BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT 05 CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN - Báo cáo-Thông báo - Lữ Văn Mai - Website của Trường THCS Tân Hiệp


Bạn đang xem: Bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 violet

Giới thiệu chung Thành tích nhà trường Cơ cấu tổ chức Chi bộ Đảng Công đoàn trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đội TNTP Hồ Chí Minh Văn bản pháp quy Kế hoạch Thông báo-Báo cáo-Công khai Quyết định- phân công Danh sách giáo viên Danh sách lớp Thời gian biểu
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT 05 CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN - Báo cáo-Thông báo - Lữ Văn Mai - Website của Trường THCS Tân Hiệp
Văn bản nhà trường Văn bản Phòng GD & ĐT Văn bản Sở GD & ĐT Văn bản Bộ GD & ĐT
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT 05 CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN - Báo cáo-Thông báo - Lữ Văn Mai - Website của Trường THCS Tân Hiệp
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT 05 CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN - Báo cáo-Thông báo - Lữ Văn Mai - Website của Trường THCS Tân Hiệp
65953 truy cập   (chi tiết) 24 trong hôm nay 105466 lượt xem 29 trong hôm nay 10 thành viên
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT ... LÀ ĐẢNG VIÊN Cùng tác giả Lịch sử tải về
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN TW4 VÀ CT 05 CỦA VIÊN CHỨC KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN - Báo cáo-Thông báo - Lữ Văn Mai - Website của Trường THCS Tân Hiệp
Nhấn vào đây để tải vềHiển thị toàn màn hìnhBáo tài liệu có sai sótNhắn tin cho tác giả
Nguồn: Người gửi: Lữ Văn MaiNgày gửi: 13h:09" 15-09-2017Dung lượng: 71.5 KBSố lượt tải: 35


Xem thêm: Bạn Có Quan Tâm Cách Viết Mẫu Biên Bản Thảo Luận Nhóm, Biên Bản Thảo Luận Chính Trị Hè 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠNH HOÁĐẢNG ỦY, CHI ỦY (CHI BỘ):…. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThạnh Hoá, ngày tháng năm 2017BÁO CÁOViệc viết Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị1/ Tổng số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết Bản cam kết cá nhân: ………………../………………đồng chí, tỷ lệ………..%Trong đó, có bao nhiêu đảng viên/ tổng số đảng viên:........../..........đảng viên, đạt tỷ lệ ............%2/ Danh sách đảng viên chưa viết Bản cam kết:STTHọ và tênLý do12345678T/M CẤP UỶ, CHI BỘ (Ký tên, đóng dấu)ĐẢNG BỘ....................................CHI BỘ........................................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thạnh Hóa, ngày ......tháng.......năm ……   BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM ……. Họ và tên: Sinh ngày:Đơn vị công tác: Chức vụ Đảng:Chức vụ chính quyền, đoàn thể:Sinh hoạt tại chi bộ: Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:1. Về tư tưởng chính trị(Cá nhân khi xây dựng Bản cam kết cần xác định rõ, cụ thể hóa những nội dung cam kết thực hiện như luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không nói và làm trái với quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà nói sai, làm sai; kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, cái tiêu cực; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”....)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống(Mỗi cá nhân cần nêu rõ, cụ thể hóa những nội dung cam kết thực hiện về đạo đức, lối sống như luôn tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những phẩm chất đạo đức như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, trung thành của nhân dân, “nói đi đôi với làm”, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, địa vị, xa rời quần chúng nhân dân; biết yêu thương con người, tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống; chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; trung thực, trách nhiệm với bản thân, với gia đình, người thân; trung thực, trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân; chống lại thói ích kỷ, tính tham lam; kiên quyết đấu tranh với thói vô cảm khi người khác gặp hoạn nạn; thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú, sống chân thành, chan hòa với mọi người xung quanh; đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương...).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao(Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của cá nhân phụ trách trên các lĩnh