Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.46 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Bảng mô tả công việc điều dưỡng

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANGBỆNH VIỆN ĐKKV YÊN HOACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆCCHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG/ HỘ SINH CHĂM SÓCQuan hệ tổ chức:- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa.- Phối hợp với các bác sỹ và điều điều dưỡng/ hộ sinh trong khoa.Nhiệm vụ chính:- Tiếp nhận người bệnh ngày khi nhập khoa và thực hiện chăm sóc người bệnh
theo đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện. (Khi ĐDT/ ĐD hành chính hoặc điềudưỡng khoa khám bệnh bàn giao).- Ghi chép những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh vàcách xử trí vào phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc theo quy định.- Đối với người bệnh nặng, nguy kịch phải chăm sóc theo y lệnh và báo cáo kịpthời những diễn biến bất thường cho bác sỹ điều trị để xử lý kịp thời.- Hằng ngày cuối giờ phải bàn giao người bệnh nặng cho điều dưỡng trực, và ghilại vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đốivới từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng (có ký giao nhận đầy đủ)- Bảo quản tài sản, dụng cụ y tế và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trongphạm vi được phân công.- Vận hành và bảo quản trang thiết bị y tế trong khoa theo sự yên tâm.
- Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh và hướng dẫnthực hành về công tác chăm sóc người bệnh cho học sinh, học việc khi được điềudưỡng trưởng khoa phân công.- Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa, điềudưỡng trưởng bệnh viện.- Tư vấn giáo dục sức khỏe và động viên người bệnh yên tâm điều trị.- Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức, thực hiện tốt quy định về y đức, quytắc ứng xử giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và người nhà bệnh nhân.- Thực hiện nhiệm vụ khác khi điều dưỡng trưởng hoặc trưởng khoa phân công.- Trực tiếp lấy bệnh phẩm và đưa bệnh phẩm lên phòng xét nghiệm.

*
bảng mô tả công việc 4 4 64
*
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên quản lý hồ sơ 2 8 152
*
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ 2 710 3
*
Tài liệu Sơ đồ tổ chức xưởng sản xuất và bảng mô tả công việc docx 6 9 181


Xem thêm: Các Mẫu Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến I, Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Điển Hình Tiên Tiến I

*
Đề tài xây dựng hệ thống mô tả công việc và đánh giá kết quả làm việc tại VIB trên quan điểm khoa học OB về động viên khuyến khích nhân viên làm việc 11 536 0