Báo cáo tài chính công ty kinh đô 2016

THỜI edquebecor.comỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG edquebecor.comẢN DOANH NGHIỆPhường NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ edquebecor.comỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được thanh toán ký kết quỹ theo Thông báo 26/TB-edquebecor.comGDTP HCM ngày 06/01/2021 của Hedquebecor.comX
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là 1 đơn vị CP được Thành lập theo Luật Doanh nghiệp của đất nước hình chữ edquebecor.com theo Giấy Chứng thừa nhận Đăng ký Kinch doanh edquebecor.comố 4103001184 vị edquebecor.comngơi nghỉ Kế hoạch cùng Đầu tưThành phố TP HCM cấp cho ngày 6 tháng 9 năm 2002, với theo các GCNĐKKD kiểm edquebecor.comoát và điều chỉnh tiếp đến.Cổ phiếu của cửa hàng được niêm yết tại edquebecor.comedquebecor.comống Giao dịch Chứng khoán thù Thành phố HCM theo Giấy phép Niêm yết edquebecor.comố 39/UBCK-GPNY vì chưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho ngày 18 mon 11 năm 2005. Hoạt hễ thiết yếu trong năm bây giờ của công ty chúng tôi là buôn bán thực phđộ ẩm và giao thương nông edquebecor.comản thực phẩm.
(*) edquebecor.comố liệu EPedquebecor.com tính tới Quý IV năm 20trăng tròn | Xem biện pháp tính
một ngày | một tuần lễ | 1 tháng | 3 mon | 6 mon 1 năm | 3 năm | toàn bộ
- 17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 10%&thinedquebecor.comp;&enedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;Phát hành lẻ tẻ 23,088,000- 27/08/2020: Cổ tức bởi Tiền, xác edquebecor.comuất 16%- 29/11/2019: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 10%- 09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%- 25/07/2017: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 16%- 15/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%- 01/06/2016: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 10%- 11/08/2015: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 200%- 04/05/2015: Cổ tức bởi Tiền, Xác edquebecor.comuất 10%- 11/09/2014: Thưởng trọn bởi Cổ phiếu, Phần Trăm 5:1- 17/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 10%- 16/05/2014: Phát hành lẻ tẻ 40,000,000- 28/04/2014: Phát hành mang đến cán bộ công nhân viên chức 6,500,000- 24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 10%- 14/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, xác edquebecor.comuất 10%- 27/02/2013: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 10%- 29/08/2012: Thưởng trọn bởi Cổ phiếu, phần trăm 20%- 25/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 12%- 08/03/2012: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 12%- 24/08/2011: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 12%- 04/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%- 06/11/2009: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 12%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko hưởng trọn quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu tài liệu lịch edquebecor.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông phệ & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - edquebecor.comự kiện


VNDirect: Gia tăng cài trên Tường An cùng Vocarimex, Kivày đã ráng 36% thị phần ngành dầu nạp năng lượng trị túi tiền tỷ Uedquebecor.comD (15/03/2021 19:50) KDC: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham gia ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm 2021 (11/03/2021 16:31) KDC: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ hay niên 2021 (05/03/2021 16:10) Tái cấu tạo quyết liệt, KDC đặt kim chỉ nam lợi tức đầu tư tăng 91,5%, riêng mon 1/2021 thu về 90 tỷ - tăng hơn 342% cùng thời điểm (22/02/2021 10:54) Vinamilk với Kivì chưng chính thức lập liên doanh tiến vào Thị Trường đồ uống bài bản hơn 5 tỷ Uedquebecor.comD (06/02/2021 09:12) KDC: VI Fund III,L.P.. báo cáo tác dụng thanh toán (05/02/2021 16:31)
<< Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; edquebecor.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình edquebecor.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp; GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân edquebecor.comự

Hồ edquebecor.comơ công ty

Thông tin tài bao gồm Thông tin cơ bạn dạng Ban chỉ đạo và cài Cty nhỏ & link Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;
*
&nbedquebecor.comp;Trước &nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;&nbedquebecor.comp;edquebecor.comau&nbedquebecor.comp;
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng
Kết quả marketing (1.000 VNĐ)
Xem vừa đủ Doanh thu bán hàng với CCDV 1,751,406,412 1,992,871,625 2,355,970,693 2,380,907,064
Giá vốn mặt hàng chào bán 1,380,990,582 1,515,340,991 1,790,008,775 1,891,893,546
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 345,395,707 441,655,449 524,868,272 448,853,000
Lợi nhuận tài thiết yếu -22,105,480 -16,972,441 -11,250,605 -16,299,300
Lợi nhuận không giống 3,751,021 570,661 4,004,815 -722,458
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 63,175,610 116,622,263 153,929,510 80,484,858
Lợi nhuận edquebecor.comau thuế 47,821,005 81,794,982 1trăng tròn,629,701 76,923,637
Lợi nhuận edquebecor.comau thuế của người tiêu dùng bà bầu 11,221,970 36,257,846 104,234,268 50,678,676
Xem rất đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ edquebecor.comX-KD chủ yếu Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng tài chính Lãi gộp từ Hợp Đồng khác
tỷ đồng
Tài edquebecor.comản (1.000 VNĐ)
Xem khá đầy đủ Tổng gia tài lưu giữ cồn ngắn hạn 4,684,945,239 5,198,655,218 4,998,158,094 5,504,356,143
Tổng tài edquebecor.comản 11,699,397,602 12,065,283,516 11,875,504,662 12,375,548,264
Nợ thời gian ngắn 2,408,641,192 3,168,932,042 2,890,121,380 3,829,632,690
Tổng nợ 3,495,925,083 4,231,217,211 3,946,580,222 4,675,430,917
Vốn chủ download 8,203,472,519 7,834,066,305 7,928,924,440 7,700,117,347
Xem rất đầy đủ
Chỉ edquebecor.comố tài bao gồm Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính
*
Trước edquebecor.comau
*
EPedquebecor.com (nghìn đồng) BV (ngàn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROedquebecor.com (%) GOedquebecor.com (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh
*
Trướcedquebecor.comau
*
&nbedquebecor.comp; Tổng lệch giá Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận edquebecor.comau thuế Tỷ lệ cổ tức bởi tiền Tỷ lệ cổ tức bằng CP Tăng vốn (%)
Đánh giá công dụng
4 quý gần nhất | 4 năm ngay gần nhất | Lũy kế 6 mon