Cách Trích Dẫn Đường Link – Cách Trích Dẫn Một Trang Web Ở Định Dạng Apa

Trích dẫn tài liệu tham khảo hầu như là yêu cầu bắt buộc khi làm các bài báo cáo, bài luận… Nó giúp bài viết của bạn có cơ sở và đạt độ tin cậy nhất định. Vậy cách trích dẫn tài liệu tham khảo như thế nào? Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp bạn nắm được cách trích dẫn đúng và phù hợp nhất đối với từng dạng tài liệu.Bạn đang xem: Cách trích dẫn đường link

*

Cách trình bày tài liệu tham khảo

Mục lục

1. Khái niệm tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo2. Vai trò của trích dẫn tài liệu tham khảo 3. Tổng hợp 3 hình thức trích dẫn tài liệu4. Tổng hợp 6 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài luận văn

1. Khái niệm tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo

1.1. Tài liệu tham khảo là gì?

Tài liệu tham khảo là một thuật ngữ tổng quát chỉ danh sách các nguồn tư vấn được sử dụng khi nghiên cứu một chủ đề nhất định. Chúng thường được người viết đề cập đến trong luận văn, báo cáo, bài tiểu luận… của mình. Tài liệu đó có thể được lấy từ sách, báo, trang web… Tài liệu tham khảo được sử dụng để phục vụ cho việc xây dựng một tác phẩm văn bản. Cụ thể, chúng được xem là nguồn tư vấn để tiến hành nghiên cứu. 

1.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

Trích dẫn tài liệu tham khảo là hành động đề cập đến nguồn thông tin mà người viết sử dụng trong tác phẩm của mình. Việc đề cập này giúp người đọc dễ nhận biết nguồn gốc của thông tin trong tác phẩm đó. Việc viết các bài học thuật không chỉ dựa trên kiến thức của một tác giả. Vì vậy khi bạn tham khảo nội dung của một người khác, việc cần làm là ghi lại thông tin của tài liệu đã tham khảo. Hay nói cách khác là trích dẫn tài liệu tham khảo.

Đang xem: Cách trích dẫn đường link

Tóm lại, đó là hành động đề cập đến một cái gì đó bằng văn bản hoặc lời nói để sao lưu nguồn thông tin. Nguồn tài liệu liên quan phải được trích dẫn ngay khi thông tin được sử dụng.

*

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn

Tham khảo: Cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong luận văn đúng chuẩn

2. Vai trò của trích dẫn tài liệu tham khảo 

Ngoài giúp tăng thêm tính chuyên nghiệp, việc trích dẫn tài liệu tham khảo còn mang một số vai trò nhất định. Việc hiểu đúng những vai trò đó sẽ góp phần giúp cho tác giả sử dụng tài liệu tham khảo một cách chính xác và có hiệu quả hơn.

2.1. Vai trò với người đọc

Cho phép người đọc xác minh được vấn đề vừa nêu ra.Giúp người đọc dễ dàng truy cập nguồn tài liệu đó nếu họ muốn.Giúp người đọc có cơ hội đào sâu hơn những kiến thức mà bạn cung cấp.Giữ chân người đọc ở lại bài viết của bạn vì tính rõ ràng, chính xác.

2.2. Vai trò với người viết

Là yếu tố quan trọng giúp đề tài nghiên cứu thành công.Làm tăng giá trị của công trình nghiên cứu nhờ có có cơ sở thực tế.Làm tăng độ tin cậy và tính thuyết phục của bài viết nhờ có lập luật chặt chẽ cùng với sự so sánh, đối chiếu với các nguồn tài liệu khác.Cải thiện kỹ năng viết.Cho thấy được sự đầu tư của bạn cho bài viết khi tích cực nghiên cứu rộng rãi các vấn đề liên quan. Điều này giúp bạn được đánh giá tốt và đạt điểm cao.Quá trình tìm kiếm và phân tích tài liệu giúp tăng khả năng tự học và khai thác thông tin.Việc trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện bạn tôn trọng chất xám của người khác. Điều này giúp rèn luyện đạo đức ngề nghiệp và tránh được hiện tượng đạo văn.

3. Tổng hợp 3 hình thức trích dẫn tài liệu

*

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo không khó nhưng đòi hỏi người viết phải tỉ mỉ và tuân theo quy định trình bày.

Xem thêm:

Tài liệu có thể được sử dụng ở phần tổng quan, đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu hoặc bàn luận. Không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần giả thiết và kết quả nghiên cứu, kết luận.Tài liệu đã liệt kê ở phần danh mục tài liệu tham khảo thì phải có trích dẫn trong bài viết. Ngược lại tài liệu đã trích dẫn phải xuất hiện trong danh mục tham khảo.Tài liệu trong danh mục tham khảo được sắp xếp dựa trên chữ cái đầu trong tên tác giả. Trường hợp tên giống nhau mới xét đến chữ cái tiếp theo trong tên. Thứ tự xuất hiện theo Alphabet.Việc trích dẫn tài liệu tham khảo phải đúng theo thứ tự ghi trong danh mục tài liệu.Đặt thứ tự tài liệu trong ngoặc vuông nếu cần đánh số tranh. Ví dụ .Nếu muốn trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau cho 1 phần nào đó, số của từng tài liệu đặt độc lập trong ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần và cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ ,,.Đối với nhiều công trình chung tác giả và năm xuất bản: Thêm chữ cái a,b,c…vào sau năm xuất bản. Sắp xếp theo tên công trình và thứ tự alphabet. Ví dụ: Ngô Bảo Châu (2012a).Nguồn không rõ năm xuất bản: ghi Ngô Bảo Châu (n.d), không rõ tên tác giả thì ghi tên nơi đăng tải, ví dụ: Vietnam Journals Online (2019).Đối với tài liệu từ ba tác giả trở lên: Trong danh mục tài liệu viết đủ các tên tác giả, trong bài viết ghi theo cấu trúc: tên tác giả và cộng sự.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Vay Vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp, Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn

Ví dụ về cách trích dẫn trang tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo Tiếng việt

Cục quản lý cạnh tranh (2011), Báo cáo hoạt động thường niên Cục Quản lý cạnh tranh, Hà Nội.Phạm Thị Thu Hà (2014). Giáo trình Quản lý dự án, NXB Bách khoa, Hà Nội.Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng (2016). “Mô hình sản xuất hiệu suất cao: Đặc điểm và vai trò đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung”, Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 75, 73-79, ISSN: 1859-039X.

Tài liệu tham khảo Tiếng Anh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *