BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------

Số: 7011/BGDĐT-GDTH V/v Đánh giá chỉ triển khai Chuẩn KT, KN những môn học tập và Đổi new PPDH sinh sống Tiểu học

TP. hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo

Thực hiện tại Kế hoạch công tác làm việc năm2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chuẩn bị tổ chức Hội thảo review triển khai Chuẩnkỹ năng, tài năng những môn học cùng Đổi bắt đầu phương pháp dạy học tập ngơi nghỉ tè học tập, cụthể:

1. Nội dung:

- Tổ chức dạy học tập theo Chuẩnkiến thức và kỹ năng, kĩ năng các môn học tập theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009về Việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kỹ năng, năng lực các môn học tập sinh hoạt đái học tập.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức kĩ năng tiểu học

- thay đổi nội dung dạy họcmôn Thủ công, Kĩ thuật sinh sống đái học theo Công vnạp năng lượng số 7975/BGDĐT-GDTH ngày10/9/2009 về câu hỏi Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật sinh hoạt đái học

- Triển khai triển khai Thông tưsố 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2009 Quy định Review, xếp các loại học viên tiểuhọc.

- Triển khai hoạt động cam đoan,chuyển giao chất lượng học tập sinh

- Đánh giá chỉ thực trạng thay đổi mớiphương pháp dạy học ở tè học tập từ năm học 2007- 2008 (thời điểm trả thànhxúc tiến thực hiện công tác, sách giáo khoa tiểu học theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT từ lớp 1 tới trường 5) đến thời điểm này.

2. Thời gian, vị trí (dựkiến):

- Thời gian: nửa đầu tháng12/2010.

- Địa điểm: TP. hà Nội và thành phốHồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo đề nghịcác Snghỉ ngơi giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo tổ chức hội thảo chiến lược tại địa phương thơm, lấy ý kiến của cáncỗ cai quản lí với thầy giáo tè học tập về những câu chữ trên, tạo report đánhgiá bán (theo chủng loại gắn kèm) gửi về Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tác (Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học)trước thời điểm ngày 25/ 11/2010.

Thông tin chi tiết xin liênhệ:

Bùi Việt Hùng, Vụ Giáo dụcTiểu học tập, Sở GD&ĐT, ĐT: 0438682062; 0912646316, email: ;fax: 0438681079.

Nơi nhận: - Như kính gửi; - TT. Nguyễn Vinc Hiển (để b/c); - Website Bộ; - Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Ngọc Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MẪU BÁO CÁO

ĐÁNHGIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠYHỌC Ở TIỂU HỌC(Đính kèm Công văn số 7011 /BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 10 năm 2010)

1. Việc tiến hành Chuẩn kiếnthức, khả năng những môn học tập làm việc tè học.

a) Tổ chức dạy dỗ học tập theo Chuẩnkỹ năng và kiến thức, kỹ năng các môn học theo Công văn uống số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009về câu hỏi Hướng dẫn triển khai Chuẩn kiến thức và kỹ năng, khả năng những môn học tập sinh hoạt tiểu học:

- Công tác chỉ đạo, tập huấn,tu dưỡng cán cỗ quản lí, cô giáo trên địa phương; phần đa thuận lợi, cực nhọc khăntrong câu hỏi triển khai dạy dỗ học tập theo Chuẩn kỹ năng và kiến thức, năng lực những môn học tập sống tiểuhọc.

- Đánh giá chỉ sự phù hợp của Chuẩnkỹ năng và kiến thức, năng lực của từng môn học so với tài năng, ĐK học tập, pháttriển của học tập sinh; reviews chuyển động dạy dỗ học theo Chuẩn kỹ năng và kiến thức kĩ năng củagiáo viên (phù hợp Chuẩn, cao hơn nữa hoặc thấp hơn chuẩn…).

b) Triển khai văn bản dạy họcmôn Thủ công, Kĩ thuật sinh hoạt tiểu học tập theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày10/9/2009 về Việc Hướng dẫn dạy dỗ học môn Thủ công, Kĩ thuật sinh sống đái học:

- Điều chỉnh câu chữ dạy dỗ học:nêu rõ ngôn từ, lí vì chưng kiểm soát và điều chỉnh của từng lớp; tác dụng của Việc điều chỉnh.

c) Thực hiện nay Reviews, xếp loạihọc viên đái học tập theo Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2010.

d) Triển knhì hoạt động cam kết,chuyển nhượng bàn giao quality học sinh theo Công văn uống số 7312/BGD-ĐTH ngày 21/8/2009 vàCông vnạp năng lượng số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 về vấn đề Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụnăm học 2009 – 2010, năm học tập 2010 – 2011.

2. Việc triển khai thay đổi mớiphương pháp dạy học tập làm việc tiểu học tập từ năm học tập 2007 – 2008 tới thời điểm này.

- Công tác chỉ huy, tổ chức triển khai thựchiện nay.

- Công tác chỉ huy, tập huấn,tu dưỡng cán cỗ cai quản lí, thầy giáo về đổi mới phương thức dạy học tập sống đái học.

- Việc sử dụng tài liệu bồidưỡng và trang bị dạy học tập về đổi mới PPDH.

- Đánh giá chỉ về công dụng đổi mớiphương thức dạy dỗ học tập sinh hoạt đái học: thuận tiện, khó khăn, hiệu quả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Chi Tiết Là Gì ? Đề Cương Chi Tiết Tiếng Anh Nghĩa Là Gì

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề xuất, đề xuất yêu cầu củađịa pmùi hương về các văn bản bên trên.