Bạn đang xem: Biên bản họp nhóm chuyên môn


Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: - Tự hễ - 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình hiển thị Thêm vào tủ chứa đồ
Tải xuống (.docx) 24 (2 trang)


Tài liệu liên quan

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CHUYÊN MÔN
BIÊN BẢN HỌPhường. NHÓM CHUYÊN MÔN 2 3,209 24

Mẫu biên phiên bản họp tổ trình độ 1 28,474 118

BIÊN BẢN HỌPhường TỔ CHUYÊN MÔN.doc 1 4,915 31

Biên bản họp tổ trình độ 1 3,896 25

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN 4 2,015 5

Biên Bản Họp Tổ Chulặng Môn Vnen 6 2,025 6

Bien bạn dạng họp tổ chuyên môn cả năm học 43 5,469 157

BIEN BAN HỌP TO CHUYEN MON KHOI 23 NĂM HOC 2015 năm 2016 15 2,364 3

BIÊN BẢN HỌPhường. TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NĂM NĂM HỌC 2014 - năm ngoái 5 1,163 5

bien ban hop lớn chuyen tháng so ket hoc ki 1 6 384 5

BIEN BAN HOP TO CHUYEN MON (1) 15QH son hoang van a1k41 6 252 0

BIÊN BẢN HỌPhường TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BA NĂM HỌC năm trước - năm ngoái 4 2,196 14

BIÊN BẢN HỌPhường TỔ CHUYÊN MÔN TỔ BỐN NĂM HỌC năm trước - 2015 5 6,391 16

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TỔ HAI NĂM HỌC năm trước - năm ngoái 5 1,244 4

BIÊN BẢN HỌP. TỔ CHUYÊN MÔN TỔ MỘT NĂM HỌC năm trước - 2015 5 3,777 6

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH 9 4,329 22

Biên phiên bản họp tổ chuyên môn 4 1,287 3

BIÊN bản họp NHÓM môn tư tưởng cai quản trị 25 626 0

Biên bản sinh hoạt trình độ tổ 1 1,238 5

MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 2 1,1đôi mươi 4


Xem thêm: Top 10 Truyện Sắc Hiệp Hay Nhất Làm Điên Đảo Giới Sắc Lang, Top 10 Truyện Sắc Hiệp Có Lượt Đọc Nhiều Nhất

TRƯỜNG CĐSPhường GIA LAI TRƯỜNG THỰC TẬP: THCS NGUYỄN DU CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM CHUN MƠN (V/v bình xét tulặng dương khen thưởng trọn cá nhân nhóm) Kính gửi: - Ban giám hiệu bên trường THCS Nguyễn Du -Ban đạo thực tập sư phạm ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du Hôm ngày 17 mon 03 năm năm nhâm thìn nhóm chun mơn họp bàn bàn luận bài toán tuyên ổn dương, khen thưởng cá thể bao gồm kết quả giỏi q trình thực tập sư phạm ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du Địa điểm họp: Phòng đa chức ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du Nhóm chuyên mơn:………………………………………… Thành viên nhóm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Nội dung họp: - Bình xét việc tuim dương khen ttận hưởng cá thể nhóm chun mơn bao gồm vận động tích cực và lành mạnh, thực nội quy, quy chế thực tập sư phạm trường CĐSP.. Gia Lai ngôi trường THCS Nguyễn Du, tsay đắm gia dự dạy dỗ không thiếu ngày tiết theo planer, bao gồm sáng tạo cơng tác đào tạo, vận dụng linch hoạt cách thức dạy Xử lí tình sư phạm xảy ngày tiết dạy dỗ - Sau họp bàn xét vấn đề khen thưởng trọn nhóm chun mơn, nhóm trí tun dương khen ttận hưởng mang lại cá thể sau: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Biên snghỉ ngơi để ban gimật hiệu đơn vị trường, ban đạo thực tập sư phạm duyệt xét tulặng dương khen ttận hưởng mang đến cá thể tất cả thành tựu xuất sắc q trình thực tập Pleiku, ngày 17 mon 03 năm 2016 Nhóm trưởng chuyên mơn (Kí ghi rõ bọn họ tên) TRƯỜNG CĐSP GIA LAI TRƯỜNG THỰC TẬP: THCS NGUYỄN DU CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM CHỦ NHIỆM (V/v bình xét tun dương khen thưởng trọn cá nhân nhóm) Kính gửi: - Ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Nguyễn Du -Ban đạo thực tập sư phạm ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du Hơm ngày 17 tháng 03 năm năm nhâm thìn nhóm chủ nhiệm họp bàn đàm đạo bài toán tuim dương, khen thưởng trọn cá nhân tất cả kết quả giỏi trình thực tập sư phạm ngôi trường THCS Nguyễn Du Địa điểm họp: Phòng đa chức trường THCS Nguyễn Du Nhóm công ty nhiệm:………………………………………… Thành viên nhóm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Nội dung họp: - Bình xét câu hỏi tuyên dương khen ttận hưởng cá thể nhóm chủ nhiệm gồm hoạt động lành mạnh và tích cực, thực nội quy, quy định thực tập sư phạm ngôi trường CĐSPhường Gia Lai trường THCS Nguyễn Du, tđê mê gia tương đối đầy đủ buổi sinch hoạt lớp, tsi gia không hề thiếu buổi họp ngôi trường, đoàn thực tập tổ chức triển khai, bao gồm tác phong kỷ mức sử dụng giỏi q trình tham mê gia thực tập sư phạm ngôi trường THCS Nguyễn Du - Sau họp bàn xét sự việc khen thưởng nhóm nhà nhiệm, nhóm trí tuim dương khen ttận hưởng mang đến cá thể sau: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Biên ssinh hoạt để ban giám hiệu đơn vị ngôi trường, ban đạo thực tập sư phạm chú ý xét tulặng dương khen thưởng đến cá thể tất cả thành tích tốt q trình thực tập Pleiku, ngày 17 tháng 03 năm năm 2016 Nhóm trưởng chủ nhiệm (Kí ghi rõ họ tên) ... NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌPhường NHÓM CHỦ NHIỆM (V/v bình xét tulặng dương khen thưởng cá nhân nhóm) Kính gửi: - Ban giám hiệu đơn vị ngôi trường THCS Nguyễn Du -Ban đạo thực tập sư phạm ngôi trường... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Biên snghỉ ngơi nhằm ban giám hiệu đơn vị trường, ban đạo thực tập sư phạm phê duyệt xét tuim dương khen thưởng trọn mang lại cá thể có thành