Mẫu Bản Đăng Ký Nêu Gương Năm 2017, Bản Đăng Ký Nêu Gương

Nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã lựa chọn những việc cụ thể và những nhiệm vụ mang tính đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đăng ký nêu gương.

Đang xem: Bản đăng ký nêu gương năm 2017

*

Đảng ủy xã Thanh Hải (Thanh Hà) yêu cầu cán bộ, công chức xã đăng ký thực hiện các nội dung đột phá theo chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân”
Những bản đăng ký nêu gương “2 trong 1” vừa thể hiện cam kết rèn luyện phấn đấu tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vừa nêu rõ những việc cụ thể đăng ký thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được các cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh triển khai.Gắn với việc đột phá“Chỉ đạo MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 03 của Huyện ủy Cẩm Giàng về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020”; hạn chế các tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn…” là một trong những công việc cụ thể đồng chí Trình Văn Bích, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Giang (Cẩm Giàng) đăng ký thực hiện nêu gương trong năm 2019. Khi được hỏi vì sao lại chọn nội dung này, anh Bích nói trước hết là xuất phát từ tình hình thực tế, việc bảo đảm an ninh trật tự, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn là vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hết sức quan tâm. Thứ hai, là ở vị trí công tác, với các trọng trách được giao, anh Bích nhận thấy đây là việc làm cần thiết, phải tập trung thực hiện trong năm 2019.Không chỉ chọn các công việc cụ thể, nhiều cán bộ xã chọn thực hiện những nhiệm vụ mang tính đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đăng ký nêu gương. Đồng chí Vũ Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đăng ký thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột phá năm 2018-2019 mà Đảng ủy xã đã xác định như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các cuộc họp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…Tại huyện Thanh Hà, cuối tháng 2.2019, Huyện ủy mới ban hành Kế hoạch thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thuộc Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, các đảng bộ cơ sở đã chủ động chọn các nội dung công việc mang tính đột phá để đăng ký thực hiện. Đồng chí Phạm Huy Mơ, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải cho biết: “Đảng bộ xã chọn 3 công việc đột phá để thực hiện trong năm 2019 là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu dân cư, xử lý đất dôi dư, xen kẹp; lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai. Cải tạo, nâng cao hệ thống tiêu thoát nước chính trên địa bàn các thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã “kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân”. Tới đây, khi triển khai việc đăng ký nêu gương theo Quy định 08 ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy xã sẽ yêu cầu các cán bộ, đảng viên lựa chọn các công việc cụ thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ để đăng ký nêu gương trong năm2019. Đảng bộ xã Thanh Hải cũng đã xác định các nội dung cụ thể để thực hiện chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân” đối với cán bộ, công chức xã nhằm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức xã phải có bản đăng ký thực hiện của cá nhân gửi về Đảng ủy. Nhiều điểm mớiNăm nay, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh được thực hiện theo Kế hoạch 123 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 17.1.

Xem thêm: Bản Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Công An Tỉnh Hà Nam, Bản Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Chiến Sỹ Cand

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Mới Nhất Hiện Nay

Đến giữa tháng 3, tất cả các đảng bộ cấp trên cơ sở đều đã ban hành kế hoạch thực hiện nội dung này của Đảng bộ mình và triển khai xuống các tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, thay vì mỗi cá nhân phải làm 2 bản đăng ký, gồm: đăng ký các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như năm 2018, bản đăng ký nêu gương năm 2019 sẽ tích hợp cả hai nội dung này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nội dung đăng ký cần tập trung vào các lĩnh vực, công việc cụ thể thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục các hạn chế, yếu kém và phát huy các ưu điểm đã đạt được. Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy ngoài việc gương mẫu thực hiện các quy định nêu gương của Trung ương còn phải thực hiện quy định nêu gương do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Bản đăng ký nêu gương của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gửi về chi ủy chi bộ thì phải gửi về các cấp để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Nếu như những năm trước, các bản đăng ký nêu gương của cán bộ lãnh đạo được gửi lên cấp trên qua Ban Tuyên giáo cấp ủy thì năm nay gửi qua Ban Tổ chức cấp ủy. Nội dung đăng ký nêu gương và quá trình thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được công khai để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết để theo dõi, giám sát.Trên thực tế, một số chi bộ, đảng bộ cơ sở đã triển khai các nội dung đăng ký nêu gương, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo mẫu cũ đều triển khai đăng ký lại theo mẫu mới. Việc đăng ký nêu gương năm 2019 theo hướng dẫn mới và thu bản đăng ký nêu gương về các cấp được nhiều đảng bộ ra hạn thực hiện trong tháng 3. Qua tìm hiểu tại một số đảng bộ trong tỉnh, có thể nhận thấy việc triển khai đăng ký nêu gương được thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh những bản đăng ký nêu gương với nội dung cụ thể, cũng vẫn còn một số bản đăng ký nêu gương của cán bộ lãnh đạo cấp xã, chi ủy viên các chi bộ chung chung, chưa rõ việc cần thực hiện. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *