Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ dùng Nội dung MIX Tải về
LuatVietphái nam.vn độc quyền cung cấp bản dịch thiết yếu thống Công báo giờ Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Đăng nhập tài khoản edquebecor.com cùng đăng ký áp dụng Phần mềm tra cứu văn uống bản.

Bạn đang xem: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

">Theo dõi hiệu lực VB
edquebecor.com giới.vn độc quyền hỗ trợ bản dịch chủ yếu thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 12/2019/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Hà Thành , ngày 26 tháng 08 năm 2019


Cnạp năng lượng cứ Luật Giáo dục đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005; Luật sửa đ ổ i, b ổ sung một trong những điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính ph ủ khí cụ chức năng, trách nhiệm, quyền hạn với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước qui định ch i ngày tiết và gợi ý th i hành một số đi ề u của Luật giáo dục; Nghị định s ố 31/2011/NĐ-CP.. ngày 11/5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định s ố 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ pháp luật cụ thể với gợi ý th i hành một s ố điều của Luật giáo dục; Nghị định s ố 07/2013/NĐ-CP. ngày 09 mon 01 năm 2013 của nhà nước sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CPhường ngày 101/05 năm 2011 của Ch í nh lấp s ử a thay đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Ch í nh che phương pháp ch i tiết và lí giải th i hành một số trong những điều của Luật giáo dục;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. ngày thứ nhất mon 9 năm 2017 của nhà nước về giảng dạy, tu dưỡng c á n cỗ, công chức, viên chức;

Căn cđọng Biên phiên bản thẩm định và đánh giá của Hội đồng thẩm định Chương thơm trình tu dưỡng liên tiếp gi á o viên mần nin thiếu nhi tại biên bạn dạng cuộc họp ngày 30 mon 10 năm 2018;


Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo với Cán cỗ quản l ý giáo dục;

Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất phát hành Thông tứ phát hành Chư ơn g trình bồi dưỡng thường xuyên cô giáo thiếu nhi.


Điều 1. Ban hành tất nhiên Thông tư này Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên thiếu nhi.
Điều 2. Thông bốn này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 10 năm 2019 Thông tứ này sửa chữa thay thế Thông bốn số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 mon 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyên cô giáo mầm non.

Xem thêm: Công Văn 2589 /Btttt - Cã´Ng VäƒN 2589/Btttt


Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán cỗ quản lý dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị bao gồm tương quan nằm trong Sở Giáo dục với Đào tạo thành, Giám đốc sngơi nghỉ giáo dục và huấn luyện và giảng dạy, các tổ chức triển khai và cá nhân gồm liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn uống phòng Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Văn chống Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tulặng giáo Trung ương; - Bộ trưởng; - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia đổi mới dạy dỗ với đào tạo; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; - Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, tỉnh thành trực trực thuộc TƯ; - Nhỏng Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - Trang đọc tin năng lượng điện t ử của Chính phủ; - Trang biết tin điện tử của Sở Giáo dục với Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD ( 10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tứ s ố : 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2019 của Sở trưởng Bộ Gi á o dục và Đào tạo)

I. M c đích

Chương trình bồi dưỡn g thường xuyên gia sư thiếu nhi nhằm mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, tài năng chuyên ngành yêu cầu hàn g năm đối với cô giáo mầm non; là địa thế căn cứ để quản lý, chỉ huy, tổ chức và biên soạn tư liệu phục vụ công tác tu dưỡng, tự b ồ i dưỡng nhằm cải thiện năng lực trình độ, nghiệp vụ của cô giáo mầm non (GVMN), đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vị trí Việc có tác dụng, nâng cấp mức độ đáp ứng của thầy giáo mần nin thiếu nhi cùng với thưởng thức trở nên tân tiến dạy dỗ thiếu nhi (GDMN) và trải nghiệm của chuẩn nghề nghiệp và công việc thầy giáo mầm non.

II. Đối tượng tu dưỡng

Chương thơm trình bồi dưỡng tiếp tục (BDTX) giáo viên mầm non áp dụng đối với thầy giáo vẫn âu yếm, nuôi chăm sóc cùng giáo dục trẻ nhỏ tận nhà ttốt, nhóm tphải chăng, ngôi trường chủng loại giáo, l ớ p chủng loại giáo, ngôi trường mần nin thiếu nhi nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân (dưới đây Call chung là cơ sở GDMN).

III. Nội dung chương trình tu dưỡng

1. Nội dung công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức, khả năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học giáo dục mầm non áp dụng trong toàn quốc (Call là văn bản chương trình tu dưỡng 01):

Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo mức sử dụng rõ ràng theo mỗi năm học tập các văn bản bồi dưỡng về nhà trương, cơ chế cải cách và phát triển dạy dỗ mần nin thiếu nhi, công tác giáo dục mần nin thiếu nhi, những chuyển động giáo dục ở trong lịch trình dạy dỗ thiếu nhi.

2. Nội dung lịch trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tiến hành nhiệm vụ phát triển dạy dỗ mầm non theo từng thời kỳ của từng địa phương thơm (gọi là ngôn từ chương trình tu dưỡng 02):

Ssống dạy dỗ với huấn luyện công cụ rõ ràng theo hằng năm học tập những nội dung tu dưỡng về cải cách và phát triển giáo dục thiếu nhi của địa phương thơm, tiến hành lịch trình dạy dỗ thiếu nhi, chương trình dạy dỗ địa phương; phối phù hợp với các dự án công trình để triển khai kế hoạch bồi dưỡng liên tục (trường hợp có).

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng cải cách và phát triển năng lượng nghề nghiệp thỏa mãn nhu cầu thử dùng vị trí câu hỏi có tác dụng, kỹ năng, năng lực chăm ngành (call là nội dung chương trình b ồ i chăm sóc 03)

Giáo viên mầm non lựa chọn các tế bào đun tu dưỡng nhằm mục tiêu cách tân và phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc đáp ứng nhu cầu yêu cầu địa điểm Việc làm, kỹ năng, kĩ năng siêng ngành, con số mô đun tự lựa chọn hằng năm tiến hành theo phép tắc tại khoản 2 Mục IV của Cmùi hương trình này. Các mô đun tu dưỡng, cụ thể nlỗi sau:

Tiêu chuẩn chỉnh

Mã tế bào đun

Tên và nội dung thiết yếu của mô đun

Yêu cầu nên đạt đối với ngư i học

Thời lượng (tiết)

Lý tmáu

Thực hành

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học nhà giáo

GVMN 1

Đạo đức công việc và nghề nghiệp của tín đồ GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao cồn nghề nghiệp và yêu thương cầu về đạo đức công việc và nghề nghiệp của GVMN.

3. Các cách thức luật pháp về đạo đức nghề nghiệp của fan GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp vào triển khai trọng trách quan tâm, dạy dỗ trẻ em của tín đồ GVMN.

- Phân tích được các thử khám phá cùng giải pháp về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc của người GVMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào trường đoản cú nhận xét mức độ đáp ứng của phiên bản thân so với những kinh nghiệm cùng phương pháp về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc xử sự vào nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch trường đoản cú bồi dưỡng, từ bỏ tập luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp.

10

10

GVMN 2

Quản lý cảm xúc bản thân của tín đồ GVMN trong vận động nghề nghiệp và công việc

1. Cảm xúc phiên bản thân của GVMN trong chuyển động nghề nghiệp và công việc.

2. Quản lý xúc cảm phiên bản thân của GVMN trong hoạt rượu cồn nghề nghiệp và công việc.

3. Kỹ năng thống trị cảm giác bạn dạng thân của GVMN vào hoạt động nghề nghiệp.

4. Rèn luyện kỹ năng thống trị cảm giác bản thân của GVMN trong chuyển động công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự quan trọng phải thống trị cảm giác của GVMN trong hoạt động công việc và nghề nghiệp.

- Vận dụng kiến thức được trang bị đ ể xác định các giảm bớt trong thống trị cảm giác của bản thân và của đồng nghiệp Khi tiến hành hoạt động âu yếm, giáo dục trẻ em.

- Đ ề xuất được một số trong những phương án để từ bỏ tập luyện cùng cung ứng đồng nghiệp rèn luyện kĩ năng thống trị cảm xúc phiên bản thân trong hoạt động nghề nghiệp và công việc.

10

10

GVMN 3

Rèn luyện phong thái thao tác làm việc công nghệ của tín đồ GVMN

1. Khái niệm, cấu tạo, Điểm lưu ý cùng yêu thương cầu về phong cách thao tác công nghệ của người GVMN.

2. Đặc thù của lao đụng công việc và nghề nghiệp cùng sự quan trọng phải tạo lập dựng phong thái làm cho vấn đề khoa học của tín đồ GVMN.

3. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN. Kỹ năng làm việc cùng với cung cấp bên trên, người cùng cơ quan với bố mẹ tthấp

- Phân tích được sự cần thiết với điểm lưu ý cùng hưởng thụ của tác phong, cách thức thao tác khoa học của tín đồ GVMN, kỹ năng làm việc với cấp bên trên đồng nghiệp và cha mẹ trẻ.

- Vận dụng các kiến thức được trang bị vào nhận xét cường độ đáp ứng nhu cầu của bản thân với đồng nghiệp đối cùng với phần đa thử dùng về phong cách thao tác khoa học của bạn GVMN, kỹ năng thao tác làm việc cùng với cấp cho bên trên người cùng cơ quan với bố mẹ tphải chăng.

- Xác định được những biện pháp tự rèn luyện và cung ứng đồng nghiệp trong rèn luyện phong thái thao tác công nghệ của tín đồ GVMN, kĩ năng thao tác làm việc cùng với cấp cho bên trên đồng nghiệp và phụ huynh ttốt.

10

10

Ti ê u chu n 2. Phát triển trình độ nghiệp v ụ sư phạm

GVMN 4

Sinh hoạt trình độ chuyên môn ngơi nghỉ cơ sở GDMN

1. Mục đích, phương châm của sinc hoạt chuyên môn sinh sống các đại lý GDMN.

2. Nội dung, các bề ngoài với phương thức sinh hoạt chuyên môn ngơi nghỉ đại lý GDMN.

3. Hướng dẫn đổi mới cùng nâng cấp hiệu trái sinc hoạt trình độ nghỉ ngơi các đại lý GDMN.

- Phân tích được sứ mệnh của sinh hoạt trình độ chuyên môn nghỉ ngơi đại lý GDMN đối với Việc phạt triển chuyên môn, nhiệm vụ của GVMN.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị vào đánh giá hiệu quả các hoạt động sinch hoạt trình độ sinh hoạt đại lý GDMN.

- Đề xuất giải pháp thay đổi với nâng cao tác dụng sinc hoạt chuyên môn làm việc đại lý GDMN.

10

10

GVMN 5

Hoạt đụng trường đoản cú tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN

1. Ý nghĩa, vai trò của hoạt động tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GVMN.

2. Yêu cầu, văn bản, phương thức tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của fan GVMN.

3. Hướng dẫn tiến hành những hoạt hễ từ tu dưỡng trình độ, nghiệp vụ của fan GVMN thỏa mãn nhu cầu Chuẩn công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự quan trọng và yêu thương cầu, nội dung, phương thức từ bỏ bồi chăm sóc chuyên môn, nhiệm vụ GVMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị để khẳng định những hạn chế vào vận động trường đoản cú tu dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Chuẩn nghề nghiệp.

- Xây dựng được planer với thực hiện tại trường đoản cú bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thỏa mãn nhu cầu Chuẩn công việc và nghề nghiệp GVMN.

10

10

GVMN 6

Giáo dục thiếu nhi theo quan điểm dạy dỗ đem tthấp có tác dụng trung chổ chính giữa

1. Cửa hàng kỹ thuật của cách nhìn dạy dỗ đem trẻ em làm cho trung trung khu trong GDMN.

2. Hướng dẫn áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung chổ chính giữa vào thiết kế môi trường giáo dục.

3. Hướng dẫn áp dụng cách nhìn giáo dục đem ttốt có tác dụng trung trọng điểm vào kiến tạo kế hoạch, thực hiện và reviews các hoạt hễ chăm sóc, dạy dỗ trẻ em.

- Phân tích được đại lý khoa học của quan điểm mang trẻ em làm trung tâm trong GDMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào Đánh Giá thực trạng theo quan điểm dạy dỗ lấy trẻ em làm cho trung trung ương ở đại lý GDMN.

- Đ ề xuất những biện pháp nâng cao công dụng áp dụng quan liêu điểm dạy dỗ lấy trẻ em có tác dụng trung vai trung phong ở cửa hàng GDMN.

trăng tròn

20

GVMN 7

Phát triển Chương thơm trình GDMN phù h p cùng với sự vạc tri n của trẻ em cùng bối cảnh địa phương

1. Khái niệm Cmùi hương trình giáo dục, cách tân và phát triển Chương thơm trình dạy dỗ của cửa hàng GDMN.

2. Sự cần thiết cùng những hiểu biết so với phân phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ cùng toàn cảnh địa phương thơm.

3. Hướng dẫn cải tiến và phát triển Chương thơm trình giáo dục của các đại lý GDMN tương xứng với việc cách tân và phát triển của trẻ em cùng toàn cảnh địa pmùi hương.

- Phân tích được sự cần thiết với yêu thương cầu của cải cách và phát triển Cmùi hương trình giáo dục làm việc những các đại lý GDMN vào bối cảnh bây chừ.

- Vận dụng kiến thức được trang bị đ ể phát triển Chương thơm tr ì nh GDMN phù h ợ p cùng với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ với toàn cảnh địa phương.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong phân phát tri ể n Cmùi hương trình dạy dỗ tại đại lý GDMN

10

10

GVMN 8

Lập chiến lược giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp bên trong các cửa hàng GDMN

1. Các nhiều loại chiến lược giáo dục với hưởng thụ so với thành lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong team, lớp.

2. Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục tthấp những đ ộ tuổi: xác minh kim chỉ nam, ngôn từ, kiến tạo chuyển động dạy dỗ, sẵn sàng thứ dùng, phương tiện đi lại, xác minh thời gian, ko gian, tiến hành Reviews cùng điều chỉnh chiến lược.

- Phân tích được yên cầu của những các loại planer dạy dỗ

- Vận dụng kiến thức đã có trang bị vào lập được các một số loại kế hoạch giáo dục trẻ em trong đội, lớp đáp ứng những hiểu biết cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và điều kiện thực tế.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong lập kế hoạch giáo dục

10

10

GVMN 9

T chức vận động nuôi chăm sóc, chăm lo trẻ em trong team, lớp

1. đặc điểm cải cách và phát triển của trẻ em với hầu như trải nghiệm đặt ra đối với hoạt rượu cồn nuôi dưỡng, chăm lo trẻ em vào nhóm, lớp.

2. Hướng dẫn tổ chức chính sách sinh hoạt trong team, lớp.

3. Hướng dẫn theo dõi sức mạnh cùng đo lường sự cách tân và phát triển của tphải chăng trong team, lớp.

4. Hướng dẫn vệ sinh môi trường vào team, lớp.

5. Hướng dẫn Reviews triệu chứng sức khỏe mạnh mang đến trẻ em vào nhóm, lớp.

- Phân tích được trải đời đối với những hoạt động nuôi chăm sóc, chăm sóc trẻ nhỏ trong đội, lớp.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào tổ chức triển khai các chuyển động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ trong team, lớp đáp ứng đề nghị vạc tri ể n của trẻ nhỏ cùng điều kiện trong thực tiễn.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức triển khai, tiến hành nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong đội, lớp.

10

10

 

GVMN 10

Đảm bảo an ninh cho trẻ trong những đại lý GGMN

1. Các cách thức về bảo đảm an toàn an toàn cho trẻ em trong các đại lý GDMN.

2. Nguy cơ khiến mất an ninh mang lại trẻ nhỏ vào cửa hàng GDMN với giải pháp chống tránh.

3. Quy trình xử lý khi xẩy ra trường hợp mất an toàn mang đến trẻ em (bao gồm cả các trường hợp khẩn cấp).

4. Xử lí tình huống tất cả tương quan.

- Phân tích được các đòi hỏi, phương tiện về bảo vệ an toàn mang đến trẻ em vào cơ sở GDMN

- Vận dụng các kiến thức được trang bị vào nhận xét cường độ bảo vệ an toàn đến trẻ em của cửa hàng GDMN mình đang công tác xác minh được tinh giảm cùng nguyên nhân của nh ữ ng hạn chế.

- Đề xuất phương án nâng cấp tác dụng chống rời và up load một số tình huống mất bình yên mang đến trẻ nhỏ trong các đại lý GDMN.

10

10

 

GVMN 11

Kĩ năng sơ cứu vãn - phòng tách với xử lí một số trong những trường hợp nguy hiểm, bệnh th ư ờng chạm chán làm việc trẻ nhỏ

1. Quy trình và phương thức xử trí một số trong những trường hợp nguy nan đối với ttốt em: choáng; vệt tmùi hương hở; g ã y xương; dị đồ vật rơi vào đôi mắt, tai, mũi; năng lượng điện đơ, rộp, non nước.

2. Nhận biết, phòng tách và xử lí một số trong những bệnh dịch thường xuyên chạm chán sống trẻ em.

- Nhận biết, chống rời và up date bệnh dịch về dinc dưỡng sinh sống trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời và up date bệnh xung quanh da sinh sống trẻ nhỏ.

- Nhận biết, phòng tránh cùng xử lí dịch về hô hấp làm việc trẻ nhỏ.

- Nhận biết, phòng tránh với xử lí dịch về trung khu lí thần gớm sinh sống ttốt em.

- Phân tích được các trường hợp nguy hiểm, thừa nhận diện được các biểu lộ về bệnh dịch thường gặp mặt ở trẻ nhỏ vào cơ ssống GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào review mức độ tiến hành năng lực sơ cứu vãn, xử trí một trong những tình huống gian nguy, căn bệnh thường xuyên gặp gỡ đến trẻ em trong các đại lý GDMN.

- Đ ề xuất được một số trong những phương án nâng cấp hiệu quả thực hiện sơ cứu giúp với phòng tách, up date được một vài trường hợp nguy hại, dịch hay chạm chán nghỉ ngơi trẻ em trong cơ sngơi nghỉ GDMN.

10

10

 

GVMN 12

Tổ chức những vận động phát triển nhấn thức mang lại trẻ nhỏ theo quan điểm dạy dỗ mang trẻ em làm trung trọng tâm

1. điểm sáng phát triển dấn thức của trẻ nhỏ, kim chỉ nam và công dụng ý muốn chờ theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục đem trẻ nhỏ có tác dụng trung chổ chính giữa vào cải tiến và phát triển nhấn thức cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai vận động cải cách và phát triển dìm thức theo quan điểm giáo dục đem trẻ em làm trung trung ương.

- Phân tích được cơ sở trình bày của phân phát triển thừa nhận thức cho trẻ nhỏ theo ý kiến giáo dục rước trẻ em có tác dụng trung trung tâm.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào nhận xét yếu tố hoàn cảnh với vạc hiện tại các tinh giảm trong tổ chức hoạt động phạt triển dấn thức theo ý kiến giáo dục lấy trẻ em làm trung trung ương.

- Đề xuất biện pháp nâng cấp hiệu quả tổ chức triển khai chuyển động cách tân và phát triển nhận thức theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung chổ chính giữa trong đội, lớp tại các đại lý GDMN.

10

10

 

GVMN 13

Tổ chức các hoạt động cải tiến và phát triển vận rượu cồn cho trẻ em theo cách nhìn dạy dỗ đem trẻ nhỏ có tác dụng trung trung khu

1. Điểm sáng cách tân và phát triển di chuyển của trẻ em, mục tiêu cùng tác dụng mong muốn ngóng theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục mang trẻ em làm trung trọng tâm vào cách tân và phát triển vận tải mang lại trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động dạy dỗ đi lại theo ý kiến giáo dục rước trẻ em làm trung trung ương.

- Phân tích được đại lý lý luận của vạc triển vận tải theo ý kiến giáo dục mang trẻ em làm trung trung khu.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào reviews hoàn cảnh với phạt hiện tại các tiêu giảm vào tổ chức triển khai chuyển động vạc triển chuyên chở theo cách nhìn giáo dục rước trẻ nhỏ làm cho trung vai trung phong.

- Đề xuất giải pháp nâng cao tác dụng tổ chức triển khai chuyển động cách tân và phát triển vận rượu cồn theo cách nhìn dạy dỗ rước tthấp em làm cho trung trung khu trong nhóm, lớp tại cửa hàng GDMN.

10

10

 

GVMN 14

Tổ chức những chuyển động phát triển ngôn ngữ/tăng cường tiếng Việt mang đến trẻ nhỏ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm

1. điểm sáng trở nên tân tiến ngôn từ của trẻ em, phương châm với tác dụng mong muốn ngóng theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm cho trung trọng tâm trong trở nên tân tiến ngữ điệu.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động cải cách và phát triển ngôn ngữ theo ý kiến dạy dỗ rước trẻ em làm cho trung trung tâm.

4. Hướng dẫn tổ chức những vận động trở nên tân tiến ngữ điệu vào dạy dỗ hòa nhập theo quan tiền điểm giáo dục rước trẻ em có tác dụng trung tâm:

4.1 Tổ chức các hoạt động góp trẻ em dân tộc tphát âm số trở nên tân tiến một vài kỹ năng thuở đầu về ngữ điệu thông qua câu hỏi áp dụng các cỗ phép tắc cung cấp.

4.2 Tổ chức các hoạt động góp tphải chăng khuyết tật học hòa nhập cách tân và phát triển một số khả năng thuở đầu về ngôn ngữ thông qua việc thực hiện những cỗ mức sử dụng hỗ trợ.

- Phân tích được đại lý giải thích của giáo dục cách tân và phát triển ngôn ngữ/bức tốc tiếng Việt theo quan điểm giáo dục đem trẻ em làm cho trung vai trung phong.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào nhận xét hoàn cảnh cùng phát hiện tại những giảm bớt vào tổ chức triển khai hoạt động giáo dục trở nên tân tiến ngôn ngữ/bức tốc giờ Việt theo quan đi ể m giáo dục mang trẻ em làm cho trung trung ương.

- Đề xuất phương án nâng cấp hiệu quả tổ chức hoạt động dạy dỗ phát triển ngôn ngữ/bức tốc giờ đồng hồ Việt theo ý kiến giáo dục rước trẻ nhỏ làm cho trung trung ương trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN.

- Nâng cao kỹ năng mang lại gia sư trong việc sử dụng các bộ điều khoản cung ứng trong hoạt cồn giảng dạy hàng ngày lấy trẻ em làm trung trung tâm, đặc biệt quan trọng cùng với các nhóm tphải chăng học hòa nhập.

20

đôi mươi

 

GVMN 15

Tổ chức những chuyển động cách tân và phát triển cảm xúc, năng lực thôn hội cho trẻ nhỏ theo ý kiến giáo dục đem trẻ em làm cho trung chổ chính giữa

1. Điểm lưu ý cải tiến và phát triển tình cảm, kĩ năng buôn bản hội của trẻ em, phương châm với kết quả mong muốn hóng theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục rước tphải chăng có tác dụng trung trung ương vào cải tiến và phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội đến tphải chăng em.

3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cải tiến và phát triển tình yêu, tài năng xóm hội theo quan lại điểm dạy dỗ lấy trẻ em làm trung trung khu.

- Phân tích được các đại lý lý luận của phát triển tình yêu, kỹ năng làng mạc hội theo quan tiền điểm dạy dỗ rước trẻ em làm trung chổ chính giữa.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào Review hoàn cảnh cùng vạc hiện nay những hạn chế trong tổ chức vận động phát triển cảm xúc cùng tài năng thôn hội theo quan lại điểm dạy dỗ lấy trẻ em làm cho trung trung khu.

- Đề xuất biện pháp nâng cấp kết quả tổ chức triển khai vận động cải tiến và phát triển tình cảm với kỹ năng thôn hội theo cách nhìn giáo dục đem trẻ nhỏ làm trung trọng điểm trong nhóm, lớp trên đại lý GDMN.

10

10

 

GVMN 16

Tổ chức những chuyển động phạt tri n thẩm mỹ đến trẻ nhỏ theo quan điểm giáo dục đem tthấp làm trung tâm

1. Điểm sáng cải cách và phát triển th ẩ m mỹ của trẻ em, mục tiêu và tác dụng mong đợi theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục rước trẻ em làm trung trọng tâm vào cách tân và phát triển thẩm mỹ mang đến trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cải cách và phát triển th ẩ m mỹ theo ý kiến giáo dục rước trẻ em làm cho trung vai trung phong.

- Phân tích được cửa hàng trình bày của giáo dục cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em có tác dụng trung vai trung phong.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị vào Reviews thực trạng với phạt hiện các giảm bớt trong tổ chức triển khai chuyển động phạt triển thẩm mỹ theo cách nhìn dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung vai trung phong.

- Đề xuất giải pháp cải thiện tác dụng tổ chức triển khai chuyển động phát tri ể n thẩm mỹ và làm đẹp theo ý kiến giáo dục mang tthấp làm cho tr ung vai trung phong trong nhóm, lớp trên đại lý GDMN.

10

10

 

GVMN 17

Giáo dục bảo vệ môi trường thiên nhiên đến trẻ em lứa tuổi thiếu nhi

1. Tầm quan trọng đặc biệt của bài toán dạy dỗ bảo vệ môi trường xung quanh đến trẻ em.

2. Lý luận về dạy dỗ bảo vệ môi ngôi trường mang lại trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai những vận động dạy dỗ đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên vào cơ snghỉ ngơi GDMN.

- Phân tích đại lý lý luận của Việc dạy dỗ đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên mang đến trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào thực hiện những chuyển động giáo dục bảo đảm an toàn môi trường trong nhóm, lớp.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong thực hiện hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn môi ngôi trường trên đại lý GDMN.

10

10

 

GVMN 18

Tổ chức chuyển động âu yếm, dạy dỗ ttốt em vào đội, lớp ghép nhiều giới hạn tuổi trên cửa hàng GDMN

1. Bối chình ảnh của Việc tổ chức đội, lớp ghép những lứa tuổi.

2. Trung tâm lý luận và địa thế căn cứ pháp lý của việc tổ chức vận động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ vào team, lớp ghnghiền nhiều độ tuổi.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động âu yếm, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ghép nhiều độ tu ổ i.

- Phân tích được địa thế căn cứ pháp luật, cơ sở lý luận của bài toán tổ chức hoạt rượu cồn quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ trong team lớp ghxay những lứa tuổi.

- Vận dụng các kỹ năng được tr ang bị vào tổ chức triển khai vận động âu yếm, giáo dục trong team, lớp ghnghiền những độ tuổi.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tổ chức những vận động quan tâm, giáo dục trẻ em vào đội, lớp ghnghiền độ tuổi.

10

10

 

GVMN 19

Tổ chức vận động dạy dỗ kĩ năng sống và làm việc cho trẻ em độ tuổi thiếu nhi

1. Vai trò của dạy dỗ kỹ năng sống đối với việc trở nên tân tiến nhân bí quyết của trẻ em.

2. Cnạp năng lượng cứ lý luận của giáo dục tài năng sống và cống hiến cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức những chuyển động giáo dục tài năng sống cho trẻ em theo chế độ sinh hoạt.

- Phân tích được cửa hàng giải thích của giáo dục khả năng sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ.

- Vận dụng những kỹ năng được trang bị vào tổ chức triển khai những vận động giáo dục khả năng sống và cống hiến cho trẻ em làm việc cơ snghỉ ngơi GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức triển khai chuyển động dạy dỗ tài năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ.

10

10

 

GVMN trăng tròn

Tổ chức quan liêu gần kề cùng Đánh Giá sự trở nên tân tiến của trẻ nhỏ độ tuổi mầm non

1. Sự cần thiết của vấn đề quan lại gần cạnh và đánh giá sự cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ.

2. Mục đích, qui định, kĩ thuật quan sát, reviews sự cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn quan liêu gần kề, Reviews sự trở nên tân tiến của trẻ nhỏ.

- Phân tích được đại lý công nghệ của review sự phát triển của trẻ em.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào tổ chức triển khai quan giáp và Reviews sự phân phát triển của trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong tiến hành hoạt đ ộng quan lại tiếp giáp, Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ trên team, lớp.

10

10

 

GVMN 21

Phát hiện nay, sàng lọc cùng t chức các hoạt động chăm lo, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trẻ em mong muốn quan trọng

1. Phát hiện, chọn lọc với triển khai các giải pháp âu yếm, dạy dỗ tthấp tàn tật về nghe, nhìn, nói, vận chuyển, trí tuệ, từ kỷ.

2. Phát hiện, gạn lọc cùng triển khai những biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ lây nhiễm HIV.

3. Phát hiện tại, chắt lọc cùng triển khai các giải pháp chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ trở nên tân tiến nhanh chóng.

4. Thực hành giải pháp quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ tất cả yêu cầu đặc biệt khác.

- Phân tích được phương pháp phát hiện, sàng thanh lọc và trải đời tổ chức triển khai những vận động chăm lo, giáo dục đáp ứng trẻ em tất cả nhu cầu đặc trưng.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã có được trang bị vào phân phát hiện, chọn lựa trẻ em có nhu cầu quan trọng đặc biệt tại đội, lớp bản thân phú trách nát.

- Đề xuất được những giải pháp nâng cấp công dụng tổ chức triển khai những vận động quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ mong muốn quánh biệt vào đội, lớp.

10

10

 

GVMN 22

Làm vật dụng dạy học tập, vật chơi tự nguyên liệu địa phương

1. Vị trí, phương châm của vật dụng dạy học tập, thiết bị nghịch tự chế tạo ra trường đoản cú vật liệu địa phương thơm.

2. Yêu cầu sư phạm đối với đồ dùng dạy dỗ học, đồ gia dụng nghịch từ bỏ chế tạo ra.

3. Hướng dẫn làm cho một vài vật dụng dạy học, trang bị đùa từ bỏ ngulặng đồ liệu địa phương thơm

4. Thực hành làm cho một vài đồ dùng dạy học, đồ nghịch tự tạo nên.

- Phân tích được đông đảo thử khám phá sư phạm của các đồ dùng, thiết bị nghịch từ bỏ sản xuất từ nguyên liệu địa phương thơm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào xây cất, thực hiện một trong những đồ dùng đồ vật nghịch trường đoản cú vật liệu địa phương thơm.

- Hỗ trợ đồng nghiệp có tác dụng một số trong những đồ dùng, đồ dùng nghịch trường đoản cú nguyên ổn đồ vật liệu địa pmùi hương trên các đại lý GDMN.

05

15

 

GVMN 23

Quản lí team, lớp học sống cơ sở GDMN

1. Khái quát bình thường về cai quản team, lớp học ở đại lý GDMN.

2. Nguim tắc quản lý đội, lớp học tập sinh hoạt cơ ssinh hoạt GDMN.

3. Nội dung làm chủ nhóm, lớp học tập (tthấp em; cơ sngơi nghỉ thiết bị chất, làm hồ sơ, sổ sách...).

4. Phương thơm pháp làm chủ đội, lớp ngơi nghỉ đại lý GDMN.

- Phân tích được các đại lý giải thích của quản lý team, lớp làm việc các đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào thống trị team, lớp trên cửa hàng GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào thống trị đội, lớp sống đại lý GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn 3 Xây dựng môi trường giáo dục

GVMN 24

Xây dựng môi trường giáo dục bảo vệ an toàn, mạnh khỏe, thân thiết mang đến trẻ em lứa tu i mầm non

1. Một số vụ việc bình thường về môi ngôi trường giáo dục bình an, lành mạnh, thân mật mang đến trẻ nhỏ.

2. Ngulặng tắc, tiến trình, cách thức kiến tạo môi ngôi trường thứ chất và tư tưởng thôn hội trong team, lớp bảo vệ bình yên, mạnh khỏe, thân mật cho trẻ em.

3. Thực hành xây đắp môi trường thứ chất và tư tưởng thôn hội trong nhóm/ lớp đảm bảo bình yên, mạnh khỏe, gần gũi cho trẻ nhỏ.

- Phân tích được cơ sở kỹ thuật với pháp luật của Việc desgin môi trường thiên nhiên giáo dục bảo vệ an toàn, lành mạnh, thân mật mang đến trẻ em.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị vào tổ chức kiến tạo môi trường thiên nhiên giáo dục bình an, mạnh khỏe, gần gũi mang đến trẻ nhỏ trong nhóm, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây đắp môi trường dạy dỗ an toàn, lành mạnh, thân thiện mang đến tthấp tại các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 25

Giáo dục kỷ pháp luật lành mạnh và tích cực đến trẻ nhỏ lứa tuổi thiếu nhi

1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm của kỷ chế độ lành mạnh và tích cực mang lại trẻ nhỏ.

2. Các chế độ, văn bản và phương thức giáo dục kỷ lao lý tích cực và lành mạnh cho trẻ em.

3. Thương hiệu pháp luật của dạy dỗ kỷ phương pháp tích cực đến trẻ nhỏ.

4. Hướng dẫn tiến hành dạy dỗ kỷ quy định tích cực mang đến trẻ nhỏ trong các đại lý GDMN.

- Phân tích được đại lý lý luận cùng pháp lý của dạy dỗ kỷ quy định tích cực và lành mạnh vào cơ snghỉ ngơi GDMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào tiến hành dạy dỗ kỷ điều khoản tích rất đến trẻ em trên team, lớp bên trong cửa hàng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào giáo dục kỷ phương tiện lành mạnh và tích cực mang đến trẻ em.

trăng tròn

trăng tròn

GVMN 26

Kĩ năng giao tiếp ứng xử của GVMN với tthấp.

1. Lý luận về tiếp xúc ứng xử của GVMN cùng với trẻ: Một số có mang, những phương tiện và hình thức giao tiếp của GVMN với trẻ.

2. Giao ứng cứu xử của GVMN cùng với ttốt trong các vận động sinh sống trường mầm non.

3. Cách thức kiểm soát và điều chỉnh giao tiếp theo phía lành mạnh và tích cực hơn thân GVMN với ttốt

- Phân tích được sự cần thiết trong giao ứng cứu xử của GVMN với tphải chăng.

- Vận dụng các kiến thức được trang bị đưa ra phương thức tiếp xúc theo phía tích cực rộng thân GVMN với ttốt.

- Xây dựng được một phiên bản chiến lược cải cách và phát triển giao tiếp theo hướng tích cực và lành mạnh giữa GVMN cùng với ttốt trong số chuyển động sinh sống ngôi trường mầm non

10

10

GVMN 27

Quyền dân nhà của fan GVMN trong cửa hàng GDMN

1. Các vấn đề cơ bạn dạng về quyền dân nhà của tín đồ GV.

2. Các quyền dân công ty của fan GVMN trong các văn uống bản quy bất hợp pháp pháp luật hiện nay hành.

3. Người GVMN trong bài toán tiến hành quyền dân công ty của bản thân nghỉ ngơi cửa hàng GDMN.

4. Người GVMN cùng với vấn đề đảm bảo an toàn quyền dân công ty của đồng nghiệp sinh hoạt cơ sở GDMN.

- Phân tích được các quyền dân nhà của GVMN vào cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào Đánh Giá bài toán triển khai quyền dân chủ tại đại lý GDMN, khu vực công tác.

- Đề xuất biện pháp cùng cung cấp đồng nghiệp nâng cấp tác dụng thực hiện quyền dân công ty trong cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn 4 .Pân hận hợp với mái ấm gia đình cùng xã hội

GVMN 28

Păn năn h p nhà ngôi trường cùng với gia đình với cộng đồng nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ nhỏ

1. Mục đích, ý nghĩa sâu sắc của phối hợp công ty ngôi trường với gia đình cùng cộng đồng nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ nhỏ.

2. Hướng dẫn phối hợp bên ngôi trường cùng với gia đình cùng xã hội để bảo vệ quyền trẻ em.

- Phân tích được ý nghĩa, trung bình đặc biệt quan trọng của việc kết hợp bên trường với gia đình và xã hội nhằm đảm bảo an toàn quyền tr ẻ em.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị vào tổ chức triển khai phối kết hợp thân gia đình- bên trường cùng xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ em.

- Đề xuất được một số trong những biện pháp nâng cao công dụng kết hợp thân bên trường với gia đình với cộng đồng nhằm bảo vệ quyền trẻ em.

10

10

GVMN 29

Tổ chức những vận động chăm lo, dạy dỗ trẻ em tầm tuổi mầm non dựa vào cộng đồng

1. Tầm quan trọng đặc biệt của GDMN nhờ vào cộng đồng.

2. Lý luận về GDMN phụ thuộc vào xã hội.

3. Hướng dẫn tổ chức vận động giáo dục trẻ nhỏ phụ thuộc xã hội.

- Phân tích được cơ sở trình bày của câu hỏi tổ chức triển khai các hoạt động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ phụ thuộc vào cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào tổ chức triển khai các vận động chuyên sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ phụ thuộc xã hội trên các đại lý GDMN; Cách kêu gọi mối cung cấp thôn hội hóa tự bố mẹ trẻ nhằm tổ chức các vận động mang đến trẻ em.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức triển khai vận động âu yếm, giáo dục trẻ em phụ thuộc vào cộng đồng.

10

10

 

GVMN 30

Vấn đề lồng ghép giới vào GDMN

1. Lý luận về lồng ghnghiền giới vào GDMN.

2. Cơ sở pháp lý của lồng ghnghiền giới vào GDMN.

3. Hướng dẫn lồng ghnghiền giới vào thực hiện nay Chương trình GDMN.

- Phân tích được sự cần thiết của lồng ghnghiền giới vào GDMN và các địa thế căn cứ pháp luật, địa thế căn cứ công nghệ của lồng ghnghiền giới trong GDMN.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị nhằm khẳng định được những hạn chế vào lồng ghnghiền giới vào tiến hành Cmùi hương trình GDMN tại team, lớp.

- Đ ề xuất biện pháp kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục tiêu đảm bảo lồng ghép giới vào tiến hành Chương trình GDMN

10

10

 

GVMN 31

Quyền trẻ em, chống, phòng bạo hành cùng xử lý vi phạm về quyền trẻ em trong cửa hàng GDMN

1. Những vụ việc cơ bạn dạng về quyền trẻ em.

2. Các quyền trẻ em vào công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ nhỏ và vào Luật trẻ em sinh hoạt Việt Nam.

3. Bạo hành trẻ nhỏ trong các đại lý GDMN.

4. Cách thức bảo vệ trẻ nhỏ và phòng, kháng bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN.

- Phân tích được các các đại lý khoa học với pháp luật về quyền trẻ em, chống, chống bạo hành trẻ em vào các đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị nhằm thực hiện quyền của tphải chăng em với chống, phòng bạo hành trẻ em trong cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào ngnạp năng lượng ngừa nguy cơ tiềm ẩn bạo hành trẻ nhỏ, phạm luật quyền tthấp em sinh sống cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc với technology thông tin; diễn đạt khả năng nghệ thuật vào âu yếm, giáo dục tthấp thiếu nhi

GVMN 32

Tự học tập ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc mang lại GVMN

1 . Tầm đặc biệt của vấn đề áp dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa trong cải thiện chất lượng chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ hiện giờ.

2. Yêu cầu về năng lượng áp dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa trong Chu ẩ n công việc và nghề nghiệp GVMN.

3. Hướng dẫn từ review cùng xây dừng kế hoạch từ bỏ học hiệu quả về nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc đến GVMN.

- Phân tích được khoảng đặc biệt, sứ mệnh của câu hỏi học với sử dụng ngoại ngữ/ sử dụng giờ đồng hồ dân tộc bản địa vào nâng cao chất lượng âu yếm, giáo dục tthấp MN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào xuất bản kế hoạch tự học nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa Ship hàng hoạt động công việc và nghề nghiệp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp năng lượng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa giao hàng vận động công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 33

Ứng dụng công nghệ công bố (CNTT) để cải thiện chất lượng âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ vào cơ snghỉ ngơi GDMN

1. Vai trò, ý nghĩa sâu sắc của bài toán áp dụng công nghệ thông tin để nâng cấp chất lượng chăm lo, giáo dục trẻ em vào đại lý GDMN.

2. Hướng dẫn thực hiện CNTT trong nâng cao hóa học lượng chăm lo, dạy dỗ ttốt tr ong cơ ssống GDMN.

3. Thực hành áp dụng 1 số ít phần mềm thông dụng vào nâng cao chất lượng hoạt hễ chăm lo, dạy dỗ trẻ em vào cơ sở GDMN.

- Phân tích được vai trò, chân thành và ý nghĩa của vấn đề ứng dụng CNTT nhằm cải thiện unique chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị nhằm áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt hễ âu yếm, giáo dục trẻ nhỏ nghỉ ngơi cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cấp năng lượng áp dụng công nghệ thông tin tr ong quan tâm, giáo dục ttốt em.

10

10

GVMN 34

Ứng dụng technology biết tin trong cai quản nhóm, lớp ngơi nghỉ các đại lý GDMN

1. Ý nghĩa của việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản ngại lý đội lớp.

2. Hướng dẫn áp dụng CNTT nhằm quản lí đội, lớp.

3. Thực hành sử dụng một số ít ứng dụng thông dụng trong nâng cao công dụng làm chủ nhóm, lớp.

- Phân tích được phương châm, ý nghĩa sâu sắc của vấn đề vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhóm/lớp MN.

- Vận dụng kiến thức được trang bị để vận dụng công nghệ thông tin vào nâng cấp hiệu quả cai quản nhóm/ lớp MN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lượng áp dụng CNTT vào cai quản nhóm, lớp MN.

10

10

 

GVMN 35

Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục nhiều tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN

1. Vai trò, Điểm sáng của môi trường xung quanh giáo dục giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong team, lớp trên các đại lý GDMN.

2. Hướng dẫn xây đắp môi trường thiên nhiên giáo dục nhiều tính nghệ thuật mang đến trẻ em theo lứa tuổi.

- Phân tích được sứ mệnh, điểm lưu ý của môi trường xung quanh giáo dục nhiều tính nghệ thuật vào nhóm, lớp trên cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào tổ chức triển khai tạo môi trường thiên nhiên giáo dục nhiều tính thẩm mỹ trên cơ sở GDMN

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong thành lập môi trường giáo dục nhiều tính thẩm mỹ vào cơ sở GDMN.

10

10

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc tiến hành Chương thơm trình tu dưỡng liên tiếp giáo viên thiếu nhi gồm 03 ngôn từ chương trình tu dưỡng sẽ khẳng định tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên tiến hành Chương trình tu dưỡng liên tiếp với thời lượng 1đôi mươi tiết/năm học tập, bao gồm:

- Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng tầm 40 ti ế t/năm học);

- Chương thơm trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tu ầ n/năm học tập (khoảng tầm 40 tiế t/ năm học);

- Cmùi hương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

b) Căn uống cứ những hiểu biết nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa pmùi hương trong hằng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể đổi khác thời lượng chương trình bồi dưỡng 01 cùng chương trình bồi dưỡng 02 phù hợp tuy thế không chuyển đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng liên tiếp bắt buộc trong thời điểm học tập của từng thầy giáo thiếu nhi (bảo vệ thời lượng 1trăng tròn tiết/năm);

c) Cnạp năng lượng cđọng văn bản chương trình tu dưỡng 03, giáo viên trường đoản cú lựa chọn các tế bào đun buộc phải tu dưỡng tương xứng cùng với nhu cầu cá thể tr ong hằng năm bảo vệ thời lượng theo cơ chế.

3. Việc triển khai thực hiện Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên thầy giáo mần nin thiếu nhi được thực hiện hàng năm theo hình thức của Sở Giáo dục và Đào chế tạo./.