I. NGUYÊN TẮC LẬPhường Báo cáo công dụng hoạt động marketing theo thông tứ 200.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh tiếng anh

– Báo cáo công dụng vận động marketing phản ảnh tình trạng và công dụng vận động sale của người tiêu dùng. Bao bao gồm tác dụng tự chuyển động kinh doanh bao gồm với công dụng tự các hoạt động tài bao gồm với hoạt động khác của người sử dụng.

– Lúc lập Báo cáo tác dụng vận động marketing tổng đúng theo thân công ty cùng đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tứ phương pháp pháp nhân hạch toán thù phụ thuộc, doanh nghiệp lớn buộc phải đào thải cục bộ các khoản lợi nhuận, các khoản thu nhập, chi phí tạo ra từ những giao dịch nội cỗ.

– Báo cáo tác dụng hoạt động marketing bao gồm tất cả 5 cột:

+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo.

+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu khớp ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng cùng với những tiêu chí của report này được mô tả tiêu chí bên trên Bản tngày tiết minc Báo cáo tài chủ yếu.

+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ report năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (nhằm so sánh).

II. CƠ SỞ LẬPhường. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200.

– Báo cáo công dụng chuyển động sale của năm ngoái.

– Sổ kế tân oán tổng thích hợp cùng sổ kế toán thù chi tiết vào kỳ sử dụng cho các tài khoản trường đoản cú một số loại 5 đến nhiều loại 9.

III. Hướng dẫn lập Báo cáo tác dụng chuyển động kinh doanh theo thông bốn 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng cùng cung ứng dịch vụ– Mã số 01

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng lợi nhuận bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư chi tiêu, doanh thu cung cấp hình thức dịch vụ với doanh thu khác trong thời gian report của người tiêu dùng.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số tạo nên bên Có của Tài khoản 511“Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– lúc đơn vị cấp cho trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp cho bên dưới không tồn tại bốn phương pháp pháp nhân, các khoản lệch giá bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức dịch vụ tạo ra từ những thanh toán nội cỗ đều phải sa thải.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmnhững một số loại thuế con gián thu, như thuế GTGT (của cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp), thuế tiêu thú đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường xung quanh và các nhiều loại thuế, giá thành con gián thu khác

2.Các khoản bớt trừ doanh thu– Mã số 02

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng vừa lòng các khoản được ghi giảm trừ vào tổng lệch giá trong năm

Bao gồm:

+ Các khoản khuyến mãi thương mại

+ Giảm giá mặt hàng bán

+ Hàng buôn bán bị trả lại trong kỳ báo cáo

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số gây ra bên Nợ TK 511“Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ”đối ứng với bên Có những TK 521“Các khoản giảm trừ doanh thu” trong kỳ report.

Chỉ tiêu này không bao gồmnhững khoản thuế con gián thu, mức giá mà doanh nghiệp lớn không thừa hưởng đề nghị nộp NSNN (được kế toán ghi sút doanh thu bên trên sổ kế toán thù TK 511) vì chưng những khoản này về bản chất là những khoản thu hộ Nhà nước, không bên trong cơ cấu tổ chức doanh thu và ko được xem như là khoản bớt trừ lợi nhuận.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này phản chiếu số lợi nhuận bán sản phẩm hóa, thành phẩm, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư, lợi nhuận hỗ trợ dịch vụ với lệch giá không giống sẽ trừ các khoản giảm trừ (ưu đãi thương thơm mại, ưu đãi giảm giá sản phẩm phân phối, sản phẩm buôn bán bị trả lại) vào kỳ báo cáo, làm căn cứ tính tác dụng vận động sale của bạn.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn sản phẩm bán– Mã số 11

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng giá vốn của hàng hóa, Bất Động Sản đầu tư, Chi tiêu cung ứng của thành phẩm sẽ chào bán, chi phí trực tiếp của cân nặng các dịch vụ xong xuôi đã cung ứng, chi phí không giống được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm ngay vốn mặt hàng cung cấp vào kỳ report.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 632“Giá vốn mặt hàng bán” vào kỳ báo cáođối ứng bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định hiệu quả khiếp doanh”.

– lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới không tồn tại tứ phương pháp pháp nhân, những khoản giá bán vốn mặt hàng bán gây ra trường đoản cú các thanh toán nội bộ số đông cần loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng với cung ứng dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, Bất Động Sản chi tiêu và cung ứng hình thức với giá vốn mặt hàng chào bán tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu vận động tài chính– Mã số 21

– Chỉ tiêu này phản ảnh lợi nhuận chuyển động tài bao gồm thuần tạo nên trong kỳ report của người sử dụng.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số gây ra mặt Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu vận động tài chính” đối ứng cùng với mặt Có TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ report.

– lúc đơn vị chức năng cung cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp bên dưới không có tứ biện pháp pháp nhân, các khoản lệch giá vận động tài chủ yếu gây ra tự những giao dịch thanh toán nội bộ hầu như cần loại trừ.

7.Ngân sách chi tiêu tài chính– Mã số 22

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài thiết yếu, bao gồm chi phí lãi vay mượn đề xuất trả, chi phí phiên bản quyền, chi phí chuyển động liên doanh,… tạo nên trong kỳ báo cáo của người tiêu dùng.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số phát sinh bên Có TK 635“túi tiền tài chính”đối ứng cùng với bên Nợ TK 911“Xác định tác dụng tởm doanh” trong kỳ report.

– lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với những đơn vị cấp cho bên dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản ngân sách tài chủ yếu gây ra từ bỏ các thanh toán giao dịch nội bộ phần đa yêu cầu sa thải.

Ngân sách lãi vay mượn – Mã số 23

+ Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay mượn cần trả được xem vào chi phí tài thiết yếu vào kỳ report.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế tân oán chi tiết Tài khoản 635.

8. Chi tiêu cung cấp hàng– Mã số 25

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm vẫn cung cấp, các dịch vụ vẫn cung ứng phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làtổng số số tạo nên mặt Có của Tài khoản 641“giá cả chào bán hàng”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định công dụng tởm doanh” vào kỳ report.

9.giá cả quản lý doanh nghiệp– Mã số 26

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làtổng số số phát sinh bên Có của Tài khoản 642“Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định kết quả tởm doanh” trong kỳ report.

10.Lợi nhuận thuần từ bỏ hoạt động khiếp doanh– Mã số 30

– Chỉ tiêu này phản ảnh hiệu quả vận động sale của người sử dụng trong kỳ báo cáo.

– Chỉ tiêu này được xem tân oán bên trên đại lý lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và cung ứng các dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Ngân sách tài chủ yếu, chi phí bán sản phẩm với ngân sách cai quản doanh nghiệp lớn phát sinh vào kỳ report.

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– Chỉ tiêu này phản chiếu các khoản thu nhập cá nhân khác, tạo nên trong kỳ report.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vàotổng số tạo nên bên Nợ của Tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ report.

– Riêng đối với giao dịch tkhô giòn lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc tkhô giòn lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cao hơn quý giá còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí tkhô hanh lý.

– Lúc đơn vị chức năng cung cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp cho bên dưới không tồn tại tứ bí quyết pháp nhân, những khoản thu nhập không giống gây ra từ bỏ những giao dịch nội bộ hồ hết nên loại bỏ.

12.giá cả khác– Mã số 32

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng các khoản chi phí khác tạo nên vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vàotổng cộng tạo ra mặt Có của Tài khoản 811“Ngân sách chi tiêu khác” đối ứng cùng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định hiệu quả ghê doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch tkhô hanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại rộng cực hiếm sót lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng ngân sách tkhô giòn lý.

– Khi đơn vị chức năng cấp cho bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại bốn phương pháp pháp nhân, những khoản chi phí khác tạo ra tự những giao dịch thanh toán nội cỗ rất nhiều bắt buộc loại trừ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ảnh số chênh lệch thân thu nhập không giống (sau khoản thời gian đã trừ thuế GTGT đề nghị nộp tính theo cách thức trực tiếp) cùng với chi phí khác gây ra vào kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi tức đầu tư kế tân oán thực hiện những năm báo cáo của công ty trước lúc trừ chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty tự chuyển động kinh doanh, chuyển động không giống tạo ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành– Mã số 51

– Chỉ tiêu này đề đạt chi phí thuế thu nhập công ty hiện hành gây ra trong năm báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào:

+ Tổng số tạo nên mặt Có Tài khoản 8211“Ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng khiếp doanh” trên sổ kế toán cụ thể TK 8211

+ Hoặc địa thế căn cứ vào số tạo ra mặt Nợ TK 8211đối ứng với mặt Có TK 911 trong các kỳ báo cáo,(ngôi trường đúng theo này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán cụ thể TK 8211).

16.Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại– Mã số 52

– Chỉ tiêu này phản ảnh ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phát sinh trong thời điểm report.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào

+ Tổng sốtạo ra mặt Có Tài khoản 8212“Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định công dụng ghê doanh” bên trên sổ kế tân oán chi tiết TK 8212

+ Hoặc căn cứ vàosố tạo ra mặt Nợ TK 8212đối ứng cùng với bên Có TK 91một trong các kỳ báo cáo,(trường vừa lòng này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán cụ thể TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này đề đạt toàn bô lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế trường đoản cú các hoạt động của doanh nghiệp (sau thời điểm trừ chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) gây ra trong năm report.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu– Mã số 70

– Chỉ tiêu này phản ảnh lãi cơ phiên bản trên CP, chưa tính mang lại những khí cụ được phát hành sau đây có tác dụng trộn loãng quý giá cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình bày bên trên Báo cáo tài chính của bạn cổ phần là công ty lớn hòa bình. Đối cùng với cửa hàng chị em là công ty CP, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên Báo cáo tài chính phù hợp độc nhất vô nhị, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng rẽ của bạn mẹ.

– Trường hòa hợp Quỹ khen ttận hưởng, an sinh được trích từ ROI sau thuế, lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu được khẳng định theo bí quyết sau:

*

19.Lãi suy bớt trên cổ phiếu– Mã số 71

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi suy sút trên CP, tất cả tính đến việc tác động ảnh hưởng của những luật pháp trong tương lai hoàn toàn có thể được biến hóa thành CP và trộn loãng quý hiếm cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình diễn trên Báo cáo tài bao gồm của công ty cổ phần là doanh nghiệp tự do. Đối cùng với chủ thể bà bầu là chủ thể CP, tiêu chí này chỉ được trình bày bên trên Báo cáo tài chủ yếu hợp tốt nhất, không trình bày bên trên Báo cáo tài thiết yếu riêng của chúng ta chị em.

– Lãi suy sút trên CP được khẳng định như sau:

*

– Xác định ROI (hoặc lỗ) phân bổ cho người đóng cổ phần download CP thêm nhằm tính lãi suy sút trên cổ phiếu:

*

Trường phù hợp cửa hàng trình diễn lãi cơ bản trên cổ phiếu bên trên Báo cáo tài thiết yếu thích hợp tốt nhất thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế thu nhập công ty lớn vào kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp được tính bên trên các đại lý đọc tin thích hợp tốt nhất. Trường vừa lòng công ty trình bày bên trên Báo cáo tài thiết yếu riêng thì ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn trong kỳ là lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế của riêng biệt cửa hàng.

+ Các khoản điều chỉnh bớt lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn nhằm tính lợi tức đầu tư hoặc lỗ phân bổ đến CP thêm khi xác minh lãi suy giảm trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cổ phiếu chiết khấu bao gồm: Cổ tức của CP khuyến mãi không lũy kế được thông báo vào kỳ report cùng cổ tức của CP khuyến mãi luỹ kế gây ra trong kỳ báo cáo. Cổ tức của CP ưu đãi được xem như sau:

Cổ tức của CP ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá bán CP ưu đãi

Khoản chênh lệch to hơn thân giá trị hợp lý và phải chăng của khoản thanh hao toán thù cho những người cài với mức giá trị ghi sổ của CP chiết khấu khi công ty CP thâu tóm về cổ phiếu khuyến mãi của tín đồ sở hữu.

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa cực hiếm hợp lý và phải chăng của cổ phiếu rộng lớn hoặc các khoản tkhô hanh tân oán không giống tiến hành theo điều kiện biến hóa hữu ích tại thời khắc thanh hao tân oán với mức giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông được xuất bản theo ĐK biến hóa nơi bắt đầu.

Các khoản cổ tức hoặc những khoản không giống liên quan cho tới CP nhiều tiềm năng bao gồm tác động suy giảm Các khoản lãi được ghi nhận vào kỳ tương quan cho tới CP thêm tiềm năng tất cả ảnh hưởng suy giảm Các nguyên tố không giống làm sút lợi nhuận sau thuế nếu như đổi khác cổ phiếu thêm tiềm năng gồm ảnh hưởng tác động suy giảm thành cổ phiếu phổ thông.lấy ví dụ, các khoản chi phí để biến đổi trái phiếu biến hóa thành cổ phiếu ít nhiều có tác dụng sút lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ.

+ Xác định các khoản kiểm soát và điều chỉnh tăng lệch giá hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn thân giá trị phải chăng của khoản thanh toán thù cho người mua với cái giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu tiên khi công ty cổ phần mua lại CP ưu đãi của tín đồ cài. Các nhân tố có tác dụng tăng lợi nhuận sau thuế trường hợp đổi khác cổ phiếu diện tích lớn tiềm năng bao gồm tác động ảnh hưởng suy giảm thành cổ phiếu đa dạng.lấy ví dụ, khi biến hóa trái khoán chuyển đổi thành cổ phiếu càng nhiều thì doanh nghiệp sẽ tiến hành bớt chi phí lãi vay liên quan tới trái khoán biến đổi cùng Việc làm tăng thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ

– Số lượng CP nhằm tính lãi suy bớt trên CP.

Số lượng CP nhằm tính lãi suy sút trên CP được xác minh là số trung bình gia quyền của cổ phiếu diện tích lớn lưu lại hành trong kỳ cộng (+) cùng với số trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ quát sẽ tiến hành xây dựng thêm vào ngôi trường hòa hợp tất cả những cổ phiếu rộng lớn tiềm năng tất cả ảnh hưởng tác động suy sút rất nhiều được thay đổi thành CP phổ biến.

Xem thêm: Http:// Ss Truyện

+ Xác định số lượng trung bình gia quyền của CP càng nhiều sẽ tiến hành tạo thêm vào kỳ

Cổ phiếu ít nhiều sẽ tiến hành tạo thêm trong kỳ được xem như là CP phổ quát tiềm năng có tác động ảnh hưởng làm cho suy sút lãi trên CP. Gồm:

Quyền lựa chọn thiết lập chứng quyền cùng những phương tiện tương đương. Công nuốm tài chính hoàn toàn có thể biến hóa. Cổ phiếu đa dạng desgin tất cả điều kiện. Hợp đồng được tkhô cứng toán bởi CP ít nhiều hoặc bằng tiền. Các quyền lựa chọn đã làm được tải. Quyền lựa chọn buôn bán đã thiết kế.

Việc khẳng định con số CP ít nhiều sẽ được thành lập thêm trong kỳ được thực hiện theo luật của Chuẩn mực kế toán thù “Lãi trên cổ phiếu”.