Bạn đang xem: Báo cáo thực tập công ty dược

FULL BÀI: Qua sát 3 năm tiếp thu kiến thức tại ngôi trường, được sự giúp sức và reviews của Khoa, em đã làm được trải qua dịp thực tiễn ở 3 tất cả sở: Shop chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 120 ARMEPHACO , Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, công ty chúng tôi Cổ phần Dược phđộ ẩm Vinaphar. Đây là đều vị trí giúp em tất cả ĐK xúc tiếp trực tiếp với dung dịch, cùng với biện pháp thao tác làm việc của một Dược sĩ và là vị trí tạo điều kiện dễ dàng, là nền tảng đặc trưng để về sau xuất sắc nghiệp ra ngôi trường em làm việc xuất sắc rộng trong chuyên ngành của mìnH

2 Comments 10 Likes Statistics Notes
Xem thêm: Bài Thuyết Trình Bảo Vệ Môi Trường (19 Mẫu), Bài Thuyết Trình Bảo Vệ Môi Trường

12 hours ago   Delete Reply Block

Báo cáo thực tập dược tại Bệnh viên, shop Dược, Nhà thuốc, HAY

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC -------- Giáo viên HD : Đặng Thu Huyền Sinc viên : Phan Thị Dung Mã sinch viên : 08156504 Lớp : D27K8 - thủ đô hà nội, 03/2019 - 2. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MTại ĐẦU CHƯƠNG 1: CÔNG TY TNHH MTV 1trăng tròn ARMEPHACO ...................................1 I. THÔNG TIN CHUNG .........................................................................................1 II. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.............................................1 2.1. Quy mô/ công suất ..................................................................................................1 2.2. Máy móc, máy ....................................................................................................2 2.3. Công nghệ chế tạo .................................................................................................2 III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY ....................................................................4 IV. SỔ TAY KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.............................................................5 4.1. Mục đích...................................................................................................................5 4.2. Nội dung...................................................................................................................5 4.2.1. Tổ chức chống kiểm soát unique......................................................................6 4.2.2. Chức năng, trách nhiệm, quyền lợi của những chức vụ vào các bước .............7 V. BỘ PHẬN KHO ....................................................................................................8 5.1. Chức năng, nhiệm vụ bộ phận kho .......................................................................9 5.2. Sơ đồ dùng tổ chức triển khai kho................................................................................................. 10 5.3. Bản thể hiện công việc ............................................................................................ 10 5.3.1. Bản diễn đạt quá trình Tổ trưởng tổ kho .............................................................. 10 5.3.2. Bản trình bày các bước chủ kho vật liệu......................................................... 11 5.3.3. Bản diễn tả các bước Thủ kho thành phẩm ....................................................... 12 5.3.4. Bản bộc lộ các bước chủ kho vỏ hộp .................................................................. 13 VI. QUY TRÌNH NHẬP., BẢO QUẢN, XUẤT THÀNH PHẨM................... 14 VII. QUY TRÌNH PHA CHẾ .................................................................................. 18 7.1. QUY TRÌNH PHA CHẾ KEM NGHỆ ARMEGEL – 10G ........................... 19 7.1.1. Điểm lưu ý thành phẩm:......................................................................................... 19 7.1.2. Công thức:............................................................................................................. 19 7.1.3. Tiêu chuẩn chỉnh............................................................................................................. 20 7.1.4. Thiết bị, dụng cụ: ................................................................................................. 21 7.1.5. Chuẩn bị: ............................................................................................................... 21 3. 7.1.6. Pha chế................................................................................................................... 21 7.1.7. Đóng tube:............................................................................................................. 22 7.1.8. Thanh toán vật tư: ................................................................................................ 22 7.1.9. Lưu làm hồ sơ .............................................................................................................. 22 7.2. QUY TRÌNH PHA CHẾ VITAMIN 3B (THUỐC).................................... 23 7.2.1. điểm lưu ý thành phẩm:......................................................................................... 24 7.2.2. Công thức gốc trộn chế: ....................................................................................... 24 7.2.3. Thiết bị, dụng cụ: ................................................................................................. 25 7.2.4. Kiểm tra dọn quang quẻ dây chuyền: ....................................................................... 25 7.2.5. Lĩnh nguyên liệu: ................................................................................................. 25 7.2.6. Xử lý ngulặng liệu:................................................................................................ 25 7.2.7. Pha chế: ................................................................................................................. 26 7.2.9. Bao viên................................................................................................................. 28 7.2.10.Nhận xét quy trình chế tạo ................................................................................ 29 7.2.11.Lưu trữ - Ban hành............................................................................................... 29 7.3. QUY TRÌNH PHA CHẾ GỐC GLUCOSE 30% - 5ml............................. 30 7.3.1. điểm sáng yếu tắc ........................................................................................... 30 7.3.2. Công thức:............................................................................................................. 31 7.3.3. Tiêu chuẩn chỉnh............................................................................................................. 31 7.3.4. Thiết bị, quy định................................................................................................... 32 7.3.5. Chuẩn bị ................................................................................................................ 32 7.3.6. Pha chế................................................................................................................... 33 7.3.7. Lọc hỗn hợp ....................................................................................................... 33 7.3.8. Đóng ống............................................................................................................... 33 7.3.9. Hấp sát trùng ........................................................................................................ 33 7.3.10.Thử độ kín............................................................................................................. 35 7.3.11.Tkhô giòn toán thiết bị bốn ................................................................................................. 35 7.3.12.Lưu hồ sơ .............................................................................................................. 35 VIII. MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ....................................................... 35 8.1. Terpin-Codein....................................................................................................... 35 8.2. Omeprazol 20mg.................................................................................................. 36 4. 8.3. Cophadroxil 500................................................................................................... 37 IX. TỔNG KẾT ......................................................................................................... 37 CHƯƠNG 2: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN ............................................. 38 I. THÔNG TIN CHUNG ...................................................................................... 38 II. KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN ........................................................................... 39 2.1. Sơ đồ vật tổ chức Khoa Dược ................................................................................... 39 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược Bệnh viện............................................ 39 III. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN KHOA DƯỢC 40 3.1. Tổ dược lâm sàng................................................................................................. 40 3.2. Tổ thống kê ........................................................................................................... 40 3.3. Tổ kho.................................................................................................................... 41 3.4. Tổ điều chế ............................................................................................................. 41 IV. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KHOA DƯỢC............................................... 41 4.1. Lập chiến lược với tổ chức triển khai đáp ứng dung dịch.......................................................... 41 4.2. Theo dõi cùng cai quản nhập, xuất thuốc................................................................ 42 4.3. Theo dõi, quản lý thực hiện thuốc, Hóa chất, trang bị tứ y tế tiêu hao ..................... 44 4.4. Quy định về bảo vệ dung dịch ............................................................................... 45 4.5. Tổ chức điều chế thuốc, thêm vào, sản xuất thuốc sử dụng vào khám đa khoa....... 46 4.6. Thông tin thuốc, tư vấn sử dụng thuốc.............................................................. 47 4.7. Quản lý, theo dõi và quan sát viện thực hiện những chế độ trình độ chuyên môn về dược tại các khoa và Nhà dung dịch trong bệnh viện................................................................................ 48 V. DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN.............................................................. 49 VI. PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC............................................................................ 60 VII. TỔNG KẾT ......................................................................................................... 71 CHƯƠNG 3: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR ..................... 72 I. THÔNG TIN CHUNG ...................................................................................... 72 II. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.......................................... 73 III. BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY..................... Error! Bookmark not defined. IV. NHÀ MÁY SẢN XUẤT.................................................................................... 78 4.1. Yêu cầu Khi vào xí nghiệp sản xuất.................................................................................... 79 4.2. Mô hình tiếp tế chung ...................................................................................... 80 5. 4.3. Một số quá trình cung ứng thuốc cụ thể ............................................................. 81 4.4. Công thức điều chế................................................................................................ 84 4.4.1. Nang BCOMPLEX – C....................................................................................... 84 4.4.2. COSAMIN 500..................................................................................................... 85 4.4.3. RUTIN C............................................................................................................... 86 4.5. Quy trình gói gọn ............................................................................................... 87 V. TỔNG KHO ........................................................................................................ 90 5.1. Nhân viên làm việc trên kho ................................................................................. 90 5.1.1. Thủ kho: ................................................................................................................ 90 5.1.2. Yêu cầu:................................................................................................................. 90 5.1.3. Mô tả công việc nhân viên kho: ......................................................................... 90 5.2. Kho nguyên liệu. .................................................................................................. 91 5.3. Kho vỏ hộp............................................................................................................. 92 5.4. Kho thành phđộ ẩm ................................................................................................... 92 5.5. Kho mặt hàng đợi cách xử lý.............................................................................................. 92 VI. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY............................................................................................. 93 6.1. Thuận lợi ............................................................................................................... 93 6.2. Khó khăn uống ............................................................................................................... 93 VII. TỔNG KẾT ......................................................................................................... 94 6. LỜI CẢM ƠN “Uđường nước lưu giữ mối cung cấp, ăn uống trái nhớ kẻ tLong cây” Trên thực tiễn, không tồn tại sự thành công xuất sắc nào cơ mà ko gắn sát cùng với phần nhiều sự hỗ trợ, hỗ trợ mặc dù ít tuyệt nhiều, dù thẳng xuất xắc loại gián tiếp của bạn không giống. Trong xuyên suốt thời gian tự Lúc ban đầu học tập trên giảng mặt đường Đại học tập tới thời điểm này, em đã nhận được được rất nhiều sự quan tâm, trợ giúp của quý thầy cô, mái ấm gia đình với chúng ta anh em. Với lòng biết ơn vô cùng sâu sắc, em xin gửi tới quý thầy cô ngơi nghỉ Khoa Y Dược Trường CĐ Công Nghệ cùng dịch vụ thương mại thủ đô vẫn cùng với phần lớn tri thức cùng tận tâm của chính bản thân mình để truyền đạt vốn kỹ năng và kiến thức quý báu cho việc đó em trong suốt thời hạn học hành tại ngôi trường. Và đặc biệt quan trọng, vào năm nay Khoa đã tổ chức triển khai cho cái đó em được tiếp cận cùng với thực tiễn ngành học rất là kì có ích. điều đặc biệt, em xin gửi tới cô Đặng Thu Huyền, Thầy Nguyễn Văn Hùng – tín đồ đã thiện chí gợi ý, giúp sức em xong chăm đề báo cáo thực tập này lời cảm ơn thâm thúy tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn Ban chỉ đạo, những phòng ban của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 1trăng tròn ARMEPHACO, Cửa Hàng chúng tôi CPDPhường. Vinaphar, Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn vẫn tạo thành điều kiện thuận lợi cho em được mày mò trong thực tiễn trong suốt quá trình thực tập. Vì kỹ năng bản thân còn tinh giảm, trong quy trình thực tập em ko rời ngoài gần như không đúng sót kính muốn nhận thấy đông đảo chủ ý góp sức từ bỏ thầy cô cũng tương tự quý công ty. Cuối thuộc em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe với thành công xuất sắc vào sự nghiệp cao siêu. Đồng kính chúc những cô, crúc, anh chị trông công ty, cơ sở y tế luôn luôn đầy đủ sức khỏe, đạt được nhiều thành công vào quá trình với cuộc sống đời thường. Em xin tình thật cảm ơn! Hà Nội 02/03/2019 7. LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày càng trở nên tân tiến chính vì vậy đòi hỏi học viên, sinc viên Khi ra ngôi trường không tính câu hỏi cầm cố có thể kiến thức lý thuyết thì đặc biệt rộng là phải ghi nhận vận dụng định hướng vào thực tế cần học tập đi đôi với hành càng ngày càng được chú ý, đặc trưng đói cùng với ngành Dược là một trong ngành tương quan trực tiếp cho tới sức khỏe con tín đồ. Ngày nay, với xu chũm cách tân và phát triển của đất nước, phần đông ngành nghề đòi hỏi đề xuất chăm nghiêp, bao gồm triết lý, phương châm cụ thể, đôi khi đề xuất đầu tư hành động thật cụ thể. Qua sát 3 năm học hành tại trường, được sự hỗ trợ cùng ra mắt của Khoa, em đã làm được trải qua dịp thực tiễn sinh sống 3 gồm sở: shop Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 120 ARMEPHACO , Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Shop chúng tôi Cổ phần Dược phẩm Vinaphar. Đây là đông đảo vị trí góp em tất cả ĐK tiếp xúc thẳng với dung dịch, cùng với biện pháp thao tác làm việc của một Dược sĩ cùng là vị trí sinh sản điều kiện thuận lợi, là nền tảng gốc rễ quan trọng nhằm về sau giỏi nghiệp ra trường em thao tác xuất sắc rộng trong chăm ngành của mình. Sau đây là bản báo cáo hiệu quả sau khoản thời gian thực tập trên 3 đại lý, gồm những phần sau: 8. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại thủ đô Phan Thị Dung – D27K8 Page 1 CHƯƠNG 1: CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 1trăng tròn ARMEPHACO I. THÔNG TIN CHUNG  Tên cơ sở: Shop chúng tôi TNHH MTV 1trăng tròn ARMEPHACO  Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh số 0106358934 ĐK lần đầu: 08/11/2013 Slàm việc Kế Hoạch và Đầu tứ thành phố thủ đô hà nội (hoạt động với MST: 0100109191-001 từ 07/10/1996, cấp cho lại ngày 16/05/2012 Slàm việc Kế Hoach với Đầu tư đô thị TP Hà Nội với thương hiệu Cn CTCPhường Armephateo – XNDP 120)  Loại hình doanh nghiệp: tiếp tế cùng Kinch doanh Dược Phđộ ẩm.  Địa chỉ: số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phức Lợi, quận Long Biên, Thành phố thủ đô.  Năm bước vào hoạt động: cơ trực thuộc 118 Vũ Xuân Thiều lấn sân vào vận động từ năm 2008  Diện tích: 2000m2  Số lượng cán cỗ công nhân viên: 98 người II. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1. Quy mô/ công suất  shop Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 1trăng tròn Armephateo là hãng sản xuất, kinh doanh dược phẩm đạt tiêu chuẩn “Thực hành xuất sắc tiếp tế thuốc” theo khuyến nghị của tổ chức triển khai Y tế Thế giới (GMP-WHO); “Thực hành tốt chu chỉnh thuốc” (GLP), “Thực hành xuất sắc bảo vệ thuốc” (GSP); được cung cấp lại giấy chứng nhận mon 04/2011 và đánh giá và thẩm định lại trong tháng 07/2014. Theo tiêu chuẩn GMPhường. – WHO chủ thể tất cả hệ thống máy móc thứ nhà máy hồ hết được đánh giá, vượt 9. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại Hà Thành Phan Thị Dung – D27K8 Page 2 trình thêm vào tuân hành ngặt nghèo theo quá trình GMPhường – WHO từ khâu lau chùi, đến khâu vận hành điều chế đóng gói đến thành phầm cuối cùng, với khối hệ thống cách xử trí chất thải, nước thải.  Sản xuất Dược phđộ ẩm là ngành cần đòi hỏi gồm trình độ kỹ thuật nghệ thuật cao yêu cầu Ban chỉ đạo Cửa Hàng chúng tôi đặc biệt quan trọng quyên tâm, đầu tư chi tiêu nghiên cứu đổi mới cải tiến và phát triển technology nhằm cải thiện quality thành phầm, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu ngày càng tốt của Thị Trường, nổi bật là những công nghệ nghệ thuật như:  Trong thời điểm này chủ thể đầu tư thêm máy móc công nghệ sấy cnhỏ dung dịch dưới áp suất giảm: Công nghệ này là dùng vật dụng sấy tầng sôi, sấy ctí hon bên dưới áp suất bớt tạo nên cốm khô nkhô cứng rộng nên quality không xẩy ra biến hóa, ko gấy lớp bụi, không gây ồn đối với môi trường xung quanh làm việc.  Công nghệ cấp dưỡng thuốc mỡ: Đưa vào công nghệ nhũ hóa tự động hóa bằng sản phẩm công nghệ văn minh bảo đảm thể chất Kem-Gel không bị biến dị, chất lượng bất biến.  Đưa vào áp dụng một vài prúc quyền lực hệ bắt đầu vào sản xuất thuốc viên bảo đảm độ bình an với nâng cấp unique thành phầm. 2.2. Máy móc, thiết bị  Máy đóng ống cùng hàn dung dịch tiêm trường đoản cú động: Số lượng 1 dây chuyền sản xuất. Công dụng: Dùng để đóng góp ống thuốc tiêm, bảo đảm an toàn nghiêm ngặt về tiêu chuẩn quality trong thêm vào dung dịch tiêm truyền. Tình trạng hoạt động: Tốt  Máy rót dung dịch: Số lượng 01 bộ Công dụng: Dùng để rót hỗn hợp vào cnhị. Tình trạng hoạt động: Tốt  Máy đóng góp nang từ động: Số lượng 02 máy (bộ) Công dụng: dùng để làm đóng nang thuốc các bước khxay kín đáo Tình trạng hoạt động: Tốt  Máy dập viên: Số lương 04 vật dụng Công dụng: Dùng để dập viên nén (Vận hành và cung cấp theo như đúng quá trình GMP.. – WHO) Tình trạng hoạt động: Tốt  Máy trộn lập phương: Số lương: 01 vật dụng Công dụng: Dùng nhằm nhào trộn vật liệu và tá dược.  Máy nhào cao tốc: Số lượng: 02 vật dụng Công dụng: Dùng nhằm nhào trộn vật liệu.  Máy xay vỉ: Số lượng 03 sản phẩm Công dụng: Dùng để nghiền vỉ.  Máy sấy tầng sôi: Số lượng 02 loại Công dụng: Dùng để sấy ctí hon. 2.3. Công nghệ thêm vào 10. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại Thành Phố Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 3  điểm lưu ý tiến trình công nghệ cấp dưỡng dung dịch của Xí nghiệp Dược phđộ ẩm 120: Sản phđộ ẩm thiết yếu của Xí nghiệp là những phương thuốc trị dịch gồm tác động trực tiếp đến sức mạnh nhỏ fan. Nguồn vật tư cần sử dụng cho cung ứng từ không ít mối cung cấp nhập khác nhau để snar xuất ra một loại thuốc, ngoại trừ các nhiều loại hóa chất trục tiếp cấu thành thành phầm còn có rất nhiều ta dược khác như: bột sắn, bột Talc, bột Mg stearat, những loại axit. Hai phân xưởng của Xí nghiệp thêm vào theocacs tiến trình technology cá biệt. Theo bảng tính định nút nguyên vật liệu sử dụng cchúng ta nhị phân xưởng dung dịch viên cùng thuốc tiêm thì cần rộng 400 loại nguyên vật liệu.  Phân xưởng dung dịch viên: Các các loại vật tư gồm có: vật liệu dược hóa học chính như: Ampicillin, Amoxicillin, Erythromycin,... cấu thành bắt buộc thành phầm. Tá dược sau khoản thời gian khi uống vào, dưới công dụng của nước với dịch vị dung dịch được rã ra. Nguyên vật liệu nhấn từ kho về, qua chu chỉnh đủ tiêu chuẩn chỉnh phép tắc được chuyển vào ép trộn, kế tiếp đưa sang dây ngay cạnh hạt ở hai dạng ướt cùng thô, chế tác cgầy links các thành phần - sấy dập viên – kiểm định – đóng gói dán nhãn. nghỉ ngơi phân xưởng dung dịch viên, chất hóa học tá dược là hầu hết chỉ chiếm 60% giá thành, đồ dùng tư chỉ chiếm khoảng 10% còn lại là chi phí khác: Ta bao gồm sơ đồ dùng chế tạo nlỗi sau: Quy trình thêm vào sống phân xưởng dung dịch viên  Phân xưởng thuốc tiêm: Các nguyên liệu có thuốc cùng dung môi như: Atropin, Lidocain, nước chứa,... Nguyên liệu nhận về qua kiểm nghiệm trước tiên xử lý ống tiêm hoặc chai lọ, sẵn sàng vật liệu điều chế dược hóa học bao gồm và nước đựng 2 lần – chất bất biến hòa hợp độ pH – bình chọn thành phầm – đóng gói bằngphương thức hút chân không, hàn ống, hấp tiệt trùng – soi thành phầm, in nhãn, gói gọn, sinh sống phân xưởng tiêm hóa chất chỉ chiếm khoảng chừng 5 – 10% còn vật bốn lại là đa số. NVL Xay rây Pha chế Sấy cốm Dập viên Ép vỉ Kiểm tra gói gọn Giao dìm Đóng gói sản phẩm Ống rống 1ml, 5ml, 10ml Cắt ống Rửa ống Pha chế 11. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại TP Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 4 Quy trình công nghệ phân phối ngơi nghỉ phân xưởng thuốc tiêm III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY b Đây là sơ vật trực tuyến đường tác dụng, gồm 2 cấp quản ngại lý: Giám đốc đơn vị luật pháp nhiệm vụ cùng quyền hạn đa số cho các ban ngành công dụng sau:  Ban tổ chức triển khai Chính trị - hậu cần: Đảm bảo công tác làm việc Đảng, công tác làm việc thiết yếu trị vào đơn vị. Đồng thời bảo đảm các kinh nghiệm về vật chất, lòng tin với ĐK làm việc được cho cán cỗ công nhân viên cấp dưới.  Phòng planer - đồ tư: bao gồm nhiệm vụ khai thác những nguồn thu sở hữu đồ tứ đến Giám đốcPGĐ quality Phòng kế hoạch - VT Ban tổ chức CT - HC Ban tài thiết yếu - KT Tổ cơ năng lượng điện Tổ Kho Phòng ĐBCL Phòng KTCL Phòng NCPT Kho Các nguyên liệu cần có Kho bao bì Kho thành phđộ ẩm Phòng KD- TT Xưởng SX Thuốc Tiêm Xưởng SX Phụ Trợ Xưởng SX Thuốc Viên Tổ Pha Tổ Đóng gói Tổ Pha Tổ Đóng gói Tổ giặt là- Vệ sinch Soi thành phầm, in nhãn Kiểm tra đóng gói Giao dìm Đóng gói Sản phđộ ẩm 12. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại thủ đô hà nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 5 cấp dưỡng, tạo planer sản xuất, cai quản về phương diện nhân sự theo những chính sách lao động chi phí lương điều khoản  Phòng sale – tiếp thị: Có tác dụng tiêu thụ sản phẩm, tổ chức triển khai quảng cáo, tiếp thị, quan hệ giới tính nước ngoài giao, mở rộng thị trường.  Phòng tài bao gồm – kế toán: Quản lý tiền vốn của khách hàng, kiểm soát bài toán đầu tư, triển khai những thống kê, kế toán thù, hoạch toán thù, so sánh chuyển động tài chủ yếu Giao hàng kịp thời cho cấp dưỡng sale của bạn, triển khai thanh quyết toán, trích nộp chi phí bên cạnh đó làm tđắm đuối mưu mang lại người đứng đầu trong lĩnh vực sale.  Phòng chất vấn chất lượng: Thực hiện nay tính năng đánh giá đối chiếu unique vật liệu trước khi chuyển vào phân phối, bán thành phẩm cùng thành phẩm sau khoản thời gian cung cấp.  Phòng bảo đảm chất lượng: Tính toán thù mức tiêu hao vật tư, quan sát và theo dõi toàn cục quy trình cung cấp, unique thành phầm tiếp tế ra theo như đúng thử dùng trước lúc nhập kho.  Phòng phân tích phát triển: Nghiên cứu ra rất nhiều mặt hàng mới, theo dõi sự định hình của dung dịch, đổi mới chủng loại Model cân xứng cùng với thị hiếu của chúng ta.  Xưởng cấp dưỡng dung dịch viên: Chuyên ổn cung ứng các phương thuốc viên bên dưới dạng nén đóng lọ như: Vitamin B1, Aminazin; viên nén đóng vỉ như: Alstuzon, Alpha chymotrypsin, vấp ngã phế truất ngậm,....  Xưởng sản xuất thuốc tiêm: chăm cung ứng những bài thuốc bên dưới dạng hỗn hợp như: Ampiciline, Teptiomycine, Atiepin, nước cất,... Cả 2 phân xưởng hầu như tiếp tế theo định nút kỹ thuật vị phòng planer chỉ dẫn. IV. SỔ TAY KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 4.1. Mục đích  Giới thiệu tư cách pháp nhân của Phòng kiểm tra quality  Nêu tác dụng, trách nhiệm với bộ máy tổ chức, thống trị của Phòng chất vấn chuất lượng.  Quy định về Việc tuyển nhân viên cùng huấn luyện nhân viên cấp dưới Phòng kiểm soát unique. 4.2. Nội dung  Tư giải pháp pháp nhân ở trong nhà kiểm tra chất lượng:  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV 1đôi mươi Armephaco là công ty lớn quốc doanh được thành lập ngày thứ 8 tháng 1một năm 2013 giấy ghi nhận ĐK sale số: 0106358934.  Phòng bình chọn chất lượng là phòng tác dụng được Ra đời đựa bên trên hưởng thụ nhiệm vụ cấp dưỡng kinh doanh của Cửa Hàng chúng tôi 13. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại thủ đô hà nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 6 4.2.1. Tổ chức phòng bình chọn unique  Sơ trang bị tổ chức chống kiểm nghiệm:  Chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà kiểm kiệm:  Chức năng: 1. Xây dụng với gia hạn chống kiểm tra phù hợp với hưởng thụ của thực hành thực tế tốt phòng thí điểm. 2. Xây dụng, bổ sung cập nhật, sửa đổi các tiêu chuẩn chỉnh cùng những phương thức demo cho những nguyên liệu, bao bì, chào bán thành phđộ ẩm, thành phđộ ẩm vẫn vá ẽ tất cả vào xí nghiệp. 3. Tiến hành các nghiên cứu nhằm Review unique của thành phầm vào giai đoạn cấp dưỡng cùng kinh doanh của xí nhiệp so với các tiêu chuẩn chất lượng đã có ban hành. 4. Quản lý các trang sản phẩm, hóa chất, làm hồ sơ chu chỉnh với các tài liệu khác với các công dụng của những hoạt động liên quan mang lại chức năng hoạt động của phòng. Trưởng phòng KS. Đoàn Quyết Thắng Phó phòng Prúc trách chất lượng DS. Vũ thị Thơm Phachếchấtchuẩn chỉnh,thuốctest DS.NguyễnThịthoan Quảnlýmẫu,hồsơtàiliệu DSTC.PhạmThịHuyềnChang Quảnlýthiếtbị,dụngcầm cố,HC-TT Ks.NguyễnVănDũng KiểmsoátSXviên Ds.VũThịKhulặng KiểmsoátSXtiêm Ks.ĐoànQuyếtThắng Lấymẫukiểmtranguyênliệu Ds.VũThịThơm Lấymẫuvàkiểmtrabaophân bì Ks.NguyễnvănDũng Kiểmnghiệmthuốcviên,visinh DSTC.VũthịThơm Kiểmnghiệmthuốctiêm DSTC.PhạmthịHuyềnChang Vệsinhdụngnạm DSTC.NgôThịCđộ ẩm 14. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại Thành Phố Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 7 5. Đào sinh sản, khuyên bảo cán bộ, nhân viên để đáp ứng tận hưởng chức năng nhiệm vụ của nhà cùng triển khai những vận động không giống theo sự điều hễ của Giám đóc Xí nghiệp.  Nhiệm vụ: 1. Xây dụng, sửa thay đổi, bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn chỉnh cùng các phương thức thử mang lại bao bì, vật liệu, buôn bán thành phđộ ẩm cùng thành phẩm sẽ cùng sẽ có được trong số quy trình tiếp tế của Xí nghiệp. 2. Tổ chức các chuyển động trình độ vâng lệnh các tài phương pháp lý: Dược điên đất nước hình chữ S, Dược điển các nước, tiêu chuẩn cửa hàng đã có được phát hành, nhằm triển khai bình chọn sự tương xứng của các bao bì, nguyên vật liệu, cung cấp thành phđộ ẩm giỏi thành phẩm có trong những tiến trình chế tạo của nhà máy với các đòi hỏi unique đưa ra trong các tiêu chuẩn nói bên trên. 3. Xây dụng, sửa đổi, bổ sung các tiến trình, lý giải cùng biểu mẫu mã cần thiết choa những hoạt động vui chơi của phòng tương xứng với thử dùng của Thực hành tốt phòng thí nghiệm. Đôn đốc tiến hành nghiêm túc tài liệu đó khi sẽ ban hành. 4. Quản lý, tổ chức Việc huấn luyện và đào tạo chỉ dẫn thực hiện những thứ chuyên dụng, trang máy Giao hàng cho những vận động chuyên môn ở trong phòng. Lập chiến lược cùng triển khai việc hiệu chuẩn chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng các trang thứ kia. 5. Lập lường trước và thực hiện làm chủ các Hóa chất, nguyên lý, hóa học đối chiếu thực hiện vào công tác làm việc bình chọn unique, kịp thời kiến nghị Ban Giám đốc Xí nghiệp xử lý để dứt tốt nhiệm vụ. 6. Lấy mẫu mã đánh giá quality, Đánh Giá điều kiện môi trường xung quanh, thẩm định quá trình dọn dẹp vệ sinh, test độ bình ổn theo chiến lược hoặc khi bao gồm tận hưởng. 7. Thực hiện nay giữ chủng loại, bỏ mẫu theo công cụ. 8. Tiến hành các chuyển động trình độ đáp ứng nhu cầu từng trải an toàn dọn dẹp trên khu vực làm việc. 9. Tsi mê gia Reviews khiếu vật nài, để ý hàng hỏng, mặt hàng trả về. 10. Tsay mê gia tkhô cứng tra GMPhường, GLPhường, GSP.. 4.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của các chức danh trong các bước Chức năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ của các chức vụ quá trình được mô tả trong phiên bản mô tả các bước phòng kiểm định CN.QC.001  Tuyển nhân viên với huấn luyện và giảng dạy nhân viên:  Tuyển lựa chọn nhân viên: Dựa trên yên cầu trình độ chuyên môn rõ ràng vì chưng phòng chu chỉnh thưởng thức, Phòng Tổ chức – Hành bao gồm tuyển chọn chọn người có trình độ chuyên môn trình độ phù hợp cho các vị trí khớp ứng cùng trình Ban Giám đốc cẩn thận tuyển chọn chọn. Người new được tuyển chọn sẽ tiến hành ra mắt thông thường về cửa hàng như: Giờ làm việc, đồng sự, quản lý nội bộ, nội quy, quy định, những các bước xử lý mẫu mã, bình yên chống phân tích,... cùng bắt buộc phải trải qua quy trình huấn luyện và giảng dạy ban đầu tại chống phân tích với sự kèm cặp , trả lời thẳng của kiểm nghiệm viên vững vàng trình độ chuyên môn cùng đủ kinh nghiệm khác. Giai đoạn này gồm những: - Làm quen thuộc với tất cả chuyển động phổ biến, tất cả thao tác làm việc bảo trì, thực hiện thiết 15. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại thủ đô hà nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 8 bị, chào đón – quản lý chủng loại, biện pháp ghi chxay làm hồ sơ kiểm tra. - Thực hiện các kỹ thuật so sánh thông thường, đảm bảo an toàn thực hành thực tế phòng thử nghiệm xuất sắc với làm cho quen với những nhân tố của khối hệ thống bảo đảm an toàn chất lượng của Xí nghiệp. Trưởng chống giao tiếp thực hiện các các bước rõ ràng, các phxay demo từ bỏ dễ dàng mang lại phức tạp đằng sau sự gợi ý của chu chỉnh viên thạo, khớp ứng cùng với thời hạn 0một năm.  Đào chế tạo ra nhân viên: Để năng lượng của nhân viên phân tích luôn phù hợp ứng trước mỗi nghệ thuật so với tuyệt từng vật dụng new nên sử dụng, nhân viên cấp dưới xem sét sẽ tiến hành huấn luyện và giảng dạy lại hoặc đào tạo cải thiện mang lại tương xứng. - Hằng năm Trưởng phòng tạo kế hoạch huấn luyện và giảng dạy bên trên các đại lý bằng phẳng những nhu cầu trước đôi mắt cùng lâu dài tất cả căn cứ vào năng lượng thực tế của cán bộ. - Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện tất cả thể: gửi huấn luyện và giảng dạy trên Viện kiểm nghiệm; đào tạo và huấn luyện ngay trên công việc hằng ngày vị các chu chỉnh viên tất cả đủ trình độ và kinh nghiệm tay nghề cần thiết. - Đối với hầu hết phú trách chống lân cận giảng dạy nâng cao về trình độ chuyên môn chuyên môn, sẽ sở hữu các hình thức huấn luyện và giảng dạy về làm chủ phòng phân tích,... - Tmê mẩn gia các công tác thí nghiệm nhuần nhuyễn với đối chiếu liên phòng (Đăng cam kết cùng với Viện Kiểm nghiệm)cũng giống như tham quan du lịch các phòng thí điểm của các đơn vị các bạn cũng là giải pháp được vận dụng nhằm duy trì năng lực của nhân viên. - Bằng cùng chứng chỉ về những hiệ tượng huấn luyện yêu cầu được chuyển vào lưu lại trong làm hồ sơ nhân viên. - Việc đào tạo và huấn luyện nhân viên sẽ được thực hiện theo SOP: Đào chế tạo ra nhân viên cấp dưới QC/SOP/04.  Lưu trữ hồ sơ Tất cả những hồ sơ nhân sự và huấn luyện cội được thống trị trên Phòng Tổ chức, phòng Kiểm nghiệm phokhổng lồ 01 phiên bản lưu tại tệp tin làm hồ sơ huấn luyện của Phòng Kiểm nghiệm để theo dõi và quan sát giảng dạy. V. BỘ PHẬN KHO PHẦN PHÊ DUYỆT Người viết Kiểm tra Phê chuyên chú Họ và thương hiệu Chức vụ Tổ trưởng tổ kho TP.. Kế hoạch Phường.Giám đốc đơn vị Chữ cam kết Ngày ký ..../...../2017 ..../..../2017 ..../..../2017 BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 16. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại thủ đô Phan Thị Dung – D27K8 Page 9 Vị trí sửa đổi Nội dung sửa thay đổi Số sửa thay đổi Ngày hiệu lực 5.1. Chức năng, nhiệm vụ bộ phận kho  Chức năng:  Bảo quản ngại sản phẩm & hàng hóa theo đúng các hưởng thụ của GSP.  Nhập xuất sản phẩm & hàng hóa theo những những hiểu biết của GSP. Đảm bảo những sản phẩm & hàng hóa được kiểm soát kỹ cả về số lượng và quality trong quá trình xuất, nhập.  Nhiệm vụ:  Nhập nguyên liệu theo đúng các bước, đảm bảo các nguyên vật liệu được bình chọn kỹ về số lượng, chất lượng trước khi nhập kho. Chỉ phần nhiều vật liệu đạt tiêu chuẩn chỉnh bắt đầu được phxay nhập kho.  Bảo quản lí vật liệu, thành phẩm theo như đúng những đòi hỏi của GSPhường. Đảm bảo các điều kiện ánh nắng mặt trời, nhiệt độ, dọn dẹp vệ sinh vào kho theo đúng hưởng thụ.  Nhập thành phđộ ẩm từ bỏ bộ phận sản xuất đúng lúc. Đảm bảo chỉ nhập đa số sản phẩm đang có phiếu xuất xưởng.  Xuất sản phẩm & hàng hóa theo như đúng quy trình xuất mặt hàng. Đảm bảo hình thức FIFO hoặc FEFO.  Tiếp nhấn cùng xử lý sản phẩm trả về theo như đúng các bước, bảo đảm an toàn mặt hàng trả về được kiểm soát và điều hành ngặt nghèo về unique, chỉ nhập lại kho phần đa mặt hàng sẽ qua soát sổ và đạt tiêu chuẩn chỉnh.  Thiết lập với bảo trì hệ thống hồ sơ, tư liệu vào kho khá đầy đủ. 17. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại Hà Nội Thủ Đô Phan Thị Dung – D27K8 Page 10 5.2. Sơ thiết bị tổ chức triển khai kho 5.3. Bản diễn đạt công việc 5.3.1. Bản miêu tả công việc Tổ trưởng tổ kho  Vị trí: Tổ trưởng tổ kho kiêm Thủ kho nguyên vật liệu.  Cấp bên trên trực tiếp: Trưởng chống kế hoạch.  Cấp dưới trực tiếp: Các nhân viên cấp dưới trong tổ kho.  Người sửa chữa thay thế ủy quyền Lúc vắng tanh mặt: Trưởng chống planer ủy quyền nhân sự thay thế.  Trách nát nhiệm:  chịu trách nát nhiệm trọn vẹn về gia tài bởi vì phần tử kho thống trị.  chịu trách nát nhiệm hoàn toàn về hoạt động của phần tử kho.  Quyền hạn:  Quản lý các nhân viên vào thành phần.  Kiểm tra toàn bộ các làm hồ sơ tài liệu tất cả tương quan mang lại xuất nhập sản phẩm & hàng hóa trong kho.  Từ căn năn ký xuất nhập sản phẩm & hàng hóa bất ổn cùng với điều khoản, quy định.  Đề xuất những trang sản phẩm Giao hàng công việc. Tổ trưởng tổ kho Phạm Ngọc Hùng (Phụ trách Dược bao gồm, nghệ thuật, nghiệp vụ) Thủ Kho vật liệu Phạm Ngọc Hùng Thủ kho thành phẩm Nguyễn Quang Ánh Thủ kho bao bì Nguyễn Thúy Vinch NV kho vật liệu Đỗ Thị Ngát 18. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại TP.. hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 11  Mô tả công việc:  Quản lý chung: - Cùng Trưởng phòng lập chiến lược, phân công, đo lường và thống kê, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên cấp dưới vào bộ phận. - Quản lý thời hạn, kỷ giải pháp lao cồn của các nhân viên vào kho. - Xây dựng các quá trình, cơ chế đến bộ phận kho. - Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ huấn luyện với đào tạo và giảng dạy nhân viên về GSPhường, SOP.  Các công việc khác: - Kiểm tra Việc vâng lệnh những tiến trình, quy định của những nhân viên cấp dưới. - Phụ trách rưới nghệ thuật những trang lắp thêm vào phần tử. Báo cáo Trưởng chống đề xuất bộ phận Cơ năng lượng điện duy trì bảo dưỡng, thay thế những trang máy vào kho nhỏng giá bán kệ, xê nâng năng lượng điện, xe cộ đẩy, cửa,... - Theo dõi và report với Trưởng phòng để pân hận hợp với cán cỗ prúc trách nát kiểm định/hiệu chỉnh cân, nhiệt độ ẩm kế trong phòng đồ vật, tiến hành công tác chu chỉnh cùng hiệu chuẩn theo luật. - Phú trách rưới công tác dược chủ yếu của bộ phận: Tìm và cập nhật những thông tin với công tác làm việc dược chủ yếu. Phổ trở thành với đo lường quá trình áp dụng. - Cập nhật công bố vào ứng dụng cai quản. - Mỗi ngày cập nhật cùng đưa thông tin về tồn kho đến Phòng planer. - Phối hận hợp với những chủ kho xử lý những trường hợp bất thường nlỗi hàng trả về, mặt hàng thiếu vắng vào kho, mặt hàng lỗi trong kho,... - Cùng Trưởng chống Kế hoạch tổ chức triển khai vấn đề kiểm kê, chất vấn hàng hóa theo định kỳ... - Lưu giữ lại những làm hồ sơ của kho: Bảng theo dõi ánh sáng, độ ẩm, các SOP, các hồ sơ về sản phẩm trả về, hàng hỏng. - Txuất xắc vậy những thủ kho Lúc quan trọng.  Yêu cầu đối với các vị trí:  Dược sỹ Đại học.  Có kinh nghiệm về thống trị kho.  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về hành nghề Dược.  Có tài năng thống trị tốt. 5.3.2. Bản biểu lộ công việc thủ kho nguyên liệu  Vị trí: Thủ kho vật liệu.  Cấp bên trên trực tiếp: 19. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 12 Tổ trưởng tổ kho.  Cấp dưới trực tiếp: Nhân viên kho nguyên vật liệu.  Người sửa chữa ủy quyền lúc vắng mặt: Tổ trưởng tổ kho hướng đẫn nhân sự vào tổ thay thế.  Trách rưới nhiệm: Chịu trách nát nhiệm hoàn toàn về những gia tài, hàng hóa vào kho nguyên liệu.  Quyền hạn: Từ cân hận xuất nhập sản phẩm & hàng hóa khi không đầy đủ giấy tờ thủ tục sách vở và giấy tờ.  Mô tả công việc:  Tổ chức tiến hành Việc nhập, bảo quản, xuất nguyên liệu, vỏ hộp theo quy trình.  Trực tiếp cân, cấp phát nguyên vật liệu trực thuộc bảng thuốc độc.  Theo dõi ghi chxay nhiệt độ, nhiệt độ, lau chùi và vệ sinh kho, chống chống côn trùng mọt theo đúng hiện tượng.  Quản lý nhãn theo tiến trình.  Quản lý nguyên liệu độc A, B theo đúng luật.  Quản lý kho dung môi, Hóa chất. Cùng Tổ trưởng tổ kho và các bộ phận tương quan cách xử lý kịp lúc các sự nắm về hóa chất cùng dung môi.  Xử lý nguyên liệu không đạt kinh nghiệm khi xuất nhập, nguyên vật liệu hỏng vào quy trình bảo quản, hỏng vào quá trình tiếp tế theo SOP..  Cập nhật với tàng trữ tạm thời những hồ sơ trong quá trình chuyển động trước khi đưa về lưu tại văn phòng kho.  Hàng ngày cập nhật với thông báo kịp lúc những báo cáo về tồn kho mang lại tổ trưởng tổ kho.  Quản lý kho nguyên liệu cùng việc ra vào kho nguyên liệu.  Định kỳ păn năn hợp với Tổ trưởng tổ kho, nhân viên Phòng Kế hoạch, nhân viên Phòng tài chủ yếu kế toán thực hiện kiểm kê.  Phối hận đúng theo cùng sản xuất ĐK mang lại công tác tkhô nóng tra nội bộ, tkhô nóng tra GMP.  Yêu cầu so với vị trí:  Dược sỹ trung học tập.  Tính cảnh giác.  Trung thực.  Có kinh nghiệm. 5.3.3. Bản thể hiện công việc Thủ kho thành phẩm 20. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương thơm mại TP. hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 13  Vị trí: Thủ kho thành phẩm.  Cấp trên trực tiếp: Tổ trưởng tổ kho.  Cấp dưới trực tiếp: Không.  Người sửa chữa thay thế ủy quyền lúc vắng vẻ mặt: Tổ trưởng tổ kho chỉ định và hướng dẫn nhân sự vào tổ sửa chữa.  Trách nhiệm: Chịu đựng trách nhiệm hoàn toàn về gia sản, sản phẩm & hàng hóa vào kho thành phđộ ẩm.  Quyền hạn: Từ cân hận xuất nhập sản phẩm & hàng hóa khi không đầy đủ thủ tục giấy tờ.  Mô tả công việc: - Tổ chức thực hiện vấn đề nhập, bảo quản, xuất thành phẩm theo đúng quá trình. - Theo dõi Việc ghi chxay nhiệt độ, độ ẩm, câu hỏi làm cho lau chùi, phòng kháng mối mọt theo phép tắc. - Cập nhật, bảo vệ, lưu trữ trong thời điểm tạm thời các hồ sơ trước lúc chuyển về Phòng Kế hoạch. - Từng Ngày cập nhật với hỗ trợ đúng lúc những báo cáo về tồn kho cho tổ trưởng tổ kho. - Chủ đụng cách xử trí mặt hàng trả về theo đúng công cụ. - Phối hận phù hợp với tổ trưởng tổ kho xử lý các trường hợp phi lý nlỗi mặt hàng hỏng trong kho, thiếu hụt mặt hàng trong kho,... - Quản lý khóa kho thành phẩm với việc ra vào kho thành phđộ ẩm. - Định kỳ păn năn phù hợp với Tổ trưởng tổ kho, nhân viên Phòng Kế hoạch, nhân viên cấp dưới Phòng Tài chủ yếu – kế toán kiểm kê kho. - Pân hận hòa hợp với sinh sản ĐK mang lại công tác làm việc tkhô giòn tra nội cỗ, thanh tra GMP.  Yêu cầu so với vị trí:  Dược sỹ trung học tập.  Tính cảnh giác.  Trung thực.  Có tay nghề. 5.3.4. Bản biểu đạt công việc thủ kho bao bì 21. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại Hà Nội Thủ Đô Phan Thị Dung – D27K8 Page 14  Vị trí: Thủ kho vỏ hộp.  Cấp bên trên trực tiếp: Tổ trưởng tổ kho.  Cấp dưới trực tiếp: Không.  Người thay thế ủy quyền Lúc vắng ngắt mặt: Tổ trưởng tổ kho hướng dẫn và chỉ định nhân sự vào tổ thay thế.  Trách rưới nhiệm: Chịu đựng trách nát nhiệm trọn vẹn về những gia sản, sản phẩm & hàng hóa vào kho nguyên liệu, kho vỏ hộp.  Quyền hạn: Từ chối xuất nhập hàng hóa lúc chưa đủ thủ tục sách vở.  Mô tả công việc:  Tổ chức tiến hành câu hỏi nhập, bảo vệ, xuất vỏ hộp theo quá trình.  Theo dõi việc ghi chnghiền ánh sáng, nhiệt độ, dọn dẹp kho, phòng kháng mọt mối theo như đúng các bước.  Quản lý nhãn theo quá trình.  Cùng Tổ trưởng tổ kho với các thành phần tương quan xử trí kịp lúc những sự núm về bao bì, nhãn dung dịch.  Xử lý bao bì, nhãn thuốc không ổn thử khám phá khi xuất nhập, vỏ hộp, nhãn hư vào quy trình bảo quản, lỗi trong quá trình chế tạo theo SOPhường.  Cập nhật với lưu trữ trong thời điểm tạm thời các làm hồ sơ trong quy trình hoạt động trước khi đưa về lưu tại Phòng Kế hoạch.  Hàng ngày update với thông báo kịp thời những công bố về tồn kho mang lại Tổ trưởng tổ kho.  Quản lý khóa kho bao bì và việc ra vào kho vỏ hộp.  Định kỳ păn năn phù hợp với Tổ trưởng tổ kho, nhân viên Phòng Kế hoạch, nhân viên Phòng Tài chủ yếu – kế toán triển khai kiểm kê.  Phối hòa hợp và tạo thành ĐK cho công tác làm việc tkhô nóng tra nội cỗ, tkhô hanh tra GMP..  Yêu cầu đối với vị trí;  Dược sỹ trung học tập.  Tính cẩn trọng.  Trung thực.  Có kinh nghiệm tay nghề. VI. QUY TRÌNH NHẬP, BẢO QUẢN, XUẤT THÀNH PHẨM 22. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại TP Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 15 PHẦN PHÊ DUYỆT Người viết Kiểm tra Phê chăm sóc Họ cùng tên Chức vụ Tổ trưởng tổ kho PPhường. Kế hoạch P.. Giám đốc cửa hàng Chữ kỹ Ngày cam kết ......./......./2017 ......./......./2017 ......./......./2017 BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Vị trí sửa đổi Nội dung sửa thay đổi Số sửa đổi Ngày hiệu lực thực thi hiện hành ...../...../năm nhâm thìn ...../...../2016 03 Ban hành lần lắp thêm 4 20/01/2017 ...../...../2017 ...../..../2017  Mục đích: Đảm bảo thành phđộ ẩm được nhập, bảo quản, xuất theo đúng trình trường đoản cú, đáp ứng những trải nghiệm của GSP.  Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng áp dụng:  Phạm vi: Quy trình này áp dụng cho bộ phận kho cùng tổ gói gọn phân xưởng.  Đối tượng: Thủ kho thành phđộ ẩm, nhân viên tổ gói gọn phân xưởng.  Thuật ngữ với định nghĩa:  FIFO Nhập trước xuất trước.  FEFO Hết hạn trước xuất trước.  Nội dung quy cách:  Lưu đồ: Trách nhiệm Hành cồn Chứng từ bỏ 23. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại TP.. hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 16 Thủ kho thành phđộ ẩm Phiếu xuất xưởng (BM-QA_005-01) Tổ trưởng tổ gói gọn Phiếu chuyển kho (BM-KO-009-01) Nhân viển tổ đóng gói Thủ kho thành phđộ ẩm Thẻ lô (BM-KO-009-02) Thủ kho thành phẩm Lệnh xuất hàng Thủ kho thành phẩm (BM-KO-009-03) Thủ kho thành phẩm Thống kê kế hoạch Thủ kho thành phẩm Thủ kho thành phẩm Tổ trưởng tổ kho (Thốngkê kế hoạch)  Quy trình: Nhận phiếu xuất xưởng Viết Phiếu gửi kho Chuyển hàng từ bỏ phân xưởng sang khu vực bảo quản kho thành phẩm Cập nhật thẻ lô Bảo quản theo luật pháp Thông báo những thống kê kê hoạch Làm hóa 1-1, phiếu xuất kho Nhận Lệnh xuất mặt hàng Trừ thẻ lô, hỗ trợ phiếu kiểm nghiệm Xuất mặt hàng Cập nhật thông báo vào ứng dụng quản lý 24. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 17 Quy trình nhập, bảo vệ, xuất thành phẩm được triển khai theo 3 bước sau: 1. Nhận thành phẩm từ Phân xưởng: - Tổ đóng gói bắt buộc đóng vết KCS vào các thùng thành phầm ngay lập tức sau thời điểm cảm nhận Phiếu xuất xưởng (BM-QA-005-01). - Tổ trưởng tổ đóng gói viết Phiếu gửi kho (BM-KO-009-01) thưởng thức nhân viên cấp dưới tổ gói gọn giao hàng về kho. Phiếu đưa kho được viết thành 03 bản: Phân xưởng giữ lại 01 phiên bản, thủ kho thành phđộ ẩm giữ 01 phiên bản, thống kê lại chiến lược duy trì 01 bạn dạng. - Thủ kho đến nhập kho sau khi vẫn chất vấn con số cùng chứng trạng mặt hàng (bao bì tất cả ngulặng vẹn không, dành được đóng góp không hề thiếu vết KCS ko,...). thủ kho thành phđộ ẩm cùng thống kê lại planer tận mắt chứng kiến với ký kết Phiếu đưa kho. - Thủ kho thành phđộ ẩm chất vấn Phiếu gửi kho, đối chiếu thân phiếu cùng với con số thực tiễn. Lập thẻ loo (BM-KO-009-02) mang lại lô sản phẩm mới nhập. 2. Bảo quản ngại thành phđộ ẩm trong kho theo nguyên tắc. 3. Xuất mặt hàng. - Bộ sách vở và giấy tờ đề nghị xuất gồm:  Hóa 1-1 GTGT: bởi vì Thống kê phòng kế hoạch đồ dùng tứ lập.  Hóa đối kháng vận động nội bộ: Hóa đối kháng vận động nội cỗ vị chống chiến lược vật dụng tứ lập có 3 bạn dạng. Phòng chiến lược giữ 01 bản, kho thành phẩm giữ 01 phiên bản, đơn vị chức năng dìm hàng giữ lại 01 phiên bản.  Lệnh xuất hàng (BM-KO-009-03): Lệnh xuất hàng kiêm phiếu báo lô bởi Phòng planer thứ bốn lập, trên đó ghi rõ xuất hàng gì, số lô từng nào, mang lại khách hàng làm sao, ai là tín đồ chuyển động,... lệnh này được viết thành 3 bản: Phòng kế hoạch giữ lại 01 phiên bản, kho thành phẩm giữ lại 01 bản, người sử dụng giữ lại 01 bạn dạng. - Phòng Kế hoạch sản xuấtđịa thế căn cứ vào đối kháng đặt hàng, vào ứng dụng thống trị hoặc report của tổ trưởng tổ kho để lập lệnh xuất hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT và gửi đến Thủ kho thành phẩm. - Thủ kho thành phẩm chỉ xuất hàng Khi dấn đủ nhị giấy tờ sau cùng các sách vở và giấy tờ trên đề xuất đủ chữ ký thích hợp lệ:  Hóa 1-1 GTGT (hoặc Hóa solo tải nội bộ)  Lệnh xuất hàng kiêm phiếu báo lô. - Thủ kho thành phđộ ẩm so sánh Lệnh xuất mặt hàng cùng với hóa solo GTGT (hoặc Hóa 1-1 vận chuyển nội bộ), phiếu xuất kho. - Thủ kho thành phđộ ẩm địa thế căn cứ thẻ lô nhằm ghi số lô thực xuất trên Lệnh xuất mặt hàng. Phải bảo đảm qui định FIFO. Cập nhật thẻ lô. - Thủ kho xuất mặt hàng theo Lệnh xuất hàng đằng sau sự chứng kiến của Thống kê chiến lược. - Thủ kho thành phẩm cung cấp Phiếu kiểm nghiệm cho các lô mặt hàng được xuất (trường hợp người sử dụng yêu thương cầu). - Tổ trưởng tổ kho hoặc Thống kê kế hoạch update thông báo vào phần mềm làm chủ. 25. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại Hà Thành Phan Thị Dung – D27K8 Page 18  Hồ sơ: TT Tên hồ sơ Mã số Thời gian lưu giữ Nơi giữ 1 Phiếu gửi kho BM-KO-009-01 3 năm Kho thành phđộ ẩm 2 Thẻ lô BM-KO-009-02 3 năm Kho thành phẩm 3 Lệnh xuất mặt hàng BM-KO-009-03 3 năm Kho thành phẩm 4 Phiếu xuất xưởng (BM-KO-005-01) Kho thành phẩm, QA  Prúc lục: Không. VII. QUY TRÌNH PHA CHẾ PHẦN PHÊ DUYỆT Người viết Kiểm tra Phê chú tâm Họ và tên Chức vụ Nhân viên TP.. NCPT Phường. Giám đốc chất lượng Chữ ký kết Ngày ký kết LỊCH SỬ BAN HÀNH Lần ban hành Nội dung sửa đổi Ngày hiệu lực thực thi 01 Ban hành trước tiên 13/08/năm trước 26. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại TP Hà Nội Phan Thị Dung – D27K8 Page 19 7.1. QUY TRÌNH PHA CHẾ KEM NGHỆ ARMEGEL – 10G 7.1.1. điểm sáng thành phẩm:  Dạng bào chế: Tube 10g dung dịch kem bôi ngoài  Số đăng kí:  Hạn sử dụng: 24 mon  Tiêu chuẩn: TCCS  Cỡ lô sản xuất: 5.000 tube  Cỡ mẻ pha: 5.000 tube 7.1.2. Công thức: STT Tên nguyên vật liệu Cho 1 tube Cho 5.000 tube 1 Tinh chất nghệ 10mg 50g 2 Chiết phát xuất tây 10mg 50g 3 Vitamin E 20mg 100g 4 Allantoin 5mg 25g 5 Propylen glyteo 1,3g 6,5kg 6 Glycerin mono stearat 1,5g 7,5kilogam 7 Tween 80 0,3g 1,5kg 8 Propyl paraben 4mg 20g 9 Methyl paraben 4mg 20g 10 Dầu parafin 0,35g 1750g 11 Cetyl alcohol 0,45g 2,25kilogam 12 Cetyl stearyl alcohol 0,45g 2,25kilogam 13 Span 80 0,12g 600g 14 Na EDTA 8mg 40g 15 Acid stearic 0,17g 850g 16 Acid citric 2mg 10g 17 Tinh dầu hoa lài 1mg 5g 18 Nước tinc khiết 5,5g 27,5kilogam  Tinch dầu hoa nhài: 20ml/10.000 tuyp  Nước 65kg/10.000 tuyp 27. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại Hà Nội Thủ Đô Phan Thị Dung – D27K8 Page đôi mươi 7.1.3. Tiêu chuẩn chỉnh  Nguim liệu: STT Tên nguyên liệu Mã số Tiêu chuẩn 1 Tinch hóa học nghệ 01CLGE01 2 Chiết phát xuất tây 01BEG02 3 Vitamin E 01GEG02 4 Allantoin 5 Dầu parafin 01DAG01 BPhường. 2007 6 Cetyl alcohol 01CETG02 BP 2007 7 Cetyl steryl alcohol 01CETG01 BP 2007 8 Acid stearic 01ACG06 BPhường 2007 9 Span 80 01SPG02 BP 2007 10 Tween 80 01TEG02 BP 2007 11 PG 01PGG01 BPhường 2007 12 Natri ADTA BPhường 2007 13 Nipazol 01NIG01 BPhường 2007 14 Nipazol 01NIG04 BPhường. 2007 15 Acid Citric 01ACG01 BPhường 2007 16 Glycerin mono stearat 17 Tinh dầu hoa lài 18 Nước tinh khiết DĐViệt Nam IV  Thành phẩm: STT Chỉ tiêu Tiêu chuẩn chỉnh 1 Tính hóa học Kem màu kim cương, mịn, mùi hương thơm vơi, không rã lỏng sinh hoạt 37°C, dính vào da Lúc bôi. 2 Độ đồng nhất Phải đạt nguyên lý theo DĐtoàn nước IV, prúc lục 1.12. Thuốc mỡ thừa 3 Khối hận lượng 9 – 11g 4 Định tính Phải diễn tả phxay demo định tính của Nghệ, Vitamin E, Hành tây, Allsntoin. 28. Báo cáo thực tập Trường Cao đẳng Công nghệ & Tmùi hương mại thủ đô Phan Thị Dung – D27K8 Page 21 7.1.4. Thiết bị, dụng cụ: STT Tên đồ đạc vật dụng Mã tiên phong hàng đầu Cân năng lượng điện tử (600g) TM-019 2 Cân điện tử (12kg) TM-0trăng tròn 3 Cân năng lượng điện tử (150kg) TM-022 4 Bếp ga công nghiệp TM-021 5 Máy nhũ hóa TM-001 6 Máy đóng góp tube TM-002 7.1.5. Chuẩn bị:  Thiết bị lý lẽ, công ty xưởng: - Vệ sinc sản phẩm công nghệ, dụng cụ, nhà máy. - Nhân viên IPC kiểm tra, ghi vào phiếu dọn quang quẻ dây chuyền.  Lĩnh nguim liệu: - Tổ trưởng điều chế đánh giá thừa nhận vật liệu, tube rỗng theo phiếu xuất kho.  Cân với chuẩn bị ngulặng liệu: - Quản đốc căn cứ phương pháp gốc, phiếu chu chỉnh, tính tân oán công thức cho một mẻ pha với viết vào sổ pha chế cùng phiếu cân nặng. Kĩ thuật viên khám nghiệm cách làm điều chế, cam kết vào mục đang đánh giá. - Cân nguyên vật liệu theo trình từ bỏ và giải pháp trong phiếu cân nặng. Biệt trữ vật liệu theo mẻ trộn.  Xử lý tube rỗng: - Nhân viên tiếp tế triển khai lau chùi tube trống rỗng. - Dùng khăn ẩm vệ sinh không bẩn phía bên ngoài. - Dùng gạc ko nhả tua, thấm ẩm quấn bằng đũa chất liệu thủy tinh lau phía bên trong. Sau đó lau lại bởi gạc thnóng rượu cồn. Để khô. - Nhân viên IPC đạt độ không bẩn mới đưa vào thêm vào. 7.1.6. Pha chế Pha chế theo 2 pha: 1. Điều chế pha dầu:  Cho lần lượt lượng: Cetyl alcohol, cetyl steryl alcohol, acid stearic, dầu parafin, span 80, glycerin mono stearat vào nồi inox 60 lít và đun giải pháp tbỏ. Thường