Câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án

Số trang: 26 | Loại file: PDF | Lượt xem: 375714 | Lượt tải: 648

Mô tả:

640 câu trắc nghiệm quản trị học tập theo từng cmùi hương bao gồm lời giải
640 câu Trắc nghiệm Quản trị học tập theo cmùi hương ( tất cả đáp án) CHƯƠNG 1 Câu 1: Quản trị đc triển khai trong một tổ chức triển khai nhằm mục tiêu a. Tối nhiều hóa lợi tức đầu tư b. Đạt phương châm của tổ chức c. Sử dụng tất cả đọc trái tối đa những mối cung cấp lực d. Đạt được kim chỉ nam của tổ chức triển khai cùng với hiệu suất cao Câu 2: Điền vào vị trí trống : quản ngại trị là đều hoạt động cần thiết Lúc có khá nhiều tín đồ phối kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm mục tiêu triển khai … .. chung” a. b. c. d. Mục tiêu Lợi nhuận Kế hoạch Lợi ích Câu 3: Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản lí trị Chịu sự tác động của … đang biến động k ngừng” a. b. c. d. Kỹ thuật Công nghệ Kinch tế Môi truờng Câu 4: Quản trị cần thiết mang đến a. Các tổ chức bởi ROI với tổ chức triển khai phi lợi tức đầu tư b. Các doanh nghiệp vận động sx ghê doanh c. Các đơn vị hành chính sự nghiệp d. Các tập đoàn Câu 5: Điền vào địa điểm trống “ quản ngại trị hướng tổ chức đạt kim chỉ nam với … tối đa và chi phí rẻ nhất” a. b. c. d. Sự vừa lòng Lợi ích Kết quả Lợi nhuận Câu 6: Để tăng năng suất quản trị, những nhà quản ngại trị rất có thể thực hiện bằng phương pháp a. Giảm chi phí ngơi nghỉ đầu vào và doanh thu ở đàu ra k chuyển đổi b. Ngân sách chi tiêu làm việc nguồn vào k biến đổi và tăng lợi nhuận làm việc cổng đầu ra c. Vừa giảm ngân sách làm việc đầu vào và vừa tăng lệch giá nghỉ ngơi Áp sạc ra d. Tất cả các cách trên Câu 7: Quản trịviên trung cung cấp trường tập trung vào Việc ra các các loại quyết định a. b. c. d. Chiến lược Tcay nghiệt Chiến thuật Tất cả các một số loại đưa ra quyết định trên Câu 8: Càng xuống cấp thấp rộng thời hạn dành riêng mang đến công dụng quản trị làm sao vẫn càng đặc trưng a. b. c. d. Hoạch định Tổ chức với kiểm trả Điều khiển Tất cả những tác dụng bên trên Câu 9: Càng lên cấp cao hơn nữa, thời gain dành riêng cho chứuc năng quản ngại trị làm sao vẫn càng đặc biệt a. b. c. d. Hoạch định Tổ chức Điều khiển Kiểm tra 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học tập theo chương thơm ( bao gồm đáp án) Câu 10: Nhà quản ngại trị phân bổ thời hạn nhiều độc nhất đến việc tiến hành chức năng a. b. c. d. Hoạch định Điểu khiển và khám nghiệm Tỏ chức Tất cả giải pháp trên đa số k đúng đắn Câu 11: Nàh quản trị cao cấp quan trọng độc nhất kỹ năng a. b. c. d. Nhân sự Tư duy Kỹ thuật Kỹ năng bốn duy + nhân sự Câu 12: Mối quan hệ giới tính thân những cấp bậc cai quản trị với các kĩ năng của nàh quản lí trị là a. Ở bậc cai quản trị càng tốt khả năng kỹ thuật càng gồm tầm đặc trưng b. Ở bậc quản trị càng tốt kĩ năng nhân sự càng tất cả tầm đặc biệt c. Kỹ năng nhân sự tất cả khoảng quan trọng đặc biệt nlỗi nhau đối với các level quản lí trị d. Tất cả những phương án trên điều không nên Câu 13: Hoạt rượu cồn quản lí trị thị phần đc thực hiện thông qua 4 chức năng a. Hoạch định, tổ chức triển khai, tinh chỉnh và điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, nhân sự, lãnh đạo, phối kết hợp c. Hoạch định, tổ chức triển khai, kết hợp, báo cáo d. Kế hoạch, chỉ huy, tổ chức, đánh giá Câu 14: Trong 1 tổ chức, những level cai quản trị thừơng đc phân thành a. b. c. d. 2 cấp cho quản trị 3 cấp cho cai quản trị 4 cấp quản ngại trị 5 cấp quản lí trị Câu 15: Cố vấn mang lại ban giám đốc cảu 1 doanh nghiệp thủ công quản trị a. b. c. d. Cấp cao Cấp giữa Cấp tốt ( cơ sở) Tất cả rất nhiều sai Câu 16: Điền vào vị trí trống “ tính năng hoạch định nhằm khẳng định mục tiêu cần đạt được với đặt ra … hành vi để đạt phương châm trong từng khoảng thời hạn tuyệt nhất định” a. b. c. d. Quan điểm Cmùi hương trình Giới hạn Cách thức Câu 17: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng a. Chức vụ càng phải chăng thì năng lực về kỹ thuật càng đặc trưng b. Chức vụ càng tốt thì khả năng về tu duy càng đặc trưng c. Nhà quản trị bắt buộc tất cả các kỹ năng, Tuy nhiên công tác càng tốt thì năng lực bốn duy càng đặc trưng d. Tất cả phần đông tuyên ổn cha nêu trên rất nhiều không nên Câu 18: Kỹ năng làm sao quan trọng tại mức độ nhỏng nhau so với những công ty quản trị a. b. c. d. Tư duy Kỹ thuật Nhân sự Tất cả hầu như sai Câu 19: Vai trò làm sao đang được triển khai Khi đơn vị quản ngại trị đưa ra 1 ra quyết định nhằm cải cách và phát triển ghê doanh a. b. c. d. Vai trò fan chỉ huy Vai trò fan đại diện Vai trò bạn phân bố tài nguyên ổn Vai trò fan doanh nhân 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương thơm ( gồm đáp án) Câu 20: Điền vào địa điểm trống “ Nàh cai quản trị cung cấp thấp thì năng lực … càng quan tiền trọng” a. b. c. d. Nhân sự Chuyên môn Tư duy Giao tiếp Câu 21: Mục tiêu của cai quản trị trong một tổ chức triển khai là a. b. c. d. Đạt đc hiệu quả và công suất cao Sử dụng phải chăng những nguồn lực có sẵn hiện gồm Tìm kiếm lợi tức đầu tư Tạo sự ổn định nhằm phát triển Câu 22: Phát biểu nào dưới đây l đúng a. Quản trị quan trọng đối với khám đa khoa b. Quản trị quan trọng đối với trường ĐH c. Quản trị chỉ quan trọng so với tổ chức triển khai tất cả đồ sộ lớn d. Quản trị cần thiết so với doanh nghiệp Câu 23: Quản trị quan trọng trong số tổ chức để a. b. c. d. Đạt được lợi nhuận Giảm chi phí Đạt đc phương châm cùng với công suất cao Tạo đơn côi trường đoản cú trong một tổ chức triển khai Câu 24: Để tăng kết quả, các nàh quản ngại trị bao gồm thể thực hiện bằng phương pháp a. Giảm chi phí làm việc đầu vào và công dụng làm việc đầu ra k đổi khác b. giá cả sinh sống nguồn vào k đổi cùng tăng kq đầu ra c. Vừa sút chi phí nghỉ ngơi đầu vào với tăng kq đàu ra d. Tất cả đầy đủ không đúng Câu 25: Để đạt công dụng, những nàh quản ngại trị yêu cầu đề xuất a. Xác định và xong đúng mục tiêu b. Giảm ngân sách nguồn vào c. Tăng lợi nhuận sinh sống đầu ra d. Tất cả đều không chính xác Câu 26: Trong cai quản trị doanh nghiệp lớn đặc biệt quan trọng nhất là a. Xác định đúng nghành nghề hoạt động tổ chức b. Xác định đúng quy mô của tổ chức c. Xác định đúng trình độ với con số nhóm ngũ nhân viên cấp dưới d. Xác định đúng chiến lược cách tân và phát triển của doanh nghiệp lớn Câu 27: Nhà quản lí trị thấp cấp phải tập trung thời gian những độc nhất mang đến tác dụng như thế nào sau đây? a. b. c. d. Hoạch định Tổ chức cùng soát sổ Điều khiển Tất cả những tác dụng bên trên Câu 28: Thời gian giành riêng cho công dụng hoạch định vẫn đề xuất nhiều hơn so với nàh quản trị a. b. c. d. Cấp cao Cấp trung Cấp rẻ Tất cả các nàh quản lí trị Câu 29: Nhà quản trị đề nghị phân bổ thời hạn nhiều tuyệt nhất đến câu hỏi thực hiện tính năng a. b. c. d. Hoạch định cùng kiểm soát Điều khiển cùng khám nghiệm Hoạch định và tổ chức triển khai Tất cả cách thực hiện bên trên đều k đúng đắn Câu 30: Nhà cai quản trị cấp thấp quan trọng tốt nhất a. b. c. d. Kỹ năng nhân sự Kỹ năng nhân sự + khả năng nghệ thuật Kỹ năng chuyên môn Kỹ năng chuyên môn + kỹ năng tư duy 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương thơm ( có đáp án) Câu 31: Các tính năng cơ phiên bản theo quản trị học tân tiến bao gồm a. b. c. d. 4 tính năng 6 tác dụng 3 tính năng 5 công dụng Câu 32: Theo Henry Minzberg, những nàh quản ngại trị đề xuất triển khai từng nào vao trò a. b. c. d. 7 14 10 4 Câu 33: Nghiên cứu vãn của Henry Minzberg đã dấn dạng 10 mục đích ở trong nhà quản lí trị cùng phân loại thành 3 team vai trò, chính là a. Nhóm vai trò chỉ đạo, sứ mệnh thông tin, phương châm ra quyết định b. Nhóm mục đích đối sánh tương quan nhân sự, vai trò giải pháp xử lý những xung chợt, sứ mệnh ra quyết định c. Nhóm phương châm đối sánh tương quan nhân sự, vai trò đọc tin, mục đích ra quyết định d. Nhóm vai trò liên lạc, sứ mệnh phân bố tài nguim, vai trò thương tmáu Câu 34: Hiệu suất của quản trị chỉ bao gồm đc Lúc a. b. c. d. Làm đúng việc Làm vấn đề đúng chuẩn Ngân sách chi tiêu rẻ Tất cả phần đa sai Câu 35: Trong quản trị tổ chức, đặc biệt quan trọng nhất là a. b. c. d. Làm đúng câu hỏi Làm câu hỏi đúng cách Đạt đc ROI giá cả phải chăng Câu 36: Trong quản trị tổ chức, đặc trưng tuyệt nhất là a. Thực hiện phương châm đúng cùng với công suất cao b. Làm đúng việc c. Đạt đc lợi tức đầu tư d. giá cả phải chăng độc nhất vô nhị Câu 37: Hiệu quả và công suất của quản ngại trị chỉ gồm đc khi a. Làm đúng câu hỏi b. Làm đúng chuẩn c. Tỷ lệ thân tác dụng đạt đc/ chi phí chi ra cao d. Làm đúng phương pháp để đạt đc kim chỉ nam Câu 38: Nhà quản lí trị triển khai sứ mệnh j lúc chuyển ra ra quyết định vận dụng công nghệ mới vào sản xuất a. b. c. d. Vai trò người thực hiện Vai trò người thay mặt đại diện Vai trò người phân chia tài nguyên Vai trò đơn vị sale Câu 39: Nhà quản trị tiến hành vai trò j Khi giải quyết sự việc làm reo xảy ra vào công ty a. b. c. d. Vai trò nàh kinh doanh Vai trò bạn giải quyết và xử lý đảo lộn Vai trò người thương thuyết Vai trò bạn chỉ đạo Câu 40: Nhà quản ngại trị tiến hành phương châm j khi đàm phán cùng với công ty đối tác về Việc tăng đơn giá bán gia công tròn quá trình trao đổi đúng theo đồng cùng với chúng ta a. b. c. d. Vai trò bạn liên lạc Vai trò người tmùi hương ttiết Vai trò bạn lãnh đạo Vai trò người thay mặt đại diện 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo cmùi hương ( tất cả đáp án) Câu 41: Mối tình dục thân kỹ thuật và nghệ thuật cai quản trị được diễn dạt rõ nhất trong câu a. Khoa học tập là căn cơ đề xuất hiện nghệ thuật và thẩm mỹ b. Trực giác là đặc biệt quan trọng nhằm thành công trong quản lí trị c. Cần áp dụng đúng những hiệ tượng khoa học vào cai quản trị d. Có mối quan hệ biện hội chứng thân khoa học và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị Câu 43: Nghệ thuật cai quản trị có được tự a. b. c. d. Từ phụ thân truyền bé nối Khả năng bẩm sinch Trải nghiệm qua thực hành thực tế quản lí trị Các lịch trình huấn luyện và giảng dạy Câu 42: Phát biểu làm sao tiếp sau đây k đúng? a. Trực giác là đặc trưng nhằm thành công xuất sắc vào quản trị b. Có côn trùng quan hẹ biện hội chứng giữa khoa học với thẩm mỹ quản trị c. Cần vận dụng đúng những lý lẽ khoa học tập vào quản lí trị d. Khoa học là căn cơ nhằm xuất hiện nghệ thuật quản ngại trị Câu 44: Phát biểu làm sao dưới đây k đúng a. b. c. d. Nghệ thuật cai quản trị k thể học tập đc Có được tự di truyền Trải nghiệm qua thực hành quản trị Khả năng bđộ ẩm sinh 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. C D A D C A D B A C C B A A D D B B D A C A ĐÁP. ÁN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. đôi mươi. 21. 22. D A D A C D C C A D D C A B D B C C D B A C 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học tập theo chương ( bao gồm đáp án) CHƯƠNG II. Câu 1: Quản trị theo đạo giáo Z là Câu 2: Học tngày tiết Z chú trọng cho tới a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Japan c. Quản trị kết hợp theo cách của Mỹ với của Nhận Bản d. Các cách phát âm bên trên hầu như không đúng Câu 3: Tác giả của đạo giáo Z là a. b. c. d. a. b. c. d. Con bạn Năng suất lao hễ Cách thức quản trị Lợi nhuận a. b. c. d. Năng suất lao cồn Con bạn Hiệu trái Lợi nhuận Câu 8: Điền vào vị trí trống “ trường phái trung khu lý-làng hội vào quản ngại trị nhấn mạnh vấn đề cho vai trò của nguyên tố tư tưởng, quan hệ nam nữ … của cong người trong xóm hội” Câu 9: Các lý thuyết quản ngại trị cổ xưa có hạn chế là a. b. c. d. William Oubỏ ra Frederichồng Herzberg Douglas McGregor Henry Fayol Câu 6: Điểm quyên tâm chung của các phe phái quản ngại trị là Điều khiếu nại Năng suất Môi trường Trình độ Câu 7: Điểm quyên tâm chung thân những trường phái QT kỹ thuật, QT Hành chủ yếu, QT định lượng là a. b. c. d. Câu 4: Tác trả của đạo giáo X là Người Mỹ Người Nhật Người Mỹ gốc Nhật Một fan không giống Câu 5: Điền vào địa điểm trống “ phe cánh quản ngại trị khoa học quyên tâm cho … lao hễ trải qua câu hỏi hợp lý hóa các bước công câu hỏi a. b. c. d. a. Mối dục tình bé fan trong tổ chức b. Vấn đề lương bổng cho tất cả những người lao động c. Sử dụng tín đồ lâu dài d. Đào chế tạo đa zi năng Quan niệm nhà máy là 1 trong những khối hệ thống khnghiền kín đáo Chưa chú ý đúng mức đến yếu tố nhỏ người Cả a và b Cách quan sát phiến diện a. b. c. d. Xã hội Bình đẳng Đẳng cấp cho Lợi ích Câu 10: Lý tmáu “ Quản trị khoa học” đc xếp vào phe phái cai quản trị làm sao a. b. c. d. Trường phái tư tưởng – làng mạc hội Trường phái quản lí trị định lượng Trường phái cai quản trị cổ xưa Trường phái cai quản trị hiện đại Câu 12: Tư tưởng của trường phái quản lí trị tổng thể ( hành chính) biểu lộ qua a. b. c. d. 14 cơ chế của H.Faytol 4 phép tắc của W.Taylor 6 phạm trù của công việc quản ngại trị Mô hình tổ chức triển khai quan tiền liêu bàn giấy Câu 14: Điền vào vị trí trống “ theo ngôi trường phái định lượng tất cả những sự việc quản trị phần lớn rất có thể giải quyết và xử lý được bởi …” a. Mô tả b. Mô hình tân oán c. Mô bỏng d. Kỹ thuật khác biệt Câu 16: Trường bắt buộc Hội nhập trong quản lí trị được desgin trường đoản cú a. Sự tích hòa hợp các kim chỉ nan quản lí trị bên trên cửa hàng chọn lọc b. Trường phái cai quản trị hệ thống cùng phe phái hốt nhiên c. Một số phe cánh khác nhau d. Quá trình hội nhập kt thế giới Câu 18: Các người sáng tác khét tiếng của ngôi trường phái tâm lý – buôn bản hội là a. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom b. Simon; Mayo; Maslow; Mayo; Maslow c. Maslow; Gregor; Vroom; Gannit d. Taylor; Maslow; Gregor; Fayol Câu 11: Người chỉ dẫn 14 vẻ ngoài “ Quản trị tổng quát” là a. b. c. d. Frederichồng W. Taylor (1856 – 1915) Henry Faytol (1814 – 1925) Max Weber (1864 – 1920) Douglas M Gregor (1900 – 1964) Câu 13: “ Trường phái quản trị thừa trình” đc Harold koontz đặt ra trên các đại lý tứ tưởng của a. H. Fayol b. M.Weber c. R.Owen d. W.Taylor Câu 15: Tác giải của “ Trường phái quản lí trị vượt trình” là a. b. c. d. Harold Koontz Henry Fayol R.Owen Max Weber Câu 17: Mô hình 7’S theo cách nhìn của Mckinsey nằm trong phe phái quản trị như thế nào a. b. c. d. Trường phái cai quản trị hành thiết yếu Trường phái cai quản trị hội nhập Trường phái quản ngại trị hiện đại Trường phái quản lí trị công nghệ Câu 19: Nhà nghiên cứu và phân tích về quản ngại trị vẫn gửi ra triết lý “ tổ chức triển khai quan liêu bàn giấy” là a. b. c. d. M.Weber H.Fayol W.Taylor E.Mayo Câu 20: Điền vào khu vực trống “ Theo trường phái định lượng toàn bộ các vụ việc quản ngại trị phần lớn có thể … … được bằng các mô hình toán” a. Mô tả b. Giải quyết c. Mô phỏng d. Trả lời Câu 22: Người đưa ra lý lẽ “ tập trung & phân tán” là a. b. c. d. C. Barnard H.Fayol W.Taylor Một bạn không giống Câu 24: Ra quyết định chính xác là chiếc chìa khóa để đạt đọc quả quản trị” là cách nhìn của trường phái a. Định lượng b. Khoa học c. Tổng quát mắng d. Tâm lý – làng mạc hội Câu 26: Người đưa ra hiệ tượng thống tốt nhất chỉ huy là a. b. c. d. M.Weber H.Fayol C.Barnard Một bạn không giống Câu 28: Trường phái “ quy trình cai quản trị” được đưa ra vì chưng a. b. c. d. Harold Koontz Herry Fayol Winslow Taylor Tất cả số đông sai Câu 21: Người giới thiệu cơ chế “ tổ chức triển khai công việc khoa học” là a. b. c. d. W.Taylor H.Fayol C. Barnard Một fan khác Câu 23: “Năng suất lao cồn là khóa xe để đạt công dụng cai quản trị” là cách nhìn của phe phái a. b. c. d. Tâm lý – làng mạc hội vào cai quản trị (*) Quản trị kỹ thuật (**) Cả (*) và (**) Quản trị định lượng Câu 25: Các triết lý quản trị truyền thống a. Không còn đúng trong những quản ngại trị hiện tại đại b. Còn đúng trong quản lí trị tiến bộ c. Còn có giạ trị trong quản ngại trị hiện đại d. Cần so sánh nhằm vận dụng linh hoạt Câu 27: Nguyên ổn tắc thẩm quyền ( quyền hạn) với trách nát nhiệm đc đề ra vị a. b. c. d. Herbert Simont M.Weber Winslow Taylor Henry Fayol Câu 29: Người đưa ra khái niệm về “ quyền hành thực tế” là a. b. c. d. Faylo Weber Sitháng Một tín đồ không giống Câu 30: Các yếu tố trong mô hình 7’S của McKíney là: a. b. c. d. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; tài chính; kỹ năng; nhân viên; kim chỉ nam kết hợp Chiến lược; hệ thống; kim chỉ nam phối hợp; phong cách; công nghệ; tài chính; nhân viên Chiến lược; kỹ năng; phương châm phối hợp; cơ cấu; hệ thống; nhân viên; phong thái Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; đào tạo; mục tiêu; kỹ năng; nhân viên cấp dưới Câu 31: Đại diện tiêu biểu vượt trội của “ Trường phái cai quản trị vượt trình” là: a. b. c. d. Harold Koontz Henry Fayol Robert Owen Max Weber Đáp án: 1. C 2. A 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. C 11. B 12. A 13. A 14. B 15. A 16. A 17. C 18. A 19. A trăng tròn. B 21. A 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. B 30. C 31. A Chương 3: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANG NGHIỆPhường Trắc nghiệm: Câu 1: Phân tích mt hoạt động của tổ chức triển khai Câu 2: MT ảnh hưởng mang lại h.đụng của một doang nhằm: nghiệp bao gồm: a) Xác định thời cơ và nguy hại a) Mt bên phía trong và bên ngoài b) Xác định ưu điểm & nhược điểm b) Mt mô hình lớn,vi tế bào và nội bộ c) Phục vụ mang lại câu hỏi ra ra quyết định c) Mt bao quát, ngành cùng nội bộ d) Để gồm thong tin d) Mt trái đất, bao quát, ngành với nội cỗ Câu 3: Các biện phám khiên chế mức lạm phát nền kt Câu 4: Nhà cai quản trị đề nghị so sánh mt để: là tác động của mt: a) Có ban bố a) Tổng quát lác b) Lập kế hoach marketing b) Ngành c) Phát triển Thị phần c) Bên ko kể d) Đề ra ra quyết định marketing d) Nội cỗ Câu 5: Mt tác động cho doanh nghiệp lớn và: Câu 6: Khoa học tập với technology cải cách và phát triển nhanh khô a) Tạo các thời cơ cho khách hàng đưa về đến doanh nghiệp: b) Có ảnh hưởng đến ra quyết định và chiến a) hầu hết thời cơ lược buổi giao lưu của doanh nghiệp b) Nhiều thời cơ hơn là thách thức c) Tác hễ đến phạm vi buổi giao lưu của c) đa phần thử thách doanh nghiệp d) Tất cả điều không chính xác d) Tạo các rình rập đe dọa đối với doanh nghiệp Câu 7: Nghiên cứu yếu tố ds là cần thiết để Câu 8:Nhân viên giỏi tách vứt d.nghiệp mang đến chỗ doanh nghiệp: không giống, chính là yêu tố nào t.động mang đến d.nghiệp? a) Xác định cơ hội Thị Trường a) Yếu tố ds b) Xác định nhu cầu Thị Phần b) Yếu tố Xh c) Ra quyết định kinh doanh c) Yếu tố nhân lực d) Các định chiến lược sp d) Yếu tố văn hóa Câu 9: Việc điều chỉnh è lại suất kêu gọi Câu 10: Chính sách phúc lợi xh là nguyên tố thuộc: tiết kiệm chi phí là nhân tố tác động từ bỏ yếu hèn tố: a) Mt bao quát a) Kinch tế b) Xã hội b) Chính trị cùng biện pháp phá c) Yếu tố 9 sách cùng điều khoản c) Của mt ngành d) Yếu tố ds d) Nhà hỗ trợ Câu 11: Kỹ thuật so sánh Swot đc cần sử dụng để: a) Xác định điểm mạnh-yếu hèn của chúng ta b) Xác định cơ hội-đe dọa đến doanh nghiệp lớn c) Xác định những cách thực hiện phối hợp từ kết quả phân tích mt để desgin chiến lược d) Tổng thích hợp các thong tin trường đoản cú đối chiếu mt Câu 12: Phân tích địch thủ cạnh tranh là phân Câu 13: Giá dầu thô trên Thị Trường nhân loại tích yếu tố của mt: tăng là ảnh hưởng của mt: a) Tổng quát a) Toàn cầu b) Ngành b) Ngành c) Bên ko kể c) Tổng quát mắng d) Tất cả hồ hết không nên d) Tất cả phần đông không đúng Câu 14: Xu vị trí hướng của tỉ giá là yếu tố: Câu 15: Các dịch chuyển bên trên Thị Phần bệnh a) Chính phủ cùng chính trị khoán thù là nhân tố tác động mang đến doanh nghiệp từ: b) Kinch tế a) Mt ngành c) Của mt tổng quát b) Mt đặc thù d) Của mt ngành c) Yếu tố kt d) Mt tổng thể Câu 16: Với công ty,Việc nghiên cứu mt là các bước phải có tác dụng của: a) Giám đốc doanh nghiệp b) Các đơn vị trình độ chuyên môn c) Khách hang d) Tất cả các bên cai quản trị Câu 17: Điền vàovị trí trống”khi nghiên cứu mt buộc phải thừa nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tác động và ….của những nhân tố đó” a) Sự nguy hại b) Khả năng lộ diện c) Mức độ ảnh hưởng d) Sự biến đổi Câu 18: Tác hễ của sở thích theo nhóm tuổi Câu 19: Sự thay đổi vĩ mô nền kt toàn quốc trải qua so với sp của công ty là nhân tố ở trong về: các 9 sách kt, tài 9. Đó là tác động mang lại doanh a) Kinch tế nghiệp từ: b) Dân số a) Mt tổng quát c) Chính trị xh b) Mt ngành d) Vnạp năng lượng hóa c) Yếu tố kt d) Yếu tố9 trị cùng quy định Câu 20:”Mức vững mạnh của nền kt giảm sút” Câu 21: Người dân càng ngày quyên tâm hơn tác động đến doanh nghiệp là yếu đuối tố: mang lại unique cuộc sống thường ngày là sự t.động từ bỏ yếu đuối tố: a) Chính trị a) Kinc tế b) Kinch tế b) Chính trị-điều khoản c) Xã hội c) Xã hội d) Của mt bao quát d) Dân số Câu 22: Lãi suất kêu gọi tiết kiệm ngân sách của ngân Câu 23: Chính sách cung ứng lãi vay tín dụng thanh toán cho hang là tác động ảnh hưởng mang đến doanh nghiệp tự yếu hèn tố: công ty vừa và nhỏ tuổi là tác động từ yếu đuối tố: a) Chính trị cùng lao lý a) Chính trị cùng điều khoản b) Kinch tế b) Kinch tế c) Nhà cung cấp c) Nhà hỗ trợ d) Tài thiết yếu d) Tài bao gồm Câu 24: Sự khiếu nại sữa lây nhiễm chất melamina của Câu 25: Môi trường tác động ảnh hưởng mang đến doanh nghiệp những công ty sx sữa, tác động đến: cùng tác động vượt trội nhất đến: a) Công nghệ a) Cơ hội Thị Phần cho doing nghiệp b) Xã hội b) Quyết định về kế hoạch hoạt động vui chơi của c) Dân số doanh nghiệp lớn d) Khách hang c) Đến phạmvi hoạt động vui chơi của doanh nghiệp lớn d) Đe doa về doanh số của khách hàng Câu 26: Nghiên cứu giúp nguyên tố xh là cần thiết để Câu 27: Các giải pháp đơn vị nước cung cấp doanh doanh nghiệp: nghiệp đầu từ bỏ công nghệ new là tác động ảnh hưởng của a) Phân tích dự đân oán sự đổi khác nhu yếu đội yếu ớt tố: tiêu dùng a) Tổng quát tháo b) Nhận ra sự biến đổi kinh nghiệm chi tiêu và sử dụng b) Ngành c) Nhận ra phần đa vấn đề xh quyên tâm c) Chính trị và quy định d) Ra quyết định kinh doanh d) Khinc tế Câu 28: Phân tích môi trường xung quanh ngành góp doanh nghiệp: a) Xác định đông đảo dễ dãi với trở ngại đối với công ty b) Nhận dạng khách hang c) Xác định các áp lực đè nén đối đầu và cạnh tranh d) Nhận diện địch thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh Câu 29: Yếu tố nào ở trong mt ngành ( vi mô) Câu 30: Môi trường hoạt động của 1 tổ chức triển khai a) Doanh số của người tiêu dùng bị sút gồm: b) Sự xuất hiện 1 sp bắt đầu trên Thị Trường a) Mt tổng quát c) Chiến ttrẻ ranh vùng Vịnh b) Mt ngành d) Bãi công xẩy ra vào doanh nghiệp c) Mt (hoàn cảnh) nội cỗ d) Tất cả những câu bên trên Câu 31: Yếu tố làm sao KHÔNG thuộc môi trường tổng quát: a) Giá tiến thưởng nhập khẩu tăng dần b) Phản ứng của công ty đối bài toán khiến ô nhiễm mt của công ty Vedan c) Chính sách lại suất tín dụng thanh toán chiết khấu cho khách hàng d) Thị phần bệnh khoáng trong nước đã hồi sinh Câu 32: Đại dịch H5N1 cùng H1N1 là nhân tố ở trong a) Mt công nghệ b) Mt tự nhiên và thoải mái c) Mt xã hội d) Mt kt-xh Đáp án: 1. c 2. d 3. a 4. d 5. b 6. d 7. c 8. c 9. b 10. c 11. c 12. b 13. a 14. b 15. c 16. d 17. c 18. b 19. d đôi mươi. b 21. c 22. b 23. a 24. d 25. b 26. d 27. c 28. c 29. d 30. b 31. b 32. b CHƯƠNG 4: QUÝÊT ĐỊNH QUẢN TRỊ Câu 1: Ra quyết định là: a) b) c) d) Công Việc của những đơn vị quản ngại trị V.I.P Lựa lựa chọn một chiến thuật mang đến sự việc vẫn xác định Một các bước mang tính chất thẩm mỹ và nghệ thuật Tất cả điều sai Câu 3: Câu nào là sai a) Ra đưa ra quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào ý ước ao chủ quan ở trong nhà quản ngại trị b) Ra quyết định mang ý nghĩa kỹ thuật cùng thẩm mỹ c) Việc ra quyết định rất đề nghị phụ thuộc vào tay nghề d) Cần nắm vững lý thuyết ra quyết định Câu 5: Qui trình ra đưa ra quyết định gồm: a) Xác định vụ việc với ra đưa ra quyết định b) Chọn phuơng án cực tốt cùng ra quyết định c) Thảo luận cùng với những người khác và ra quyết định d) Nhiều buớc không giống nhau Câu 7: Bước trở ngại độc nhất vô nhị của một quá trình ra quyết định là: a) b) c) d) Xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá Tiềm tìm các phuơng án Nhận diện vấn đề đề xuất xử lý Tìm tìm lên tiếng Câu 9: Tính KH của quản ngại trị diễn đạt rõ nét độc nhất trong quá trình ra quyết định sống bứơc a) b) c) d) Tìm tìm thông báo Xác định phưong án buổi tối ưu Nhận diện sự việc cần xử lý Tất cả phần nhiều không đúng mực Câu 11: Cách sản phẩm 4 của quá trình ra quyết định là a) b) c) d) Xây dựng các tiêu chuẩn Reviews Tìm tìm những phưong án Đánh giá các phương pháp Nhận diện sự việc Câu 2: Ra ra quyết định là 1 trong hoạt động a) b) c) d) Câu 4: Ra ra quyết định quản trị nhằm: a) Chọn phuơng án tốt nhất với ra đưa ra quyết định b) Thảo luận cùng với những ngừơi khác và ra quyết định c) Giải quyết 1 sự việc d) Tìm phuơng án nhằm giải quyết sự việc Câu 6: Buớc trước tiên vào tiến trình ra quyết định là: a) b) c) d) Xây dựng những tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá Tìm tìm các phuơng án Nhận diện vấn đề cần giải quyết Xác định phương châm Câu 8: Tính thẩm mỹ và nghệ thuật của quản ngại trị biểu lộ rõ rệt nhất trong quy trình ra quyết định làm việc buớc a) b) c) d) Xây dựng những tiêu chuẩn chỉnh Tìm tìm báo cáo So sánh các phuơng án Tẩt cả những chưa chính xác Câu 10: Cách thứ nhì của quy trình ra đưa ra quyết định là a) b) c) d) Xây dựng những tiêu chuẩn chỉnh review Tìm kiếm những phưong án Nhận diện sự việc Tìm kiếm thông tin Câu 12: Bước lắp thêm 5 của quá trình ra quyết định là a) b) c) d) Câu 13: Hiệu quả của quyết định phụ thuộc vào a) b) c) d) Nhờ vào trực giác Mang tính KH với nghệ thuật Nhờ vào kinh nghiệm Tất cả điều chưa 9 xác Nắm vững vàng các buớc của quá trình ra ra quyết định Vận dụng thuần thục công việc của quy trình ra quyết định Bảo đảm tương đối đầy đủ những điều kiện triển khai ra quyết định Tất cả điều đúng Xây dựng những tiêu chuẩn Reviews Tìm tìm các phuơng án Đánh giá bán những giải pháp Chọn phuơng án buổi tối ưu Câu 14: Quá trình ra đưa ra quyết định gồm a) b) c) d) 5 bứơc 4 bước 7 bước 6 bước Câu 16: Lựa lựa chọn quy mô ra quyết định phụ thuộc vào vào a) b) c) d) Tính cách nhà quản lí trị Ý mong muốn của không ít nhân viên cấp dưới Năng lực nhà quản trị Nhiều nguyên tố khác nhau Câu 18: Nhà cai quản trị phải a) Chọn quy mô ra quyết định vẫn thành công xuất sắc truớc đó b) Xem xét những nhân tố nhằm chọn lọc mô hình ra ra quyết định tương xứng c) Sử dụng quy mô tmê mệt vấn nhằm ra ra quyết định d) Sử dụng mô hình”ra ra quyết định tập thể” bởi phía trên là quy mô tốt nhất có thể Câu 20: Ra quyết định nhóm a) Luôn luôn đưa về công dụng cao b) Ít Khi đem đến tác dụng cao c) Mang lại kết quả cao nhất trong những điều kiện tương xứng khăng khăng d) Tốn kỉm thời hạn Câu 22: Các tính năng của đưa ra quyết định cai quản trị bao gồm a) b) c) d) Hoạch định, tổ chức triển khai, tinh chỉnh, chất vấn Định hứớng, bảo đảm, kết hợp, bất buộc Định huớng, công nghệ, thống độc nhất, linc hoạt Khoa học, kim chỉ nan, đảm bảo, đúng vào lúc Câu 24: Hình thức ra đưa ra quyết định bao gồm tđê mê vấn là a) Trao thay đổi cùng với ngừơi không giống trước lúc ra quyết định b) Thu thập lên tiếng tự cấp cho dưới trước khi ra quyết định c) Dựa vào chủ ý phe cánh đề ra quyết định d) Dựa bên trên sự hiểu biết cá nhân đưa ra quyết định Câu 26: Quyết định quản lí trị là a) Sự chọn lọc trong phòng quản trị b) Mệnh lệnh ở trong phòng quản trị c) Ý tuởng của phòng quản ngại trị Câu 15: Ra quyết định là 1 trong những các bước a) b) c) d) Của nhà quản ngại trị Mang tính nghệ thuật Vừa mang ý nghĩa KH và vừa mang tính nghệ thuật Tẩt cả điều sai Câu 17: Ra quyết định theo phong thái độc đân oán đang a) Không bổ ích trong đầy đủ truờng hợp b) Không được cung cấp bên dưới ủng hộ Khi tiến hành quyết định c) Gặp sai lầm vào xử lý vấn đề d) Không phát huy đc tính sang trọng tạo ra của nhân viên cấp dưới vào quá trình ra quyết định Câu 19: Trong trường hòa hợp thúc bách, nhà cai quản trị bắt buộc a) b) c) d) Chọn quy mô “ độc đoán” Sử dụng quy mô “ ra ra quyết định tập thể” Chọn phương pháp thừơng dùng làm ra đưa ra quyết định Sử dụng bề ngoài “ tyêu thích vấn” Câu 21: Quyết định cai quản trị đặt ra yêu cầu vừa lòng a) b) c) d) 5 đòi hỏi 6 yêu cầu 4 hưởng thụ 7 trải đời Câu 23: Để xử lý đc vụ việc, đơn vị quản trị buộc phải a) b) c) d) Crúc trọng đến khâu ra đưa ra quyết định (*) Crúc trọng mang đến khau thực hiện ra quyết định (**) Chụ trọng đến hơn cả (*) cùng (**) Crúc trọng mang đến khâu ra ra quyết định nhiều hơn nữa Câu 25: Kỹ thuật như thế nào bắt buộc áp dụng lúc trao đổi đề nhận dạng vấn đề a) b) c) d) Pmùi hương pháp đụng óc ( brain stoming) Phuơng pháp phân tích SWOT Phương thơm pháp bảng biểu lộ sự việc Tất cả điều sai d) Sản phẩm của lao hễ quản lí trị Câu 27: Cách 3 của qúa trình ra ra quyết định quản lí trị là a) Tìm kiếm các phương pháp b) Xây dựng tiêu chuẩn chỉnh Review phưong án c) Thu thập công bố d) Đánh giá bán các phương án Câu 28: Buớc lắp thêm 6 của quá trình ra quyết định là a) b) c) d) Ra đưa ra quyết định với triển khai Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá giải pháp Lựa lựa chọn phương án tối ưu Đánh giá chỉ những cách thực hiện Đáp án: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B B A A D C C D D A C D D D 15. 16. 17. 18. 19. đôi mươi. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. C D D B A C B B C A A D A A CHƯƠNG 5 : Câu 1: Hoạch định là a) Xác định phương châm cùng những biện pháp tiến hành mục tiêu b) Xây dựng các planer dài hạn c) Xây dựng những chiến lược mỗi năm d) Xây dựng chiến lược mang lại buổi giao lưu của toàn đơn vị Câu 2 : Xây dựng mục tiêu theo kiểu truyền thống lâu đời là đều mục tiêu được xác định a) Áp đặt từ bỏ V.I.P b) Từ người sử dụng c) Theo nhu cầu Thị Phần d) Từ cấp bên dưới Câu 3 : Xây dựng mục tiêu theo phong cách MBO là hầu hết mục tiêu được đặt ra Theo phong cách a) Từ V.I.P b) Từ cấp cho bên dưới c) Cấp bên trên triết lý cùng thuộc cấp dưới đặt ra mục tiêu d) Mục tiêu phát triển thành cam đoan Câu 4 : “Hoạch định nhằm mục đích xác minh phương châm phải dành được cùng đề ra……hành động nhằm đạt phương châm trong từng khoảng tuyệt nhất định” a) Quan điểm b) Giải pháp c) Giới hạn d) túi tiền Câu 5 : “Kế hoạch solo dụng là những phương thức hành động……trong tương lai” a) Không tái diễn b) Ít phát sinh c) Xuất hiện tại d) Ít xảy ra Câu 6 : “Kế hoạch nhiều chức năng là phần đông phương thức hành vi sẽ được tiêu chuẩn chỉnh hóa để giải quyết hầu hết tình huống……cùng có thể lường trước” a) Ít xẩy ra b) Thường xảy ra c) Phát sinh d) Xuất hiện Câu 7 : MBO hiện thời được quan niệm là: a) Phương thơm pháp Đánh Giá hiệu quả xong trọng trách b) Phương pháp Đánh Giá mục tiêu quản trị c) Công vậy tạo ra kết hoạch kế hoạch d) Tất cả hồ hết không đúng Câu 8 : “Đặc tính của MBO là mỗi member trong tổ chức.......ràng buộc và…….hành động trong veo quy trình quản ngại trị” a) Cam kết ; từ nguyện b) Chấp thừa nhận ; tích cực và lành mạnh c) Tự nguyện ; tích cực và lành mạnh d) Tự nguyện ; khẳng định Câu 9 : Mục tiêu trong chuyển động cai quản trị bắt buộc được gây ra a) Có tính tiên tiến và phát triển b) Có tính kế thừa c) Định tính cùng định lượng d) Không tất cả câu nào đúng mực Câu 10 : Kế hoạch đã làm được xem xét của một tổ chức tất cả sứ mệnh a) Định phía mang đến tất cả những vận động của tổ chức b) Làm đại lý cho việc kết hợp thân các đơn vị, các bộ phận vào đơn vị c) Làm địa thế căn cứ mang lại bài toán kiểm soát các hoạt động của tổ chức d) Các sứ mệnh trên Câu 11 : Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị a) Hoạch định là quá trình ban đầu cùng quan trọng đặc biệt duy nhất của quy trình cai quản trị b) Hoạch định chỉ mang ý nghĩa vẻ ngoài c) Hoạch định khác xa cùng với thực tế d) Hoạch định rất cần được đúng đắn giỏi đối Câu 12 : Mục tiêu của khách hàng bị ảnh hưởng do a) Nguồn lực của doanh nghiệp b) Quan điểm của chỉ đạo c) Các đối thủ đối đầu d) Không có câu như thế nào chính xác Câu 13 : Các chiến lược tcay nghiệt trực thuộc loại “kế hoạch hay trực” là a) Các dự án b) Các vận động được tiêu chuẩn chỉnh hóa nhằm giải quyết trường hợp tốt lặp lại c) Các chính sách, giấy tờ thủ tục, luật d) Cả 2 câu b và c đúng Câu 14 : Các chiến lược tthâm hiểm ở trong nhiều loại “kế hoạch 1-1 dụng” là a) Dự án chương trình b) Chương trình, dự án công trình, dự toán thù ngân sách c) Các mức sử dụng, thủ tục d) Các cơ chế, giấy tờ thủ tục Câu 15 : Quản trị bởi kim chỉ nam MBO giúp a) Động viên khuyến khích nhân viên cung cấp bên dưới xuất sắc hơn b) Tăng tính chủ động trí tuệ sáng tạo của nhân viên cấp cho dưới c) Góp phần đào tạo và giảng dạy và đào tạo và huấn luyện nhân viên cấp dưới cung cấp dưới d) Các ích lợi trên phần đông đúng Câu 16 : Các yếu tố căn bản của quản lí trị bằng mục tiêu MBO tất cả a) Sự cám kết của nhà quản trị cấp cao, sự hợp tác và ký kết của các thành viên, tính tự quản ngại, tổ chức kiểm soát và điều hành định kì b) Các nguồn lực có sẵn đảm bảo, sự khẳng định của những đơn vị quản trị cao cấp, sự hợp tác của các thành viên, sự từ bỏ nguyện c) Nhiệm vụ bất biến, chuyên môn nhân viên cấp dưới, sự khẳng định của phòng quản lí trị V.I.P, tổ chức kiểm soát định kì d) Tất cả đông đảo không đúng Câu 17 : khi triển khai cai quản trị bằng kim chỉ nam MBO a) Quy trình tiến hành công việc là đặc biệt tốt nhất b) Kết trái là quan trọng độc nhất vô nhị c) Bao bao gồm a và b d) Cả 3 phần đông không đúng Câu 18 : khi thực hiện quản ngại trị bởi phương châm MBO đơn vị quản ngại trị a) Cần kiểm tra tiến triển quá trình theo định kì b) Không phải chất vấn c) Chỉ bình chọn lúc quan trọng d) Cần chất vấn định kì với kiểm soát bỗng dưng xuất tiến triển quá trình Câu 19 : Mục tiêu nào tiếp sau đây được diễn đạt tốt nhất a) Xây dựng thêm 6 nhà hàng vào quá trình cho tới b) Dạt danh số gấp 2 lần vào cuối năm c) Nâng mức thu nhập cá nhân bình quân của nhân viên cấp dưới cung cấp sản phẩm lên 5 triệu/1 tháng vào năm 2011 d) Tuyển thêm lao đụng Câu 20 : Mục tiêu nào tiếp sau đây được miêu tả tốt nhất có thể a) Dạt doanh số 5 tỷ trong năm 2010 b) Tăng doanh thu nkhô hanh hơn kì trước c) Phát triển thị trường lên 2% d) Thu nhập bình quân của bạn lao cồn là 3tr/mon Câu 21 : Phát biểu như thế nào sau đó là đúng tuyệt nhất a) Hoạch định lun không giống xa với thực tiễn b) Thông thường hoạch định chỉ mang ý nghĩa vẻ ngoài c) Các dự đoán là cửa hàng quan trọng của hoạch định d) Mục tiêu-nền tảng của hoạch định Câu 22 : Cách đầu tiên của quy trình hoạch định là a) Xác định mục tiêu b) Phân tích tác dụng chuyển động trong quá khđọng c) Xác định phần nhiều dễ dàng với trở ngại d) Phân tích ảnh hưởng của môi trường Câu 23 : Sự khác biệt căn uống bản tốt nhất thân hoạch định chiến lược với hoạch định tthâm hiểm là a) Độ lâu năm thời gian b) Nội dung cùng thời hạn triển khai c) Cấp quản lí trị tham gia vào hoạch định d) Không câu nào đúng Câu 24 : Theo Michael E.Porter, những chiến lược đối đầu và cạnh tranh toàn diện và tổng thể của người tiêu dùng là a) Dẫn giá bán, biệt lập hóa, tấn công b) Dẫn giá, khác biệt hóa, triệu tập c) Tập trung, dẫn giá chỉ, tiến công sườn d) Giá rẻ, giá bán cao, giá trung bình Câu 25 : Các tiến độ trở nên tân tiến của một tổ chức a) Khởi đầu, vững mạnh, chín muồi, giảm sút b) Sinch, lão, dịch, tử c) Phôi tnhị, cải cách và phát triển, cứng cáp, suy thoái và khủng hoảng d) Thâm nhập, tmê man gia, chiếm lĩnh, rời ra khỏi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ĐÁPhường. ÁN A A C B A B D D D D A D D B D A B D C A D A B B C CHƯƠNG 6 Câu 1 : Xây dựng cơ cấu tổ chức tổ chức là a) Xác định những bộ phận (đơn vị) b) Xác lập những quan hệ ngang giữa những đơn vị hoặc thành phần c) Xác lập các quan hệ trong của tổ chức d) Tất cả phần đa đúng Câu 2 : Các doanh nghiệp buộc phải gạn lọc a) Cơ cấu tổ chức theo tính năng b) Cơ cấu tổ chức triển khai theo trực đường c) Cớ cấu tổ chức theo trực tuyến-chức năng d) Cơ cấu tổ chức triển khai tương xứng Câu 3 : Xác lập tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai trước tiên cần địa thế căn cứ vào a) Chiến lược của công ty b) Quy tế bào của doanh nghiệp c) điểm lưu ý ngành nghề d) đa phần yếu tố khác biệt Câu 4 : Doanh nghiệp qui mô to yên cầu trình độ hóa cao không nên thực hiện a) Cơ cấu trực tuyến-công dụng b) Cơ cấu tính năng c) Cơ cấu ma trận d) Cơ cấu trực con đường Câu 5 : Doanh nghiệp vận động trong môi trường đối đầu cao, thực trạng sản xuất-ghê doanh các biến động, nguồn lực khan hãn hữu, quý khách hàng thay đổi, hãy chọn a) Cơ cấu trực đường b) Cơ cấu ma trận c) Cơ cấu trực tuyến-tác dụng d) Cơ cấu trực tuyến-ttê mê mưu Câu 6 : Doanh nghiệp qui tế bào nhỏ, vận động dễ dàng và đơn giản và bình ổn bắt buộc sử dụng a) Cơ cấu trực con đường b) Cơ cấu trực tuyến-chức năng c) Cơ cấu ma trận d) Cơ cấu trực tuyến-tđắm say mưu Câu 7 : Các môi quan hệ nam nữ trong cơ cấu trực tuyến-công dụng tất cả a) Trực tuyến đường b) Chức năng c) Tmê say mưu d) Cả 3 yếu tố trên Câu 8 : Ngulặng nhân thường gặp gỡ nhất khiến cho những đơn vị quản lí trị không muốn phân quyền là vì a) Năng lực của cấp cho dưới kém b) Thiếu tin tưởng vào cấp cho bên dưới c) Sợ cấp cho dưới là không đúng d) Sợ mất time Câu 9 : Lí bởi thiết yếu yếu ớt khiến nhà quản ngại trị buộc phải phân quyền là a) Giảm sút được gánh nặng của công vấn đề b) Đào tạo thành kề cận c) Có time nhằm tập trung vào các bước bao gồm yếu hèn d) Tạo sự cố gắng sinh sống nhân viên cấp dưới a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) Câu 10 : Ủy quyền đã thành công xuất sắc Lúc Cấp dưới tất cả trình độ chuyên môn Chú trọng cho tới tác dụng Gắn liền nghĩa vụ và quyền lợi cùng với trách nát nhiệm Chọn đúng việc đúng fan để ủy quyền Câu 11 : Điền vào vị trí trống “ Tầm hạn quản ngại trị là......bộ phận, cá thể dưới quyền cơ mà một công ty quản trị có công dụng quản lý và điều hành hữu dụng nhất Cấu trúc Qui mô Số lượng Giới hạn Câu 12 : Lợi ích của ủy quyền là Giảm áp lực các bước dựa vào kia bên quản trị tập trung thời gian vào phần lớn vấn đề thiết yếu yếu Giảm được trọng trách của trách nhiệm Tăng cường được thiện tại cảm của cấp cho bên dưới Tránh được mọi không nên lần xứng đáng tất cả Câu 13 : Tầm hạn cai quản trị rộng lớn hay nhỏ bé phú ở trong vào Trình độ ở trong nhà cai quản trị Trình độ của nhân viên cấp dưới Công Việc buộc phải triển khai Tất cả ý bên trên Câu 14 : Mối quan hệ tình dục thân trung bình hạn quản trị với số nấc trung gian vào máy bộ quản lí lí là Tỷ lệ thuận Tỷ lệ nghịch Không bao gồm quan hệ Tất cả những sai Câu 15 : Doanh nghiệp tất cả đồ sộ cực kỳ bé dại đề xuất áp dụng quy mô tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai nào Trực tuyến-chức năng Trực tuyến đường Chức năng Ma trận Câu 16 : Quyền hành thích hợp pháp của nhà quản lí trị Có được từ chức vụ Có được từ uy tín cá nhân Tùy thủ túc bậc của nhà quản lí trị Từ sự dụng cụ của tổ chức triển khai Câu 17 : Phân quyền trong cai quản trị là chuyển giao quyền lực tối cao từ cung cấp bên trên xuống cấp dưới trong những Giới hạn cố định Thời gian nhất mực Qui chế khăng khăng Cấu trúc một mực Câu 18 : Nguim tắc đặc trưng duy nhất vào vấn đề xây dựng máy bộ quản lí của một tổ chức là Gắn với kim chỉ nam cùng kế hoạch hoạt động Phải nhờ vào các nguồn lực của tổ chức triển khai Phải bắt đầu từ đồ sộ với điểm lưu ý của nghành nghề vận động Phải nghiên cứu và phân tích môi trường thiên nhiên