Bảng cộng, trừ, nhân, phân chia lớp 2 giúp những em củng cố gắng vấn đề ghi lưu giữ cùng tái hiện nay nkhô giòn bảng cùng tất cả nhớ, bảng nhân phân chia từ bỏ 2 mang đến 9, trường đoản cú đó vận dụng để cùng nhẩm, cộng những số bao gồm nhị chữ số (tất cả nhớ), giải toán thù tất cả lời văn. Mời quý thầy cô, quý phụ huynh với những em cùng tìm hiểu thêm Toán thù lớp 2.
Bạn đang xem: Bảng cửu chương cộng trừ nhân chia

Bảng cộng

9 + 2 = 11

8 + 3 = 11

7 + 4 = 11

6 + 5 = 11

9 + 3 = 12

8 + 4 = 12

7 + 5 = 12

6 + 6 = 12

9 + 4 = 13

8 + 5 = 13

7 + 6 = 13

6 + 7 = 13

9 + 5 = 14

8 + 6 = 14

7 + 7 = 14

6 + 8 = 14

9 + 6 = 15

8 + 7 = 15

7 + 8 = 15

6 + 9 = 15

9 + 7 = 16

8 + 8 = 16

7 + 9 = 16

 

9 + 8 = 17

8 + 9 = 17

   

9 + 9 = 18

     
 

2 + 9 = 11

3 + 8 = 11

4 + 7 = 11

5 + 6 = 11

 

3 + 9 = 12

4 + 8 = 12

5 + 7 = 12

   

4 + 9 = 13

5 + 8 = 13

     

5 + 9 = 14


Bảng trừ

11 – 2 = 9

12 – 3 = 9

13 – 4 = 9

14 – 5 = 9

11 – 3 = 8

12 – 4 = 8

13 – 5 = 8

14 – 6 = 8

11 – 4 = 7

12 – 5 = 7

13 – 6 = 7

14 – 7 = 7

11 – 5 = 6

12 – 6 = 6

13 – 7 = 6

14 – 8 = 6

11 – 6 = 5

12 – 7 = 5

13 – 8 = 5

14 – 9 = 5

11 – 7 = 4

12 – 8 = 4

13 – 9 = 4

 

11 – 8 = 3

12 – 9 = 3

   

11 – 9 = 2

     
 

18 – 9 = 9

17 – 8 = 9

16 – 7 = 9

15 – 6 = 9

 

17 – 9 = 8

16 – 8 = 8

15 – 7 = 8

   

16 – 9 = 7

15 – 8 = 7

     

15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

5 x 1 = 5

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

5 x 3 = 15

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

5 x 7 = 35

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

5 x 8 = 40

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

5 x 9 = 45

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

 

6 x 1 = 6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

9 x 1 = 9

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

9 x 3 = 27

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

9 x 6 = 54

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

9 x 7 = 63

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

9 x 8 = 72

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

9 x 9 = 81

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90


Bảng cửu cmùi hương chia

2 : 2 = 1

3 : 3 = 1

4 : 4 = 1

5 : 5 = 1

4 : 2 = 2

6 : 3 = 2

8 : 4 = 2

10 : 5 = 2

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

8 : 2 = 4

12 : 3 = 4

16 : 4 = 4

đôi mươi : 5 = 4

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

trăng tròn : 4 = 5

25 : 5 = 5

12 : 2 = 6

18 : 3 = 6

24 : 4 = 6

30 : 5 = 6

14 : 2 = 7

21 : 3 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

trăng tròn : 2 = 10

30 : 3 = 10

40 : 4 = 10

50 : 5 = 10

 

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

12 : 6 = 2

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

18 : 9 = 2

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

24 : 6 = 4

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

36 : 9 = 4

30 : 6 = 5

35 : 7 = 5

40 : 8 = 5

45 : 9 = 5

36 : 6 = 6

42 : 7 = 6

48 : 8 = 6

54 : 9 = 6

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

63 : 9 = 7

48 : 6 = 8

56 : 7 = 8

64 : 8 = 8

72 : 9 = 8

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

81 : 9 = 9

60 : 6 = 10

70 : 7 = 10

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10


Bảng cùng, trừ, nhân, phân tách lớp 2

Hình như, chúng ta tất cả thể in color bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 bên dưới ra. Sau kia, dính lên tường để bé bỏng học thuận lợi hơn:

Bảng cộng

Bảng trừ

Bảng nhân


Bảng chia

Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm những đề thi xuất xắc và quality, các dạng toán thù cải thiện tuyệt với cực nhọc giành riêng cho các bé bỏng học tập Toán lớp 2 được chắc chắn, củng thế với cố có thể kiến thức nhất, vừa đào sâu những dạng tân oán lại giúp các bé nhỏ đầy niềm tin lao vào những kỳ thi quan trọng như thể thi không còn học tập kỳ 2 lớp 2 môn Toán thù, thi khảo sát điều tra chất lượng học kỳ 2 môn Tân oán lớp 2,.... cũng giống như học đồng hồ hết các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên làng hội, đạo đức nghề nghiệp,...

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cưng cửng ôn tập lớp 2 học tập kì một năm 20đôi mươi - 2021
Xem thêm: giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học pdf

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên