Bộ đề thi toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học tập 20trăng tròn - 2021 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 có lời giải chi tiết dĩ nhiên. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng vậy kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đó cũng là tư liệu bổ ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho các em học viên. Sau trên đây mời những thầy cô thuộc những em xem thêm.


Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Tân oán học kì 1 đang được thiết lập nhiều: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù Miễn phí tổn

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tứ mươi cha triệu không nghìn năm trăm tía mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530


B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào khu vực chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cmét vuông ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu nào đúng ghi Đ câu như thế nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy nhiên cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn gồm 192 học sinh chia thành những đội, mỗi đội gồm 8 học sinh. Khối hận lớp Năm gồm 207 học viên chia thành các nhóm, mỗi đội bao gồm 9 học viên. Hỏi cả nhị kăn năn có toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)


Câu 3. Dũng với Minh bao gồm tổng số 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng mang lại Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau. Hỏi mỗi các bạn gồm từng nào viên bi? ( 2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tứ trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy tuy nhiên với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Câu 2: Giải đúng công việc với sạch sẽ (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh kân hận lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số đội của cả nhì khối hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn cân nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn thế nữa số bi của Minc là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)


Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20đôi mươi x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn và lưu lại tác dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong những số sau đây tất cả chữ số 8 bộc lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân chia hết mang đến 2 tuy nhiên không chia hết đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào địa điểm chnóng. 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 chũm kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe có 5 xe to, mỗi xe cộ chở 27 tạ gạo cùng có 4 xe nhỏ tuổi, mỗi xe pháo chlàm việc 18 tạ gạo. Hỏi vừa đủ mỗi xe chsinh sống bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhì bà cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi, cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: một điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng Hcông nhân là: (0,25 điểm)


(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS có thể giải giải pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe ô tô chnghỉ ngơi được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe bé dại chnghỉ ngơi được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe cộ chngơi nghỉ được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhị bà cháu hiện giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu hiện thời là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện thời là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2018

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phxay nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền vào nơi chnóng là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phnghiền phân tách 4325 : 123 là:

A. 2

B.143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp nhằm viết vào nơi chấm 9mét vuông 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào vị trí chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dmét vuông 65cmét vuông = …………… cm2

Bài 7: (2điểm) Một siêu thị chào bán vải, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải. Hỏi mức độ vừa phải hàng ngày siêu thị bán tốt bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần gồm 7 ngày với cửa hàng chào bán vải trong cả tuần).

Bài 8: (1điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội chiều rộng lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích S mảnh đất nền mới là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) S

b) Đ (1 điểm)

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm


518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dmét vuông 65cmét vuông = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc chào bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày phân phối trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS tương đối, giỏi; chnóng biến hóa năng động theo giải pháp làm cho bài của HS. Khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo lúc có tác dụng bài bác.

Nếu vội vàng chiều rộng lên 2 lần với chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích gấp lên mốc giới hạn là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền new là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán thù lớp 4 học kì 1

Trong khi những chúng ta có thể theo dõi cụ thể đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài xích tập SGK Toán 4 với SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang đến bài xích thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời những em cùng những thầy cô xem thêm, cập nhật đề thi, bài tập tiên tiến nhất trên edquebecor.com.