... Chuyển về phương thơm trình theo ẩn t. GV: Cao Văn uống Liêm – Tổ KHTN – THPT Trường Long Tây 2 Chuyên đề pmùi hương trình lượng giác f. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát  Pmùi hương pháp ... VII. Tổng vừa lòng những phương thơm pháp giải pmùi hương trình lượng giác 1. Đặt ẩn prúc Áp dụng cho các một số loại phương thơm trình : • Phương thơm trình bậc nhị, bậc ba… với cùng một hàm số lượng giác Pmùi hương trình thuần độc nhất ... phiên bản  Pmùi hương pháp đổi khác phương trình sẽ mang lại về dạng tích.  Phương thơm pháp đặt ẩn prúc.  Phương thơm pháp trái lập.  Pmùi hương pháp tổng bình phương thơm.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11

B./ BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN I. Phương trình lượng giác cơ...
*

... II. TÓM TẮT VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC A. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 1. Phương thơm trình sinx = a • Nếu |a| > 1 : Pmùi hương trình vô nghiệm • Nếu |a| ≤ 1 : Pmùi hương trình bao gồm nghiệm là x = α + k2π với x ... nghiệm của phương trình là: 1 2 3 4 5 3 5 7 ; ; ; ; 4 4 4 4 x x x x x π π π π π = = = = = 2. Pmùi hương trình mang đến phương thơm trình bậc nhì của những hàm số lượng giác. Bài 4: Giải phương thơm trình: 1+sin2x ... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN: 1. Pmùi hương trình mang đến phương thơm trình tích: Bài 1: Giải phương trình: 3tan2x.cot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0 Giải Điều kiện của pmùi hương trình là cos2x ≠ 0 và sin3x ≠...
*

... mặt đường tròn lượng giác. Ta vẫn thải trừ ngọn gàng cung của nghiệm Khi tất cả trùng với ngọn gàng cung của điều kiện. Hoặc + So vơi các ĐK vào quá trình giải phương trình. Bài 43 : Giải phương trình ( ) ... xk2xkx k,vớik 63 Z Ghi chú : Khi giải các phương thơm trình lượng giác tất cả đựng tgu, cotgu, bao gồm ẩn ngơi nghỉ mẫu, tuyệt đựng căn bậc chẵn... ta phải để ĐK nhằm phương trình xác đònh. Ta vẫn dùng các biện pháp sau ... Cho pmùi hương trình: ()( )( 2 ) 2s x m 3 4cos x 1++=− a/ Giải phương thơm trình Lúc m = 1 2sinx 1 2cos2x in− < > 0, π b/ Tìm m để (1) tất cả đúng 2 nghiệm trên m0m 1m3 = ∨ ) 5. Cho phương thơm trình: ...
*

... Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hòa hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương trình: 224cos ... kkππππ∀≠+∈∀≠+22∈ sin sin ,cos s ,mnmnxxnmxxteo x n m x≤⇔≥≤⇔≥∀∀ Bài 1 71: Giải pmùi hương trình: ()2x1cosx2−= * Ta có: ()2x*1 cos2⇔= + x Xét 2xycosxtrên2=+ R ... x2sin 4x 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường đúng theo 2 Pmùi hương pháp đối lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== Bài 159 Giải pmùi hương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có:...
*

... đường tròn lượng giác. Ta sẽ loại bỏ ngọn cung của nghiệm Khi gồm trùng cùng với ngọn cung của ĐK. Hoặc + So vơi các điều kiện vào thừa trình giải phương thơm trình.

Xem thêm: thuyết con chó và thằng osin

Bài 43 : Giải phương trình ()2tg ... ∈2xk2xkx k,vớik63Z Ghi crúc : Khi giải những pmùi hương trình lượng giác bao gồm cất tgu, cotgu, có ẩn sinh sống mẫu, xuất xắc đựng cnạp năng lượng bậc chẵn ta phải kê ĐK để phương thơm trình xác đònh. Ta vẫn cần sử dụng các biện pháp sau ... vào ngôi trường đúng theo kia. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học tập CLC Vĩnh Viễn Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u cos v u v k2=⇔=±+π...
*

Các chuyên đề luyện thi môn Toán thù của thủ khoa Đặng Thành Nam_Phần 1: Khảo gần kề hàm số & Hệ phương trình & phương trình lượng giác