Kỹ năng tsi mê vấn, support, chỉ dẫn cùng một trong những cách thức tiếp cận cơ phiên bản vào giải đáp mang lại học sinh THPT

Module THPT 9

Module THPT 10

Rào cản học tập của các đối tượng người dùng học viên THPT

Module trung học phổ thông 11

Chăm sóc, cung cấp tâm lý học viên chị em, học sinh tín đồ dân tộc tgọi số trong ngôi trường THPT

Module trung học phổ thông 12

Khắc phục tinh thần trọng điểm lí stress vào học tập của học sinh THPT

Module THPT 13

Vai trò của nhu yếu với động cơ tiếp thu kiến thức của học viên trung học phổ thông trong gây ra kế hoạch dạy học

Module THPT 14

Xây dưng chiến lược dạy dỗ học tập theo phía tích hợp

Module THPT 15

Các nhân tố tác động tới thực hiện chiến lược dạy dỗ học

Module THPT 16

Hồ sơ dạy học

Module trung học phổ thông 17

Tìm tìm, khai quật, cập nhật biết tin ship hàng bài xích giảng

Module THPT 18

Pmùi hương pháp dạy học tập tích cực

Module THPT 19

Dạy học tập cùng với Công nghệ thông tin

Module trung học phổ thông 20

Sử dụng những sản phẩm công nghệ dạy học tập ở THPT

Module trung học phổ thông 21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo máy dạy dỗ học

Module trung học phổ thông 22

Sử dụng một vài ứng dụng dạy dỗ học

Module trung học phổ thông 23

Kiểm tra, reviews tác dụng học hành của học sinh

Module trung học phổ thông 24

Kĩ thuật khám nghiệm, Đánh Giá trong dạy dỗ học

Module THPT 25

Module trung học phổ thông 26

Module THPT 27

Module THPT 28

Kế hoạch chuyển động dạy dỗ học sinh trong bên trường THPT

Module trung học phổ thông 29

Module THPT 30

Đánh giá chỉ công dụng rèn luyện đạo đức của học viên THPT

Module THPT 31

Module trung học phổ thông 32

Hoạt hễ của giáo viên nhà nhiệm

Module THPT 33

Giải quyết trường hợp sư phạm vào công tác làm việc nhà nhiệm

Module trung học phổ thông 34

Module trung học phổ thông 35

Giáo dục đào tạo năng lực sống, Cống hiến và làm việc cho học viên THPT

Module THPT 36

giáo dục và đào tạo quý giá đến học sinh THPT

Module THPT 37

Module trung học phổ thông 38

giáo dục và đào tạo hòa nhập vào giáo dục THPT

Module trung học phổ thông 39

Păn năn đúng theo giữa giáo viên với gia đình cùng cộng đồng vào công tác giáo dục học viên THPT