Mẫu bạn dạng kiểm điểm Lúc vi phạm luật nội quy vào đơn vị là mẫu mã kiểm điểm dùng cho phần đông nhân sự phạm luật nội quy trong chủ thể.
Bạn đang xem: Biên bản kiểm điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tôi thương hiệu..........................................................................................................................

Đơn vị..........................................................................................................................

Chức vụ.......................................................................................................................

Nhiệm vụ được giao...................................................................................................

Theo thử dùng của lãnh đạo đơn vị chức năng, tôi xin kiểm điểm nhỏng sau:

Trình bày vấn đề xảy ra:...........................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Xác định lỗi:...............................................................................................................

......................................................................................................................................

Nguim nhân không đúng phạm:.............................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Hậu trái vì không đúng phạm xảy ra:....................................................................................

......................................................................................................................................

Tự thừa nhận hình thức kỷ luật:........................................................................................

......................................................................................................................................

Xem thêm: lời thề kết nạp đảng

......................................................................................................................................