Tuyển tập những bài bác Toán thù hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1) được edquebecor.com sưu tầm với update nhằm mục đích gửi đến các bạn học viên đã ôn luyện để sẵn sàng cho các vòng tiếp theo sau của kì thi Violympic Toán thù lớp 5. Mời các em cùng tìm hiểu thêm. Chúc các em đạt hiệu quả cao trong các kì thi giải Toán trên mạng lớp 5.

Bạn đang xem: Các bài toán violympic lớp 5


Tuyển tập các bài bác Tân oán xuất xắc luyện thi Violympic lớp 5

Câu 1: Tìm số lớn số 1, biết hiệu 2 số là 253. Nếu đem số to trừ đi 3 lần số bé nhỏ thì được 25. Số phải tìm là:

a/ 481 b/ 139 c/ 367 d/ 114. gấp đôi số bé xíu là:

253 – 25 = 228

Số bé xíu là: 228 : 2 = 114

Số bự là: 114 + 253 = 367 Câu 2: Cho một số trong những có 2 chữ số gồm tích 2 chữ số là 15. Vậy tổng các chữ số của số đó là:


a/ 6 b/ 8 c/ 7 d/ 4. Ta thấy 15 phân chia không còn cho 3 với mang lại 5 nên nhì chữ số của số đó là 3 với 5.

Tổng hai chữ số bởi 3+5= 8 Câu 3: Tìm số tức tốc trước số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 bao gồm 5 chữ số khác nhau. Vậy số đề nghị t́m là:

a/ 98763 b/ 99997 c/ 98765 d/ 98764. Số tự nhiên chẵn lớn số 1 tất cả 5 chữ số không giống nhau là 98764.

Số tức tốc trước nó là 98763 Câu 4: Tìm hiệu nhị số biết trường hợp số bị trừ tạo thêm 135 và số trừ bớt đi 205 thì hiệu nhị số lúc này là 542. Vậy hiệu của 2 số kia là:

a/ 882 b/ 712 c/ 202 d/ 372. Bài giải:

Ta gồm sơ thứ

135 + 205 = 340

Hiệu hai số đó ban đầu là:


542 – 340 = 202

Đáp số : 202 Câu 5: Hiệu nhì số bằng 1/5 lần số nhỏ bé. Tổng nhì số là số tròn chục lớn nhất gồm 3 chữ số. Vậy số mập là:

a/ 450 b/ 825 c/ 540 d/ 90. Số tròn chục lớn số 1 tất cả 3 chữ số là 990

Tỉ của số nhỏ bé với số to là 5/(5+1) = 5/6

Tổng số phần bằng nhau:

5 + 6 = 11 (phần)

Giá trị một phần là:

990 : 11 = 90

Số Khủng là:

90 x 6 = 540 Câu 6: Tìm x, biết x là số lẻ phân tách không còn mang lại 5 cùng 438 x có chữ số tận cùng là 5.

x có thể là 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448

Vậy x = 445 Câu 7: Với 4 chữ số: 0; 5; 7; 2 viết được số số lẻ có 3 chữ số không giống nhau phân chia không còn mang đến 5 là:

a/ 9 b/ 5 c/ 4 d/ 6. Số yêu cầu tìm kiếm tất cả chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 5.

Có 2 bí quyết lựa chọn chữ số hàng ngàn và 2 cách chọn chữ số hàng trăm.

Số các số đó là:

2 x 2 = 4 Câu 8: Hoa tính tổng tất cả những số chẵn từ 2 cho 100. Lan tính tổng tất cả những số lẻ từ là 1 mang lại 99. Sau đó Mai rước tác dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan. Vậy Mai đã nhận ra kết quả là:

a/ 5080 b/ 2550 c/ 50 d/ 2500.

Bài giải:

Số những số chẵn từ 2 đến 100 là: (100 – 2) :2 + 1=50 (số hạng)


Số những số lẻ từ một mang lại 99 là: (99 – 1) :2 + 1=50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100 là : (100 +2) x (50:2) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ những số lẻ từ là một đến 99 là : (1 +99) x (50:2) = 2500

Mai mang hiệu quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan là: 2550 -2500 = 50

Đáp số: 50

Câu 9: Trong những phân số tiếp sau đây, phân số bé dại rộng 2 là:

a/ 20/9 b/ 23/12 c/ 22/11 d/ 21/10. Lấy mẫu số nhân cùng với 2 rồi chọn phân số bé thêm hơn 1 trên các phân số vừa kiếm được.

Xem thêm: Tuyển Sinh Bác Sĩ Y Học Dự Phòng Văn Bằng 2 Y Học Dự Phòng, Y Học Dự Phòng

Phân số yêu cầu tìm là 23/12 (23/(12x2) = 23/24 Câu 10: Tìm số thiết bị nhì, biết số thứ nhất bằng 4/7 số lắp thêm nhị, bởi 3/8 số sản phẩm công nghệ ba với kỉm số đồ vật cha 60 đơn vị chức năng. Vậy số đồ vật hai là: a/ 96 b/ 28 c/ 63 d/ 36.