Thời Hạn Xét Chuyển Đảng Chính Thức Chậm Có Bị Xóa Tên Khỏi Đảng Không ?

*

*

*

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Đang xem: Chuyển đảng chính thức chậm

Hướng dẫn

Cụ thể một số nộidung chuyển đảng viên dựbị thành đảng viên chính thức

 

CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

1. Thời hạn công nhận đảng viên chính thức

a.Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức chođảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghịlên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

Trường hợp để chậm quá 3 tháng (kể từ ngày đảng viên hết thời gian dự bị đếnngày cấp ủy cơ sở gửi hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức về Ban Tổ chứcĐảng ủy khối), cấp ủy phải làm văn bản giải trình lý do cụ thể và phải xácđịnh rõ do lỗi chủ quan của đảng viên hay của cấp ủy (phải kiểm điểm trách nhiệm tổ chức đảng hoặc cá nhân có liên quan). Ban Thường vụĐảng ủy khối xem xét, có thể quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu không có lýdo chính đáng.

Thờihạn từ khi chi bộ có văn bản đề nghị đến khi cấp uỷ đảng có thẩm quyền quyếtđịnh công nhận chính thức không được quá30 ngày làm việc; nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thìphải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

b.Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộhọp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chínhthức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.

c.Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ 2/3 sốđảng viên chính thức hoặc cấp uỷ viên tán thành công nhận một đảng viên dự bịlà đảng viên chính thức hoặc đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên, thì báocáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chínhthức

2.1. Giấy chứng nhận học lớp bồidưỡng đảng viên mới

Đảngviên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được Trung tâm Bồi dưỡng chínhtrị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhậntheo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

Lưuý: Đảng viênmới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối phải học lớp bồi dưỡng đảngviên mới do Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức (trừ trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng đến, trước khi chuyển sinh hoạtđã học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới).

2.2. Bản tự kiểm điểm của đảng viêndự bị (Mẫu 10-KNĐ)

Sau12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm, đềnghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phụckhuyết điểm, tồn tại.

2.3. Bản nhận xét về đảng viên dựbị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ (Mẫu 11-KNĐ)

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảngviên dự bị để báo cáo chi bộ; nội dung nhận xét cần nêu rõ ưu điểm, khuyết điểmvề lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoànthành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị.

2.4. Bản nhận xét của đoàn thểchính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú (Mẫu 12-KNĐ)

Chiuỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hộimà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối vớiđảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

– Nơi làm việc:Chi ủy lấy ý kiến nhận xét của đoàn thểchính trị – xã hội trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà đảng viên dự bị làthành viên.

– Nơi cư trú: Chiủy lấy ý kiến nhận xét trực tiếp hoặc gửi phiếu lấy ý kiến chi ủy hoặc chi bộ(nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú của đảng viên dự bị.

2.5. Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷcơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền

a.Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở): xem xétcác thủ tục, quy trình đã được quy định họp xét.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chínhthức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thứcthì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên.

Xem thêm:

Chi bộ tập hợp kiểm tra hồ sơ xét công nhận đảng viênchính thức: Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới, Bản tự kiểm điểmcủa đảng viên dự bị, ý kiến nhận xét của đảng viên chính thức, ý kiến nhận xétcủa đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị. Chi bộ tổ chức họp xét, nếu được hai phần ba đảng viên chính thứctrở lên tán thành công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức thìchi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

(Thời gian gửihồ sơ lên đảng uỷ cấp trên không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ ra nghị quyết)

b.Đảng ủy bộ phận: Đối với những nơi có đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩmđịnh nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ, báo cáo cấpủy cơ sở.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị công nhận đảng chính thức,đảng ủy bộ phận báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảngviên chính thức. (Thờigian không quá 10 ngày làm việc kểtừ ngày chi bộ ra nghị quyết).

c.Đảng ủy cơ sở:

Sau khi xem xét Nghị quyết của Chi bộ; Báo cáo của Đảngủy bộ phận (nếu có). Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được haiphần ba số cấp ủy viên trở lên tán thành thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấptrên xét công nhận đảng viên chính thức. (Thờigian không quá 15 ngày làm việc kểtừ ngày chi bộ ra nghị quyết).

Cấp ủy cơ sở lập danh sách đề nghị phát thẻ và 02 ảnhchân dung (cỡ 2×3) của đảng viên, gửi cùng hồ sơ đề nghị công nhận đảng viênchính thức.

d. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối:

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình xin ý kiến BanThường vụ Đảng ủy Khối. (Thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngàynhận hồ sơ của chi, đảng bộ cơ sở).

e. Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Ban Thường vụ Đảng ủy khối xét, quyết định công nhận đảngviên dự bị trở thành đảng viên chính thức trong thời gian sớm nhất (nhưng khôngquá 30 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ ra nghị quyết).

Ban Tổ chức Đảng ủy khối hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện cácthủ tục cấp thẻ đảng cho đảng viên (nhưng không quá 60 ngày làm việc).

g. Công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức

Saukhi nhận quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chiuỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất (01 bản trao cho đảng viên, 01 bản lưu vào hồ sơ đảng viên).

2.6. Một sốnội dung cần lưu ý trong công tác xét công nhận đảng viên chính thức

2.6.1. Thờiđiểm công nhận đảng viên chính thức

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chibộ phải xem xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủđiều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyềnquyết định xóa tên.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từngày chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, thì BanThường vụ Đảng ủy Khối phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt, có thểgia hạn tối đa 30 ngày làm việc (Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ trì, phối hợp cácđơn vị liên quan thẩm định, trình Ban Thường vụ Đảng ủy khối đúng hạn).

2.6.2. Thẩmquyền công nhận đảng viên chính thức

Đảng viên dự bị làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên (khôngthời hạn) tại cơ quan, đơn vị hoặc được cấp có thẩm quyền quyết định chuyểncông tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc phải làmthủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Thủ tục đề nghị công nhận đảngviên chính thức được làm tại nơi chuyển đến.

2.6.3. Thủ tục xoá tên đảng viên dựbị vi phạm tư cách

a.Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba (2/3) đảng viên chính thức trở lên biểuquyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấptrên.

b. Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba (2/3) đảnguỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết,báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm: Sổ Tay Gia Công Cơ Trần Văn Địch Pdf, Tổng Hợp Sách Cơ Khí

2.6.4. Tráchnhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với người vào Đảng và công nhậnđảng viên chính thức

– Người đang trong thời gian xem xét kết nạp vào Đảng vàcông nhận đảng viên chính thức, được cấp ủy đảng nơi làm việc chính thức giớithiệu đến, chi bộ cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt tạm thời của người vào Đảng vàcông nhận đảng viên chính thức cử đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Khiđủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người xin vào Đảng và công nhậnđảng viên chính thức công tác chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng và côngnhận đảng viên chính thức theo quy định.

– Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền kết nạpđảng viên, chi bộ nơi ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp tổ chức kết nạp đảngviên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời tại chi bộnơi học tập, làm việc.​

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *