Biên bản xếp nhiều loại hạnh kiểm học sinh được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ văn bản cuộc họp thân học viên với thầy giáo về câu hỏi bình xét hạnh kiểm học kì 1 hoặc học kỳ 2.

Bạn đang xem: Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

Nội dung trong mẫu biên bạn dạng yêu cầu ghi rõ thời gian, vị trí, ngôn từ buổi họp, tác dụng review xếp nhiều loại. Vậy sau đây là 3 chủng loại biên phiên bản xếp các loại hạnh kiểm học viên, mời chúng ta thuộc quan sát và theo dõi cùng cài đặt tại phía trên.


Biên phiên bản xếp một số loại hạnh kiểm học sinh mới nhất

Biên bạn dạng bình xét hạnh kiểm học sinh học tập kì I Biên phiên bản bình xét hạnh kiểm học sinh thời điểm cuối năm Biên bản bình xét hạnh kiểm học viên

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì I


TRƯỜNG ..............LỚP: ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc-------o0o---------

BIÊN BẢN Bình xét hạnh kiểm học tập kì .... năm học tập 20...- đôi mươi...

I. Thời gian: ………………………………………..........……

II. Địa điểm: ........................................................................

III. Thành phần ttê mê dự:

- Giáo viên công ty nhiệm:....................................................

- Học sinh: gồm mặt:……Vắng mặt:…….lý do:……

- Chủ tọa: …………………………….................................

- Thỏng ký: ……………………................................……….

IV. Nội dung:

1. GVCN thông qua tiêu chuẩn nhận xét, xếp các loại hạnh kiểm phát hành kèm theo Thông bốn 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020”.

2. Cá nhân triển khai gọi bạn dạng kiểm điểm cá nhân và trường đoản cú xếp nhiều loại hạnh kiểm của bạn dạng thân vào học kì ....

Thư ký thông qua công dụng tự xếp các loại của cá nhân kế tiếp tổ cùng bầy lớp tmê man gia đóng góp chủ ý nhấn xét cùng review xếp loại hạnh kiểm cụ thể công dụng như sau:

TT Họ và tên Giới tính Cá nhân tự xếp loại Tổ (lớp) Đánh Giá xếp loại                                                            

Tổng số xếp một số loại Tốt:……..; Khá:……..; Trung bình:…….; Yếu:……..

3. Ý con kiến của học sinh về tu chăm sóc tập luyện đạo đức nghề nghiệp trong học tập kì.........

- Ý con kiến các bạn vào lớp:

.........................................................................................

.........................................................................................

4. Tuyên dương với phê bình cá thể (tổ).

a. Tuim dương: ……………………………………………

.........................................................................................

b. Phê bình: (Những HS phạm luật về mặt đạo đức, nội quy của lớp, công ty ngôi trường.)

.........................................................................................

.........................................................................................

c. Hình thức kỷ luật:

.........................................................................................

.........................................................................................

Biên phiên bản kết thời gian vào mức..giờ…phút cùng trong ngày với thông qua đến cộng đồng cùng nghe.

THƯ KÝ(Ký cùng ghi rõ họ tên) CHỦ TỌA (Ký và ghi rõ bọn họ tên)

PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………

Số:.... /BB-LỚP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc----o0o----

 

BIÊN BẢNVề vấn đề xét hạnh kiểm học tập kì …, năm học 20…-20…

Thời gian: bước đầu cơ hội... giờ ...phút ít, ngày ...tháng ...năm 20…;

Địa điểm: Tại chống học số , ngôi trường ………………….....…..;

Thành phần tham dự:

Ông (bà):…………………………………… Giáo viên công ty nhiệm lớp – Chủ tọa;

Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..

Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập tập-Thỏng kí.

Nội dung:

1. Giáo viên nhà nhiệm thông qua Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Hà Thành ngày 26 tháng 08 năm 20trăng tròn của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tác về câu hỏi ban hành quy định review, xếp nhiều loại học viên trung học đại lý với học viên trung học phổ thông.

2. Học sinh trải qua bạn dạng trường đoản cú Đánh Giá hạnh kiểm học tập kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;

3. Giáo viên chủ nhiệm khuyên bảo bọn góp sức chủ kiến và thống duy nhất xếp nhiều loại hạnh kiểm học kì II với cả năm của từng thành viên vào lớp. Kết quả:

Học kì I:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Cả năm:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Kết quả rõ ràng từng member vào lớp (bao gồm danh sách lắp kèm).

Biên phiên bản ngừng cơ hội giơ phút ít cùng ngày;

THƯ KÝ(Ký cùng ghi rõ họ tên) CHỦ TỌA (Ký với ghi rõ chúng ta tên)

PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc----o0o---

Số:.... /BB-LỚP… .....ngày ..mon ..năm..........

BIÊN BẢN XÉT HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KỲ:.....................Năm học:..............

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Tác Làm Việc, Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp

(Biên bản này nộp lại mang lại BGH)

Lớp:................Sĩ số:............... Nữ:....................GVCN:................................

TT Họ với tên HS Số buổi vắng Số lần phạm luật năn nỉ nếp Lớp kiến nghị xếp một số loại Ý con kiến của GVcông nhân Ý loài kiến của gia sư bộ môn Ý kiến của giáo viên môn CD Ý kiến của ban thi đua trường Có Phường. KPhường.         1.                     2.                     3.                     4.                     5.                     6.                     7.                     8.                     9.                     10.                     11.                     12.                       Thống kê của GVCN Thống kê của HĐTĐ   Tốt Khá TB Yếu     Tốt Khá TB Yếu                        

 

TM.BCS Lớp

Lớp trưởng

Bí thỏng CĐ

GVCN lớp

HĐTĐ Trường