Biên bản xử lý học sinh vi phạm

Biên phiên bản xử trí học sinh phạm luật là biểu chủng loại được lập ra để ghi chnghiền về Việc xử lí học sinh vi phạm luật nội quy của phòng trường. 

Nội dung trong mẫu biên phiên bản cách xử lý học viên phạm luật cần nêu rõ đọc tin của học sinh bị xử lí, lỗi phạm luật, hiệ tượng xử pphân tử. Trong khi, Lúc học viên vi phạm luật các lỗi cực kỳ nghiêm trọng các bạn tham khảo thêm mẫu biên bạn dạng đình chỉ học tập.


Mẫu biên phiên bản xử lý học sinh vi phạm

Biên phiên bản up date học viên phạm luật - Mẫu 1 Biên bạn dạng xử lý học viên vi phạm - Mẫu 2 Biên bản xử lí học viên vi phạm luật - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc---------------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm ni ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường ...............................................................................

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ………………………………………….....

2..……………………………………………. …………………………………………....

3..……………………………………………. …………………………………………....

4..……………………………………………. …………………………………………....

Tiến hành lập biên phiên bản học tập sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm những văn bản sau trong giờ học môn:……………………………………...

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý loài kiến của thầy giáo bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý con kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý con kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

Học sinc vi phạm(Ký với ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp Họ cùng tên(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Giáo viênHọ với tên(Ký và ghi rõ chúng ta tên)


TRƯỜNG ........................LỚP:............... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc---o0o---

BIÊN BẢN Về việc giải pháp xử lý học viên vi phạm luật nội quy bên trường

Hôm nay vào tầm ......... giờ đồng hồ........ phút ít, ngày......... tháng......... năm 20........

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên nhà nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp.....................

Tiến hành lập biên bạn dạng up load học sinh:………………… sẽ vi phạm luật nội qui của ngôi trường về……………………………………… lần máy ………….

Ý loài kiến của đại diện học tập sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý loài kiến của GVCN: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm luật nội quy đơn vị trường: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau lúc bàn thảo Cửa Hàng chúng tôi thống tuyệt nhất xử lý kỉ luật pháp học tập sinh………………………………… cùng với vẻ ngoài …………………………………………

Bản thân học tập sinh……………………………………………… đã thi hành kỉ mức sử dụng trên kể từ thời đặc điểm này cho đến lúc hết thời hạn kỉ nguyên lý.

Giáo viên nhà nhiệm thông báo vẻ ngoài kỉ luật pháp với gia đình của học viên với report với lãnh đạo bên ngôi trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào tầm ….. giờ …... phút ít cùng trong ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

..............................................

..............................................

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

..............................................

..............................................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

..............................................

..............................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc-------------

BIÊN BẢN (V/v xử lý học viên vi phạm luật trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút ít, ngày…..tháng…..năm 201…...

Địa điểm: Tại chống học lớp ....................................................................

Thành phần gồm:

Họ với thương hiệu giáo viên: .............................................. dạy môn: ..................

Họ với tên học sinh vi phạm: ....................................................................

Đã phạm lỗi:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Học sinch vi phạm(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

Cán bộ lớpHọ với tên(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Giáo viênHọ cùng tên(Ký với ghi rõ chúng ta tên)