Mẫu D34-THADS Mẫu biên phiên bản về vấn đề niêm yết công khai đưa ra quyết định, văn phiên bản về thực hành án kèm Thông tứ 01/2016/TT-BTP


Bạn đang xem: Biên bản niêm yết công khai

*
Giới thiệu Dịch Vụ Thương Mại Luật sư của chúng ta Kiến thức điều khoản Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn văn uống  Thuộc tính  VB liên quan lại áp dụng  Văn uống bạn dạng gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực  Tải về  Đối chiếu VB
Mẫu D34-THADS | Ban hành: 01/02/2016  |  Hiệu lực: 16/03/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực hiện hành


Xem thêm: Trích Đoạn Cải Lương Trả Nợ Ân Tình Vương Linh Cẩm Tiên, Tiếng Hát Linh Vương

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mẫu số: D34 -THADS

                                                                                                                                                                                                                                        (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTPhường

                                                                                                                                                                                                                                                  ngày 01/02/năm nhâm thìn của Bộ Tư pháp)

     

                                                                                                                                                                                                                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai minh bạch đưa ra quyết định, văn phiên bản về thực hiện án

 

                          Hôm nay, vào hồi...........tiếng..........ngày.........tháng ..... năm 20...., tại: ......... ..........................................................................................................................

                          Căn uống cứ Bản án, Quyết định số.................ngày......mon.......năm..................

của ...........................................................................................................................

                          Căn cứ Quyết định thực hành án số................ ngày .....tháng ..... năm ....... của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ...................................................;

                          Căn uống cứ ..........................................................................................................;

                          Chúng tôi gồm:

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ: Chấp hành viên

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ: …………........................

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ:..........................................

                          Với sự tmê mệt gia của:

                          Ông (bà): ............................................., chức vụ: .........................................

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ:..........................................

                          Người có tác dụng chứng:

                          Ông (bà): .............................................,

                          Ông (bà): .............................................,

                          Lập biên bản về bài toán niêm yết đưa ra quyết định, vnạp năng lượng phiên bản về thực hiện án so với ông (bà):…………………………………………………………………………..

địa chỉ: .....................................................................................................................

                          Các ra quyết định, văn phiên bản về thực hiện án gồm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

…………………………..…………………………………………………………

………………………….…………………………………….……………………

………………………….………………………………………….………………………………………………………………………………….………………….

                          Thời gian niêm yết từ: ...................................................................................

……………………………………………………….…………………………….

                          Địa điểm niêm yết:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………….

                         

 

 

 

 

            Biên bản lập xong xuôi hồi...........giờ.......cùng ngày, lập thành ….bạn dạng, sẽ gọi lại mang lại những fan nghe, tốt nhất trí, ký kết tên .

                         

                         

CHẤPhường HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN..............

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

      (Ký, ghi rõ bọn họ tên)