Mẫu report tổng kết bỏ ra bộ là mẫu report được Chi cỗ lập ra để tổng kết công tác làm việc năm cũ và nêu ra phương hướng chuyển động, trách nhiệm công tác trong những năm cho tới.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết chi bộ thôn

Nội dung trong chủng loại report tổng kết đưa ra bộ bắt buộc nêu rõ những ngôn từ như: bao hàm bối cảnh, thực trạng của đưa ra cỗ, công tác lãnh đạo thực hiện các trọng trách bao gồm trị, công tác làm việc chế tạo đảng với nêu ra phương phía phương châm, trọng trách được đặt ra mang lại năm tiếp đến. Mời các bạn cùng xem với sở hữu về chủng loại báo cáo tổng kết chi cỗ tại phía trên.


Mẫu báo cáo tổng kết đưa ra bộ bắt đầu nhất 

Báo cáo tổng kết bỏ ra cỗ - Mẫu 1 Báo cáo tổng kết đưa ra cỗ - Mẫu 2 Báo cáo tổng kết chi cỗ - Mẫu 3  Báo cáo tổng kết đưa ra bộ - Mẫu 4

Báo cáo tổng kết chi bộ - Mẫu 1


ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số - BC/ĐU (CB)….

……, ngày ...mon ...năm đôi mươi...

BÁO CÁOTổng kết công tác làm việc năm 20…., nhiệm vụ với phương án trọng tâm năm 20….---------------------

Phần trang bị nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20….

I. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những công dụng trông rất nổi bật vào lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện trọng trách chính trị của đơn vị theo nghành nghề được giao.

2. Đánh giá công tác làm việc phối hận hợp với phụ trách đơn vị trong chỉ huy triển khai trọng trách thiết yếu trị năm trăng tròn....

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác tạo ra đảng về chủ yếu trị, tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp.

1.1. Đánh giá bán việc chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai câu hỏi học hành, tiệm triệt, tuyên truyền và triển khai triển khai cá nguyên tắc, thông tư, kết luận của Trung ương và các quyết nghị Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII; vấn đề chế tạo lịch trình hành vi tiến hành những quyết nghị.

1.2. Đánh giá bán vấn đề lãnh đạo, chỉ huy tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thêm với Chỉ thị số 05-CT/TW của Sở Chính trị cùng Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối hận cùng Kế hoạch số 427-KH/ĐU ngày 28/01/trăng tròn... của Đảng ủy TTXtoàn nước về việc học tập, thực hiện thực hiện Chuim đề năm trăng tròn... “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân công ty, chăm sóc đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách Hồ Chí Minh”; vấn đề khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực với đăng ký văn bản nêu gương năm trăng tròn... theo Công văn số 432-CV/ĐU ngày 15/02/20... của Đảng ủy TTXđất nước hình chữ S.

1.3. Công tác tuim truyền, kim chỉ nan tứ tưởng, lên tiếng dư luận; phản nghịch bác bỏ các ý kiến sai trái, cừu địch.

- Đánh giá chỉ việc rứa tình trạng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên cùng giải pháp xử lý gần như vấn đề nổi cộm (trường hợp có).

- Đánh giá bán hiệu quả công tác làm việc thông báo, tuim truyền bên trên các phương tiện công bố, báo chí,… của đơn vị chức năng.

- Đánh giá chỉ Việc phát hành, củng cụ, cải thiện unique hoạt động vui chơi của đội hình report viên, hợp tác viên dư luận xã hội theo niềm tin Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hận.

1.4. Đánh giá công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận bao gồm trị, bồi dưỡng nhiệm vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức triển khai, cán bộ, thành lập tổ chức triển khai đảng, đảng viên

2.1. Đánh giá Việc triển khai cùng lãnh đạo, chỉ đạo việc học hành, tiệm triệt, tuim truyền, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/trăng tròn... của Sở Chính trị về đại hội đảng bộ những cấp cho tiến cho tới Đại hội đại biểu Việt Nam lần đồ vật XIII của Đảng; bài toán xúc tiến tiến hành Kế hoạch số 528-KH/ĐU, ngày 05/11/đôi mươi... của Đảng ủy TTXVN về đại hội đảng những cấp cho và Đại hội đại biểu Đảng cỗ TTXVN nhiệm kỳ 20...-trăng tròn...

2.2. Đánh giá chỉ Việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dừng Đảng. Trọng tâm là thực thi tiến hành Cmùi hương trình hành vi số 308-CTr/ĐU, ngày 11/01/2018 của Đảng ủy TTXđất nước hình chữ S về tiến hành triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thiết bị 6 Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức triển khai máy bộ tinch gọn gàng, vận động hiệu lực hiện hành, hiệu quả.

2.3. Đánh giá bán công tác làm việc quy hướng cung cấp ủy nhiệm kỳ trăng tròn...-đôi mươi... Việc chỉ huy, chỉ huy kiểm điểm cộng đồng, cá nhân; review phân các loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên với xét khen thưởng trọn tổ chức triển khai đảng, đảng viên năm 20... thuộc thđộ ẩm quyền.

2.4. Đánh giá bán công tác làm việc tổ chức triển khai đảng, đảng viên, công tác làm việc cán cỗ, đảm bảo an toàn bao gồm trị nội bộ theo biện pháp.

3. Công tác đánh giá, giám sát

3.1. Việc tạo ra cùng chỉ đạo kiến tạo, thực thi thực hiện công tác bình chọn, giám sát năm đôi mươi... của cấp cho ủy, của ủy ban chất vấn cấp cho ủy.

3.2. Việc chào đón, giải quyết khiếu nề hà, tố cáo.

4. Công tác dân vận và chỉ huy các đoàn thể

4.1. Việc xây dừng công tác, planer công tác làm việc dân vận năm đôi mươi.... Kết quả công tác tuim truyền, thông dụng và xúc tiến thực hiện những nghị quyết, Tóm lại của Trung ương, của Đảng ủy Kân hận, của Đảng ủy TTXtoàn nước về công tác dân vận; Việc chỉ đạo, chỉ dẫn những nội dung triển khai “Năm dân vận thiết yếu quyền” năm đôi mươi...; đôn đốc, xây đắp, xúc tiến “Mô hình dân vận” của chi bộ.

4.2. Đánh giá bán tác dụng tiếp tục tăng nhanh, cải thiện quality, tác dụng việc xây đắp cùng thực hiện Quy chế dân chủ ngơi nghỉ cơ sở.

4.3. Đánh giá chỉ sự chỉ huy, lãnh đạo của cấp ủy đối với những đoàn thể; hiệu quả tiến hành các trào lưu thi đua yêu thương nước, những cuộc vận động cùng hoạt động tự nguyện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Ngulặng nhân của ưu thế, hạn chế

Phần lắp thêm haiPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM trăng tròn...

Dự báo toàn cảnh tình trạng trái đất, trong nước ảnh hưởng tác động mang đến công tác thành lập Đảng cùng tiến hành trách nhiệm bao gồm trị năm đôi mươi....

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Pmùi hương hướng

2. Các tiêu chuẩn nỗ lực thể

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPhường TRỌNG TÂM NĂM đôi mươi...

1. Lãnh đạo, tiến hành trọng trách chủ yếu trị: Nêu rõ công tác chỉ đạo, chỉ huy với kết hợp công tác làm việc của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị của đơn vị.

2. Công tác xuất bản đảng về thiết yếu trị, tư tưởng, đạo đức

3. Công tác tổ chức triển khai, cán cỗ, xây đắp tổ chức đảng, đảng viên

4. Công tác kiểm tra, đo lường và thống kê và thực hiện kỷ chế độ đảng

5. Công tác dân vận với chỉ đạo các đoàn thể

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Xem thêm:

.............................................................................

Nơi nhấn :

- ĐU xã (B/c);

- Các Đảng viên;

- Các Đoàn thể;

- Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ