- Nhận biết được những số tất cả một chữ số, những số tất cả nhị chữ số; số bự nhất; số bé nhỏ nhất bao gồm một chữ số; số Khủng nhất; số bé tốt nhất có nhì chữ số; số liền trước; số tức khắc sau

 
Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức lớp 2

*
21 trang
*
duongtran
*
*
49885
*
202Download
Bạn sẽ coi đôi mươi trang mẫu của tư liệu "Chuẩn kiến thức môn Toán thù 2", nhằm cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về vật dụng chúng ta clichồng vào nút ít DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN Hướng Dẫn Cụ Thể:TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài xích tập nên có tác dụng 1Ôn tập các số mang đến 100( tr. 3 )- Biết đếm, phát âm, viết các số mang lại 100.- Nhận hiểu rằng các số bao gồm một chữ số, các số bao gồm nhị chữ số; số to nhất; số bé tuyệt nhất bao gồm một chữ số; số Khủng nhất; số bé nhỏ tốt nhất gồm nhì chữ số; số tức thì trước; số ngay tức thì sau Bài 1 Bài 2 Bài 3 Ôn tập các số mang lại 100( tr. 4 )- Biết viết những số bao gồm nhì chữ số thành tổng của số chục cùng số đơn vị chức năng, sản phẩm tự của các số.- Biết so sánh những số trong phạm vi 100Bài 1 Bài 3 Bài 4 Bài 5Số hạng Tổng( tr. 5 )- Biết số hạng, tổng - Biết thực hiên phnghiền tính cộng các số có hai chữ số không lưu giữ trong phạm vị 100.- Biết giải bài xích toán thù có lời văn bằng một phxay cùng.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Luyện Tập ( tr. 6 )- Biết cộng nhẩm số tròn chục tất cả hai chữ số.- Biết tên gọi yếu tố cùng tác dụng của phnghiền cộng.- Biết triển khai phép cộng các số có nhị chữ số không nhờ vào vào phạm vi 100.- Biết giải bài bác toán thù bởi một phnghiền cộng Bài 1 Bài 2 ( cột 1 )Bài 3 ( a, b )Bài 4Đề -xi-mét( tr. 7 )- Biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài; tên thường gọi, kì hiệu của nói; biết quan hệ giữa dm và cm, ghi lưu giữ 1dm=10cm.- Nhận biết được độ mập của đon vị đo dm; đối chiếu độ dài đoạn trực tiếp trong trường hợp 1-1 giản; thực hiện phép cộng, trừ những số đo độ nhiều năm gồm đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét.Bài 1 Bài 2 2Luyện Tập ( tr. 8 )- Biết quan hệ thân dm cùng centimet để viết số đo gồm đơn vị chức năng là centimet thành dm cùng ngược trở lại vào ngôi trường phù hợp đơn giản dễ dàng.- Nhận biết được độ dài đề-xi-mét thước trực tiếp.- Biết ước tính độ nhiều năm trong trường phù hợp đơn giản và dễ dàng.- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.Bài 1 Bài 2 Bài 3 ( cột 1, 2 )Bài 4Số bị trừ - sốtrừ - hiệu ( tr. 9)- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết tiến hành phxay trừ những số tất cả nhì chữ số không lưu giữ trong phạn vi 100.- Biết giải bài bác tân oán bởi một phnghiền trừ.Bài 1 Bài 2 ( a,b,c )Bài 3 Luyện Tập ( tr. 10)- Biết trừ nhđộ ẩm số tròn chục có nhị chữ số.- Biết triển khai phxay trừ các số có nhì chữ số không ghi nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài bác toán thù bởi một phxay trừ.Bài 1 Bài 2 ( cột 1, 2 )Bài 3 Bài 4TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài bác tập nên làm cho 2Luyện tập tầm thường ( tr.10 )- Biết đếm, hiểu, viết các số trong phạm vi 100.- Biết viết số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau của một số cho trước.- Biết làm tính cùng, trừ các số tất cả nhị chữ số ko nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài xích tân oán bằng một phép cùng.Bài 1 Bài 2 ( a,b,c,a )Bài 3 ( cột 1,2 )Bài 4Luyện tập thông thường ( tr.11 )- Biết viết số gồm nhì chữ số thành tổng của số chục cùng số đơn vị chức năng.- Biết số hạng, tổng.- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết làm cho tính cộng, trừ các số bao gồm nhì chữ số không dựa vào trong phạm vi 100.- Biết giải bài xích tân oán bằng một phép trừ.Bài 1 (viết 3 số đầu)Bài 2 Bài 3 ( Làm 3 phnghiền tính đầu )Bài 4 3Kiểm Tra Kiểm tra tập trung vào các văn bản sau:- Đọc, viết những số có nhì chữ số; viết số ngay tức khắc trước, số tức khắc sau.- Kĩ năng thực hiện cùng, trừ không ghi nhớ trong phạm vi 100.- Giải bài bác toán bởi một phnghiền tính sẽ học tập.- Đo, viết số đo độ lâu năm đoạn thẳng.Phxay cộng tất cả tổng bởi 10 ( tr. 12 )- Biết cộng nhì số có tổng bởi 10.- Biết dựa vào bảng cộng nhằm tìm kiếm một số không biết trong phnghiền cùng có tổng bởi 10.- Biết viết 10 thành tổng của nhị số trong số ấy gồm một trong những cho trước.- Biết cộng nhẩm: 10 cùng với số tất cả một chữ số - Biết xem đồng hồ đeo tay lúc kyên ổn phút chỉ vào 12.Bài 1 ( cột 1, 2, 3 )Bài 2 Bài 3 ( loại 1 )Bài 426 + 4;36 + 24( tr. 13 )- Biết thực hiện phép cùng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24.- Biết giải bài bác tân oán bằng một phxay cùng Bài 1 Bài 2 Luyện Tập ( tr. 14 )- Biết cùng nhđộ ẩm dạng 9 + 1 + 5- Biết triển khai phnghiền cộng tất cả ghi nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 - Biết giải bài xích toán bằng một phnghiền cùng.Bài 1 ( mẫu 1 )Bài 2 Bài 3 Bài 49 cộng với một trong những 9 + 5 ( tr. 15 )- Biết giải pháp thực hiện hiện nay phnghiền cộng dạng 9 + 5, lập được bảng 9 cùng cùng với một số.- Nhận biết trực quan về tính chất giao hoán của phnghiền cùng.- Biết giải bài tân oán bằng một phnghiền tính cộng.Bài 1 Bài 2 Bài 4429 + 5( tr. 16 )- Biết tiến hành phnghiền cùng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 29 + 5.- Biết số hạng, tổng - Biết nối các điểm mang đến sẵn để có hình vuông.- Biết giải bài tân oán bởi một phnghiền cùng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b )Bài 3 49 + 25 ( tr. 17 )- Biết tiến hành phxay cộng bao gồm lưu giữ trong phạm vi 100, dạng 29 + 25.- Biết giải bài bác tân oán bằng một phnghiền cộng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài tập cần làm 4Luyện Tập ( tr. 18 )- Biết triển khai phép cộng dạng 9 + 5, trực thuộc bảng 9 cộng với một vài.- Biết triển khai phnghiền cộng có lưu giữ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.- Biết triển khai phnghiền tính 9 công với một vài nhằm so sánh nhì số vào phạm vi 100. - Biết giải bài toán thù bằng một phnghiền cùng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 Bài 3 ( cột 1 )Bài 48 cùng vớimột số: 8 + 5 ( tr. 19 )- Biết thực hiện phnghiền cộng dạng 8 + 5, lập được bảng cùng 8 với một trong những.- Nhận biết trực giác về đặc điểm giao hân oán của phnghiền cộng.- Biết giải bài bác toán bằng một phxay cùng.Bài 1 Bài 2 Bài 428 + 5 ( tr. 20 )- Biết thực hiện phép cộng gồm ghi nhớ vào phạm vi 100, dạng 28 + 5.- Biết vẽ đoạn trực tiếp bao gồm độ lâu năm cho trước.- Biết giải bài tân oán bởi một phnghiền cộng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 Bài 4538 + 25 ( tr. 21 )- Biết tiến hành phép cùng gồm lưu giữ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25.- Biết giải bài giải bài xích toán bởi một phxay cùng các số với số đo có đơn vị chức năng dm.- Biết tiến hành phép tính 9 hoặc 8 cùng cùng với một số trong những nhằm so sánh nhị số.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 Bài 3 (cột 1 )Luyện Tập ( tr. 22 )- Thuộc bảng 8 cùng cùng với một vài.- Biết tiến hành phép cùng có dựa vào vào phạm vi 100, dạng 28 + 5; 38 +25.- Biết giải bài xích toán thù theo bắt tắt với cùng 1 phép cộng Bài 1 Bài 2 Bài 3 Hình chữ nhật hình tđọng giác ( tr. 23 )- Nhận dạng được cùng gọi đúng thương hiệu hình chữ nhật, hình tđọng giác.- Biết nối những điểm để sở hữu hình chữ nhật, hình tứ đọng giác.Bài 1 Bài 2 ( a,b)Bài toán thù về nhiều hơn ( tr. 24 )- Biết giải và trình diễn bài giải bài bác tân oán về nhiều hơn.Bài 1( Không những hiểu biết HS tóm tắt ) Bài 3 Luyện Tập ( tr. 25 )- Biết giải với trình diễn bài giải bài tân oán về nhiều hơn thế nữa trong số tình huống không giống nhau.Bài 1 Bài 2 Bài 467 cộng với cùng một số: 7 + 5 ( tr. 26 )- Biết bí quyết thực hiện phnghiền cùng dạng 7 + 5, lập được bảng 7 cộng cùng với một trong những. - Nhận biết trực giác về đặc điểm giao hoán thù của phxay cộng.- Biết giải cùng trình bày bài xích giải bài bác toán về nhiều hơn nữa Bài 1 Bài 2 Bài 447 + 5 ( tr. 27)- Biết tiến hành phnghiền cùng tất cả lưu giữ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5.- Biết giải bài bác tân oán về nhiều hơn thế nữa theo bắt tắt bằng sơ đồ dùng đoạn thẳng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc có tác dụng 647 + 25 ( tr. 28 )- Biết thực hiện phxay cùng gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 25.- Biết giải với trình diễn bài bác giải bài xích toán thù bằng một phép cộng Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b, d, e )Bài 3 Luyện Tập ( tr. 29 )- Thuộc bảng 7 cùng với một vài.- Biết thực hiện phnghiền cộng tất cả nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 25.- Biết giải bài toán thù theo cầm tắt với 1 phxay cùng.Bài 1 Bài 2 ( cột 1, 3, 4 )Bài 3 Bài 4 ( loại 2 )Bài toánvề thấp hơn ( tr. 30 )- Biết giải cùng trình diễn bài giải bài bác tân oán về ít hơn Bài 1 Bài 2 7Luyện Tập ( tr. 31 )- Biết giải bài xích toán về nhiều hơn thế nữa, ít hơn Bài 2 Bài 3 Bài 4Ki-lô-gam( tr. 32 )- Biết nặng nề rộng, nhẹ nhàng hơn giữa nhì vật thường thì.- Biết Ki-lô-gam là đơn vị đo kân hận lượng; gọi, viết tên cùng kí hiệu của nó.- Biết vận dụng cân nặng đĩa, thực hành thực tế cân nặng một số trong những đồ vật quen thuộc.- Biết thực hiện phép cộng, phxay trừ cùng giải tân oán với các số kèm theo đơn vị Kg. Bài 1 Bài 2 Luyện Tập ( tr. 33 )- Biết luật đo khối hận lượng: cân nặng đĩa, cân đồng hồ đeo tay ( cân nặng bàn ).- Biết làm cho tính cùng, trừ cùng giải toán cùng với những số kèm theo đơn vị chức năng kilogam.Bài 1 Bài 3 ( cột 1 ) Bài 46 cộng vớimột số 6 + 5( tr. 34- Biết tiến hành phnghiền cộng dạng 6 + 5, lập được bảng 6 cộng cùng với một vài.- Nhận biết trực quan về tính chất giao hoán của phép cùng.- Dựa vào bảng 6 cùng cùng với một trong những nhằm tìm kiếm được số thích hợp điền vào ô trống.Bài 1 Bài 2 Bài 3 26 + 5( tr. 35 )- Biết thực hiện phép cùng có lưu giữ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5.- Biết giải bài xích tân oán về nhiều hơn thế.- Biết thực hành đo độ lâu năm đoạn trực tiếp.Bài 1 (loại 1) Bài 3 Bài 4836 + 15( tr. 36 )- Biết tiến hành phnghiền cộng có lưu giữ vào phạm vi 100, dạng 36 + 15.- Biết giải bài tân oán theo như hình vẽ bằng một phép tính cộng tất cả ghi nhớ vào phạm vi 100.Bài 1 (mẫu 1) Bài 2 (a, b )Bài 3 Luyện Tập ( tr. 37 )- Thuộc bảng 6,7,8,9 cùng với một trong những.- Biết triển khai phxay cùng có lưu giữ trong phạm vi 100.- Biết giải bài xích toán về nhiều hơn thế nữa đến dưới dạng sơ đồ dùng.- Biết thừa nhận ngoại hình tam giác Bài 1 Bài 2 Bài 4 Bài 5 ( a )TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài xích tập cần làm 8Bảng cộng ( tr. 38)- Thuộc bảng cùng đang học tập.- Biết tiến hành phxay cộng gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài tân oán về những hơnBài 1 Bài 2 (3 phnghiền tính đầu )Bài 3 Luyện Tập ( tr. 39 )- Ghi nhớ cùng tái hiện nkhô cứng bảng cùng vào phạm vi trăng tròn nhằm tính nhẩm; cộng có lưu giữ trong phạm vi 100.- Biết giải bài bác toán thù gồm một phép cộng.Bài 1 Bài 3 Bài 4 Phép cùng có tổng bởi 100 ( tr. 40 )- Biết triển khai phép cùng tất cả tổng bằng 100.- Biết ca 1 lkhông nhiều, chai 1 lít, biết lít là đơn vị đo diện tích. Biết hiểu, viết tên gọi cùng kí hiệu của lkhông nhiều.- Biết tiến hành phxay cùng, trừ những số đo đơn vị, giải tân oán tất cả tương quan mang lại đơn vị lít.Bài 1 Bài 2 (cột 1,2 )Bài 4 9Lkhông nhiều ( tr. 41,42)- Biết thực hiện cnhị 1 lít hoặc ca 1 lkhông nhiều để đong, đo nước, dầu - Biết ca 1 lít, chai 1 lít, biết lít là đơn vị đo khoảng không gian. Biết hiểu, viết tên thường gọi và kí hiệu của lkhông nhiều.- Biết triển khai phxay cộng, trừ những số theo đơn vị lkhông nhiều, giải toán thù có liên quan mang lại đơn vị lkhông nhiều.Bài 1 Bài 2 ( cột 1,2 ) Bài 4 Luyện Tập ( tr. 43 ) ... r.137 )- Biết quan hệ nam nữ thân đơn vị và chục; thân chục với trăm; biết đơn vị chức năng nghìn, quan hệ giới tính giữa trăm và ngàn.- Nhận biết được các số tròn trăm, biết phương pháp đọc, viết những số tròn trăm.Bài 1 Bài 2 So sánh sốtròn trăm ( tr.139)- Biết bí quyết đối chiếu số tròn trăm.- Biết thức từ những số tròn trăm.- Biết điền các số tròn trăm vào những vun bên trên tia số.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Các số tròn chục trường đoản cú 110 cho 200(tr.140)- nhận ra được các số tròn chục từ bỏ 110 cho 200.- Biết cách đọc, viết các số tròn chục trường đoản cú 110 mang đến 200.- Biết phương pháp so sánh các số tròn chục.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Các số từ 101 cho 110(tr.142)- Nhận biết được những số tự 101 đến 110.- Biết phương pháp phát âm, viết những số 101 đến 110.- Biết biện pháp đối chiếu những số từ bỏ 101 mang lại 110.- Biết thiết bị trường đoản cú những số trường đoản cú 101 mang lại 200.Bài 1 Bài 2 Bài 3 29Các số từ 111 mang đến 200(tr.144)- Nhận hiểu rằng những số trường đoản cú 111 mang đến 200.- Biết cách gọi, viết những số 111 mang đến 200.- Biết biện pháp so sánh những số từ bỏ 111 mang đến 200.- Biết đồ vật từ bỏ các số trường đoản cú 111 cho 200.Bài 1 Bài 2 (a)Bài 3 Các số có ba chữ số ( tr.146 )- Nhận biết được các số bao gồm ba chữ số, biết cách gọi, viết bọn chúng. Nhận biết số bao gồm cha chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị chức năng.Bài 2 Bài 3 So sánhCác số có tía chữ số ( tr.148 )- Biết thực hiện cấu trúc thập phân của số với quý giá theo vị trí của những chữ số trong một số trong những nhằm so sánh những số gồm tía chữ số; nhận ra vật dụng từ những số ( không thực sự 1000 )Bài 1 Bài 2 (a) Bài 3 (dong 1)Luyện tập ( tr. 149)- Biết biện pháp phát âm, viết những số bao gồm bố chữ số.- Biết so sánh những số gồm cha chữ số.- Biết sắp xếp các số bao gồm đến cha chữ số theo sản phẩm công nghệ thự từ bỏ bé xíu mang lại mập hoặc trở lại.Bài 1 Bài 2 (a, b )Bài 3 ( cột 1) Bài 4 Mét ( tr.150)- Biết mét là một đơn vị đo độ lâu năm, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị chức năng mét.- Biết được quan hệ nam nữ thân đơn vị chức năng mét cùng với những đơn vị chức năng đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.- Biết làm cho các phép tính có kèm đơn vị chức năng đo độ lâu năm mét.- Biết khoảng chừng độ lâu năm vào một vài ngôi trường hòa hợp dễ dàng và đơn giản.Bài 1 Bài 2 Bài 4 TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài bác tập đề nghị làm 30 Ki –lô-mét(tr.151)- Biết mét là 1 trong những đơn vị đo độ dài, biết phát âm, viết kí hiệu đơn vị chức năng ki-lô-mét.- Biết được quan hệ tình dục thân đơn vị chức năng ki-lô-mét cùng với đơn vị mét.- Biết tính độ nhiều năm đường vội vàng khúc cùng với những số đo theo đơn vị km - Biết khoảng cách giữa các tỉnh bên trên bản thứ.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Mi-li-mét(tr.153)- Biết mi-li-mét là đơn vị đo độ lâu năm, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị chức năng mi-li-mét.- Biết được quan hệ thân đơn vị mi-li-mét với những đơn vị đo độ dài: xăng-ti-mét, mét.- Biết ước chừng độ dài theo đơn vị chức năng centimet, milimet vào một vài ngôi trường thích hợp đơn giản.Bài 1 Bài 2 Bài 4 Luyện tập ( tr. 154 )- Biết triển khai phnghiền tính, giải bài toán tương quan mang đến các số đo theo đơn vị đo độ dài sẽ học tập. - Biết cần sử dụng thước để đo độ nhiều năm cạnh của một hình tam giác theo đơn vị chức năng cm hoặc milimet.Bài 1 Bài 2 Bài 4 Viết số thành tổng cáctrăm, chục, đơn vị ( tr.155)- Biết viết số gồm cha chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị cùng trở lại.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Phxay cùng ( không có lưu giữ )trong phạm vi 1000(tr.156)- Biết biện pháp làm tính cộng ( ko ghi nhớ ) những số trong phạm vi 1000.- Biết cộng nhđộ ẩm những số tròn trăm Bài 1(cột 1,2,3) Bài 2 (a)Bài 3 31Luyện tập ( tr. 157 )- Biết giải pháp có tác dụng tính cộng ( ko nhớ ) Các số trong phạm vi 1000, cùng gồm lưu giữ trong phạm vi 100.- Biết giải bài bác tân oán về nhiều hơn nữa - Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 Bài 2 (cột,1,3 )Bài 4 Bài 5Phnghiền trừ không nhớ vào phạmvi 1000(tr.158 )- Biết phương pháp làm tính trừ ( ko lưu giữ ) Các số trong phạm vi 1000.- Biết trừ nhđộ ẩm những số tròn trăm.- Biết giải bài bác tân oán về ít hơn Bài 1 (cột 1,2 )Bài 2 ( phxay tình đầu và phép tính cuối )Bài 3 Bài 4Luyện tập ( tr. 159 )- Biết bí quyết làm cho tính trừ ( ko lưu giữ ) các số vào phạm vi 1000, trừ gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài tân oán về ít hơn.Bài 1 Bài 2 (cột 1)Bài 3 (cột 1,24 )Bài 4Luyện tậpbình thường ( tr. 160 )- Biết có tác dụng tính cùng, trừ gồm lưu giữ trong phạm vi 100; có tác dụng tính cùng, trừ không ghi nhớ những số gồm mang đến bố chữ số.- Biết cùng, trừ nhẩm những số tròn trăm.Bài 1(phxay tính 1,2,4)Bài 2(phnghiền tính 1,2,3)Bài 3 (cột 1,2 )Bài 4 (cột 1,2 )TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài xích tập bắt buộc có tác dụng 31Tiền cả nước (tr.162)- Biết nhận thấy đơn vị chức năng thường dùng của chi phí việt Nam là đồng.- Nhận hiểu rằng một số trong những nhiều loại giấy bạc: 100 đồng 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết thực hành thực tế đổi chi phí vào ngôi trường đúng theo đơn giản và dễ dàng.Bài 1 Bài 2 Bài 4 32Luyện tập ( tr. 164)- Biết sử dụng một trong những các loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết có tác dụng những phxay tính cùng, trừ những số cùng với đơn vị là đồng.- Biết trả chi phí với thừa nhận lại chi phí thừa trong trường vừa lòng mua bán dễ dàng.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Luyện tậpbình thường ( tr. 165)- Biết bí quyết gọi, viết, so sánh những số có ba chữ số.- Phân tích số có tía chữ số theo những trăm, chục, solo vi. - Biết giải bài xích toán thù về nhiều hơn thế tất cả kèm đơn vị đồng.Bài 1 Bài 3 Bài 5 Luyện tậpphổ biến ( tr. 166)- Biết bố trí thứ từ bỏ những số bao gồm cha chữ số.- Biết cộng, trừ (ko lưu giữ ) những số bao gồm tía chữ số.- Biết cùng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm tất cả kèm đơn vị đo.- Biết thu xếp hình đơn giản và dễ dàng. Bài 1 Bài 2 Bài 4 Bài 5Luyện tậptầm thường ( tr. 167)- Biết cùng, trừ ( không nhớ ) Các số gồm tía chữ số.- Biết search số hạng, số bị trừ.- Biết dục tình thân các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm thông dụng.Bài 1 (a,b)Bài 2 (loại 1 câu a và b )Bài 3 Kiểm tra địnhkì Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau đây:- Thứ từ bỏ những số vào phạm vi 1000.- So sánh các số gồm bố chữ số.- Viết số thành tổng những trăm, chục đơn vị chức năng.- Cộng, trừ những số gồm ba chữ số ( không nhớ ) - Chu vi những hình đang học.33Ôn tập về những số trong phạm vi 1000( tr.168)- Biết đọc, viết những số gồm bố chữ số.- Biết đếm thêm một số đơn vị chức năng trong ngôi trường hợp đơn giản.- Biết so sánh những số tất cả ba chữ số.- Nhận biết số bé xíu nhất, số lớn số 1 gồm bố chữ sốBài 1 (mẫu 1,2,3 )Bài 2 (a,b)Bài 4 Bài 5Ôn tập về các số vào phạm vi 1000( tr.169)- Biết đọc, viết những số tất cả tía chữ số.- Biết đối chiếu các số tất cả ba chữ số thành các trăm, những chục, những đơn vị với ngược trở lại.- Biết sắp xếp những số gồm mang đến cha chữ số theo sản phẩm công nghệ tự tự nhỏ xíu cho phệ hoặc ngược chở lại.Bài 1 Bài 2 Bài 3 TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài tập phải làm cho 33Ôn tập về phxay cộng với phép trừ (tr. 170 )- Biết cùng, trừ nhđộ ẩm những số tròn chục, tròn trăm.- Biết làm cho tính cùng, trừ gồm ghi nhớ trong phạm vi 100.- Biết làm cho tính cùng, trừ ko lưu giữ những số tất cả cho cha chữ số.- Biết giải bài xích toán bằng một phép cộng Bài 1 (cột 1,3 )Bài 2 (cột 1,3 )Bài 3 Ôn tập về phép cộng với phnghiền trừ (tr.171)- Biết cộng, trừ nhđộ ẩm các số tròn trăm.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ gồm nhớ trong phạm vi 100.- Biết làm cho tính cùng, trừ ko lưu giữ những số tất cả mang lại ba chữ số.- Biết giải bài xích toán thù về thấp hơn.- Biết tra cứu số bị trừ, tìm số hạng của một tổng.Bài 1 1 (cột 1,3 Bài 2 1 (cột 1,3 Bài 4 Bài 5Ôn tập phxay nhân vàphép chia ( tr. 172)- ở trong bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhđộ ẩm.- Biết tính quý giá của biểu thức tất cả nhị dấu phép tính ( trong các số ấy bao gồm một vết nhân hoặc chia; nhân, phân tách trong phạm vi bảng tính sẽ học.)- Biết tìm kiếm số bị chia, tích.- Biết giải bài xích tân oán tất cả một phép nhân.Bài 1 (a )Bài 2 (mẫu 1)Bài 3 Bài 534Ôn tập phnghiền nhân vàphnghiền phân tách (tt )( tr. 173)- Thuộc bảng nhân với bảng phân chia 2,3,4,5 nhằm tính nhẩm.- Biết tính quý hiếm của biểu thức tất cả nhì vết phép tính ( trong các số ấy có một vệt nhân hoặc chia; nhân, phân chia vào phạm vi bảng tính sẽ học tập.)- Biết giải bài toán thù tất cả một phxay chia.- Nhận biết 1 phần mấy của một trong những.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4Ôn tập về đại lượng (tr.174)- Biết coi đồng hồ đeo tay Lúc klặng phút ít chỉ vào số 12, số 3, số 6.- Biết ước lượng độ nhiều năm trong một số trường thích hợp đơn giản và dễ dàng.- Biết giải bài bác toán thù tất cả đính cùng với những số đo. Bài 1 (a)Bài 2 Bài 3 Bài 4 (a,b)Ôn tập về đại lượng (tr.175)- Nhận biết thời gian được giành riêng cho một số trong những vận động.- Biết giải bài xích toán liên quan mang lại đơn vị chức năng kg,kmBài 1 Bài 2 Bài 3 Ôn tập về hình học (tr.176)- Nhận dạng được cùng hotline đúng tên hình tứ đọng giác, hình chữ nhật, đường trực tiếp, con đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông vắn, đoạn trực tiếp.- Biết vẽ hình theo mẫu mã.Bài 1 Bài 2 Bài 4 Ôn tập về hình học tập (tr.177)- Biết tính độ lâu năm con đường vội vàng khúc, chu vi hình tam giác, hình tđọng giác.Bài 1 Bài 2 Bài 3 TuầnTên Bài DạyYêu Cầu Cần ĐạtGhi Chúbài tập buộc phải có tác dụng 35Luyện tậpbình thường ( tr. 178, 179)- Biết gọi, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.- Thuộc bảng cộng, trừ vào phạm vi 20.- Biết xem đồng hồ.Bài 1 Bài 2 Bài 3 (cột )Bài 4Luyện tậptầm thường ( tr. 180)- Thuộc bảng nhân phân tách sẽ học tập nhằm tính nhđộ ẩm.- Biết làm cho tính cộng, trừ gồm ghi nhớ trong phạm vi 100.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 Bài 2 Bài 3 Luyện tậpbình thường ( tr. 181)- Biết coi đồng hồ.- Biết làm tính cùng, trừ tất cả nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm tính cộng, trừ ko ghi nhớ các số gồm bố chữ số.- Biết tính giá trị của biểu thức số bao gồm nhì vết phnghiền tính.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 Bài 2 Bài 3 (a)Bài 4 (cái 1 )Bài 5 Luyện tậpbình thường ( tr. 181)- Biết so sánh những số.- Biết làm tính cùng, trừ tất cả ghi nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm tính cộng, trừ ko nhớ những số gồm cha chữ số.- Biết giải bài bác tân oán về thấp hơn tất cả liên quan mang đến đơn vị chức năng đo độ lâu năm.Bài 1 Bài 3 Bài 4 Kiểm trađịnh kìcuối học kì 2Kiểm tra triệu tập vào các ngôn từ sau:- Đọc, viết những số đến 1000.- Nhận biết quý giá theo địa điểm của những chữ số trong một số.- So sánh những số bao gồm cha chữ số.- Cộng,trừ, nhân, chia trong bảng.- Cộng, trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100.- Cộng, trừ không lưu giữ các số bao gồm cha chữ số.- Giải bài xích tân oán bởi một phép cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc phân chia ( gồm tương quan cho những đơn vị đo vẫn học tập )- Số ngay thức thì trước, số ngay tắp lự sau.- Xem kế hoạch, xem đồng hồ đeo tay.- Vẽ hình tứ giác, tính chu vi hình tđọng giác, hình tam giác.Hết