trái theo hiện tượng.

4.3. Thời hạn đưa hồ sơ

- Đơn vị gửi làm hồ sơ đề xuất cung cấp thẻ đ ến ban ngành BHXH muộn nhất ngày 15/12/năm nhâm thìn nhằm kịp lúc mang lại vấn đề in, cấp th ẻ BHYT cho người lao rượu cồn trước ngày 01/01/2017.

- Trường vừa lòng đơn vị ko đề xuất c ấp th ẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/năm nhâm thìn cơ sở BHXH căn cứ dữ liệu vẫn cai quản triển khai cấp thẻ BHYT năm 2017 với thông tin mang đến đơn vị đến l ấy th ẻ BHYT để trả người lao động.

5. Xác định thời điểm đơn vị nợ

Thời đi ểm xác minh đơn vị nợ: trước ngày 31/12/2016 địa thế căn cứ vào công dụng đóng góp BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị để xác minh thời đi ểm đơn vị chức năng nợ. Trường hợp nợ bên dưới 03 mon được cung cấp thẻ năm tiếp sau từ ngày 01/01/2017. Cán cỗ thu ch lập phiếu kiến nghị in th ẻ BHYT đối với trườ ng h ợp đơn vị chức năng nợ dưới 03 mon , trường hợp nợ trường đoản cú 03 mon trsống lên tiến hành theo biện pháp tại Quyết định số 2777/QĐ-BHXH.

 

Tên đơn vị: ………………… Mã số: ……………………….

Mẫu số 01

 

ĐỀ NGHỊ CẤPhường THẺ BHYT NĂM 2017

I. Nội dung chi tiết.