Danh mục: Toán học


60 3,343 13

Danh mục: Toán học


... ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP –XÁC SUẤT VĂN LANG –HƯNG HÀ-THÁI BÌNH 01649802923 14 Trong đề kiểm tra, số câu hỏi dễ có thể là 2 hoặc 3. Ta có các trường hợp như sau: - Trường hợp 1: Đề gồm 2 ... trong tổ hợp. Đó là tập hợp của các bài toán tổ hợp nhỏ quen thuộc như sau: (1) Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP –XÁC ... GV: NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP –XÁC SUẤT VĂN LANG –HƯNG HÀ-THÁI BÌNH 01649802923 26 Tính tổng: 0 1 20072007 2007 20072008 2007 C C C   Giải Hệ số trước tổ hợp giảm dần từ 2008,2007,…,1...

Bạn đang xem: Chuyên đề tổ hợp xác suất violet


40 7,058 36

Danh mục: Cao đẳng - Đại học


14 1,460 113

Danh mục: Toán học


12 1,156 60

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề


Danh mục: Khoa học xã hội


... vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11. - Chương 2: Thiết kế một số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất bằng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ... cộng, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức tính xác suất cổ điển, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, các phép toán về tập hợp.  Đọc trước bài mới: III) Phƣơng pháp Phối hợp các phương pháp: ... giảng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 ( ban nâng cao ) 4. Phạm vi nghiên cứu - Chương 3 tổ hợp - xác suất toán 11 (Ban nâng cao) 5. Mẫu khảo sát...
25 2,601 10

Tài liệu luận văn:Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) ppt


Danh mục: Thạc sĩ - Cao học


... vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11. - Chương 2: Thiết kế một số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất bằng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ... chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề MỘT SỐ GIÁO ÁN GỢI Ý CHO DẠY HỌC CHƢƠNG TỔ HỢP – XÁC SUẤT ... hơn kiến thức chương tổ hợp - xác suất lớp 11? 7. Giả thuyết nghiên cứu - Khi học sinh được học chương tổ hợp xác suất theo phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, các em sẽ tiếp...
26 1,245 1

ôn thi đại học toán chuyên đề tổ hợpxác suất


Danh mục: Toán học


...  Chuyên đề 11: ĐẠI SỐ TỔ HP VÀ XÁC SUẤT  Vấn đề 1: SỬ DỤNG CÔNG THỨC kkn n nP ,A ,C A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. HOÁN VỊ Số hoán vị của n phần tử: Pn =n! 2. CHỈNH HP: Số chỉnh hợp: ... đổi ta có một hoán vị hoặc một chỉnh hợp.  Nếu thay đổi vị trí mà biến cố không đổi ta có một tổ hợp. XÁC SUẤT 1. KHÔNG GIAN MẪU Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. ... của không gian mẫu. 2. XÁC SUẤT Nếu các phần tử của không gian mẫu có cùng khả năng xảy ra, h là số phân tử của biến cố A, n là số phân tử của không gian mẫu. Xác suất để biến cố A xảy ra:...
11 2,176 91

Chuyên đề 4: Tổ hợp - xác suất doc


Danh mục: Toán học


19 1,176 25

Chuyên đề 11 - Tổ hợp, xác suất (hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp)


Danh mục: Toán học


4 5,548 64

Chuyên đề ôn thi tổ hợp xác suât LTDH 2014


Danh mục: Toán học


19 1,249 0

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI TÍCH TỔ HỢP, XÁC SUẤT THỐNG KÊ docx


Danh mục: Toán học


9 1,009 11

LTĐH Chuyên đề: Giải Tích Tổ Hợp Xác Suất


Danh mục: Toán học


10 1,223 7

Ma trận đề kiểm tra chương II ( tổ hợp xác suất) Khối 11


Danh mục: Trung học cơ sở - phổ thông


... Ma trận đề kiểm tra chương II ( tổ hợp xác suất) Khối 11Kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngHai qui tắc điếm cơ bản 1111Hóan vị, chỉnh hợp, tổ hợp 221133Nhị thức ... thức Niu-Tơn 1212Biến cố và xác suất biến cố 221133Các qui tắc tính xác suất 1111Tổng 334522910TRƯỜNG THPT.TP CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tổ Tóan CHƯƠNG II ĐẠI SỐ VÀ GIẢI ... khá, 20 em học sinh trung bình. Lấy ngẫu nhiên 4 em học sinh theo danh sách. Tính xác suất: a). Để 4 em học sinh đều là học sinh khá?b). Để 4 học sinh có 1 em học giỏi , 2 em học sinh khá và 1...
2 13,094 237

CAC DE ON THI DH - TO HOP XAC SUAT


Danh mục: Toán học


... 3 tổ, tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có 11 học sinh, tổ 3 có 12 học sinh sao cho trong mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia nh vậy?Giải: Có 3 trờng hợp: Tr ờng hợp 1: Tổ ... nnnPnA==!3) Tổ hợp: a) Định nghĩa: Cho tập hợp A có n phần tử và số nguyên k với nk0. Mỗi tập con của A có k phần tử đợc gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A.b) Định lý: Số các tổ hợp ... nam 72637CC Tổ 2 có 2 nữ, 9 nam 91924CC Tổ 3 có 2 nữ, 10 nam 101022CC Vậy ta có: 9192472637CCCC cách.Tr ờng hợp 2: Tổ 1 có 2 nữ, 8 nam 82627CC Tổ 2 có 3 nữ, 8...
16 1,350 15

Chủ đề tự chọn: TỔ HỢP-XÁC SUẤT


Danh mục: Toán học


... : 3 - 4 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢPTỔ HỢPI. Mục tiêu:* KT: + Nắm vững định nghĩa hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. + Vận dung thành thạo các qui tắc tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp vào giải toán* KN:+ ... tích bài toán, phân biệt hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp + Rèn luyyện kỷ năng tính toán chính xác * TD,TĐ* LHTTII. Phương pháp: Vấn đáp, phân tích gợi mở kết hợp hoạt động nhóm thảo luậnIII. Chuẩn ... thuyết:1) ĐN hoán vị, công thức tính2) ĐN chỉnh hợp, công thức tính3) ĐN tổ hợp, công thức tính 3 Nguyễn công Mậu GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 11 tổ hợp? + Công thức tính+ 477!840(7 4)!A = =−Vậy...
5 1,094 14

TUYỂN TÂP TỔ HỢP - XÁC SUẤT TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH - CĐ


Danh mục: Toán học


4 10,309 400

48 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐS 11 - C.II - TO HOP XAC SUAT


Danh mục: Toán học


... tập hợp 5 điểm đã cho ? a) 25Ab) 20 c) 25Cd) Cả a), b) đúng32) Từ tập hợp 6 điểm phân biệt cho trước trên đường tròn, có thể lập được bao nhiêu tam giác mà có 3 đỉnh thuộc tập hợp ... công 3 bạn từ một tổ có 15 bạn để trực nhật sao cho mỗi bạn một việc khác nhau ?a) 315Cb) 312Ac) 315Ad) 3 !14) Một tổ học tập có 12 người, có bao nhiêu cách chia đều thành 4 nhóm?a) ... n n nC C C C− + + − + + =4) Số tập con của tập hợp làa)12 b)6 c)720 d)645) Trong khai triển (a+b)n thành đa thức ,số hạng tổng quát làa) k n k n knC a b− −b) kknknbaC−c)...
3 1,352 75

Chuyên đề tổ hợp


Danh mục: Tư liệu khác


... người gồm 7 nam và 3 nữ.Có mấy cách chọn 1 tổ trưởng, 1tổ phó nếu : a )Tổ trưởng là nam ,tổ phó là nữ b )Tổ trưởng là nam ,tổ phó tuỳ ý c )Tổ trưởng ,tổ phó đều là nam 3.Có mấy cách chia 4 đồ vật ... tập hợp A có n phần tử,mỗi cách sắp xếp k phần tử của A (0 ≤ k ≤ n)theo một thứ tự nhất định gọi là một chỉnh hợp n chập k *Công thức :số chỉnh hợp n chập k là =knA5 .Tổ hợp: cho tập hợp ... sinh trung bình.Có bao nhiêu cách chia số học sinh đó thành hai tổ, mỗi tổ 8 người sao cho ở mỗi tổ đều có học sinh giỏi và mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh khá.Trong mặt phẳng cho 10 điểm trong...
3 644 7

Tổ hợp - Xác suất


Danh mục: Toán học


... chỉnh hợp ,tổ hợp chập Hiểu rõ thế nào là một hoán vị, một chỉnh hợp ,tổ hợp chập kk . . Hai hoán vị, chỉnh hợp chập Hai hoán vị, chỉnh hợp chập k,k, hai tổ hợp chập hai tổ hợp ... vị,chỉnh hợp Đ2.Hoán vị,chỉnh hợptổ hợp (3 tiết)và tổ hợp (3 tiết)Yêu cầu học sinhYêu cầu học sinh Việc tính xác suất của một biến cố theo định nghĩa cổ Việc tính xác suất của ... vị,chỉnh hợptổ hợp. Kỹ nKỹ nngngBiết tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập Biết tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập kk, số tổ hợp chập , số tổ hợp chập kk của của một tập hợp có...

Xem thêm: Timeline Công Việc Liệu Có Cần Thiết? Các Mẫu Timeline Công Việc Excel


53 1,752 17

chuyen de To hop cuc hay


Danh mục: Toán học


... 2= = −=Kết hợp điều kiện ⇒ Hệ phương trình có nghiệm x 5y 2== Tổ Toán Trương THPT Lương Tài6CHUYÊN ĐỀ: ĐẬI SỐ TỔ HỢP Phương Xuân TrịnhCHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TỔ HỢPI/ LÝ THUYẾT CƠ ... + + + Tổ Toán Trương THPT Lương Tài10CHUYÊN ĐỀ: ĐẬI SỐ TỔ HỢP Phương Xuân TrịnhĐáp số : 10S 2 1024= = Ví dụ 3 : (ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1999) Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2, tính tổng : ... Số hạng tổng quát (Số hạng thứ k + 1): k n k kk 1 nT C a b−+=− Đặc biệt: n 0 1 2 2 n nn n n n(1 x) C xC x C x C+ = + + + + Tổ Toán Trương THPT Lương Tài1CHUYÊN ĐỀ: ĐẬI SỐ TỔ HỢP Phương...
17 916 48

Xem thêm


Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: chuyên đề tổ hợp xác suất lớp 11 chuyên đề tổ hợp xác suất chuyên đề tổ hợp xác suất lop 11 chuyên đề tổ hợp xác suất 11 nâng cao chuyên đề tổ hợp xác suất ôn thi đại học chuyên đề tổ hợp xác suất nhị thức newton chuyên đề tổ hợp xác suất luyện thi đại học chuyen de to hop xác suat chuyên đề tổ hợp xác suất luyện thi đại học violet
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
edquebecor.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu edquebecor.com là gì?