Biên phiên bản giải pháp xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được lập ra để ghi chxay về việc cập nhật học viên vi phạm nội quy ở trong nhà trường.

Bạn đang xem: Biên bản học sinh vi phạm

 

Nội dung trong mẫu mã biên bản xử trí học sinh phạm luật yêu cầu nêu rõ biết tin của học sinh bị up load, lỗi vi phạm luật, vẻ ngoài xử pphân tử. Trong khi, khi học viên phạm luật những lỗi cực kỳ nghiêm trọng chúng ta tham khảo thêm mẫu mã biên bạn dạng đình chỉ học hành.


Mẫu biên phiên bản cách xử trí học viên vi phạm

Biên phiên bản up load học viên vi phạm - Mẫu 1 Biên phiên bản xử lí học sinh vi phạm - Mẫu 2 Biên phiên bản xử lý học viên vi phạm - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc---------------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường ...............................................................................

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ………………………………………….....

2..……………………………………………. …………………………………………....

3..……………………………………………. …………………………………………....

4..……………………………………………. …………………………………………....

Tiến hành lập biên bạn dạng học tập sinh:…………. .……………………………………………

Đã phạm luật những nội dung sau vào tiếng học môn:……………………………………...

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý con kiến của thầy giáo bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý loài kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

- Ý loài kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

…..……………………………………………. …………………………………………....

Học sinch vi phạm(Ký cùng ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp Họ cùng tên(Ký với ghi rõ họ tên)

Giáo viênHọ với tên(Ký và ghi rõ chúng ta tên)


TRƯỜNG ........................LỚP:............... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc---o0o---

BIÊN BẢN Về câu hỏi giải pháp xử lý học sinh phạm luật nội quy bên trường

Hôm nay vào tầm khoảng ......... giờ đồng hồ........ phút, ngày......... tháng......... năm trăng tròn........

Tại chống ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên công ty nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… chúng ta học sinh lớp.....................

Tiến hành lập biên bạn dạng xử lý học tập sinh:………………… sẽ phạm luật nội qui của trường về……………………………………… lần đồ vật ………….

Ý loài kiến của thay mặt đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý con kiến của GVCN: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS phạm luật nội quy công ty trường: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi trao đổi Shop chúng tôi thống tốt nhất up date kỉ quy định học sinh………………………………… với vẻ ngoài …………………………………………

Bản thân học tập sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ qui định bên trên Tính từ lúc thời đặc điểm này cho tới Khi hết thời hạn kỉ điều khoản.

Giáo viên nhà nhiệm thông báo hình thức kỉ phương pháp cùng với mái ấm gia đình của học sinh cùng report với chỉ đạo đơn vị ngôi trường sau phiên họp.

Biên bạn dạng kết thức vào mức ….. tiếng …... phút cùng trong ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

..............................................

..............................................

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

..............................................

..............................................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

..............................................

..............................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc-------------

BIÊN BẢN (V/v up date học sinh phạm luật bên trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201…...

Địa điểm: Tại phòng học tập lớp ....................................................................

Thành phần gồm:

Họ với tên giáo viên: .............................................. dạy dỗ môn: ..................

Họ cùng thương hiệu học sinh vi phạm: ....................................................................

Đã phạm lỗi:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xác Nhận Khối Lượng Hoàn Thành (Kèm Theo Biên Bản Nghiệm Thu)

.................................................................................................................

Học sinch vi phạm(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Cán cỗ lớpHọ với tên(Ký với ghi rõ họ tên)

Giáo viênHọ cùng tên(Ký và ghi rõ bọn họ tên)