Hướng dẫn kiến thiết cam đoan, chiến lược tiến hành các nghị quyết, cơ chế của Đảng


Bạn đang xem: Bản cam kết đảng viên 2017


  BAN CHẤPhường HÀNH TRUNG ƯƠNG                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   BAN TỔ CHỨC                                              TP Hà Nội, ngày đôi mươi mon 6  năm 2017                              *                Số:  2952-CV/BTCTWV/v xây dừng cam đoan, planer thực hiện những quyết nghị, cách thức của Đảng
                      Kính gửi:  - Các thức giấc uỷ, thành uỷ,                                                                      - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực ở trong Trung ương
Theo nguyên tắc, hiện giờ mỗi cán cỗ, đảng viên nên tạo cam đoan, lịch trình hành vi, chiến lược tu dưỡng từng năm theo biện pháp trên các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng tốc kiến thiết, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, các biểu lộ “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-năm nhâm thìn của Bộ Chính trị về học hành, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần vật dụng XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-năm nhâm thìn của Sở Chính trị về tăng cường học hành cùng tuân theo bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí tlỗi khóa XI về trách rưới nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp cho. Để dễ ợt trong vấn đề triển khai, rời chứng trạng mỗi cán cỗ, đảng viên cần xây dừng nhiều phiên bản khẳng định, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nlỗi sau:
1. Hằng năm, từng cán bộ, đảng viên kiến tạo 01 bạn dạng cam kết tu dưỡng, tập luyện, nỗ lực của cá nhân về các ngôn từ bên trên (theo chủng loại nhắc nhở gửi kèm).
2. Cnạp năng lượng cứ đọng vnạp năng lượng bạn dạng cam đoan của cán cỗ, đảng viên, những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo ban ngành, đơn vị chức năng nơi cán cỗ, đảng viên sinc hoạt với công tác làm việc liên tục quan sát và theo dõi, bình chọn, đo lường và tính toán triển khai cam kết cùng làm cơ sở kiểm điểm, nhận xét, xếp các loại cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm.
Nơi nhận:                                                                                                        K/T TRƯỞNG BAN     - Như bên trên,                                                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN - Bộ Chính trị, Ban Bí thỏng (nhằm báo cáo),                                                                    (Đã ký) - Ban tổ chức triển khai các tỉnh uỷ, thành uỷ,                                                                           Hà Ban   đảng uỷ trực thuộc Trung ương, - Lãnh đạo Ban TCTW,                                                          - Các vụ, đơn vị chức năng trực thuộc Ban, - Lưu VP.., Vụ ĐV. --------------------------------------------------------------
ĐẢNG BỘ………………                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ……………                                                          …………, ngày     tháng    năm 201….


Xem thêm: Tải Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Cũ, Cty Tnhh

                     *