Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tài liệu được dùng vào quy trình giao dịch thanh toán tmùi hương mại, download bán sản phẩm hóa, support..... câu hỏi các tổ chức, cá thể và công ty thường xuyên bao gồm vận động thương lượng chuyển giao triệu chứng từ, tài liệu, hồ sơ. Mời độc giả tham khảo mẫu biên bạn dạng bàn giao tài liệu sau đây.Mẫu biên bạn dạng bàn giao công việcMẫu biên bản giao dấn tài liệuBiên bạn dạng chuyển giao tài sản

Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tư liệu bắt đầu nhất

1. Biên phiên bản bàn giao là gì?2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 13. Mẫu biên bạn dạng bàn giao quá trình, làm hồ sơ tư liệu số 24. Mẫu biên bạn dạng bàn giao tư liệu số 35. Mẫu biên phiên bản bàn giao tài sản

1. Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao là gì?

Trong cuộc sống cùng quá trình khi chuyển nhượng bàn giao lại cho tất cả những người khác một vấn đề như thế nào kia như tài sản, các bước, hồ sơ, sản phẩm & hàng hóa,… hiện mình đã nắm giữ cần phải có một biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao rõ ràng. Biên bản chuyển giao sẽ lưu lại cụ thể rất nhiều thông tin nhỏng bạn bàn giao, người thừa nhận, văn bản chuyển nhượng bàn giao là gì,… Mặc dù không tồn tại hiệu lực thực thi pháp lý nhưng mà biên bản chuyển nhượng bàn giao dùng chứng tỏ cho những sự kiện thực tiễn sẽ xẩy ra, làm cho căn cứ pháp lý cho các sự việc nảy sinh về sau.

Bạn đang xem: Biên bản nhận hồ sơ


2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(bên giao) và….(mặt nhận)Hôm ni, ngày …. mon ….. năm …. trên …… sẽ triển khai cuộc họp bàn giao tài liệu thân …. (mặt giao) cùng …… (bên nhận) triển khai theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Tlỗi ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … sẽ tiến hành chuyển giao gia tài mang đến mặt … theo biểu thống kê lại sau:Bảng thống kê gia sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài bên trên vị mặt …. chịu trách nhiệm cai quản.Biên phiên bản này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị hệt nhau. Bên giao giữ 2 phiên bản, bên dấn giữ lại 2 phiên bản.CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm nay ngày…./…./….., tại Công tyChúng tôi bao gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã thuộc thực hiện bàn giao công việc cùng với câu chữ nhỏng sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười dìm bàn giaoKết luận12
2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười dìm bàn giaoKết luận12
Biên bản dứt vào lúc …….h…….phút ít cùng ngày. Các mặt tmê mệt gia cùng tuyệt nhất trí những nội dung trên.Biên bạn dạng được lập thành …. (………….) bản, mỗi mặt duy trì 01 (một) bản có mức giá trị pháp lý đồng nhất.Quản lý cỗ phậnNgười dìm bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY….......Số: …/........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc------------o0o----------- ......, ngày ...… tháng ...... năm đôi mươi......
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Bên Nhận:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Công ty:.......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................

Xem thêm:

Chi ngày tiết tài liệu bàn giao:Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(bên giao) và….(mặt nhận)Hôm ni, ngày …. mon ….. năm …. tại …… đã thực hiện cuộc họp chuyển giao tài sản thân …. (mặt giao) với …… (mặt nhận) triển khai theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thư ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã tiến hành chuyển nhượng bàn giao gia sản đến mặt … theo biểu thống kê sau:Bảng thống kê gia tài bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ thời điểm ngày … số tài bên trên do bên …. chịu trách nhiệm thống trị.Biên bản này lập thành 4 phiên bản có giá trị giống hệt. Bên giao giữ 2 bản, mặt dìm duy trì 2 bản.CHỮ KÝ BÊN GIAO Thư ký kết cuộc họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

*
Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao gia sản Mẫu biên bạn dạng giao nhận tài sản mới nhất Mẫu biên phiên bản giao thừa nhận sổ bảo hiểm thôn hội Biên bản bàn giao sổ bảo đảm làng mạc hội của bạn lao động Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao làm hồ sơ, tang đồ, phương tiện đi lại vi phạm hành bao gồm về hóa đơn Ban hành theo Thông tứ số 10/2014/TT-BTC về phía dẫn xử pphân tử vi phạm luật hành chính về hóa 1-1