Quý Khách đang coi phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu trên đây (49.14 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ

Huyện uỷ quan lại sơnChi cỗ Trung tâm GDTX DNSốđảng cộng sản việt namQuan Sơn, ngày 15 tháng 06 năm 2010CTr/CBChơng trìnhCông tác toàn khoá của Chi uỷ Chi bộTrung vai trung phong GDTX Doanh Nghiệp Quan Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2010 2015Căn uống cđọng Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm GDTX Doanh Nghiệp Quan Sơn lần đồ vật IIIvới quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Chi uỷ khoá III nhiệm kỳ 2010 năm ngoái. BanChấp hành Chi uỷ đưa ra quyết định chơng trình công tác toàn khoá gồm những văn bản chủyếu cùng thời hạn thực hiện nh sau:- Hội nghị Chi uỷ lần lần đầu tiên (mon 6 năm 2010)+ Phân công trọng trách cho Bí th, Phó túng th, Chi uỷ viên.+ Bàn về vấn đề thành lập đề án huấn luyện và giảng dạy nghề mang đến nông làng.+ Công tác tổng kết năm học tập.+ Công tác thi đua khen thởng.- Hội nghị Chi uỷ lần thứ hai (mon 7 năm 2010)+ Quyết định phân công trọng trách của cấp cho Uỷ.+ Quyết định quy chế làm việc của BCH.+ Quyết định chơng trình công tác làm việc toàn khoá.- Hội nghị Chi uỷ lần đồ vật 3 (mon 8 năm 2010)+ Triển khởi công tác dạy dỗ với học trong thời hạn học new.+ Thông qua dự kiến nhân sự những tổ trởng, các bộ phận trong Nhà trờng.+ Triển knhì Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ huyện lần trang bị III.
- Hội nghị Chi uỷ lần thứ 4 (mon 9 năm 2010)+ Kiểm điểm công tác làm việc 9 mon.+ Thông qua dự thảo planer năm học tập 2010 2011.- Hội nghị Chi uỷ lần trang bị 5 (tháng 12 năm 2010)+ Triển knhì Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần máy XVII.+ Thông qua dự thảo Tổng kết công tác làm việc năm 2010, chiến lược công tác làm việc năm 2011.+ Công tác sơ kết học tập kỳ I, xúc tiến trách nhiệm công tác làm việc học kỳ II.- Hội nghị Chi uỷ lần lắp thêm 6 (tháng 3 năm 2011)+ Chuẩn bị những ĐK mang lại thi xuất sắc nghiệp.+ Thông qua đề án huấn luyện và giảng dạy nghề.+ Công tác Tổng kết năm học 2010 2011.+ Công tác thi đua khen thởng.- Hội nghị Chi uỷ lần sản phẩm công nghệ 7 (mon 6 năm 2011)+ Triển khởi công tác trong hè cổ.+ Công tác dạy nghề năm 2011.1- Hội nghị Chi uỷ lần lắp thêm 8 (mon 1hai năm 2011)+ Đánh giá tình trạng vận động 3 mon đầu năm học.+ Thông qua dự thảo Tổng kết công tác làm việc năm 2011, chiến lược thời điểm năm 2012.+ Kế hoạch lắp đặt đồ đạc.+ Công tác sơ kết học tập kỳ I năm học 2011 - 2012, triển khai trách nhiệm công tác học tập kỳII.- Hội nghị Chi uỷ lần vật dụng 9 (tháng 3 năm 2012)+ Kế hoạch tổng kết năm học tập 2011 2012, trách nhiệm công tác trong hè+ Chuẩn bị những điều kiện mang lại thi tốt nghiệp.+ Công tác thi đua khen thởng năm học.- Hội nghị Chi uỷ lần thiết bị 10 (mon 6 năm 2012)+ Công tác dạy nghề trong htrằn.
+ Sơ kết công tác 6 tháng đầu xuân năm mới, planer công tác mang lại 6 mon cuối năm 2012.- Hội nghị Chi uỷ lần thiết bị 11 (tháng 9 năm 2012)+ Triển bắt đầu khởi công tác dạy và học trong thời gian học mới.+ Thông qua dự loài kiến nhân sự các phần tử vào Nhà trờng.+ Thông qua dự thảo chiến lược năm học tập 2012 2013.- Hội nghị Chi uỷ lần sản phẩm 12 (tháng 12 năm 2012)+ Đánh giá tình trạng chuyển động 3 mon đầu xuân năm mới học.+ Tổng kết công tác thời điểm năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm trước đó.+ Sơ kết học kỳ I năm học 2012 2013, phơng hớng, trọng trách công tác làm việc học tập kỳ II.+ Dự thảo chiến lược buôn bán máy móc vật dụng dạy nghề.- Hội nghị Chi uỷ lần thiết bị 13 (tháng 3 năm 2013)+ Chuẩn bị những điều kiện đến thi xuất sắc nghiệp.+ Công tác thi đua khen thởng năm học tập.+ Kế hoạch tổng kết năm học tập 2012 2013, trọng trách công tác trong hè- Hội nghị Chi uỷ lần đồ vật 14 (tháng 6 năm 2013)+ Sơ kết công tác 6 mon đầu năm mới, chiến lược công tác đến 6 tháng cuối năm 2012.+ Công tác dạy nghề trong hè.- Hội nghị Chi uỷ lần thứ 15 (mon 9 năm 2013)+ Triển tiến hành khởi công tác dạy dỗ với học trong năm học new.+ Thông qua dự loài kiến nhân sự các bộ phận vào Nhà trờng.+ Thông qua dự thảo chiến lược năm học tập 2013 2014.- Hội nghị Chi uỷ lần đồ vật 16 (tháng 1hai năm 2013)+ Đánh giá tình hình hoạt động 3 mon đầu xuân năm mới học tập.+ Tổng kết công tác làm việc năm trước đó, trọng trách, kế hoạch hoạt động năm 2014.+ Sơ kết học tập kỳ I năm học 2013 năm trước, phơng hớng, trách nhiệm công tác làm việc học kỳ II.- Hội nghị Chi uỷ lần trang bị 17 (tháng 3 năm 2014)2+ Chuẩn bị các điều kiện mang lại thi tốt nghiệp.
+ Công tác thi đua khen thởng năm học.+ Kế hoạch tổng kết năm học 2013 năm trước, trọng trách công tác trong hè- Hội nghị Chi uỷ lần lắp thêm 18 (mon 6 năm 2014)+ Sơ kết công tác làm việc 6 tháng đầu năm mới, planer công tác mang đến 6 mon cuối năm 2014.+ Triển khai công tác trong htrằn.- Hội nghị Chi uỷ lần sản phẩm 19 (mon 9 năm 2014)+ Triển bắt đầu khởi công tác dạy dỗ cùng học tập trong thời hạn học tập mới.+ Thông qua dự kiến nhân sự các bộ phận vào Nhà trờng.+ Thông qua dự thảo kế hoạch năm học năm trước 2015.- Hội nghị Chi uỷ lần vật dụng trăng tròn (mon 1hai năm 2014)+ Đánh giá bán tình trạng hoạt động 3 tháng đầu năm mới học tập.+ Tổng kết công tác năm 2014, trách nhiệm, chiến lược năm năm ngoái.+ Sơ kết học tập kỳ I năm học năm trước 2015, phơng hớng, trách nhiệm công tác làm việc học kỳ II.- Hội nghị Chi uỷ lần sản phẩm 21 (mon 3 năm 2015)+ Chuẩn bị mang đến công tác Đại hội lần vật dụng IV.+ Công tác tổng kết năm học, thi giỏi nghiệp.+ Đề án dạy nghề quá trình năm nhâm thìn 20trăng tròn.-t/m Ban chấp hànhtúng thNơi nhậnBan thờng vụ Huyện uỷ (B/c).Ban tổ chức Huyện uỷ (B/c).UBKT Huyện uỷ (B/c).Văn chống Huyện uỷ (B/c).Lu CB.Trịnh Vnạp năng lượng Sáu
3


Tài liệu liên quan


*
Chương trình công tác làm việc Đội 2008-2009 6 391 1
*
Chương trình công tác Đoàn năm 2009 kân hận CNVC 6 639 0
*
Cmùi hương trình công tác Hội với phong trào Thanh niên 2009 5 656 0
*
Chương thơm trình công tác làm việc mon 7 năm 2009 2 389 2
*
Chương thơm trình công tác làm việc mon 8 năm 2009 3 328 0
*
Chương thơm trình công tác làm việc Đội năm học 2009-2010 8 353 0
*
Chương thơm trình công tác mon 9 năm 2009 3 338 1
*
Chuong trinc cong tac Doan truong hoc 09 - 10 10 453 0
*
chủ thể năm học 2009 - 2010 ( công tác công tác làm việc HĐĐ tỉnh tkiểm tra vinh ) 9 590 0


Xem thêm: Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Đoàn

*
công tác công tác Đội 2009-2010 5 418 0