Số hiệu: 22-HD/BTCTW Loại văn uống bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Người ký: Tô Huy Rứa Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang update Tình trạng: Đã biết


Bạn đang xem: Ban kiem diem dang vien 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 22-HD/BTCTW

TP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2013 GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Thực hiện nay công ty trương của Sở Chính trị, Ban Bí thư về câu hỏi kiểm điểm từ phê bình cùng phê bình lũ và cá nhân từng năm gắn với kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tạo ra Đảng, sau khoản thời gian trao đổi, xin ý kiến một vài địa phương, cơ sở, đơn vị và report Ban Bí tlỗi, Ban Tổ chức Trung ương lí giải tiến hành kiểm điểm năm trước đó như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm trước đó đính thêm với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về sản xuất Đảng nhằm mục đích Reviews kết trái tiến hành tính năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của tập thể; chức trách nát, nhiệm vụ của cá thể với tác dụng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nhằm mục đích nâng cao năng lượng chỉ huy, sức kungfu của những cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng với đội hình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo, thống trị các cấp, các ngành; nâng quality Review, xếp nhiều loại tổ chức triển khai cửa hàng đảng với cán cỗ, đảng viên một giải pháp thực chất hơn với đóng góp thêm phần cách tân hành thiết yếu vào sinh hoạt Đảng.

2.  Chỉ đạo kiểm điểm ngặt nghèo, đúng nguim tắc; tổ chức kiểm điểm tráng lệ, phát huy tính từ giác, chân thực, khách quan, tách hình thức; Đánh Giá đúng điểm mạnh, lỗi vào chỉ huy, làm chủ, điều hành, phong thái, lề lối thao tác làm việc, ý thức tổ chức kỷ nguyên lý, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu mã của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cho cơ sở nhằm kiểm điểm cá nhân; đem hiệu quả kiểm điểm của cá nhân để vấp ngã sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của bọn với reviews cán cỗ, đảng viên, làm căn cứ đọng để quy hoạch, sắp xếp, áp dụng cán cỗ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể:  Các cung cấp ủy, tổ chức đảng và bầy lãnh đạo cơ quan lại, đơn vị trường đoản cú Trung ương mang lại đại lý.

1.2. Cá nhân:  Đảng viên vào toàn Đảng, trừ đảng viên đã làm được miễn công tác làm việc cùng sinh hoạt đảng.

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối cùng với tập thể:

- Kết quả tiến hành nhiệm vụ chính trị được giao; trách nát nhiệm chỉ huy, chỉ huy vào Việc tiệm triệt và triển khai triển khai những nhà trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước; vào chế tạo những lịch trình, kế hoạch, trọng trách với phương án thực hiện sinh hoạt địa phương thơm, ban ngành, solo vị; chứng thật điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế với nguim nhân.

- Việc triển khai nguyên ổn tắc triệu tập dân công ty trong sinc hoạt đảng tuyệt nhất là trong công tác làm việc cán bộ; làm cho rõ quyền lợi, trách rưới nhiệm của tập thể và cá nhân, độc nhất là cá nhân tín đồ đứng đầu cấp cho ủy, cơ quan ban ngành, cơ sở, đơn vị trong công tác làm việc cán cỗ với phương án khắc phục hầu hết tinh giảm, yếu đuối kém; Việc thay đổi thủ tục chỉ huy,  xây dựng với thực hiện pháp luật, quy chế làm việc của tập thể lãnh đạo; phương án chống chọi, ngăn ngừa, xử lý không đúng phạm so với tổ chức triển khai cùng cá thể.

- Kết quả triển khai những chiến thuật nhằm mục đích hạn chế tinh giảm, lỗi được chỉ ra rằng sau kiểm điểm theo lòng tin Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và rất nhiều sự việc tạo nên sau kiểm điểm; chủ trương, biện pháp phạt hiện tại, dạy dỗ, chiến đấu, ngăn chặn suy thoái và phá sản về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống của số đông cùng cá nhân bộ hạ mình quản lí lý; sự việc phát huy dân nhà, tăng cường kết hợp nội cỗ trong số đông lãnh đạo; tác dụng công tác làm việc soát sổ, giám sát cán bộ, đảng viên và vấn đề thực hiện Quy định hồ hết điều đảng viên không được làm; tinh thần của cán cỗ, đảng viên, dân chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng hoặc chỉ huy cơ sở, đơn vị.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Sở Chính trị về liên tiếp tăng mạnh vấn đề học hành và tuân theo tnóng gương đạo đức nghề nghiệp Sài Gòn và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nát nhiệm nêu gương ở địa phương thơm, ban ngành, đơn vị.

2.2. Đối cùng với cá nhân:

a) Đối cùng với đảng viên ko duy trì dùng cho chỉ huy, quản ngại lý:

- Về tứ tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ cùng với công ty nghĩa Mác-Lênin, tứ tưởng Sài Gòn cùng mặt đường lối thay đổi bắt đầu của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, đi lại mái ấm gia đình với nhân dân thực hiện mặt đường lối, ý kiến, chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, điều khoản của Nhà nước; ý thức, trách nát nhiệm và cách biểu hiện trong đấu tranh kháng suy thoái và phá sản về tứ tưởng chính trị, phai nphân tử lý tưởng bí quyết mạng; ý thức học tập tập nâng cấp trình độ, hiểu biết cùng năng lượng công tác làm việc của bản thân.

- Về phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống: Kết quả tiếp thu kiến thức với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý thức chiến đấu chống quan liêu, ttê mê nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng, nói ko đi đôi với làm; chống chọi với các thể hiện vô cảm, quan tiền liêu, hống hách, nhũng nhiễu, khiến phiền lành hà nhân dân; việc duy trì gìn đạo đức nghề nghiệp, lối sống cùng phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách rưới nhiệm nêu gương của người đảng viên; Việc chấp hành Quy định về rất nhiều điều đảng viên không được làm; tính trung thực, khách quan trong từ bỏ phê bình, phê bình và xây cất hòa hợp nội cỗ.

- Về triển khai chức trách nát, trách nhiệm được giao: Tinh thần trách nát nhiệm, tác dụng và mức độ xong xuôi chức trách, trách nhiệm được giao; ý thức thành lập tổ chức đảng, chính quyền, những tổ chức chủ yếu trị - làng mạc hội ngơi nghỉ địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng.

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy định, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng cùng sống vị trí cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và trường đoản cú thay thế sửa chữa yếu điểm sau từ phê bình và phê bình; câu hỏi thực hiện cơ chế sinch hoạt đảng.

b) Đối với đảng viên giữ lại phục vụ chỉ đạo, quản lí lý:

- Về tứ tưởng bao gồm trị: Sự trung thành với chủ cùng với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng con đường lối đổi bắt đầu của Đảng; ý thức chấp hành, bảo vệ, quán triệt, tuyên ổn truyền, chuyển vận cán cỗ, đảng viên, gia đình cùng dân chúng tiến hành con đường lối, cách nhìn, chủ trương, quyết nghị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước; thể hiện thái độ cùng tinh thần trách rưới nhiệm trong chiến đấu phòng suy thoái và phá sản về bốn tưởng bao gồm trị, pnhị nphân tử lý tưởng bí quyết mạng của bản thân với cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lí lý; tinch thần học tập cải thiện chuyên môn, phát âm biết với năng lượng công tác.

- Về phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống: Kết trái rèn luyện, tu chăm sóc của cá nhân cùng trách nhiệm vận chuyển cán bộ, đảng viên vào học hành, làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; vào đấu tnhãi con chống quan liêu, tmê man nhũng, lãng phí, công ty nghĩa cá thể, lối sinh sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong duy trì gìn đạo đức, lối sinh sống với phát huy tính tiền phong, gương mẫu mã, trách rưới nhiệm nêu gương của đảng viên, của cán cỗ chỉ huy, quản ngại lý; vào chấp hành Quy định về đều điều đảng viên ko được làm; tính chân thực, khách quan trong từ phê bình, phê bình và xây đắp liên hiệp nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao: Kết trái với cường độ ngừng chức trách nát, nhiệm vụ được giao; lòng tin trách nát nhiệm vào chỉ đạo, chỉ huy điều hành; tiến hành nguyên tắc triệu tập dân công ty vào sinch hoạt đảng duy nhất là trong sắp xếp, áp dụng, đề bạt cán bộ; trách nhiệm cá nhân so với hồ hết điểm yếu, yếu ớt kỉm của số đông trong công tác cán cỗ cùng vào chỉ đạo phát triển tài chính - xã hội…; câu hỏi xác xác định rõ thẩm quyền, trách nát nhiệm của cá nhân trong mối quan hệ với số đông lãnh đạo; việc đổi mới phương thức công tác làm việc, phong cách lãnh đạo với lề lối làm việc; bao gồm hay không câu hỏi lợi dụng danh nghĩa của bè phái để áp đặt ý đồ cá nhân, để người thân lợi dụng phục vụ nhằm trục lợi; có hay không biểu lộ về tiện ích viên cỗ, công dụng nhóm.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc triển khai cách thức triệu tập dân công ty trong sinh hoạt đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức gương mẫu mã chấp hành với chỉ huy thực hiện giỏi quy định, hiện tượng, nội quy của cơ sở, đơn vị chức năng cùng vị trí cư trú; ý thức lắng nghe, thu nạp cùng tự thay thế lỗi sau trường đoản cú phê bình cùng phê bình; câu hỏi tiến hành cơ chế sinh hoạt đảng.

- Kiểm điểm câu hỏi hấp thụ, sửa chữa tiêu giảm, điểm yếu hoặc vi phạm luật (ví như có) được đã cho thấy sau kiểm điểm từ bỏ phê bình với phê bình theo niềm tin Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và mọi sự việc bắt đầu tạo nên (trường hợp có).

Trong kiểm điểm bè lũ, những cá thể, nhất là những bè bạn giữ dùng cho chỉ huy buộc phải kiểm điểm hiểu rõ kết quả hạn chế và khắc phục, sửa chữa yếu hèn kém nhẹm, yếu điểm đã có Kết luận hoặc new phát sinh sau kiểm điểm tự phê bình với phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đề ra trọng trách, giải pháp khắc phục.

Báo cáo kiểm điểm bọn cùng phiên bản kiểm điểm cá nhân đề xuất chứng thực ưu thế, lỗi, ngulặng nhân; khẳng định trách rưới nhiệm của bầy đàn, cá nhân và đề ra pmùi hương hướng, giải pháp sửa chữa thay thế, khắc phục điểm yếu.

3. Các bước tiến hành kiểm điểm

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm:

- Người đi đầu trực tiếp lãnh đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của anh em. Báo cáo kiểm điểm của bè đảng bắt buộc gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm tối thiểu 3 ngày để nghiên cứu giúp, chuẩn bị chủ ý tsay mê gia, đóng góp.

- Mỗi cá nhân chỉ có tác dụng một phiên bản kiểm điểm (theo mẫu mã đính kèm).

- Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, bọn chỉ đạo phòng ban, đơn vị chức năng cung cấp trên gợi ý văn bản đề xuất đi sâu kiểm điểm so với bầy đàn và cá thể thuộc cấp mình quản lý (ví như xét thấy cần) bằng vnạp năng lượng bạn dạng.

3.2. Nơi kiểm điểm:

- Kiểm điểm nghỉ ngơi đưa ra cỗ nơi sinh hoạt;

- Kiểm điểm làm việc tập thể chỉ huy chỗ bản thân là fan Tiên phong hoặc là thành viên lãnh đạo;

- Kiểm điểm nghỉ ngơi cấp cho ủy đảng cao nhất cơ mà bản thân là thành viên;

Cụ thể như sau:

a) Đảng viên giữ lại dịch vụ chỉ huy, quản lý:

- Các bằng hữu Ủy viên Sở Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm trước lũ Sở Chính trị, Ban Bí thư; trước bè cánh chỉ đạo cơ sở, đơn vị nhưng mà mình là bạn đi đầu cùng làm việc chi bộ;

- Các đồng minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả Ủy viên Trung ương dự khuyết) kiểm điểm trước ban thường xuyên vụ cấp ủy hoặc bè lũ tổ chức triển khai đảng (ban cán sự đảng, đảng đoàn), đàn chỉ huy ban ngành, đơn vị chức năng khu vực công tác và sinh sống bỏ ra bộ;

- Các bằng hữu ủy viên ban hay vụ cấp cho ủy cung cấp tỉnh, cấp thị trấn kiểm điểm trước anh em ban thường vụ thuộc cấp; trước bè đảng lãnh đạo cơ sở, đơn vị mà lại mình là fan đứng đầu; các đồng minh ủy viên ban chấp hành đảng cỗ cung cấp thức giấc, cung cấp thị trấn kiểm điểm trước bè lũ chỉ huy tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng khu vực công tác làm việc cùng nghỉ ngơi đưa ra cỗ.

- Các bè bạn ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bí tlỗi Trung ương Đoàn, lãnh đạo các tổ chức, ban ngành, đơn vị tự Trung ương mang lại cửa hàng kiểm điểm trước đàn ban cán sự đảng, đảng đoàn, chỉ đạo những tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị khu vực công tác làm việc cùng ở bỏ ra bộ. Kết thích hợp kiểm điểm bè đảng ban cán sự đảng, đảng đoàn với kiểm điểm bè phái lãnh đạo bộ, ngành, cơ sở, đơn vị (vị trí lập ban cán sự đảng, đảng đoàn).

- Các bạn bè ủy viên ban thường vụ đảng ủy đại lý kiểm điểm trước ban chấp hành đảng cỗ, bỏ ra cỗ cùng trước bè bạn chỗ mình là người cầm đầu hoặc là member lãnh đạo; các đồng chí đảng ủy viên kiểm điểm sống chi cỗ vẫn sinch hoạt; chỗ không tồn tại ban thường vụ, bè bạn túng bấn thỏng với phó túng thư kiểm điểm trước ban chấp hành đảng bộ cùng sống bỏ ra cỗ. Đảng ủy viên đảng ủy phần tử, bí thỏng, phó túng thiếu thư, chi ủy viên kiểm điểm trước đưa ra cỗ.

b) Đảng viên ko giữ lại chuyên dụng cho lãnh đạo, cai quản lý:

Kiểm điểm nghỉ ngơi bỏ ra cỗ nơi sinh hoạt (so với gần như bỏ ra cỗ bên trên 30 đảng viên gồm Thành lập và hoạt động tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm sống tổ đảng, tiếp nối tổ đảng report kết quả kiểm điểm cùng với chi bộ).

3.3. Tổ chức kiểm điểm:

Việc kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: bè phái kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán cỗ chỉ đạo, làm chủ kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.

a) Kiểm điểm tập thể:

Người Tiên phong nhà trì việc kiểm điểm, kim chỉ nan những văn bản nên triệu tập bàn thảo với lãnh đạo hấp thu các chủ kiến tđắm đuối gia, đóng góp để Tóm lại và hoàn thiện report sau kiểm điểm.

b) Kiểm điểm cá nhân:

Người mở đầu chủ trì vấn đề kiểm điểm, cá thể trình bày phiên bản kiểm điểm (cá nhân giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, cai quản làm việc chỗ nào thì đi sâu kiểm điểm Việc kết thúc chức trách, nhiệm vụ được giao sinh sống chỗ đó; Khi kiểm điểm sinh sống bỏ ra cỗ thì report cầm tắt về hiệu quả kiểm điểm nghỉ ngơi những địa điểm bên trên với đi sâu kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ của đảng viên); thành viên tđam mê gia kiểm điểm góp phần ý kiến; cá thể tiếp thu; fan chủ trì Kết luận, nắm tắt câu chữ yêu cầu thu nhận bổ sung cập nhật vào kiểm điểm cá nhân (khi kiểm điểm cá thể bạn Tiên phong thì cộng đồng phân công một đồng minh cấp phó chủ trì).

Lưu ý:

- Trong quy trình kiểm điểm đối với bè phái cùng các cá nhân, nếu như vạc hiện nay gồm dấu hiệu vi phạm cơ mà chưa đầy đủ điều kiện nhằm tóm lại thì kịp lúc report cấp ủy cung cấp trên trực tiếp chu đáo, lãnh đạo đến kiểm điểm tiếp xuất xắc tạm ngưng kiểm điểm.

- Sau Lúc có kết luận bình chọn của cung cấp gồm thẩm quyền thì tiếp tục kiểm điểm, kết phù hợp với bài toán để ý cường độ kỷ qui định so với lũ và cá nhân vi phạm (nếu như có).

3.4. Đánh giá bán cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm:

Trên cơ sở hiệu quả kiểm điểm với từ xếp loại của từng cá nhân, cấp gồm thẩm quyền đã tiến hành Reviews, phân một số loại cán bộ theo Quy chế Đánh Giá cán bộ, công chức ban hành cố nhiên Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X; bỏ ra cỗ sẽ xếp nhiều loại unique đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về review unique tổ chức triển khai đại lý đảng và đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Cnạp năng lượng cứ lí giải này, các cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ đạo phòng ban, đơn vị trực ở trong Trung ương ví dụ hóa planer triển khai nghỉ ngơi cấp mình, đôi khi chỉ huy, khuyên bảo, theo dõi và quan sát, đánh giá cấp dưới sẵn sàng cùng triển khai kiểm điểm bảo vệ đúng mục đích, thử dùng, câu chữ và quy trình đề ra; kinh nghiệm số đông, cá thể kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt đề nghị. Cấp ủy, tổ chức đảng cung cấp bên trên cắt cử cán cỗ dự, theo dõi kiểm điểm của bạn bè, cá nhân thủ túc mình thống trị.

2.  Việc kiểm điểm cuối năm 2013 xong xuôi trong tháng 02 năm năm trước. Các cung cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ huy những tổ chức, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tác dụng kiểm điểm của đồng đội với cá thể về cấp bên trên trực tiếp để quan sát và theo dõi, quản lý theo phân cấp cho quản lý cán cỗ. Báo cáo kiểm điểm của đồng minh cùng cá thể cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí tlỗi quản lý gửi về Sở Chính trị, Ban Bí tlỗi (qua Ban Tổ chức Trung ương) để tổng hợp trước thời gian ngày 28/02/2014.

Trong quy trình tổ chức tiến hành, nếu tất cả vướng mắc hoặc có sự việc tạo ra, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cơ quan, đơn vị phản chiếu kịp lúc về Ban Tổ chức Trung ương nhằm lý giải bổ sung.

 

 

Nơi nhận: - Sở Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo); - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo những ban ngành, đơn vị chức năng nghỉ ngơi Trung ương; - Ban thường vụ, ban tổ chức các thức giấc ủy, thành ủy, các đảng ủy trực trực thuộc Trung ương; - Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; - Các Vụ, đơn vị chức năng trong Ban TCTW;  - Lưu VP, Vụ CSĐ.

TRƯỞNG BAN Tô Huy Rứa

 

ĐẢNG BỘ ………………… Chi bộ: …………………… --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

 

…….., ngày…… tháng…… năm……

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

(Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ cùng tên: ………….………...……………….… Ngày sinh: ……………………

Chức vụ Đảng: ……………………….………………………….………………………...

Chức vụ tổ chức chính quyền, đoàn thể: …………………………….……………………….....

Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……………………...

Chi bộ……………………………….………………………….

1. Về tứ tưởng chủ yếu trị

2. Về phđộ ẩm chất đạo đức, lối sinh sống

3. Về thực hiện chức trách nát, trọng trách được giao

4. Về tổ chức kỷ dụng cụ

5. Kết trái vạc huy điểm mạnh, khắc chế, thay thế yếu ớt kém, yếu điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hầu hết vụ việc new phát sinh

6. Hạn chế, yếu ớt kỉm, yếu điểm, ngulặng nhân

7. Phương thơm hướng cùng phương án khắc chế, thay thế yếu kém, lỗi vào thời gian cho tới

8. Tự thừa nhận nút xếp loại quality đảng viên, cán bộ, công chức:

(Đánh vệt X vào một ô tương ứng)

8.1. Xếp các loại unique đảng viên:

Đảng viên đầy đủ tư giải pháp, xong xuất sắc trách nhiệm.

Đảng viên đủ tư bí quyết, dứt xuất sắc trọng trách.

Đảng viên đủ bốn phương pháp, xong xuôi trọng trách.

Đảng viên vi phạm tư bí quyết hoặc ko xong trách nhiệm.

8.2. Xếp loại quality cán cỗ, công chức:

Hoàn thành xuất sắc đẹp chức trách, trách nhiệm.

Hoàn thành xuất sắc chức trách nát, trọng trách.

Hoàn thành chức trách, trách nhiệm.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Bhxh 301 Chốt Sổ, Thủ Tục Và Hồ Sơ Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Chưa kết thúc chức trách rưới, trọng trách.

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)