A.Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.B.Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.C.Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.D.Cả a) và b).

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

Câu 2:Mã câu hỏi:100107

Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là?


A.10 ổ bánh mỳB.2 con gàC.Nửa con gàD.Không có ý nào đúng

Câu 3:Mã câu hỏi:100108

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là?


A.1-4-3-2ơng 2.B.4-3-1-2C.2-1-4-3D.Không có câu nào trên đây đúng

Câu 4:Mã câu hỏi:100111

Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là ?


A.M1.B.M2.C.M3.D.Vàng và ngoại tệ mạnh.

Câu 5:Mã câu hỏi:100113

Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây?


A.Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua đượcB.Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệC.Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lênD.Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên

Câu 6:Mã câu hỏi:100115

Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm?


A.Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị.B.Được chấp nhận rộng rãi.C.Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng.D.Cả 3 phương án trên.

Câu 7:Mã câu hỏi:100118

Mệnh đề nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của chế độ bản vị vàng?


A.Nhà nước không hạn chế việc đúc tiền vàng.B.Tiền giấy được tự do chuyển đổi ra vàng với số lượng không hạn chế.C.Tiền giấy và tiền vàng cùng được lưu thông không hạn chế.D.Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 8:Mã câu hỏi:100120

Trong thời kỳ chế độ bản vị vàng ?


A.Chế độ tỷ giá cố định và xác định dựa trên cơ sở “ngang giá vàng”.B.Thương mại giữa các nước được khuyến khích.C.Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể ấn định được lượng tiền cung ứng.D.a) và b)

Câu 9:Mã câu hỏi:100123

Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?


A.Phương tiện trao đổi.B.Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.C.Phương tiện lưu giữ giá trị.D.Phương tiện thanh toán quốc tế.

Câu 10:Mã câu hỏi:100126

Tính thanh khoản (tính lỏng) của một loại tài sản được xác định bởi các yếu tố dưới đây?


A.Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản đó thành tiền mặtB.Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặtC.Khả năng tài sản có thể được bán với giá thị trường của nóD.Cả a) và b)

Câu 11:Mã câu hỏi:100129

Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ư­ớc (fiat money) đư­ợc xem là một b­ớc phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì?


A.Tiết kiệm chi phí l­ưu thông tiền tệ.B.Tăng c­ường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế.C.Chỉ nh­ư vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế.D.Tiết kiệm đ­ược khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác.

Câu 12:Mã câu hỏi:100132

Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) đ­ược tính dựa trên cơ sở?


A.Theo cung cầu hàng hoá.B.Theo cung cầu hàng hoá và sự điều tiết của chính phủ.C.Một cách ngẫu nhiên.D.Theo giá cả của thị trường quốc tế.

Câu 13:Mã câu hỏi:100138

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có thể đư­ợc phổ biến rộng rãi trong các nền kinh tế hiện đại và Việt Nam bởi vì?


A.Thanh toán bằng thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đơn giản, thuận tiện, an toàn, với chi phí thấp nhất.B.Các nư­ớc đó và Việt Nam có điều kiện đầu tư­ lớnC.Hình thức này có thể làm cho bất kỳ đồng tiền nào cũng có thể coi là tiền quốc tế (International money) và có thể đ­ược chi tiêu miễn thuế ở nư­ớc ngoài với số lượng không hạn chế.D.Đây là hình thức phát triển nhất của thanh toán không dùng tiền mặt cho đến ngày nay.

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full, Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi

Câu 14:Mã câu hỏi:100141

"Giấy bạc ngân hàng" thực chất là:


A.Một loại tín tệ.B.Tiền đư­ợc làm bằng giấy.C.Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng.D.Tiền gửi ban đầu và tiền gửi do các ngân hàng th­ương mại tạo ra.
Bắt đầu làm bài

Đề thi nổi bật tuần


ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT Xác suất & Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Cơ Sở Văn Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT Xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Căn Bản

Trắc nghiệm Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở Văn Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

edquebecor.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247