Câu 7: Trong phần đông biện pháp viết s au, biện pháp như thế nào được điện thoại tư vấn là phân tí ch 20 ra quá số nguyên tố:
Câu 1 3: T ất cả mọi số nguyên n t hích hòa hợp nhằm (n + 4) là ước của 5 là:
Câu 2 1: Tập thích hợp tất cả các số nguim x t hoả mãn –2 < x < 2 là:
Câu 2 3: Ch o b iết –6 . x = 18. Kết quả đúng k hi search số ngulặng x là:
A. 2 0 + (-2 6) = 46 B. đôi mươi + (-26) = 6 C. đôi mươi + (-26) = -6 D. 2 0 + (-2 6) = -46
C. Số nghịch hòn đảo của –1 là cả hai s ố 1 và –1 D. Không tất cả số n ghịch đ ảo của –1

100 thắc mắc Trắc nghiệm môn Toán lớp 6

100 thắc mắc Trắc nghiệm môn Toán lớp 6 (Cả năm) bao hàm cục bộ ngôn từ học tập những phần cả Số học cùng Hình học tập Tân oán lớp 6 cho những em học viên xem thêm, khối hệ thống lại các kỹ năng và kiến thức vẫn học tập.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về bài viết này, các bạn vui vẻ kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Câu hỏi Trắc nghiệm môn Tân oán lớp 6

I- Chọn câu đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Câu 1: Với a = 4; b = -5 thì tích a2 b bằng:

A. 80

B. –80

C. 11

D. 100

Câu 2: Cách tính đúng là:

A. 22. 23= 25

B. 22 . 23 = 26

C. 22 . 23 = 46

D. 22 . 23 = 45

Câu 3: Cách tính đúng:

A. 43. 44= 412

B. 43 . 44 = 1612

C. 43 . 44 = 47

D. 43 . 44 = 87

Câu 4: Xét trên tập thích hợp N, trong những số sau, bội của 14 là:

A. 48

B. 28

C. 36

D. 7

Câu 5: Xét trên tập hợp N, trong những số sau, ước của 14 là:

A. 28

B. 14

C. Cả 3 câu A, C vàD số đông sai

D. 4

Câu 6: Tâp đúng theo nào chỉ có những số ngulặng tố:

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Trong các phương pháp viết sau, giải pháp như thế nào được điện thoại tư vấn là so với trăng tròn ra vượt số ngulặng tố:

A. đôi mươi = 4 . 5

B. đôi mươi = 2 . 10

C. 20 = 22.

5 D. 20 = 40 : 2

Câu 8: Phân tích 24 ra quá số nguyên tố – Cách dùng đúng là:

A. 24 = 4 . 6 = 22. 6

B. 24 = 23. 3

C. 24 = 24 . 1

D. 24 = 2 x 12

Câu 9: ƯCLN (18; 60) là:

A. 36

B. 6

C. 12

D. 30

Câu 10: BCNN (10; 14; 16) là:

A. 24. 5 . 7

B. 2 . 5 . 7

C. 24

D. 5 . 7

Câu 11: Cho biết 36 = 22 . 32; 60 = 22 . 3 . 5; 72 = 23 . 32. Ta tất cả ƯCLN (36; 60; 72) là:

A. 23. 32

B. 22 . 3

C. 23 . 3 . 5

D. 23. 5

Câu 12: Cho biết 42 = 2 . 3 . 7; 70 = 5 . 2 . 7; 180 = 22 . 32 . 5. BCNN (42; 70; 180) là:

A. 22. 32. 7

B. 22 . 32 . 5

C. 22 . 32 . 5 . 7

D. 2 . 3 . 5 . 7

Câu 13: Tất cả phần lớn số nguyên ổn n phù hợp để (n + 4) là ước của 5 là:

A. –3; 6

B. –3; -9

C. +1; -3; -9; 3

D. +1; -3; -9; -5

Câu 14: Kết trái đúng của phnghiền tính 3 – (2 + 3) là:

A. –2

B. 4

C. 8

D. 2

Câu 15: Kết trái đúng của phnghiền tính 3 – (2 – 3) là:

A. 8

B. 4

C. -2

D. 2

Câu 16: Kết trái đúng của phxay tính 3 – (-2 – 3) là:

A. 2

B. –2

C. 8

D. 4

Câu 17: Kết quả đúng của phxay tính 3 + (2 – 3) là:

A. –2

B. –4

C. 4

D. 2

Câu 18: Kết trái đúng của phxay tính 26 : 2 là:

A. 27

B. 25

C. 26

D. 16

Câu 19: Cho biết –12 . x < 0. Số thích hợp với x rất có thể là:

A. x = -2

B. x = 2

C. x = -1

D. x = 0

Câu 20: Cho biết n : (-5) > 0. Số yêu thích hợp với n có thể là:

A. n = 15

B. n = -15

C. n = 0

D. n = 1

Câu 21: Tập hợp tất cả những số nguim x chấp thuận –2 < x < 2 là:

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Tổng toàn bộ các số nguim n thoả mãn –2 < n 2 là:

A. 0

B. 2

C. -2

D. 4

Câu 23: Cho biết –6 . x = 18. Kết quả đúng khi kiếm tìm số nguyên ổn x là:

A. –3

B. 3

C. 24

D. 12

Câu 24: Trên tập hợp những số nguim Z, cách tính đúng là:

A. 20 + (-26) = 46

B. trăng tròn + (-26) = 6

C. đôi mươi + (-26) = -6

D. đôi mươi + (-26) = -46

Câu 25: Trên tập vừa lòng các số nguyên Z, cách tính đúng là:

A. 10 – 13 = 3

B. 10 – 13 = -3

C. 10 – 13 = -23

D. 10 – 13 không trừ được

Câu 26: Trên tập thích hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

A. Ι-2002Ι - Ι-2003Ι = -1

B. Ι-2002Ι - Ι-2003Ι = + 1

C. Ι-2002Ι - Ι-2003Ι = - 4005

D. Ι-2002Ι - Ι-2003Ι = + 4005

Câu 27: Trên tập hợp những số ngulặng Z, phương pháp tính đúng là:

A. (-5).Ι-4Ι = -20 .

Xem thêm: biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên

B. (-5).Ι-4Ι = 20

C. (-5) .Ι-4Ι = -9

D. (-5) .Ι-4Ι = -1

Câu 28: Trên tập hòa hợp các số ngulặng Z, phương pháp tính đúng là:

A. (-150) : Ι-50Ι = 30

B. (-150) : Ι-50Ι = -3

C. (-150) : Ι-50Ι = - 50

D. (-150) : Ι-50Ι = - 200

Câu 29: Trên tập thích hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A. 1 với –1

B. 5 cùng –5

C. 1; -1; 5

D. 1; -1; 2

Câu 30: Trên tập hợp số nguyên ổn Z, những ước của –2 là:

A. 1 và –1

B. 2 cùng -2

C. 1; -1; 2; và –2

D. 1; -1; 2

Câu 31: Có tín đồ nói:

A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù

B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù

D. Góc to hơn góc vuông và bé dại hơn góc bẹt là góc tù

Câu 32: Tia phân gác của một góc là:

A. Tia nằm trong lòng nhì cạnh của góc ấy

B. Tia chế tạo cùng với nhì cạnh của góc ấy hai góc bằng nhau

C. Tia nằm giữa hai cạnh của góc cùng tạo ra với nhì cạnh ấy nhì góc bằng nhau

D. Cả 3 câu mọi sai

Câu 33: Điểm M Call là trung điểm của đoạn AB nếu:

A. M bí quyết đa số nhì điểm A và B

B. M nằm trong lòng nhị điểm A cùng B

C. M nằm trong lòng hai điểm A với B và M giải pháp các hai điểm A và B

D. Cả 3 câu những đúng

Câu 34: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì:

A. MA + AB = MB 

B. MB + BA = MA

C. AM + MB = AB

D. AM + MB AB

Câu 35: Cho biết A và B là nhị góc bù nhau. Nếu A bao gồm số đo là hai góc bù nhau. Nếu A gồm số đo là:

A. 45o

B. 135o

C. 55o

D. 90o

Câu 36: Với hầu hết ĐK sau, điều kiện như thế nào khẳng định Ot là tia phân giác của góc xÔy:

A. Biết góc xOt bằng góc yOt

B. Biết: xÔt + tÔy = xÔy

C. Biết: xÔt + tÔy = xÔy và xÔt = yÔt

D. Biết: xÔt + tÔy = xÔy cùng xÔt yÔt

Câu 37: Cho nhì góc kề cùng prúc nhau, biết góc thứ nhất bởi 60o, góc sản phẩm công nghệ nhị tất cả số đo là:

A. Bằng góc thiết bị nhất 

B. Lớn rộng góc thứ nhất

C. Bằng 45o

D. Bằng nửa góc sản phẩm nhất

Câu 38: Tia Oy nằm giữa nhị tia Ox và Oz. Biết xÔy = 40o với góc xOz là góc nhọn, số đo góc yOz có thể là:

A. 50o

B. 30o

C. 140o

D. 70o

Câu 39: Trên hình bên, ta gồm đường tròn (O; R)

A. Điểm O phương pháp phần nhiều điểm trê tuyến phố tròn một khoảng R

B. Điểm O giải pháp rất nhiều điểm trên hình trụ một khoảng tầm R R

C. Điểm O ở trên đường tròn O

D. Chỉ bao gồm câu C đúng

Câu 40: Call S1 là diện tích hình tròn trụ bán kính R1 = 1 centimet. S2 là diện tích hình tròn trụ nửa đường kính R2 gấp 2 lần bán kính R1. Ta có:

A. S2= 2S1

B. S2= S1

C. S2 = 4S1

D. S2 = 3S1

Câu hỏi Trắc nghiệm môn Tân oán lớp 6 (Cả năm) bao hàm 100 thắc mắc hệ thống lại tổng thể kiến thức phần Số học cùng Hình học tập cho những em học viên xem thêm, củng thế kĩ năng giải Tân oán 6. Bên cạnh đó, các em học viên xem thêm các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn uống 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....cùng các đề thi học kì 2 lớp 6 nhằm chuẩn bị cho các bài bác thi đề thi học kì 2 đạt công dụng cao.