Bạn đã coi phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem cùng cài đặt ngay lập tức bạn dạng không thiếu thốn của tư liệu tại đây (61.01 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Biên bản xây dựng chuyên đề

- Thực hiện trang nghiêm đúng thời gian ,đúng nội dung sinch hoạt team chuyên môn nhưquy chiến lược.- Nghiên cứu giúp kĩ cách thiết kế, thực hiện siêng đề một phương pháp kết quả sao để cho phùphù hợp với ĐK đơn vị trường cùng tình hình học tập của học viên.- Thường xulặng điều đình về kiến thức kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề Lúc tiến hành chăm đề dạy họcthân các đồng nghiệp trong nhóm, giữa các team vào thừa thực hiện vấn đề sinh hoạt chăm đề .Biên bạn dạng hoàn thành hồi 11htrong vòng 30 phút cùng trong ngày./.Chủ trìThỏng kíLù Thị DầnNguyễn Thị Hà


Tài liệu liên quan


*
Quy trình gây ra siêng đề và PP dạy dỗ học tập theo dự án 42 700 0
*
tư liệu tập huấn tạo ra chuyên đề hoá học tập 169 466 6
*
skkn xây DỰNG CHUYÊN đề “QUAN hệ QUỐC tế tự 1945 cho 2000” TRONG dạy học tập LỊCH sử lớp 12 32 535 1
*
XÂY DỰNG CHUYÊN đề NHIỆT học tập TRONG CÔNG tác bồi DƯỠNG học SINH GIỎI cấp KHU vực cùng cấp cho QUỐC GIA 51 456 0
*
skkn xây cất chăm đề những cuộc cách mạng tư sản điển hình nổi bật thời cận đại 36 374 2
*
skkn gây ra siêng đề dạy dỗ học tập lịch sử 12 “đa số chiến thắng quân sự tiêu biểu vượt trội của quân dân ta vào cuộc binh lửa phòng thực dân pháp 1946 1954” 35 558 3
*
skkn thiết kế siêng đề dạy học tập hiđrocacbon no – ankan 30 1 12
*
Xây dựng siêng đề tích hòa hợp liên môn vào dạy dỗ học Công nghệ lớp 10 15 593 2


Xem thêm: Mẫu Giấy Nộp Tiền Vietinbank Nhanh Nhất 2020, Giấy Nộp Tiền Ngân Hàng

*
*
Xây Dựng Chuim Đề Dạy Học Và Kiểm Tra, reviews Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh 30 591 0