Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsinh sống bài bác tập

Lớp 3

Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại

*

Giải bài bác tập Sinh học tập 11A - Chuyển hóa vật dụng chất với năng lượng nghỉ ngơi thực vậtB - Chuyển hóa thứ hóa học cùng tích điện ở động vậtA - Cảm ứng sinh sống thực vậtB - Cảm ứng sinh hoạt đụng vậtA - Sinc trưởng với cải cách và phát triển ở thực vậtB - Sinch trưởng và cải cách và phát triển sinh hoạt đụng vậtA - Sinc sản sinh hoạt thực vậtB - Sinc sản sống hễ vật
Dựa vào kiến thức về quang hòa hợp cùng hô hấp, hãy chứng tỏ quang quẻ đúng theo là tiền đề mang lại hô hấp và ngược chở lại


Xem thêm: chứng nhận hoàn thành khóa học

Bài 12: Hô hấp ngơi nghỉ thực đồ vật 12: Hô hấp ngơi nghỉ thực vật

Video giải Trả lời câu hỏi Sinc 11 Bài 12 trang 53 - Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Giáo viên edquebecor.com)

Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 53: Dựa vào kỹ năng và kiến thức về quang đãng thích hợp cùng hô hấp, hãy chứng minh quang thích hợp là tiền đề đến thở và ngược trở lại.

Lời giải:


- Quang hợp nghỉ ngơi thực thứ là quy trình sử dụng tích điện ánh nắng mắt ttách đã được diệp lục kêt nạp nhằm tổng thích hợp cacbohidrat cùng giải phóng khí oxi từ bỏ khí cacbonic với nước.

- Hô hấp là quy trình lão hóa sinch học tập của tế bào sinh sống. Trong đó, các phân tử cơ học bị thoái hóa cho CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải pchờ và một trong những phần tích điện đó được tích lũy vào ATP

→ Sản phẩm của quang hòa hợp (C6H12O6 cùng O2) là vật liệu của hô hấp cùng chất ôxi hóa trong hô hấp. Ngược lại, sản phẩm của hô hấp là O2 và H2O lại là chất lên đường để tổng đúng theo cần cùng giải pchờ ra ôxi trong quang đãng hòa hợp.