Bảng tổng đúng theo trọng lượng, quý hiếm quyết toán công trình xây dựng xây dựng

Bảng tổng thích hợp khối lượng, giá trị quyết toán thù công trình xây dựng, thành phầm được phát hành cố nhiên Thông bốn số 15/2016/TT-BXD giải đáp về cấp thủ tục phxay xây dừng vì Sở gây ra phát hành. Mời chúng ta xem thêm cùng thiết lập về.


Bạn đang xem: Biên bản quyết toán công trình

Báo cáo giám sát thiết kế, thống trị chất lượng công trình, sản phẩmBáo cáo tổng kết kỹ thuậtBản xác nhận khối lượng chất lượng công trình, thành phầm đo đạc cùng phiên bản đồ

Nội dung của Bảng tổng hợp trọng lượng, cực hiếm quyết tân oán của toàn cục dự án công trình, sản phẩm

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNHĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------(Địa danh), ngày tháng năm đôi mươi...

BẢN TỔNG HỢPhường. KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨMTên công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình:Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - dự toán:Các Quyết định phê coi ngó Dự án (ví như có): ghi số Quyết định, tháng ngày, cơ quan Quyết định.Các Quyết định phê phê duyệt các Thiết kế nghệ thuật - dự toán thù (nlỗi trên).Phạm vi công trình: nêu rõ nằm trong đa số tỉnh giấc, thị trấn nào.Đơn vị thi công: Tên đơn vị chức năng gồm tư bí quyết pháp nhân đầy đủ sẽ tsi mê gia xây dựng công trình.Thời gian thi công: Từ tháng ....năm ....cho tháng ……. năm.Đơn vị tsay đắm gia bình chọn quality sản phẩm: Tên đơn vị chức năng tiến hành soát sổ unique công trình xây dựng, thành phầm.Thời gian đánh giá hóa học lượng: Từ tháng ....năm ....đến mon ……. năm.Đơn vị thđộ ẩm định: Tên đơn vị chức năng thực hiện đánh giá và thẩm định công trình, sản phẩmThời gian thẩm định: Từ tháng ....năm ....cho tháng ……. năm.Nguồn vốn đầu tư:- Ngân sách chi tiêu Nhà nước ………… triệu đ cho những khuôn khổ (kê những khuôn khổ chi tiêu riêng rẽ bằng nguồn chi phí túi tiền Nhà nước) (ví như có);
- Chi phí khác …………… triệu đ (kê những hạng mục đầu tư chi tiêu riêng bằng từng mối cung cấp vốn) (nếu như có).Nơi lưu thành phầm tại: (đề tên đơn vị chức năng đã tàng trữ thành phầm theo chỉ định và hướng dẫn của cơ sở Quyết định đầu tư).Bảng tổng vừa lòng khối lượng, quý giá quyết toán công trình, sản phẩmTTTên khuôn khổ công trìnhĐơn vị tínhKhối hận lượng với dự toán (Phê duyệt)Khối lượng hoàn thànhGhi chúTổng sốNăm trăng tròn...Năm trăng tròn...Năm…KLGiá trịKLGiá trịKLGiá trịKLGiá trị
THỦ TRƯỞNG(Ký thương hiệu cùng đóng dấu)

Bảng tổng hợp trọng lượng, quý giá quyết toán của cục bộ công trình, sản phẩm
Xem thêm:

Tờ trình thẩm định và đánh giá xây cất thi công cùng dự tân oán xây dừng dự án công trình Mẫu tờ trình đánh giá và thẩm định kiến tạo xây dựng với dự tân oán xây dừng dự án công trình Mẫu đúng theo đồng kinh tế giao nhấn thầu xây thêm công trình Hợp đồng kinh tế tài chính giao nhấn thầu xây gắn công trình xây dựng Mẫu đối kháng ý kiến đề nghị điều chỉnh giấy tờ xây dựng dự án công trình Đơn đề xuất điều chỉnh giấy tờ kiến tạo công trình xây dựng
*
Mẫu đúng theo đồng thi công xuất bản dự án công trình Hợp đồng gây ra công trình