Trong bài xích hôm nay, bọn họ sẽ đi sâu vào phần cách làm tính công suất điện xoay chiều. Bài bác tập về phần công thức tính năng suất điện luân phiên chiều cũng khá đa dạng, sau thời điểm học dứt công thức, chúng ta sẽ cùng xử lý các bài bác tập trên nhé!
Bạn đang xem: Công suất điện xoay chiều

1. Hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

Hệ số công suất:

Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là:

Công suất tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở R là:

2. Công suất hao phí

Công suất P=UIcosφ là năng suất tiêu thụ bên trên toàn mạch điện, còn P=I2R là hiệu suất tỏa nhiệt độ trên năng lượng điện trở R, vậy một trong những phần công suất của mạch bị hao chi phí dưới dạng năng suất tỏa nhiệt sót lại là năng suất có ích

Ta gồm biểu thức:

P=Pcó ích+Phao giá tiền UIcosφ=Pcó ích +I2R

Mà I= P/(U cosφ) => Phao phí = (P/(U cosφ))2*R

Hiệu suất của mạch điện: H = (Pcó ích / P)* 100%

2. Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

a) Khái niệm

Hệ số hiệu suất của mạch điện xoay chiều là đại lượng cos φ trong công thức tính hiệu suất P=UIcosφ

b) cách làm tính hệ số công suất:

Theo có mang hệ số công suất ta có:

*

Theo giản đồ vật véc tơ sống trên ta có:

*

4. Bài bác tập minh họa

Câu 1: Đặt điện áp
*
V vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trở, cuộn cảm với tụ điện thì cường độ cái điện qua mạch là
*
. Hệ số năng suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 0,5

B. 0,87

C. 1,00

D. 0,71

Câu 2: Đoạn mạch thông suốt gồm cuộn cảm thuần cùng điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều
*
(V) thì điện áp nhì đầu cuộn cảm là A. Hệ số năng suất của mạch bằng

A.

B. 0,5

C. 0,25

D.

Câu 3: Đặt điện áp vào nhì đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ mẫu điện qua mạch là A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5

B. 0,86

C. 1,0

D. 0,71

Câu 4: Đặt điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào đoạn mạch có cuộn cảm thuần mắc thông suốt với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở nhị đầu điện trở là 100 V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng:

A. 0,8

B. 0,7

C. 1

D. 0,5

Câu 5: Khi bao gồm một dòng điện luân phiên chiều chạy qua cuộn dây tất cả điện trở thuần 50 Ω thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm kháng của cuộn dây đó bằng:

A. 45,5 Ω

B. 91 Ω

C. 37,5 Ω

D. 75 Ω

Câu 6: Mach năng lượng điện xoay chiều bao gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm gồm cảm kháng bằng 100 Ω, tụ điện gồm điện dung mắc nối tiếp. Đặt vào nhị mạch năng lượng điện xoay chiều một điện áp V. Hiệu suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch này còn có giá trị là:

A. 200W

B. 400W

C. 100W

D. 50W

Câu 7: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 80Ω, tụ năng lượng điện cùng cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L =1,1/π H mắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch AB điện áp luân phiên chiều . Năng suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch AB là:

A. 200 W

B. 120 W

C. 100 W

D. 160 W

Câu 8: Đặt năng lượng điện áp vào đoạn mạch gồm một đèn điện dây tóc các loại 110V- 55W mắc tiếp nối với một tụ điện bao gồm điện dung C chuyển đổi được. Điều chỉnh C nhằm đèn sáng sủa bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ mẫu điện cùng điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là:

A.π/3

B. π/4

C. π/6

D. π/2

Câu 9: một quãng mạch nối liền gồm một cuộn dây với một tụ năng lượng điện được để vào điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng U thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây là 4U/3 cùng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 7U/15. Hệ số công suất của cuộn dây là:

A. 0,48

B. 0,64

C. 0,56

D. 0,6

Câu 10: bên trên đoạn mạch luân phiên chiều ko phân nhánh có bốn điểm theo như đúng thứ từ A, M, N với B. Giữa hai điểm A cùng M chỉ tất cả điện trở thuần, thân hai điểm M cùng N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N cùng B chỉ có tụ điện. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AM là 25 V, bên trên đoạn MN là 25 V cùng trên đoạn NB là 175 V. Tỉ số thân hệ số công suất của cuộn dây với hệ số công suất của mạch là:

A. 7/25

B. 5/27

C. 24/7

D. 24/25

Câu 11: một đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần mắc nối liền với tụ điện tất cả điện dung . Đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp luân chuyển chiều vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp bên trên đoạn mạch MB vuông trộn với năng lượng điện áp bên trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng là . Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 90 W

C.

D. 180 W

Câu 12: Đoạn mạch AB gồm AN với NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN bao gồm điện trở R với cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ gồm tụ năng lượng điện C. Đặt vào AB năng lượng điện áp thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng giữa A, N là 160 V, giữa N, B là 56 V và công suất tiêu thụ bên trên mạch là 19,2 W. Quý hiếm R là?

A. 280 Ω

B. 480 Ω

C. 640 Ω

D. 720 Ω

Câu 13: Đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R = 25 Ω với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ bao gồm cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V thì thấy điện áp tức thời thân AM cùng MB lệch pha π/3 với . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 200 W

C. 400 W

D. 800 W

Câu 14: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc thông liền thì biểu thức nào dưới đây sai?

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây bao gồm độ trường đoản cú cảm L, điện trở thuần R với tụ điện gồm điện dung C.

Xem thêm: Mẫu Giấy Chứng Nhận Học Sinh Sinh Viên Thuộc Hộ Nghèo, Giấy Xác Nhận

Khi loại điện bao gồm tần số góc chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch:

A. Phụ thuộc vào năng lượng điện trở của đoạn mạch