... không còn mang đến  c) 345 chia không còn mang lại  d) 675 phân chia không còn cho  Câu 1 94: Kết phép tính: a) 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? A 17851 B 44 717 C 47 471 D 44 771 C 45 0 D 45 7 b) 67 x 45 – 57 x 45 =? A 45 6 B 567 Câu 195: ... 54 55 56 57 58 59 Đ; 80 81 82 83 84 85 86 87 88 B D A C D B A C D D A D B C A B D a) C; b) 110 111 112 113 1 14 A B C D a) 139 140 141 142 201; 143 144 145 146 147 148 149 S B C D A B D T.t Đáp ... 14 15 16 17 18 19 đôi mươi Đáp án B a) C ; b) A D 33 A D 34 A a) A 37 a) A; B b) C C 38 A D 39 a) Đ; B b) S D 40 C a) Đ; b) 41 C 42 D S A 43 B D 44 A C 45 C A 46 AD >2;BB 47 D C 48 ...


Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 4 cả năm

*

... điểm) Đề kiểm tra học kì II Môn toán thù lớp A .Đề kiểm tra 15 Hình học tập Đề số I Câu (4điểm ) Cho xÂy khác góc bẹt Đờng tròn(O;R)tiếp xúc với nhị cạnh Ax Ay Bvà C Hãy điền vào chỗ trống ( )để bao gồm khẳng ... OA = R = OB =OC = OB đờng tròn nước ngoài tiếp BHC gồm trung ương O bán kính R D Đề kiểm tra học kì II Thời gian làm 1trăng tròn Tuần 34 Tiết 68, 69 :Kiểm tra cuối năm Đề số I Câu1 a Chọn kết Cnạp năng lượng bậc nhị 225 A: 225 ... giải thuật toán gt l=8centimet CBO =60 kl: h=? Sxq=? Vnón =? Biểu điểm Câu 4đ Mỗi cặp nối 0,75đ Câu2 : h= 48 centimet Sxq=32cmét vuông Vnón = B Đề kiểm tra 45 Hình học tập Tuần 28.Tiết 57 Kiểm tra chơng III Đề số I Câu...
*

... bên cạnh lớp học bốn thầy vật dụng c  Cả nhì ý Nội dung học tập thi cử thời Hậu Lê gì? a  Nho giáo b  Phật giáo c  Thi n chúa giáo Kỳ thi Hương tổ chức năm lần? a  năm b  năm c  năm ĐÁP ÁN Câu ...  Năm 40 c  Cuối năm 40 Kết khởi nghĩa? a  Thất bại b  Thắng lợi c  Thắng lợi hoàn toàn Sau năm (tính tự 179 Tcông nhân đến năm 40 ) nhân dân ta giành độc lập? a  40 năm b  179 năm c  279 năm ĐÁP.. ... dân Hồ Quý Ly truất vua Trần vào năm nào? a  Năm 1 248 b  Năm 140 0 c  Năm 140 6 Hồ Quý Ly thực cải cách coi tiến bộ? a  Những năm gồm nạn đói, đơn vị giàu phải chào bán thóc trị dịch cho dân b  Ttuyệt...
*

... : A a b B a b C Bài II Điền lốt x vào ô trống mà lại em chọn: So sánh Trả lời với 102005 + 10 20 06 + và 1020 06 + 10 2007 + > > > 4 3,887 242
*

5 2,433 35
*

7 1,677 16
6 480 2
4 470 3
4 670 3
6 662 9

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Viên Tiếng Anh Thí Điểm Lớp 12 Thí Điểm, Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 12 Thí Điểm

Hỗ trợ quý khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu