Số (100) là số lớn nhất trong hàng số từ (0) mang lại (100) và là số tức thời sau của số (99)

Ví dụ: Số ngay tức khắc sau của số (99) là …….

Bạn đang xem: Cách đọc số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100

Giải: Số tức khắc sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số đặc điểm của các số trong bảng.

a) các số bao gồm một chữ số là các số vào phạm vi từ (0) mang lại (9).

b) những số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) với (100)

c) Số bé nhất có hai chữ số là (10), số lớn nhất có nhì chữ số là số (99).


d) các số tất cả hai chữ số như là nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là………..

Giải:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là (90).

Số bắt buộc điền vào nơi chấm là (90).

Dạng 3: Số tức thời trước, số tức tốc sau của một số.

Số ngay thức thì trước của một trong những là số đứng tức thì phía trước của số đó khi đếm xuôi và có giá trị ít hơn số kia (1) 1-1 vị.

Số tức khắc sau của một trong những là số đứng tức thì phía sau của số đó khi đếm xuôi và có mức giá trị nhiều hơn thế số đó (1) 1-1 vị.

Ví dụ: Số tức thì sau của số (89) là ………..

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Tập Illustrator, Khóa Học Illustrator

Giải:

Em đếm xuôi tự số (89), số tức tốc sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài xích 1: các hơn, không nhiều hơn.
bài bác 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài bác 3: các số 1, 2, 3
bài 4: những số 1, 2, 3, 4, 5.
bài 5: nhỏ xíu hơn. Mập hơn. Bằng. Dấu ; =
bài 6: Số 6
bài bác 7: Số 7
bài xích 8: Số 8
bài xích 9: số cửu
bài bác 10: Số 0
bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10
bài xích 1: Phép cùng trong phạm vi 3
bài 2: Phép cộng trong phạm vi 4
bài bác 3: Phép cộng trong phạm vi 5
bài xích 4: Số 0 trong phép cộng
bài bác 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài bác 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài 7: Phép trừ trong phạm vi 5
bài xích 8: Số 0 vào phép trừ
bài bác 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ những số vào phạm vi 6
bài xích 11: Phép cùng trong phạm vi 7
bài 12: Phép trừ trong phạm vi 7
bài 13: Phép cùng trong phạm vi 8
bài xích 14: Phép trừ trong phạm vi 8
bài 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài 16: Phép trừ trong phạm vi 9
bài 17: Phép cùng trong phạm vi 10
bài xích 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cùng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ vào PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài xích 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài 2: Độ dài đoạn trực tiếp - thực hành đo độ nhiều năm đoạn trực tiếp
bài 3: Một chục. Tia số
bài xích 4: Mười một, mười nhị
bài bác 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài bác 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài bác 7: nhì mươi. Nhị chục
bài 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài xích 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài bác 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài bác 11: vấn đề có lời văn. Giải việc có lời văn
bài bác 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài đến trước.
bài 13: các số tròn chục
bài xích 14: Cộng những số tròn chục
bài 15: Trừ các số tròn chục
bài xích 16: Điểm ở trong, điểm ở không tính của một hình.
bài xích 17: những số gồm hai chữ số
bài bác 18: So sánh các số gồm hai chữ số
bài xích 19: Bảng những số từ là một đến 100
bài 20: Giải toán gồm lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài bác 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài 2: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
bài bác 3: các ngày vào tuần lễ
bài bác 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
bài 5: Đồng hồ. Thời gian
bài 6: Ôn tập: các số cho 10
bài xích 7: Ôn tập: các số cho 100
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.