Biên bạn dạng review ngày tiết dự giờ được lập ra nhằm Đánh Giá tiết dạy Khi dự giờ đồng hồ của giáo viên. Mẫu biên phiên bản nêu rõ thời hạn diễn ra giờ dạy, nhân tố tđê mê gia, ưu cùng yếu điểm của giờ dạy để rút ít kinh nghiệm trường đoản cú tiết dạy dỗ kia.

Bạn đang xem: Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy

Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm chủng loại biên bản Reviews tiết dự tiếng trên đây:


Mẫu biên bạn dạng reviews tiết dự giờ

Trường……………………..

Tổ:……………………........

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(V/v rút ít kinh nghiệm tay nghề máu dạy)

I/ PHẦN MTại ĐẦU

- Tiến hành rút kinh nghiệm tiết dạy vào thời gian ... tiếng ... phút, ngày ..... mon ..... năm 201…

- Tại Trường: ………………………………………………………………………………..

- Tiết dạy dỗ của thầy (Cô) : ................................................................

- Môn ................... Lớp .......... Tiết .......... Buổi ...................

- Tên bài: ...............................................……….....................................................................

- Thuộc tiết : ................. của phân phối cmùi hương trình

* Người rút ít tởm nghiệm:

1/ ...........................................................................

2/ ...........................................................................

3/ ...........................................................................

II/ NỘI DUNG

1/ Ưu điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Khuyết điểm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II/ KẾT THÚC

Thống nhất đánh giá huyết dạy dỗ với số điểm ............................. Loại ................... Biên bạn dạng xong xuôi vào thời gian .........giờ đồng hồ ........ phút cùng trong ngày

GV dự thống tốt nhất cam kết tên

1/..............................................................

2/...............................................................

3/...............................................................

4/...............................................................

..................., ngày ……./…….

Xem thêm: Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module 7 Mầm Non Theo Thông Tu 12/2019

/ 201

Người dạy

………………………………...........