Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm Trường Học, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Biên bản kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

edquebecor.com xin giới thiệu tới các bạn biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đang xem: Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm trường học

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháyBiên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú yBiên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh karaoke

Nội dung của biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRAĐOÀN KIỂM TRA…………——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: /BB-…..…….., ngày …. tháng …. năm …..

Xem thêm: chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số: ………………………………………………………………………………………………………………………………….- Số người lao động: ……………….. Trong đó: Trực tiếp: ……………… Gián tiếp: ……- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm …………………………………………………………………………………2. Điều kiện an toàn thực phẩm:

TTNội dung đánh giáĐạtKhông đạtGhi chú1. Điều kiện vệ sinh đối vớicơ sở1.1Địa điểm, môi trường1.2Khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm bảo đảm sạch, cách biệt với nguồn ô nhiễm1.3Thiết kế, bố trí khu vực chế biến (bếp) theo nguyên tắc một chiều1.4Tường xung quanh khu vực chế biến (bếp) đảm bảo sạch, dễ vệ sinh1.5Sàn nhà sạch, đồ vệ sinh, không đọng nước1.6Khu vực ăn uống (phòng ăn) cho khách đảm bảo vệ sinh1.7Kho bảo quản thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh theo quy định1.8Hệ thống cung cấp nước cho chế biến đảm bảo vệ sinh1.9Hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh1.10Phòng thay quần áo bảo hộ lao động1.11Nhà vệ sinh cách biệt với khu chế biến, phòng ăn1.12Các nội dung khác:2. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ2.1Phương tiện rửa tay và khử trùng tay2.2Thiết bị phòng chống côn trùng, động vật2.3Quần áo bảo hộ lao động, mũ chụp tóc, mạng2.4Trang thiết bị, dụng cụ giám sát, bảo quản thực phẩm2.5Thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến bảo đảm hợp vệ sinh và riêng biệt đối với thức ăn sống và thức ăn chín2.6Thiết bị, dụng cụ bảo quản, che đậy thức ăn đã được chế biến2.7Thiết bị, dụng cụ để kẹp, gắp, xúc thức ăn2.8Có trang thiết bị, dụng cụ, tủ lưu mẫu theo quy định2.9Dụng cụ chứa đựng chất thải đảm bảo kín, có nắp đậy2.10Kho bảo quản thực phẩm có các trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm việc bảo quản thực phẩm (có giá, kệ, trang thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại, điều hòa, ẩm kế…)2.11Các nội dung khác3. Điều kiện về con người3.1Nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm thay đồ bảo hộ, mũ chụp tóc, tháo bỏ mọi trang sức, cắt ngắn móng tay, đeo găng tay khi chế biến thực phẩm3.2Phụ trách bộ phận nắm được nguyên tắc một chiều và thực hiện đúng nguyên tắc3.3Phụ trách bộ phận, nhân viên nắm được kỹ thuật kiểm thực ba bước và có tiến hành kiểm thực ba bước theo đúng kỹ thuật3.4Phụ trách bộ phận, nhân viên nắm được phương pháp lưu mẫu và thực hiện lưu mẫu đúng nguyên tắc3.5Các nội dung khác4. Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước4.1Có hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn4.2Phụ gia thực phẩm dùng trong chế biến thực phẩm nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế4.3Nước dùng trong chế biến thực phẩm4.4Thực phẩm sử dụng để chế biến được đã công bố, nhãn mác đúng quy định, đầy đủ

3. Các nội dung khác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Lấy mẫu để kiểm nghiệm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Kết luận, kiến nghị và xử lý1. Kết luận1.1. Các nội dung cơ sở thực hiện tốt: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………1.2. Những mặt còn tồn tại: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………2. Kiến nghị2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với cơ sở dịch vụ ăn uống……………………………………………………………………………………………………2.2. Kiến nghị của cơ sở dịch vụ ăn uống đối với Đoàn kiểm tra……………………………………………………………………………………………………3. Xử lý, kiến nghị xử lý………………………………………………………………………Biên bản kiểm tra được lập xong hồi …… giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ……; biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia làm việc và đại diện cơ sở được kiểm tra cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản được giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản Đoàn kiểm tra lưu giữ (Trường hợp đoàn kiểm tra liên ngành thì số lượng biên bản sẽ tùy theo số cơ quan tham gia kiểm tra)./.

Đại diện cơ sở được kiểm tra(Ký tên, đóng dấu)Trưởng đoàn kiểm tra(Ký tên)

Mẫu biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Xem thêm:

*

Biên bản kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp Mẫu biên bản kiểm tra sổ điểm giáo viên Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên Biên bản kiểm tra giáo viên Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất Mẫu biên bản kiểm tra đất đai

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *